Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

48. Twaalfminners standaard naar jeugdzorg na plegen delict

Van: www.justitie.nl
  Nieuwsbericht | 22-12-2009

  Vanaf 1 januari worden kinderen jonger dan twaalf jaar die een delict plegen, standaard doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft dat afgesproken met de politie en de Bureauís Jeugdzorg.

  Het voordeel van deze aanpak is dat ouders beter betrokken worden bij de problematiek van hun kind. De zogenaamde Stop-maatregel zal niet langer aan twaalfminners worden opgelegd.

  In de nieuwe aanpak worden ouders uit genodigd op het politiebureau om te praten over het strafbare feit dat hun kind heeft gepleegd. De politie verkrijgt zo informatie over de thuissituatie. Vervolgens wordt het kind overgedragen aan Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ onderzoekt eventuele achterliggende problemen van het kind en ouders en zorgt voor een persoonsgericht, passend zorgaanbod. In zware gevallen kan BJZ de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

  Er wordt in alle gevallen doorverwezen, met uitzondering van de lichtste delicten (overtredingen). Bij overtredingen wordt alleen doorverwezen als er sprake is van aanvullende zorgsignalen. Zijn die er niet, dan volstaat een reprimande. Ook wordt het delict, geregistreerd, zodat bij herhaling direct kan worden ingegrepen.

  De Stop-maatregel wordt vanaf 1 januari niet meer gebruikt. Bij deze aanpak moeten twaalfminners leeropdrachten uitvoeren. De Stop-maatregel heeft een vrijwillig karakter, omdat ouders toestemming moeten geven. In de nieuwe aanpak is geen sprake van vrijblijvendheid. Ouders worden direct aangesproken op het gedrag van hun kind en kunnen desnoods worden gedwongen om zorg en opvoedingsondersteuning te accepteren. Anders dan de Stop-maatregel is de nieuwe aanpak persoonsgericht. BJZ zorgt voor interventies op maat, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de aard van het delict, maar ook naar de specifieke situatie van het gezin.

  Voor de nieuwe aanpak is geen wetswijziging nodig. Er kan worden volstaan met het maken van werkafspraken tussen de betrokken ketenpartners: de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jeugd en Gezin, de politie, BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.