Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

74. Participeren naar vermogen, een studie naar het vóórkomen van armoede

Participeren naar vermogen, een studie naar het voorkomen van armoede geeft vanuit christen-democratisch perspectief antwoord op vier kernvragen met betrekking tot armoede:
  1. de definitie van armoede. Wat verstaan wij in deze samenleving onder armoede?
  2. de onderliggende oorzaken. armoede terug te voeren op individuele, culturele, sociaal-maatschappelijke of vooral structurele factoren?
  3. de mogelijkheden om armoede effectief te bestrijden;
  4. de verantwoordelijkheid hiervoor. Wie is verantwoordelijk voor welke vorm van armoedebestrijding?
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.