Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

57. De nieuwe successiewet

De verwachting is dat per 1 januari aanstaande de huidige Successiewet zal wijzigen. Aanvankelijk leek er een grote wijziging te komen in het partner-begrip in de nieuwe wet. Deze wijziging blijkt echter na de behandeling in de Tweede Kamer niet veel te wijzigen ten opzichte zoals wij het partner-begrip thans kennen in de Successiewet.

U kunt op twee wijzen als partner in de Successiewet worden aangemerkt (en dus voor de vrijstelling en tarieven die tevens gelden tussen echtgenoten in aanmerking te komen). Het wetsvoorstel geeft de twee volgende mogelijkheden:

A. Indien twee personen ongehuwd zijn, zijn zij slechts elkaars partner indien zij gedurende een bepaalde periode (zes maanden voorafgaand aan het overlijden en

twee jaar voorafgaand aan de schenking):
a. beiden meerderjarig zijn;
b. een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een inschrijving in de basisadministratie persoonsgegevens op hetzelfde woonadres;
c. een wederzijdse zorgverplichting hebben die is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte;
d. geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en
e. niet met een ander aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen.

B. Indien de personen tot het tijdstip van het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk
huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een inschrijving in de basisadministratie persoonsgegevens of
een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland op hetzelfde adres.

Naar verwachting zal u waarschijnlijk zowel op grond A als op grond B worden aangemerkt als partners voor de Successiewet. Echter indien u tenminste vijf jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en op één adres ingeschreven staat (grond B) wordt u aangemerkt als partners.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.