Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

108. Een oproep

Staatsecretaris Wijn (CDA) heeft voorgesteld bij de inkomenspolitiek het draagkrachtbeginsel bij een gezin boven individualisering te stellen. Dat betekent dat gezinnen minder belasting gaan betalen dan mensen zonder kinderen. De liberale oppositie (VVD en D66) heeft hierop furieus gereageerd.

Toch is het voorstel zo gek nog niet. Wat vindt u van dit voorstel?

108.1. Engeleland: discriminatie van kostwinnergezin

In Engeland (waar ik al tientallen jaren woon) werd de inkomstenbelasting al in de jaren '80 geindividualiseerd. Tegen dit principe ging indertijd geen enkele stem op, want hierbij had niemand iets te verliezen. Een tweede verdiener in een gezin zou een gelijke belastingvrije voet krijgen en ook aan de kostwinnergezinnen was gedacht. Die zouden een dubbele vrije voet krijgen, maar dit alles zou wel ten koste gaan van de huwelijksaftrek (een halve vrije voet) die langzaam afgeschaft zou worden.

Maar tegen dit gebaar tegenover kostwinnergezinnen (waarbij anderen niet benadeeld zouden worden) kwamen niettemin hevige protesten uit de hoek van feministisch gezinde vrouwengroepen. In hun ogen was het thuisblijfmoederschap maatschappelijk ongewenst en moest daarom bestreden i.p.v. erkend worden.

En zo begon de discriminatie tegen het kostwinnergezin. Zo verloor het weliswaar de huwelijksaftrek, maar werd voor dit verlies niet gecompenseerd in de vorm van een extra vrije voet. Sindsdien betaalt het tweeverdiener gezin (dat vaak kinderloos is) proportioneel minder belasting. Een alleenverdiener gezin valt bij ongeveer 40.000 Euro per jaar in het hogere belastingtarief (40%), maar twee verdieners samen kunnen tot 2 x 40.000 Euro verdienen voordat het hogere tarief inslaat.

En dat is nog niet alles. Door middel van subsidies doet de regering al het mogelijke om ouders aan te moedigen hun kinderen door anderen te laten verzorgen. En zo wordt het hele systeem steeds schever getrokken en worden de alleenverdieners steeds verder in de hoek gedrukt.

Niet alleen wordt er verdeeldheid gezaaid tussen werkende moeders en thuisblijfmoeders, maar ook de kinderlozen en de ouders worden tegen elkaar opgezet. Er wordt steeds meer "family friendly" wetgeving doorgevoerd met het resultaat dat werkgevers zich nu in allerlei bochten moeten wringen om werkende ouders tegemoet te komen. Het komt er veelal op neer dat het leeuwendeel van het werk op die manier op de kinderloze collega's terechtkomt

Ikzelf werd me bewust van deze discriminatie in het begin van de jaren '90, begon bij verscheidene instanties en Kamerleden te protesteren en wees daarbij vaak op het Nederlandse en Duitse gezinsbeleid. Ik begrijp nu dat ook die landen dezelfde weg als Engeland gekozen hebben en dat ook daar de protesten te laat opgaan. Hoe dan ook, samen met gelijkgezinden heb ik in 1991 de pressure group Full Time Mothers opgezet en de belastingkwestie blijft hoog aan de agenda staan.

Wanneer Staatssecretaris van Wijnen beweert dat het gezin naar draagkracht hoort te worden belast d.m.v. een belastingteruggave dan heeft hij in zekere zin gelijk, maar toch vraag ik me af in hoeverre hij over de zaak heeft doorgedacht.

Nu de belastingen zijn geindividualiseerd kan die verandering niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Er is echter een verandering die hij binnen dat bestaande systeem kan aanbrengen. Ik stel voor dat een kostwinnergezin zijn bruto inkomen (voor belastingdoeleinden) in twee gelijke helften mag verdelen zodat het op die manier op dezelfde voordelige manier als het tweeverdiener gezin belast wordt. Ook stel ik voor dat de kinderopvang (niet het onderwijs) niet meer gesubsidieerd wordt en dat het hiermee uitgespaarde geld in een kinderaftrek voor alle gezinnen omgezet wordt. Op die manier zouden alle ouders meer van hun zuurverdiende geld kunnen behouden en zouden ze zelf kunnen beslissen of ze dat geld wel of niet aan kinderopvang wensen uit te geven.

En tegen de kinderlozen die daartegen protesteren zou ik zeggen dat de kwaliteit van hun leven op hun oude dag zal afhangen van de belasting en de productiviteit van de jongere generatie.

Annemieke

108.2. Lobby voor het gezin realiseren?

Vraag n.a.v. bijdrage van Annemieke: hoeveel moeders, vaders, grootouders, tantes, ooms, buren etc. kunnen we mobiliseren om een lobby te realiseren? Als ik contact heb met iemand die mogelijkheden heeft om een en ander economisch / financieel te onderbouwen, met contacten op hoog niveau van de landelijke politiek, hoeveel mensen zijn er dan met wie we dit willen? Tegenover welke muren van tegenzin kom je te staan? Met wie in de breedte van de maatschappij kun je samenwerken om dit doel te realiseren?

Misschien is nu de tijd rijp om voor onze kinderen een beter klimaat te bewerkstelligen, misschien niet. Waar ik kan zal ik meedoen. Omwille van onze en volgende generatie(s).

Marjan, getrouwd, moeder 5 kinderen, communicatiedeskundige.

108.3. Moeder CAO

Hallo Marjan en Annemieke,

Hoewel ik persoonlijk ertegen ben wil ik jullie toch het volgende niet onthouden. Geen medestander dus, maar wel een eerlijk persoon (hoop ik). Er is een lobby! Kijk onder Google met trefwoord moeder cao. Het betreft de Bond voor Moeder-CAO.

Groetjes, Rashida

108.4. Belastinglobby voor kostwinnergezinnen

Hallo Marjan,

Hoewel ik enerzijds heel blij was met jouw snelle reactie ben ik niettemin teleurgesteld dat jouw idee geen verdere bijval schijnt te vinden.

Met lobby groepen voor het gezin heb ik hier in Engeland de laatste jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo heb ik ondermeer met anderen de groep Full Time Mothers opgericht. Via deze website kun je ook weer andere nuttige links vinden.

Mijn ervaring is dat je kort en bondig moet zijn wat betreft de doelstelling. Die moet zo mogelijk in een enkele zin samen te vatten zijn. Met een "lobby voor het gezin" kom je binnen de kortste keren in een wespennest terecht. Wat verstaan we tegenwoordig onder het begrip "gezin"? Waarbij heeft het gezin belang? Genoeg gezegd.... Met "belastingbeleid voor kostwinnergezinnen" kom je duidelijk over en vang je heel wat vliegen in 1 enkele klap.

De jaarlijkse Engelse belastingtabellen tonen duidelijk aan dat op ieder niveau van inkomen het kostwinnergezin fiscaal benadeeld wordt. Academisch is ook aangetoond dat, sinds de jaren '50, gezinnen met afhankelijke kinderen steeds meer hebben moeten inleveren in vergelijking met degenen zonder deze verantwoordelijkheid. Maar hoe staat het er precies bij in Nederland? Alvorens over te gaan op een lobby moet er grondig huiswerk worden gedaan. Is er een academicus die hier een studie van heeft gemaakt? Kun je een belastingdeskundige in de arm grijpen? Is er een denktank die je kunt benaderen? Wat is de verstandigste manier om verbetering in de toestand aan te brengen? Pas wanneer je goed geïnformeerd en belezen bent moet je overgaan tot het opzetten van een lobby.

Gewapend met gegevens en overtuigende argumenten ga je nu, in overeenkomst met de in Nederland daarvoor gebruikelijke procedure, over tot het opzetten van je organisatie. Het is een uitstekend idee om hierbij ook de oudere generatie in te schakelen. Die heeft meer tijd en een beter perspectief. De woordvoerders moeten vanzelfsprekend welbespraakt en geletterd zijn en de kunst verstaan objectief te redeneren.

Ben echter voorbereid op een omstuimige zee, want dit soort lobby gaat volkomen in tegen de stroom van de hedendaagse conventies. Met "muren van weerstand" druk je het zachtjes uit. Bereid je voor op vooroordeel, gevestigde belangen, jaloezie, diepgewortelde ideologie en een emotioneel mijnenveld waar je omzichtig doorheen moet lopen.... Maak niettemin gebruik van de media en grijp iedere gelegenheid aan (zoals de recente uitspraken van Minister van Wijnen) om de aandacht van het publiek en de politici te trekken op het onrechtvaardige belastingbeleid d.m.v. brieven, ingezonden stukken en deelname aan radio- en t.v. programma's. Identificeer journalisten die mogelijk aan jullie kant staan, stuur ze bij geschikte gelegenheden wat gegevens en hoop dat er een stuk over geschreven wordt. Dring de academische wereld binnen en benader Kamerleden. Deze laatsten zijn zich in mijn ervaring vaak niet bewust van de nadelen die het kostwinnergezin ondervindt van het geindividualiseerde blastingbeleid. En dan wemelt het hier nog van de (onverkozen) "adviseurs", door de regering gefinancierde denk tanks en ambtenaren die de regering "bijstaan". In zulk troebel water krijgt een lobby die een andere mening toegedaan is zomaar geen voet aan de grond.

Nog moeilijker dan discussies met dit soort instanties zijn soms de directe confrontaties op radio en t.v. in de vorm van gepolariseerd "debat" russen moeders thuis en moeders die buitenshuis werken. Beide partijen zijn elkaar vaak vijandig gezind, hebben weinig politiek en fiscaal inzicht en weten slechts emotioneel en defensief te redeneren. Dat zorgt voor het nodige vermaak bij de kijkers en luisteraars, maar jammer genoeg ziet geen van beide partijen in dat ze een gezamenlijke "vijand" hebben in de vorm van een regering die alle gezinnen in de knel brengt.

Ik heb de indruk dat Engeland al een stuk verder is dan Nederland. De regering blijft doorhameren op de "kinderopvang voor iedereen", maar de bovenlaag van de bevolking begint er al op terug te komen. Een moeder thuis begint een status symbool te worden!

Ik hoop dat ik je niet ontmoedigd heb en dat je de steun en de kracht zult vinden om de belangen van het kostwinnergezin te behartigen.

Ik wens je sterkte en wijsheid!

Annemieke

108.5. Half gaar idee

Hallo Rashida,

Bedankt voor je informatie over het bestaan van een Bond voor Moeder CAO. Daar wist ik al van en ik sluit me volledig aan bij jouw mening.

Het is een half gaar idee dat helaas veel bijval vindt in zekere kringen waar objectief denken niet aan de orde van de dag schijnt te zijn. Maar ik kan er begrip voor opbrengen. We leven nu eenmaal in een klimaat waarin we de prijs van alles maar de waarde van niets meer weten. Het valt niet te ontkennen dat moederen vaak harder werk blijkt te zijn dan wat we voorheen deden en dat jonge gezinnen krap in hun geld zitten. Geld in het vuistje lijkt daarom de voor de hand liggende oplossing.

Ik zou de voorstanders van dat idee echter enige vragen willen stellen. In dienst van wie willen die moeders, tegen betaling, graag werken? De kinderen die hen lief zijn? Maar die zijn slechts in staat om met kusjes te betalen. Hun man? Maar wat bljft hem over, behalve een zakcentje, wanneer hij het hele huishouden al financiert? En dus blijft er nog 1 mogelijkheid over en dat is het Rijk. En welke middelen staan het Rijk ter beschikking behalve de door ons betaalde belastingen? Moeten de vaders nog meer afstaan zodat het geld via een omweg in de handtas van de moeders terechtkomt? Zou een gezin daar netto meer aan overhouden?

En vergeet ook niet dat, als het Rijk je werkgever wordt, die werkgever in principe inzage mag krijgen in jouw gezinsbeleid. Ik moet er niet aan denken! Het zou erop neerkomen dat onze eigen zuurverdiende centen via een dikke, dure laag bureaucratie gedeeltelijk terug zouden druppelen in ons eigen geldlaadje.

Natuurlijk horen de extra lasten van gezinnen met afhankelijke kinderen, door middel van belastingaftrekposten, erkend te worden. Op die manier wordt het gezin weliswaar gesteund maar blijft toch autonoom. En dat is belangrijk want daarin ligt zijn kracht.

Annemieke

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Een oproep

  1. Engeleland: discriminatie van kostwinnergezin
  2. Lobby voor het gezin realiseren?
  3. Moeder CAO
  4. Belastinglobby voor kostwinnergezinnen
  5. Half gaar idee
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.