Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

98. Kinderbijslag versus schoolkosten

Ik weet niet of de verhouding tussen kinderbijslag en schoolkosten in NL en Belgie vergelijkbaar is. In NL houdt de kinderbijslag op op de 18e verjaardag, of in het kwartaal waarin het 18 wordt (weet ik niet precies, want het wijzigt nogal eens). Kind wordt dan geacht geen kind meer te zijn, voor jongere broers/zussen die onder de overgangsregeling vallen (geb voor 1 jan 1995) geldt dat ze dan per kind minder krijgen. Voor kinderen geboren na 31 dec 1994 maakt het niet meer uit of ze uit een gezin van 1 of 10 zijn, het bedrag per leeftijdsgroep blijft hetzelfde..

Eigenlijk heeft Nl zich in het internationale sociale en culturele verdrag verplicht gesteld onderwijs voor kinderen gratis te maken, nou, dat is heel ver weg.

Ik ben komend schooljaar 1500 tot 2500 euro kwijt voor mijn 3 middelbare scholieren. (hangt er van af wat ik meetel), soms kan ik boeken tweedehands overnemen, of van verjaardagen opgespaarde boekenbonnen gebruiken, of van spaarpunten/airmiles/freebees o.id met korting een rekenmachine kopen, 1 abb op een Engels tijdschrift (verplicht) kunnen 2 kinderen delen, ik ga er geen 2 nemen. Maar 2 (voor 2 kinderen) werkweken naar Barcelona gaat aantikken, dat weet ik nu al. De kinderbijslag dekt dat zeker niet....

98.1. Kinderbijslag en weduwengeld omhoog

    23 juni 2006. Het kabinet komt met extra geld voor gezinnen met kinderen en voor weduwen en wezen. De kinderbijslag gaat per 1 oktober met zo'n 35 euro per jaar extra omhoog. De nabestaandenuitkering gaat met 10 euro per maand omhoog en er komt voor hen eenmalig 97 euro extra.

    Ook is bekend gemaakt op welke manier werkgevers verplicht gaan meebetalen aan kinderopvang. Een werkgever moet 0,28 procent van de loonsom afdragen.De de winstbelasting gaat daarvoor omlaag.

    Een gezin met een inkomen van e.45.000, dat nu twee kinderen drie dagen op de crèche heeft zonder werkgeversbijdrage, gaat er per maand 185 euro op vooruit.


98.2. Schoolkosten

De kinderbijslag is (inclusief verhoging) lang niet (school)kostendekkend. Een enkele keer hoor je een kamerlid daarover, maar ik geloof niet dat het een actueel actiepunt is van de politiek. Bij gezin en gezinsbeleid denkt men eerder aan de kinderopvang dan aan schoolkosten. Met een goede kinderopvang kunnen meer mensen (lees moeders) aan het werk, en dat is economisch gunstig .

Misschien moet ons politiek beleid eens bewust gemaakt worden van het feit dat gezin en gezinsbeleid niet iets is dat stopt bij het bereiken van de leerplichtige leeftijd.

Nell

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Kinderbijslag versus schoolkosten

  1. Kinderbijslag en weduwengeld omhoog
  2. Schoolkosten
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.