Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

99. Nieuwe bezuinigingen

Vandaag al een vooruitblik op de plannen zoals die op Prinsjesdag gepresenteerd gaan worden. Het ziet er niet best uit voor het grote gezin. Enkele onderwerpen eruit gelicht: En oja, voor de lagere inkomens is compensatie, maar die moet wel aangevraagd worden. Wat vindt U, welk effect voorziet U voor het grote gezin?

99.1. Bezuinigingen

Dag,

Behalve alle bovengenoemde bezuiningen viel mij vorige week het bericht op in de krant dat men zich vanaf oktober ook als kind moet legitimeren bij gebruik van de gezondheidszorg. We zouden dus voor alle kinderen een indentiteitskaart aan moeten schaffen voor het geval dat ze eens gebruik moeten maken van?

Dwz, 5 keer 4 pasfoto's waarvan je er maar een of twee nodig hebt. Een ID kaart die je voor vakantie ook niet gebruikt in nederland enz. Onze kinderen zijn 5-5-4-2-0 jaar oud We zouden ze ook kunnen bijschrijven op ons paspoort maar dat is ook prijzig.

Groetjes Nicole

99.2. Re: nieuwe bezuinigingen

Belachelijk als het grijze kenteken wordt afgeschaft. Als je van een klein inkomen ook nog eens dure ziektenkosten moet betalen blijft er al niet veel meer over.

Het wordt tijd dan men ook eens kijkt naar de omringende landen. In Duitsland betaalt men maar een klein bedrag aan wegenbelasting. Teven heb ik in de krant gelezen dat ze straks een maximum van 2 kinderstoeltjes per achterbank willen invoeren in een europeesche wet. Hoe je dan met een meerling of een groot gezin nog erop uit kan is mijn onduidelijk.

Als grijs wordt afgeschaft en de tarieven voor geel niet worden aangepast wordt het voor vele een probleem. Deze regering vergelijkt alleen maar met omringende landen als het hun beter uitkomt.

Margret

99.3. Wat zijn de gevolgen?

Hierbij een reactie. Wie weet wat de consequenties zijn voor het rijden met grijs kenteken. Onze auto/bus is aangepast voor rolstoelgebruik. Je hoort wel over de gevolgen voor bouwbedrijven, maar niet voor een specifieke doelgroep.

Is het ook niet zo dat bepaalde stichtingen, die zeggen onze doelgroep te vertegenwordigen, hierover zouden klagen via de media? Wie kan mij hierover informatie geven.

Marco

99.4. Grijskenteken

Waarom moet het grijskenteken verdwijnen, wij particulieren worden op geen enkele manier gecompenseerd, het bedrijfsleven krijgt daarvoor nog verlaging van vennootschapsbelasting. Ik vind het beleid van dit kabinet langzaam maar zeker de spuigaten uitlopen.

José

99.5. Grijs kenteken afschaffen

Net een week een bus gekocht voor ons gezin, komen ze een week later met de mededeling dat ze 't grijs gaan afschaffen. Heb er een mooi autootje op ingeruild en nu zit ik met een bus die ik als 't doorgaat niet meer kan betalen, plus dat ik 'm nooit meer kan verkopen voor de prijs die ik er voor heb gegeven. Voel me flink genaaid door die %*&%^&%lijers in Den Haag. Laten we een protest mars organiseren en met alle grijze kentekens naar Den Haag rijden......!?

Afijn, wij balen er flink van, hoop dat 't niet doorgaat.

Gerrit

99.6. Ik ben boos

Beste mensen,

In mei dit jaar heb ik eindelijk de overstap gemaakt van een VW Polo naar een Hyundai H200. Heerlijk die ruimte, alle fietsen, kinderbadje, kinderstoel etc mee op vakantie. Eindelijk betaalbaar groot rijden, in een gewone personenauto was dat voor ons niet mogelijk. Ik bedank de beheerders van deze site dan ook voor de email-link om te mailen naar de leden van de 2e kamer en de politieke partijen. Mijn mail hebben ze alvast gekregen, nu die van jullie nog. Hieronder de inhoud van mijn mail: (uit woede geschreven)

  Beste volksvertegenwoordigers,

  Helaas ben ik,net als zovele gezinnen, genoodzaakt om een transportbusje te bezitten. Voor mij is dit het enigste "betaalbare" vervoersmiddels dat geschikt is voor een groot gezin, op vakantie gaan en voor het verenigingsleven. Een grote normale personenauto kan ik niet betalen een busje op grijskenteken wel. Waarom moeten juist nu mensen die het toch al minder hebben weer de dupe zijn van een regeringsmaatregel die op mij overkomt als: "Hoe kunnen wij zo snel mogelijk de tekorten wegwerken"

  In alle Europese landen is een transportbus voordelig rijden, betaald men weinig wegenbelasting. Ik als gewone burger moet weer krom gaan liggen zodat de Vennootschapsbelasting voor bedrijven weer omlaag kan. Er mag dan wel gesteld worden dat de "grijskenteken" regeling niet bedoeld is voor particulieren maar het gebruik van de regeling is uit pure noodzaak geboren. Een grote personenauto waar bv een gezin met vier kinderen zich in kan verplaatsen, is niet betaalbaar, laat staan de wegenbelasting. Natuurlijk had ik graag een grote personenauto gehad i.p.v. zo'n lompe transportbus maar zoals al eerder aangegeven was noodzaak de drijfveer om een grote, lompe, maar o zo ruime transportbus aan te schaffen. De enige optie die voor mij na invoeren van uw plannen overblijft, is verkopen, maar al die transportbusjes die dan door particulieren gedumpt worden op de 2e handsmarkt brengen met zich mee dat de inruilwaarde fors heeft moeten inboeten.

  A.u.b, verzin een andere wijze om uw geld te verzamelen, verhoog de wegenbelasting voor een ieder en niet alleen voor de houders van een "grijskenteken" of haal het ergens anders vandaan. Doet u dit niet dan moet ik net als velen ipv 20 euro per maand, 128 euro per maand betalen. Tel daarbij alle andere kostenverhogende maatregelen eens op, dan blijft er weinig over om van te leven. Rijke mensen ziet u niet rijden in een transportbus, 1 of tweeverdieners ook niet. Laat de maatregel bv ingaan voor alle nieuw afgegeven kentekens, dan hebben mensen in ieder geval een eerlijke kans om hun transportbusje op te rijden en dan te kiezen tussen een dure transportbus of een goedkopere personenauto.

  Ik hoop dat u eens stil wilt staan bij dit verhaal want het zit mij en vele met mij zeer hoog.

  R.H. Kreuger


99.7. Brief grijs-kenteken

  Geachte heer/mevrouw,

  Ik ben dan zo’n particulier die volgens velen een auto op grijs kenteken “misbruikt”!

  En waarom “misbruiken” wij particulieren een auto op grijs kenteken? Juist ja, omdat de Nederlandse regering ons tot op heden ons die mogelijkheid geboden heeft.

  Wij zijn starters en hebben begin dit jaar een woning gekocht. Wij zijn ook een auto nodig voor het woon-werk verkeer. We hebben toen gekozen voor een auto op grijs kenteken gekozen omdat het voordeel per kwartaal t.o.v. een auto op geel kenteken € 202,00 bedroeg!

  Als u als regering deze belastingmaatregel doorvoert zullen wij straks niet meer weten hoe wij aan al onze verplichtingen (belastingen, verzekeringen) moeten voldoen.

  Volgend jaar gaan de premies voor de ziektekosten omhoog en als deze maatregel straks doorgaat dan hebben wij een lastenstijging voor de ziektekosten 2x 2 personen = €198,- per kwartaal en voor de auto €202,- per kwartaal! Dit is voor ons een lastenverzwaring € 400,-

  En dan mogen jullie mij gaan vertellen hoe ik het financieel straks allemaal moet trekken als je zoals ik net onder modaal zit!

  “Bezint eer ge begint” grijs kenteken afschaffen prima maar dan als je keus hebt dus niet zoals nu het geval is. Laat ons mensen die er nu in rijden met rust en voer de nieuwe maatregel bij nieuw aan te schaffen auto’s zodat je keus hebt!

  Want wij particulieren worden nergens gecompenseerd!

  Met vriendelijke groet,

  Jan Euverman & Janet Snijder te Assen


99.8. Grijs kenteken

Als kleine zelfstandige met eeen groot gezin ben ik ook niet direct in het voordeel. Eenmans, dus geen vennootschapsbelasting, maar wel een bus voor het werk en een voor prive, dus dat is geen 199,-, maar 398, - per kwartaal.

Koen

99.9. Brief grijs kenteken

  Geachte volksvertegenwoordiging,

  Zeer verontrust neem ik, via de media, kennis van uw plannen mbt de afschaf van het zgn grijze kenteken voor auto´s. Bedrijven worden schijnbaar door een gunstiger vennootschapsbelasting gecompenseerd waardoor zij er per saldo weinig tot niets van merken.

  Maar hoe zit het met de zgn. particulier? Ook ik als "particulier" burger bezit een auto met grijs kenteken. Natuurlijk heb ik daarvoor gekozen vanwege de mogelijkheden die de door u eerder opgestelde wetgeving hiertoe biedt. Om voor een goedgekeurde grijskenteken wagen in aanmerking te komen heeft u regels opgesteld. De wagens moesten grondig aangepast worden alvorens in aanmerking te komen voor een grijs kenteken.

  Al die ristricties in aanmerking nemende maak ik mij nu grote zorgen over voorgenomen besluitvorming. Want na alle werkzaamheden en kosten in deze zou het bijzonder unfair zijn deze regeling in 1 keer af te schaffen. Wij als grijskentekenhouders hebben immers tot nu toe steeds aan de aanpassingen in de wetgeving voldaan.

  Deze regeling in zijn geheel afschaffen, zonder compensatie of overgangsregeling voor reeds in bezit zijnde kentekens - ook voor particulieren - zou na alle reeds eerder opgelegde aanpassingen aan deze automobielen bijzonder oneerlijk zijn.

  Ik wil u dan ook met klem vragen de belangen van deze groep autobezitters stevig te willen behartigen. Het kan toch niet zo zijn dat diverse wetgevingen in deze recht tegen elkaar ingaan? Bovendien zou het bijzonder onbillijk zijn, dat eenmaal aangeschafte vervoermiddelen -goedgekeurd onder een bepaalde wetgeving-, onder een andere en aangepaste wetgeving ten gunste van een bepaalde doelgroep, de grijskentekenhouders financieel bijzonder zwaar worden geraakt.

  Ik geef u hierbij mijn voorbeeld. Ik rijd momenteel in een grijskenteken bestelwagen met dubbele cabine. De brandstof is LPG. De houderschapsbelasting voor deze 2244 kg wegende auto is 87 euro per kwartaal. De houderschapsbelasting voor deze wagen onder een "normaal kenteken" zou 478 euro gaan bedragen.

  Ik reken op uw rechtvaardigheidsgevoel.

  Hoogachtend,

  J. Baelemans


99.10. Grijskentekenshit

  Geachte dievenbende in den Haag.

  Ook wij voelen ons bij de poot genomen! Ik moet notabene als ambtenaar met mijn eigen auto werken voor een belachelijk lage km. vergoeding. Van armoede maar een grijskent. busje gekocht. Dat moet nu maar de deur uit, maar ik krijg er niets voor terug. Dus doe ik het maar zonder auto en heeft mijn baas weer een probleem. Ik ga dus maar weer terug naar het bedrijfsleven daar krijg ik een leasebak. Daar doen jullie toch alles voor!

  Wij gebruiken onze auto nuttig voor gezin en werk. Wij hebben een gezin van 4 kinderen, allemaal keurig opgevoede kinderen die straks ook jullie vergrijzingsproblemen moeten oplossen. Deze generatie moet nu studeren om straks dit ontwikkelingsland weer op nivo te brengen. Maar voor studie is nu geen geld meer, ze kunnen beter een uitkering gaan aanvragen, dan hebben wij samen nog geld voor een autootje.

  Tot slot, deze regering is zo kortzichtig bezig wij hadden van zulke (geleerde) mensen andere maatregelen verwacht! Altijd maar weer plukken van Jan Modaal! (grijs kenteken, pensioenen, ziektekosten, schoolkosten en collegegeld enz..) Bedankt J.P. en de rest van de dievenbende!!

  Hoogachtend,
  Jan modaal Kapenga


99.11. Grijs kenteken: de oplossing is simpel

Betreft de grijs kenteken problematiek. Ik heb de mening dat het eigenlijk allemaal heel simpel is op te lossen voor alle partijen. Zelf ben ik zelfstandig ondernemer en rijd een busje met enkele cabine op LPG. Als ik voor geel moet gaan betalen dan reken ik dit echt wel door aan mijn klanten, de particulier die dus de dupe wordt. Het volgende (wetsvoorstel) heb ik dus bedacht:
 1. De mensen die nu grijs rijden, laten rijden tot verkoop van de auto.
 2. Bij aankoop van een nieuwe grijskenteken auto door particulier of bedrijf de volle mep berekenen dus BPM en BTW.
 3. Bedrijf kan de BTW verrekenen en via de aangifte IB het jaar daarop ook de BPM verrekenen als je inderdaad aantoonbaar een bedrijf hebt en niet alleen een inschrijving van de K v K
 4. Wel of geen ramen en dat gezeur van dat verhoogde dakje en dat tussenschot afschaffen; met ramen is het veel verkeersveiliger. Op deze manier is de bestelwagen waar hij uiteindelijk voor bedoeld was, weer terug bij de ondernemer.

  Helaas voor de particulier, wees eens eerlijk het kost weinig dus we nemen gelijk een grote bus of een 4X4 met een V8 op LPG, voor dat zelfde geld rijd je ook een kleine middenklasser met 4 of 5 zitplaatsen

 5. laat de oldtymers buiten deze regeling.

H.A.Teunissen

99.12. Grijs kenteken afschaffen? Hoe durven jullie!

Hoe kun je nou zo'n relatief jonge regel nu alweer afschaffen. Veel particulieren waaronder ik zelf hebben hier op ingespeeld door een ruime auto te kopen die betaalbaar blijft door hem op grijskenteken te zetten. Nu kost hij op jaarbasis bijna 300 euro dit zou dan verzesvoudigd worden tot bijna 2000 euro op jaarbasis. een stijging van 600%, dit is echt te gek.

En de particulier is eigelijk de enige die voor de schade opdraait, want het bedrijfsleven krijgt nog enigszins compensatie. Er komt geheid nog een demonstratie, dit hele kabinet is nergens goed voor geweest. Noem me één punt wat ze beter hebben gemaakt in nederland.


99.13. Grijs kenteken

Wanneer de regering besluit om het grijze kenteken af te schaffen, dan zal dat voor ons betekenen dat we de bus weer in moeten ruilen voor een "gewone personenauto," een grote M.P.V is voor ons niet betaalbaar. We hebben 4 kinderen, dat betekent dus dat er 1 kind niet vervoerd kan worden in de gordel. Het veilig vervoeren van mensen en m.i ook kinderen staat toch hoog in het vaandel. Heeft de minister hier ook wel eens over nagedacht?

Hans.

99.14. Reactie Teunissen

Beetje stompzinnig en egoistisch om alleen maar aan jezelf te denken. Heb je er wel eens over gedacht dat er ook mensen zijn die geen kinderen kunnen krijgen en dus een grijs kenteken auto kopen om mee te reizen?

Dit heeft dus niks te maken met "jammer voor de particulier" en geeft een vrij egoistisch instelling weer.

Johan

99.15. Grijskenteken roverij

  Geachte volksvertegenwoordigers,

  In 1992 heb ik een toen drie jaar oude terreinwagen gekocht, op grijskenteken. In 1995 moest deze aan bepaalde inrichtingseisen voldoen, waardoor een dure ombouwing nodig was. Ik heb destijds 3500 gulden moeten betalen om alsnog grijs te kunnen blijven rijden. Dit was toch rendabel, omdat de wegenbelasting voor een 4x4 van 1800kg met een dieselmotor fl 825,- per kwartaal was.

  Nu rijd ik als zelfstandig ondernemer (eenmanszaak) in een volkswagen bus met dubbelcabine, de zogenaamde "aannemers" uitvoering. Uiteraard op grijskenteken, en ik betaal 57 euro per kwartaal aan wegenbelasting. Ik betaal geen vennootschapsbelasting. Ik wordt dus behoorlijk gedupeerd. De afschaffing van grijskenteken, tezamen met andere stijgende kosten, denk aan ziektekosten, hogere brandstofprijzen, etc, maakt het voor mij wel erg moeilijk om met deze slechte economie het hoofd wel boven water te houden.

  Iemand die afgelopen jaar zijn auto heeft laten ombouwen van geel naar grijs, heeft dan dus die 1500 euro eigenlijk gewoon weggegooid, en heeft nu nog een verminkte auto ook. Daarnaast zal de vraag naar "grijze" auto's afnemen, waardoor die BPM verhoging meer dan teniet wordt gedaan. De dagwaarde zal juist lager uitvallen.

  Ik vraag mij af of Dhr Wijn zomaar een los schot heeft gelost, want zijn idee is toaal niet in overéenstemming met de Europese denkwijze. Ik vrijwel alle Europese landen bestaat een aangepast tarief voor auto's met slechts twee zitplaatsen. Nederland springt eruit met aparte inrichtingseisen, maar afschaffing loopt niet in de pas met de Europese richtlijnen.

  Ik vraag mij in alle ernst af waarom mensen met smalle beurs, of dat nu grote gezinnen, zelfstandige ondernemers, gehandicapten of andere grijsrijders, geconfronteerd worden met een tijdelijke maatregel (houderschapsbelasting zou toch worden vervangen door rekeningrijden?) terwijl we wel miljoenen zoniet miljarden uitgeven aan defensieve steun aan Afghanistan, Irak en wellicht ook Burundi? Steun verlenen kan ook op een goedkopere manier. Afghanistan is het pakkie an van Amerika, Irak in feite ook, de bevolking daar wil ons weg hebben, en Burundi heeft genoeg buurlanden die kunnen helpen. Daar worden gaten met gaten gevuld.

  Alle Europese landen hebben een begrotingstekort, en houden dat de eerstkomende jaren ook wel, dus waarom moeten wij nou weer het braafste jongetje van de klas zijn.

  Wat ik zowieso niet begrijp: Ons land is klein, en drukbevolkt. Per vierkante kilometer hebben wij een hoogste aantal werkenden, in Europees gezien dus per oppervlakte het hoogste rendement. Met zoveel werkende mensen zou er helemaal geen sprake moeten zijn van tekorten. natuurlijk, meer mensen, meer kosten (ziekte, pensioen, infrastructuur, etc) maar ergens zit er iets niet goed in "Nederland b.v."

  Als er meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt, kan je twee dingen doen.
  1. Uitgaven verminderen
  2. Inkomsten verhogen.

  Beide gebeuren nu, maar op een verkeerde manier. Uitgaven verminderen doet u via bezuinigingen op maatschapelijk vlak, zoals afschaffen van subsidies, korten op uitkeringen en aftrekposten.

  Inkomsten verhogen doet u door belastingtarieven omhoog te schroeven, herinvoering van BPM voor grijskenteken auto's, enz.

  Wat u zou moeten doen: Uitgaven verminderen door paal en perk te stellen aan de bijdrage aan internationale conflict situaties, ofwel: "Dit is ons budget, en eroverheen gaan we niet ivnm onze Europese afspraak t.a.v. begrotingstekorten" Kritischer beleid ten aanzien van subsidies uitgegeven door de Europese unie aan andere Europese landen, dat kan mooi nu we voorzitter zijn.

  Inkomsten verhogen:
  1. Het aantrekkelijker maken van het ondernemersklimaat, en dat betekent actieve steun aan ALLE ondernemingen in de vorm van het volgen van Europese richtlijnen t.a.v. vennootschapsbelasting, handhaven grijskenteken aftrek, het veréénvoudigen van papieren rompslomp (lees bureaucratie)
  2. Stimuleren van de economie, zoals ten tijde van de "koude oorlog" ook gebeurde, toen is onze economie gegroeid, gewoon door consumeren te bevorderen. Iedereen werd daar beter van, Jan met de pet investeerde door te consumeren, maar verdiende ook steeds meer, enz enz. Die cirkel is door de overheid (en niet alleen in Nederland) doorbroken.

  Een hele verhandeling, en misschien zie ik sommige dingen wel te simpel. Maar simpel denken is vaak de beste oplossing.

  In afwachting van uw antwoord,

  Eric C.L.Goedhart Portugalimo.com


99.16. Grijs kenteken afschaffen? volksverlakkerij

  Geachte Volksvertegenwoordigers,

  Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat de regering eindelijk een modus heeft gevonden om het grijs kenteken voor particulieren aan te pakken. Gewoon afschaffen en dan nog iets bedenken waardoor het bedrijfsleven niet de dupe wordt.... mmmmm.... even denken aha... we verlagen de vennootschapsbelasting en uhhhh.... we presenteren het gewoon in omgekeerde volgorde. Trappen ze toch wel in... die domme Ollanders!!!

  Vertelt u mij eens wat het nut of het doel is van het verlagen van de vennootschapsbelasting als dit door het bedrijfsleven zelf moet worden gefinancierd, door afschaffen grijs kenteken??

  Er is m.i. maar een doel nl, weg met die grijs kentekens voor particulieren want daarmee loopt de staat teveel inkomsten mis. 40.000 auto's x ca. 200 euro per kwartaal x 4 kwartalen is Euro 32.000.000,- Daar kunnen straks de verhoogde salarissen van de kamerleden weer fijn mee betaald worden ofzo.

  Nu mijn vraag; is dit een serieus voorstel waar een visie of filosofie achter zit of is het gewoon volksverlakkerij!!!

  Ten slotte mijn situatie; ik heb een hobby 4x4 waar ik per jaar hooguit 3000 km mee rijd maar waar ik wel 2 a 3 zaterdagen per maand fijn mee aan het knutselen ben. Bovendien ben ik lid van een 4x4 club hetgeen een prettige aanvulling is op de sociale agenda. Dit kan ik straks in gaan leveren als dit onzalige idee wordt doorgevoerd!!

  Noel Ede


99.17. Wanhopig

Goede dag, wij zijn een gezin uit 6 personen bestaande. Wij hebben dus 4 kinderen en hebben 6 weken terug een bus met grijskenteken aangeschaft. Lekker ruim en diesel en laag in de wegenbelasting. Nou hopen wij dat de regering een keer goed nadenkt over wat zij allemaal aan de hand haalt, we zijn een normaal gezin betalen nu 24 euro belasting per maand en gaan dan 125 per maand betalen. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig. Dit is een reactie van een gezin met een minuim inkomen. Je wordt er wel wanhopig van hoor.

vr gr fam w uit alkmaar

99.18. Reactie van CDA

  Hartelijk dank voor uw mail. Reacties van kiezers spelen een rol bij de politieke stellingname van de fractie.

  Om de (internationale) concurrentiekracht van de Nederlandse bedrijven te bevorderen en daardoor de Nederlandse economie, denkt het kabinet aan verlaging van de vennootschapsbelasting. Gedacht wordt aan een verlaging voor grote bedrijven naar 30% en voor kleinere bedrijven naar 25%. In de Europese Unie ligt het gemiddeld tarief van de vennootschapsbelasting op 27,4%. Nederland steekt daar met een tarief van 34,5% negatief bij af. Voor ondernemers die geen vennootschapsbelasting betalen maar inkomstenbelasting zou de zelfstandigenaftrek aanzienlijk verhoogd kunnen worden.

  Deze belastingverlagingen zou gefinancierd kunnen worden door vanaf 2005 de vrijstelling voor de wegenbelasting (grijs kenteken) in drie stappen af te schaffen per 1 januari 2007.

  U moet wel beseffen dat de vrijstelling voor de wegenbelasting nooit bedoeld was voor particulieren. Dit heet oneigenlijk gebruikmaken van een regeling.

  Hoewel dus pas op Prinsjesdag duidelijk wordt hoe een en ander er echt uit gaat zien, wilde ik uw mail toch alvast beantwoorden. Tenslotte bedank ik u voor de moeite die u hebt genomen ons van uw zienswijze op de hoogte te brengen. Uw argumenten zullen worden meegewogen in de besluitvorming.

  Met vriendelijke groet,
  Marianne Fennema
  CDA-Publieksvoorlichting


99.19. Grijs kenteken ellende

3 maanden terug een busje gekocht met dubbele cabine op grijs kenteken. Reden: betaalbaar vervoer (belasting) voor een gezin met 4 kinderen. Als deze plannen doorgaan kan ik dit gewoon niet betalen, dus: busje weg met dik verlies, geen vakantie met het caravannetje meer en ander vervoersproblemen. Kortom: regering denk nu eens na en haal het geld waar het wel zit.

J.Wander.

Noot redactie: We ontvangen veel reacties die niets toevoegen aan bovenstaande discussie, en buiten het kader van het grote gezin staan. Deze reacties worden niet geplaatst. Ook reacties met scheldwoorden worden niet geplaatst.

99.20. Grijs

Harrie, ik ben het helemaal met je eens. Wij zullen dat gat op moeten hoesten. Maar laten ze eerst al die taxi's maar eens wegenbelasting betalen. Die krijgen immers vrijstelling hiervoor. Dat scheelt al om het gat te dichten.

Gertrude

99.21. Actie grijs kenteken!

Hallo allemaal,

Oproep aan alle grijs kenteken rijders! Op een nader te bepalen dag, wil ik een soort van optocht naar Den Haag organiseren. De bedoeling is dat we met zoveel mogelijk rijders met een snelheid van 40 km per uur over de snelwegen naar D.Haag gaan en daar aangekomen de hele stad dicht te gooien. Dit als gevolg van de plannen van onze legale dieven die zelfs de sigaretten duurder gaan maken voor het potje monumentenzorg! (dit is maar een voorbeeld) Waar moet dit heen met ons land. Het wordt echt tijd voor een groots opgezette actie!

Ik heb alle reacties gelezen hierboven en het zijn inderdaad de minima die het weer voor hun kiezen krijgen! Laat je dit niet afpakken! Ik ben voor zo'n "Franse" actie, iets anders helpt toch niet! En voor jullie politici die dit lezen: lever eerst jullie mercedes, bmw, of bentley met chauffeur maar eens in!

Hopend op reacties van personen die mee willen doen aan deze actie Met vriendelijke groeten, Gerrie (voor meer info surf naar het prikbord van de 4x4pagina.nl)


99.22. Kabinet Elende

Een jaar geleden een busje met grijskenteken. Ideaal vanwege mijn lengte (ik pas niet in een gewone auto) en gezin (3 kinderen). Nu wordt dit dus afgeschaft door een kabinet, dat ook net mijn pensioenleeftijd omhoog liet schroeven en mijn ADV dagen gaat afschaffen. We komen weer in een tijd waarin bedrijven/staat en kerk tezamen de gewone man kort houden, een tijd die we na de 2e wereld oorlog dachten achter ons gelaten te hebben. De tijden die mijn vader beschreef en ik me niet kon voorstellen gaan we nu zelf meemaken.

Jan H.Dijkstra

99.23. Kabinet profiteert van incaseeringsvermogen van de gewone mensen

Het moet nu maar eens over zijn met al die pesterijen van het kabinet: zelf smijten met geld voor niets-doende zaken en de burger hiervoor op laten draaien.

Let op! Laat je je grijs-kenten niet afnemen, geef daarom tegengas. Ja nu al, voordat het te laat is.

Ik ga dus ook zeker mee naar Den Haag.

Kom allen!!!!

Wouter

99.24. Grijs?

Ook ik heb een grijs kenteken busje aangeschaft met twee zitplaatsen. Dit omdat ik een grote auto nodig heb om een aanhanger te mogen trekken. Ik heb de auto een klein half jaar en heb net mijn E rijbewijs gehaald. Ik vraag mij echt af waarom ik dit gedaan heb, aangezien ik mijn bus niet meer kan blijven rijden als de regeling doorgang vindt. Zonder die bus kan ik mijn aanhanger ook weg doen en heb ik dus mijn E rijbewijs ook niet meer nodig. Kost de "gewone werkende man" weer een berg geld. En alleen maar omdat je je aan alle regeltjes wil houden.

Simon

99.25. Afschaffing grijs kenteken veroorzaakt veel leed

Ook wij zijn een gezin dat momenteel rijdt met een auto met grijs kenteken. Wij hebben deze 2 1/2 jaar terug nieuw gekocht dus deze voldoet aan de huidige eisen voor deze grijze voertuigen. Gekocht, noem het dom of niet, grotendeels van geleend geld. Nu afschaffen betekent een geweldige strop voor ons en uiteraard ook voor vele duizenden medelotgenoten.

Wij zijn echter niet stil blijven zitten en proberen op onze manier zoveel mogelijk grijskentekenhouders te mobiliseren of dit nu zijn invaliden, kleine zelfstandigen, grote bedrijven of particuliere bezitters zonder extra's. Voor ondersteuning hebben we een internetsite opgezet waar u informatie, protestbrieven, adressen, reacties van politiek Nederland en andere zaken kunt vinden.

Zaak blijft het om politiek Nederland wakker te schudden en ervan te overtuigen dat de plannen voor de huidige houders veel leed veroorzaken. Maak eens een bezoek aan onze site en vooral geef een reactie richting de verantwoordelijke bewindsman (kant en klare brief voor uw reactie te vinden op onze internetpagina).

Vriendelijke groet, Kees.

99.26. Adres?

Kees, kun je ook het adres geven van je internetpagina?

Marije

PS: zie hierboven

99.27. Reactie LPF: Verlaging vennootschapsbelasting - afschaffen grijs kenteken

  Geachte heer / mevrouw,

  Allereerst dank voor uw mail. We ontvangen momenteel zeer veel mails hierover van verontruste burgers, MKB-ondernemers, gehandicapten en andere gebruikers van grijs kenteken-auto's.

  Kort gezegd is de Fractie LPF voor vereenvoudiging van het belastingstelsel, voor veel minder regelingen, uitzonderingen en bureaucratie. Daarnaast steunen wij de staatssecretaris met het aantrekkelijker willen maken van het Nederlands vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven om daarmee de werkgelegenheid in Nederland te bevorderen. De voorgestelde financiering hiervan - het afschaffen van het grijs kenteken - wordt door ons zeer kritisch bekeken.

  De gehandicapten die afhankelijk zijn van een rolstoel mogen hier niet de dupe van worden.

  Daarnaast moet het niet zo zijn dat het MKB moet bloeden ten gunste van de grootbedrijven.

  We zullen ons hier hard voor maken in de 2e kamer!

  Ons persbericht hierover kunt u lezen op: www.gerardvanas.nl/c_news.asp?nummer=267.

  Ik hoop dat ik op uw steun mag blijven rekenen.

  Met vriendelijke groet, Gerard van As, Financieel woordvoerder LPF


99.28. Grijs??

Ben sinds mei'04 een kleine zelfstandige geworden wilde net een bedrijfswagen aanschaffen heeft onze fijne (#$@$%^!^) regering het plan om grijs af te schaffen, omdat het vennootschapsbelasting omlaag moet (aantrekkelijk voor grote ondernemingen). Dus wordt ons weer iets ontnomen.

Ik moet helaas maar ff wachten met het aanschaffen van een bedrijf(melkkoei)wagen. Als maar met een luxe auto doen, dit is meestal niet handig met groot materialen, maar daar het onze (#@#%!!) regering een broertje dood aan.

Een teleurgestelde zelfstandige

99.29. Op naar Den Haag

Beste mensen, ik zit mij hier zo druk over te maken, ze verwachten van ons dat we geen opslag vragen, wel gaat alles omhoog ziekenfonds / grijskenteken / borstvergroting / de pil eruit /voorzieningen voor slaapstoornissen / enz. FF nog een reactie op de mail van de c.d.a (centrum domme apen): de grote bedrijven blijven met hun hoofdkantoor in nederland zitten maar de productie gaat naar het buitenland, en kunnen zo toch nog gebruik maken van de verlaging van de vennootschapbelasting, die wij grijsrijders moeten betalen.

Maar luister, het idee om naar den haag te gaan is goed. Maar dan moet je het wel groot en goed aan pakken, ga met zoveel mogenlijk grijs/voertuigen een dag voor prinsjesdag naar den haag, parkeer op het plein (zo dicht mogelijk tegen elkaar aan i.v.m wegtakelen en schroef de kenteken plaat eraf). Dan kom je ook een keer op de tv in plaats van die gouden koets.

groetjes Rinie uit geldrop.

99.30. Actie tegen falend regeringbeleid.

Kijk op www.zijnzegek.nl.

Jan

99.31. Grijs kenteken

In Nederland worden we allemaal maar in hokjes en groepjes geplaatst. De grootste groep is nog altijd jan de arbeider. En voor Den Haag nog altijd de groep waarbij het het makkelijkste is om te bezuinigen. Geld te kort? Maar waarom dan zoveel uitgegeven aan de Joint Strike Fighter? Wilden wij burgers dit wel? Ontwikkelingshulp OKE maar waarom van die belachelijke bedragen? Nederland doet zich groter voor dan ze is, maar wat is toch het probleem we halen het immers wel weer bij de arbeider terug.

Lonen blijven bevroren en alles gaat omhoog, neem bijvoorbeeld het ziekenfonds, afgelopen jaar een verhoging bij een polis van een ouder en twee kinderen 50 euro. Dit is 110 gulden, toemaar.

Dit was niet het enige wat dacht je van stroom, huur, verzekeringen, OZB en ga zo maar door. Alles gaat omhoog behalve de lonen. Werken en nog eens werken en er financieel niet meer uitkomen. Gek he dat er steeds meer huizen door de bank moeten worden verkocht. De heren in Den Haag zelf hebben er geen problemen mee, zij verhogen zelf hun lonen en niet met een misselijk persentage.

Wij Nederlanders moeten eens tesamen de strijd aangaan. Iedereen is het er over eens maar niemand doet er iets aan en als het verkiezingstijd is volgt een ieder weer als makke lammeren. Oja zit nu maar wat te bazelen maar nu ff het grijs kenteken. Het is de bedoeling voor een betere internationale concurrentie, hoe komen ze bij het idee om deze maatregel zo door onze strot te duwen. Velen MKB'ers zullen failliet gaan. Hier is dus geen sprake van eerlijke concurrentie.

Ook gezinnen welke uit hoofde van hun gezins-samenstelling dubbelcabine met grijs kenteken rijden of voor de hobby een 4x4 zijn de dupe. Een 4x4 is vaak een zware wagen waar twee personen in kunnen zitten en geschikt voor terrein rijden, waar hij dan ook veelvuldig hobbymatig voor wordt gebruit en ook voor het trekken van een paardentrailer Neem nu de paardensport; om op een veilig en verantwoorde manier een paardentrailer te trekken, daar de meesten luxe auto's te licht bevonden worden en de grotere personenauto's financieel niet weggelegd zijn voor jan modaal, wordt er dus een bus of 4x4 aangeschaft. Deze bus/4x4 voldoet aan de vereiste specificaties om een traler te mogen trekken daar waar de betaalbare personen auto het af laat weten. Dus voldoe je met een dergelijke bus/4x4 aan de vereisten en is dan ook nog betaalbaar. Extra luxe heb je niet als het betaalbaar moet blijven maar vooruit.

Ik zou wel meerdere a4 tjes vol kunnen schrijven waarom het grijze kenteken behouden moet blijven. Niet alleen voor de kleinere bedrijven welke afhankelijk zijn van een bedrijfswagentje maar ook de grote gezinnen en hobbymatig gebruik.

Nogmaals: (internationale) concurrentie slecht twee woorden resteren BULL SHIT

Groet van een jan modaal welke zijn zakken vol heeft van politiek Den Haag

99.32. Afschaffing Grijs Kenteken doodsklap voor startende ondernemer met groot gezin

Ik wil alle wettelijk middelen aangrijpen om protest aan te tekenen tegen de schandalige maatregel om het grijs kenteken af te schaffen. Voor ons gezin betekent dat ik 1000 Euro per jaar meer kwijt ben aan vervoer. Dit is niet meer op te brengen

Lex

99.33. Hoezo? Normen en Waarden

Ik zag vanavond even het journaal. Toen na het journaal netwerk aan de beurt was, ging het eens weer over normen en waarden. Volgens mij heeft dit kabinet hier weinig van begrepen. Door de aanpak van het grijze kenteken worden niet alleen de kleinere bedrijven bedreigd, maar ook een grote groep particulieren

Dat het grijze kenteken niet voor deze groep is bedoeld volgens de reactie van het cDA, brengt mij toch aan het denken. Waarom dan jarenlang dit toelaten? Waarom de rijder niet tijdig inlichten bij de aankoop van een grijs kentekenauto? Deze mensen zitten nu met een mooie auto die straks niet meer te betalen is. De handelswaarde van deze auto's is nu al bijna gehalveerd. Hoe moet een groot gezin dit oplossen?

Ik denk niet dat dit kabinet daar wakker van ligt. Dus Meneer Bakenende en de zijnen, gebruik deze slogan (normen en waarden) aub niet teveel. Deze komt absoluut niet geloofwaardig over.

Herman

99.34. Actie

Wij zijn ook met z'n 5jes en hebben een transporter vw bus ideaal voor ons. Lekker ruim en goedkoop. Ik wil wel actie ondernemen om er voor te zorgen dat de wet niet door gaaat.

Gr Fam. Broeders

99.35. Normen en waarden!

NORMEN is iets wat vast staat, waar je op kunt bouwen, wat je zekerheid geeft. WAARDEN komen er als gevolg van normen. Maar plotseling de wet veranderen en daardoor misschien honderd duizenden gezinnen duperen breekt de normen af en dus ook de waarden.

Leon

99.36. Actie

Ik ben er ook zo een die straks mijn bus nodig heeft voor mijn werk (startende ondernemer). Maar heb hem aangeschaft voor mijn hobby, en als het grijs er af zal gan kan ik mischien alletwee wel vergeten. Dus 1 grote klote zooi!

Marco

99.37. Vergrijzing

Vergrijzing,

Het schijnt dat politiek Den Haag, zich behoorlijk druk maakt over de vergrijzingsproblematiek. Mogelijk maken ze zich het meest druk over de nodige verzorging die ze zelf later nodig hebben, wanneer ze oud mogen worden. Om de vergrijzing tegen te gaan, lijkt het me zinvol om mensen te steunen die het in deze tijd nog zien zitten, om een groot gezin te stichten ondanks alle hoge kosten. Wordt het dan geen tijd van politiek Den Haag om juist deze mensen ook tegemoed te komen? Laat deze mensen dan gebruik maken van een auto met een grijs kenteken.Wanneer deze maatregel hun ontnomen wordt en terug moeten naar een "gewone auto", dan is dit onbetaalbaar.

Vriendelijke groet,

Hans

99.38. Afschaffing grijskenteken duurder dan je denkt!

De meeste mensen denken bij het afschaffen van grijs kenteken alleen aan de wegenbelasting die een stuk duurder wordt. Maar er zijn nog twee andere aspecten die een stuk duurder worden.
1. De afschrijving van een auto waar straks BPM belasting over betaald wordt, wordt 42% hoger.
2. De verzekeringspremie wordt ook met 42% verhoogd, aangezien de waarde van je auto ook met 42% stijgt.

vriendelijke groeten William

99.39. Gezondheidsbarbaar??

Even resumeren: Ik rook niet, ik drink niet, ik leef gezond (geen snacks) en probeer mijn kinderen zoveel mogelijk verse groenten en fruit te laten eten.

Echter, de tandarts is te duur, ik laat liever mijn kinderen gaan. Eigenlijk moet ik een uitgebreide behandeling ondergaan maar ik kan het niet betalen, de kinderen gaan voor.

Tegenwoordig zijn mensen zoals ik: niet geinteresseerd in hun gezondheid.

Kabinet, jullie worden van harte bedankt. Wat een aanmatigend zootje zit daar in den Haag.

Vriendelijke groet,
Marjolein. Altijd "netjes" geweest maar tegenwoordig een Hels Wijf.

99.40. Oproep hulpvraag?

Wij zijn een gezin van 8 pers:
- vader afgekeurd 80 - 100%
- moeder werkt 40 uur per week
- 3 kids op hoge school
- 3 op de basis school
- huis met 3 slaapkamers
- inkomsten ± 1700 euro
- vastelasten+/- 1200 p mnd <> Kan iemand mij vertellen hoe dat moet?

99.41. Grijs kenteken

Ondernemers dienen de enigen te zijn die een grijs kenteken moeten kunnen aanschaffen, geen gesjoemel meer met 4x4 op grijs en dubbele cabines voor particulieren, de ondernemer wordt hier de dupe van. Negen van de tien bedrijven die veel grijs kenteken auto´s hebben, hebben niets aan de verlaging van vennootschapsbelasting, zij zijn v.o.f of eenmanszaak.

Dus oplossing alleen ondernemers recht geven opo de aanschaf van grijs kenteken auto´s, desnoods op basis van omzet.

C. Diemel

99.42. Grijs kenteken

Inderdaad, grijs kenteken afschaffen, maar dan ook de BPM (luxe belasting) en ook de houderschapsbelasting (wegenbelasting). Gewoon een auto kopen, waarbij de prijs dezelfde is voor iedereen. Geen onrechtmatig onderscheid (discriminatie) meer. Brandstofprijs omhoog zodat iedereen betaalt voor het aantal km's dat ie helpt om de weg te verslijten!!

Stefan

99.43. Restwaarde grijskentekenauto na prinsjesdag

In één klap is de restwaarde van m'n auto met 3000 euro gedaald en mag ik ook nog een hogere wegenbelasting gaan betalen a 1500 euro per jaar. oh ja, diesel daar gaan we ook iets aan doen, terwijl ik m'n roetfilter/katalysator voor 900 euro heb moeten laten vervangen.

Dat het CDA "het misbruik" nu "oneigenlijk gebruik" noemt maakt niet dat het minder pijn zal doen.

Dacht u dat ik voor deze regering nog "een stap harder zal lopen"? Dit is geen beleid om "te blijven eten" dit is "afromen".

Regeren is vooruitzien dus zeg dus nu alvast of je de leaseauto gaat aanpakken die heen en weer naar spanje knalt, en wacht daar niet mee tot wij allemaal "oneigenlijk" een lease auto hebben aangevraagd. En zeg dan gelijk dat je volgend jaar de campers gaat aanpakken want het lijkt me logisch en niet oneigenlijk dat al die busje nu tot campers omgebouwd gaan worden (scheelt tenminste nog iets).

Vangt de overheid trouwens niet automatisch veel meer belasting nu al die auto's door de veiligheidsregels veel zwaarder zijn geworden? Of dat geen verkapte belastingmaatregel was!

Hemmes

99.44. Grijs kenteken

Oké; schaf maar af dat grijze kenteken. Dan kopen we met zijn alle [grijs kenteken bezitters] zo'n brom auto en rijden voorop in de ochtend spits files [nu ook op de B-wegen dus]! In zo'n bromauto [max 40 km/u] zit je ook droog en je hebt zelf geen last van de files. Of koop een trekker [kan de caravan ook achter] geen wegenbelasting en je kunt ongegeneerd de bermen en de rest kapot rijden en iedereen gaat voor je aan de kant.

BPM moeten ze afschaffen volgens de europese regels en dat doet deze regering dus ook al niet meneer WIJN. Als de wijn is in de man.......

Bert

99.45. Actiedatum nu bekend!

Actiedatum bekend dit wordt 30 oktober a.s. lees meer op kmeerkerk.onsadres.nl. Voer actie tegen de kabinetsplannen om het grijze kenteken om zeep te helpen en kom naar Den Haag.

Kom allemaal naar het Malieveld zodat we massaal kunnen laten zien en horen dat het kabinet van ONZE auto af moet blijven.

Met vriendelijke groet, namens SBG.

99.46. Reactie van modaal gezin

Hier nog een reactie van een modaal gezin. Ook wij stonden twee jaar geleden voor een keus. Een gehandicapte zoon van 11 jaar (niet gebonden aan een rolstoel) met twee zusjes van 4 jaar. De meisjes werden regelmatig geknepen en gekrast door hun oudere broer. Hij moest dus apart kunnen zitten, los van zijn zusjes. Of het werd een geel kenteken auto van een jaar of drie oud of een grijskenteken auto.

Onze keus viel op een busje, een nieuwe H 200, drie jaar garantie en voorlopig geen omkijken naar. Als 6 seater kwam hij op ruim 19000 €.

En dan nu dit. Als het doorgaat wat "onze" regering wil kunnen we het wel schudden. Nu 22 € , straks 125 € ? We horen het J P Balkenende nog zeggen "Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving". Nou Jan-Peter, schuif ons en vele anderen dan niet de afgrond in.

René

99.47. Grijs kenteken tarief-afschaffing voor particulier gebruik

Geachte heer/mevrouw,

Op uw site tref ik vele vragen rondom het grijs kenteken aan. Het grote gezin maakt klaarblijkelijk ook veel gebruik van het grijze kenteken.

De huidige plannen om het grijskentekentarief voor particulier gebruik te schrappen, en te vervangen voor het gele tarief zal ook zeker velen van hun treffen.

Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) heeft daarom een protestaktie georganiseerd op 30 oktober op het Malieveld in Den Haag.

Kijkt u eens op www.weetjewel.com. Daar staat alle info en verdere links naar interessante sites over dit onderwerp.

Wellicht is het al wel duidelijk maar voor alle volledigheid: Alle particuliere grijsrijders gaan per 1-1-2005 een bijna 6-voudig bedrag van hun huidige wegenbelastingtarief betalen. Meeliften op regels die voor het bedrijfsleven gelden is daarbij doodeenvoudig niet meer mogelijk. Vele particuliere grijsrijders zijn hiervan maar matig op de hoogte omdat er al zo vaak ophef over gemaakt is. Ook deze keer zal het wel loslopen denken ze. Helaas, niets is minder waar.

Daarnaast zijn hun auto’s gigantisch in waarde gekelderd en willen garages bij inruil alleen nog maar belachelijk lage inruilbedragen geven indien men genoodzaakt is om de auto te verkopen.

Met vriendelijke groet,

99.48. Hondenbezitter

Waar moet dit heen in dit rot land, het wordt allemaal onmogelijk gemaakt. Hoe moeten we dit allemaal gaan betalen, hier heeft niemand op gerekend? Wij hebben een hondenkennel en dan is een grijs kenteken ideaal, je kan er zo een paar benches inzetten. Ik zou niet weten hoe dat met een gewone auto moet, daar kan ik die dingen niet in kwijt. Wij zijn echt radeloos!

Wolter

99.49. Grijs kenteken, samenwerken voor betere overgangsregeling

Hallo,

Ik ben alleenstaande, maar net zo woest als iedere andere grijs-kenteken rijder over de voornemens mij het autorijden onmogelijk te maken. Er is een stichting die zich hard maakt voor de bezitters van grijze kenteken-autootjes, zij organiseren een actie, a.s. 30 oktober op het Malieveld in Den Haag.

www.sbg-delft.nl

Met vriendelijke groet, Rob

99.50. Van Grijs Naar Kampeerauto?

Hallo,

Wat wordt dan de jurische status van het voertuig? Kan ik dan de "bus" ombouwen naar camper? Moet ik dan BPM gaan betalen? Hoe wordt het grijs kenteken afgeschaft? Ik snap er niet een hout van.

Of..

Mag ik nu ramen rondom plaatsen en er een derde zitrij inzetten zodat het een 9-persoons bus wordt?

Wie weet wat na 1 januari 2005 met mijn bus mag doen.

Ik betaal nu ongeveer €250 na 1 januari ongeveer €1300 euro. Om mijn auto om te bouwen ben ik incl. keuring ongveer €1500 kwijt. Dus na 1,5 jaar heb ik eea al terug verdiend. En betaal dan €350 euro per jaar wegenbelasting. Echter is het NU zo dat wanneer je een grijskenteken voertuig ombouwt naar camper je DBP moet gaan betalen daar een camper altijd geel kenteken is. Hoe zal dat na 1 januari 2005 zijn? Immers dan wordt de auto als geel gekenmerkt door ministerie van financiën. Nogmaals wie kan hier duidelijkheid over verschaffen? Ik heb de vraag ook naar Zalm gestuurd:-).

Met vriendelijke groet, Carel-Jan Heim

99.51. Ombouwen

Hallo Carel-jan

Ombouwen naar een camper is in korte lijnen het volgende: Auto moet voldoen aan de gestelde voorwaarden ( www.sbg-delft.nl) zie div voertuigen om voor het kwart tarief in aanmerking te komen. Keuring RDW voor een geel kenteken en restant BPM betalen. Dus als het idee er is, kost het veel geld om dit te realiseren. Het Camper Tarief is ook niet eeuwig en een gunst van de belastingdienst. Deze kan dus ook van de een op andere dag veranderen en gezien de discussie al aan de gang is om alleen nog fabriekscampers hiervoor in aanmerking te laten komen denk ik dat het een gok is waarvan een ieder zijn eigen conclusie moet trekken.

ad SBG

99.52. Water bij de Wijn

Ik heb 10 jaar geel Espace diesel gereden en pas kortgeleden een T4 gekocht zodat ik met vrouw en 4 kids op stap kan. In mijn omgeving zag ik al lang meer mensen grijs rijden en toen ik de dubb. cab. in liet bouwen is mij niets verteld over misbruik o.i. We moeten in deze tijd allemaal homo-calculens zijn maar op zo'n overheid kun je niet rekenen. Ik rij nog geen 10 duizend km per jaar en vind de sprong van € 260,- naar € 1416,- per jaar wel erg veel ineens.

Mijn koopkracht daalt zo met € 100,- per maand en ik vind daarom dat er een overgangsregeling moet komen. Is er geen juridische basis voor protest?

Groet, S. Dekker

99.53. En nu

Het is ...... ik heb er even geen woorden voor.

Want wat te doen als het allemaal doorgaat? Oke ik wist dat het eigenlijk voor bedrijven was bedoeld, maar noem je dit geen bedrijf dan, 4 kinderen en 3 honden? Daarom is die bus er gekomen. Maar wat te doen als het doorgaat? Mijn bus verkopen, die raak ik dan aan de straatstenen niet meer kwijt, of voor een habbekrats. Heb ik daar al mijn centen in gestoken dan. En de verhoogde wegenbelasting kan ik niet meer betalen. Ach misschien is niet eten nog een oplossing.

Tja, de hoeksteen van de samenleving is ver te zoeken. Ik ben er bij 30 oktober, heb alleen niet het gevoel dat het veel zal uithalen. Maar ja niet geschoten, altijd mis hè!

groet Ruud

99.54. De gevolgen van de nieuwe maatregelen t.a.v. afschaffing van het grijze kenteken.

Zoals u wellicht hebt vernomen is de regering van plan om in 2005 het grijze kenteken voor particulieren af te schaffen.

Dit heeft verregaande consequenties op zowel mobiel als financieel gebied.

Bijvoorbeeld: gezinnen die nu op jaarbasis 250 Euro aan wegenbelasting betalen, betalen het volgend jaar bijna 600% meer, dus ongeveer 1400 Euro.

Alhoewel het ministerie van Financiën ons anders wil doen geloven, ben ik ervan overtuigd dat er veel gezinnen zijn die, vaak uit pure financiële noodzaak, rijden in een wagen met grijs kenteken. Zie onderstaande tekst:

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of juist grote gezinnen om financiële redenen nu gebruik maken van bestelauto's. Zou om extra lastenverzwaring te voorkomen niet een wat langere overgangsregeling nodig zijn, zo geven zij aan.

Wij gaan er niet van uit dat vooral particulieren met grote gezinnen een bestelauto gebruiken. Integendeel, de meeste bestelauto's hebben immers maar twee zitplaatsen. Ook de bestelauto's met een zogenoemde dubbele cabine, die tevens een achterbank hebben, bieden maar plaats aan hetzelfde aantal personen als een gewone personenauto. Kenmerk van een bestelauto is namelijk dat hij een grote laadruimte heeft. Grote gezinnen zullen vooral gebruik maken van de grotere personenauto's met drie banken.

De afgelopen weken heb ik gemerkt dat we vanuit Den Haag niet veel hulp te verwachten hebben, dus zijn alle pijlen nu gericht op de ANWB, de Nationale Ombudsman en de Consumentenbond.

Van deze laatste organisatie kreeg, grijsrijder Rob Dekker het onderstaand antwoord:

  De CONSUMENTENBOND doet vooralsnog niets. Pas als zij opvallend veel meldingen krijgen van consumenten die problemen (gaan) ondervinden met de grijs kenteken belastingswijziging, zullen zij aandacht aan dit item gaan besteden.
Mijn verzoek aan u is dan ook om deze draconische maatregelen bij uw lezers en/of leden van deze website promintne onder de aandacht te brengen en de ouders verzoeken contact op te nemen met de Consumentenbond. Dat kan via de mail en het adres is: .

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u aan mijn verzoek zou willen voldoen, want er is mij ook gebleken dat veel, heel veel mensen absoluut niet weten wat hun te wachten staat.

J. Albers

99.55. Bezorgdheid gevolgen plannen Grijs Kenteken

Amsterdam, 02 november 2004

Geachte volksvertegenwoordiger,

Staatssecretaris Wijn heeft plannen gelanceerd om het tarief van grijs kenteken auto’s vanaf 01 januari 2005 te laten vervallen. Dat deze plannen niet goed zijn gevallen is de afgelopen weken duidelijk geworden. Er zijn al verschillende wijzigingen doorgevoerd en de derde nota van wijziging is ondertussen gelanceerd.

Ondanks de voorgestelde wijzigingen komt een groot gedeelte van de particuliere grijs kenteken eigenaren door deze plannen in grote financiële problemen. Deze groep particuliere rijders van een wagen met grijs kenteken heeft geheel en volledig voldaan aan alle wettelijke eisen gesteld aan het grijs kenteken. Er is dus geen sprake zijn van misbruik van wetgeving of belastingregelgeving. De nu voorgestelde verhoging tot 550 % van de houderschapsbelasting over wat nu wordt betaald is onbehoorlijk. Voor een eigenaar van een oude bestelbus op grijskenteken kan dit betekenen dat in plaats van de huidige 300 euro houderschapsbelasting vanaf 2005 maar liefst 1400 euro of zelfs meer moet worden betaald. Dit is een ruim netto maandsalaris voor zeer veel gezinnen! Naast de onbetaalbare verhoging van de houderschapsbelasting is de dagwaarde van de wagen sterk gedaald na het bekendmaken van de regeringsplannen. Een particuliere, maar ook beroepsmatige eigenaar van een wagen op grijs kenteken kan de wagen op dit ogenblik slechts met onevenredig groot verlies en afschrijving verkopen door het handelen van het kabinet Balkenende. Daarnaast is de economische waarde van voorraden in de handel in deze wagens maar ook bij aan in- ombouw en toeleveringsbedrijven significant gedaald in de afgelopen maanden. Dit met alle economische en sociale gevolgen voor de betrokkenen van dien.

Door deze ontwikkelingen zal het onmogelijk blijken de oorspronkelijke doelstelling van de regering te behalen. Bedrijven zullen minder omzet maken of zelfs failliet gaan en veel particulieren worden door het regeringshandelen gedwongen hun auto met onevenredig groot verlies en afschrijving te moeten verkopen. Hierdoor neemt de koopkracht van deze gezinnen sterk af en zal het vertrouwen in de economie en regering evenredig afnemen. De rechtszekerheidsbeleving bij de gedupeerden loopt groot risico op onherstelbare beschadiging!

Ik wil u vragen om een overgangsregeling waarbij minimaal de huidige eigenaren buiten schot blijven. Immers; de huidige eigenaren van een wagen op grijs kenteken hebben geheel voldaan aan de door de wetgever en belastingdienst gestelde eisen en verplichtingen.

Kopers van een wagen op grijs kenteken vanaf 01 januari kunnen dan met alle kennis zelf de keus maken om een wagen waar een hoog tarief aan houderschaps- en luxebelasting voor moet worden betaald al dan niet aan te schaffen. Ik vraag u bovendien om wagens waar inmiddels een kenteken voor is afgegeven buiten de regeling te laten vallen zodat ook de handelaren nog een redelijke kans maken om hun handelswaar te verkopen en bestaande wagens op grijs kenteken niet te maken krijgen met onevenredige waardedaling.

Ik hoop te kunnen rekenen op uw steun!

P. Vanderklugt Amsterdam

99.56. Met dubbele cabine wel meer zitplaatsen

Graag wil ik reageren op het bericht van J.Albers. Hij schrijft dat een auto met een dubbele cabine niet meer zitplaatsen biedt dan een gemiddelde auto. Het is juist onze keus geweest om een auto met dubbele cabine aan te schaffen, omdat deze 6 zitplaatsen heeft en voorzien zijn van 6 gordels. Die ene extra zitplaats en gordel was voor mij dus de reden om zo'n auto te kopen. Wij willen alle 4 kinderen veilig vervoeren. Dit kan in een gewone auto niet. Daar zitten maximaal 5 gordels in. De grote laadruimte is mooi mee genomen, maar niet de eerst prioriteit. Ik denk dat er veel meer gezinnen met 4 kinderen daarom de keuze hebben gemaakt om een bus met een zogenaamde dubbele cabine te kopen.

J. Hans

99.57. Aktie grijze kenteken

Kunnen wij als grotere gezinnen niet samen iets ondernemen. Of via de belangengroep groot gezin? Voor ons is een m.p.v. niet te betalen, en we passen niet meer in een personenauto. Wie heeft ideeen?

Petra

99.58. Grijs Kenteken Behoud

In het belang van ons allemaal wil ik de volgende site's onder de aandacht brengen.

Zoals veel van jullie weten wordt het grijs kenteken (waarschijnlijk) afgeschaft. Hierom worden er acties gevoerd en is er een Stichting Belangen Grijskentekenhouders die zich inzet voor ons doel: Grijs blijven rijden. Dus kijk op de volgende site's en doe mee aan eventuele acties en plak je wagen vol met flyers die op deze site's zijn te vinden.

Doe mee! Niet gevochten is altijd verloren. De politiek heeft nog niet besloten.

Tjeerd Express

99.59. Behoud grijskenteken

Ik hoop dat het blijft bestaan. Auto net helemaal opgetuigd, staks is de auto niks meer waard. Laat het oude blijven bestaan en met de nieuwe auto's beginnen.

Veel succes! j w

99.60. Geen overgangsregeling grijs kenteken

Van Teletekst op 18 november 2003:
  DEN HAAG Er komt geen overgangsregeling voor particulieren die in 2005 worden gedupeerd door het schrappen van het grijze kenteken. Pogingen van CDA, VVD en D66 om alsnog iets voor particulieren te doen, liepen op niets uit.

  De oppositiepartijen hadden eerder ook tevergeefs bij staatssecretaris Wijn van Financiën op een overgangsregeling aangedrongen. Het grijze kenteken geldt binnenkort alleen nog voor ondernemers en invaliden met een aangepaste auto.

  Vanochtend voerden automobilisten op de A4 actie tegen het schrappen van het belastingvoordeel. Ze reden langzaam, waardoor files ontstonden.

Alle acties dus voor niets, gewoon verspilde energie! Jammer.....................
BTW nummer} -->

99.61. Grijs kenteken -----> BTW nummer

Grijs kenteken alleen voor mensen met een BTW nummer. Is het mogelijk om als particulier een BTW nummer aan te vragen en wat zijn de consequenties?

Niek

99.62. Het afschaffen grijs kenteken

Hallo mensen die in het bezit zijn van het grijs,

Ik heb een Toyota busje gekocht rond 92. Toen was het zo dat als je aan de regels voldeed, je in aanmerking kwam voor het grijs. Ik heb dus toen voor heel veel geld een bestelbusje aangeschaft, moter laten reviseren en carrosserie laten maken, wat ook heel veel geld heeft gekost. Toen kwam de APK en daarna de roet-test. Dat komt ieder jaar terug met de onkosten die erbij horen, zoals defecten aan de moter en andere dingen.

Maar omdat ik niet veel rijd, rond de 1500km per jaar omdat ik veel ziek ben en het voor mijn hobby heb, zou ik voor voor de toekomst nooit iets meer kunnen kopen. Ik had gehoopt dat het voor de mensen die het al hebben, deze regels niet gelden tot wederverkoop. Nog een aantal jaren en hij word oldtimer, daar had ik zo op gehoopt?

Maar dat interesseert de mensen die er over gaan niets. Ze komen komen met normen en waarden. Dat ze de rente-aftrek voor de grote inkomens maar afschaffen, zij kunnen het immers betalen en de kleine man niet. Zo zie je maar dat wij ons niets mogen veroorloven wat onze hobby`s betreft, alles wordt maar duurder, zodat de kleine beurs niets kan kopen en dus ook niets mag bezitten.

Ik hoop dat er heel snel nieuwe verkiezingen komen, dan weet ik wel op welk Kabinet ik dus nooit meer zal stemmen.

Veel succes, ik hoop toch nog op een goede afloop. Blijf af van ons grijs, dit hebben we nooit verdiend.

Groetjes Leo

99.63. Afschaffing grijs kenteken particulieren

Bijna een jaar geleden heb ik mijn oude lease auto gekocht, een VW Transporter. Na 11 maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderhoud te duur is en wilde ik hem inruilen. Dit ging niet door omdat de auto EURO 10000 - 12000 minder waard is geworden. De markt voor deze auto's is weg. Ik voel me bestolen door de overheid. In een klap en door onzorgvuldig bestuur. De overheid zou de bestaande grijs kenteken autos moeten ontzien, na 5 jaar is het grootste deel al weer verdwenen en na 10 jaar is het probleem vanzelf opgelost.

R. Boonstoppel

99.64. Op naar de eerste kamer (grijs kenteken)

Er is dus besloten dat er geen overgangsregeling voor het grijze kenteken komt. Maar nu gaat het naar de eerste kamer, verwacht wordt dat dat goedgekeurd wordt (dus het kan ook veranderd worden). Misschien kunnen we daar nog wat druk uitoefenen? Het eerlijkste zou toch een uitstervingsregel voor particulieren zijn, mijn zoon kan nu zijn hobby niet meer uitvoeren, het word nu te duur.

afz een boze moeder

99.65. Grijs kenteken

Ik vind het allemaal echt vreselijk. Ik rij nu al 5 jaar in mijn Chevrolet pick up en na veel problemen met de auto te hebben gehad en zowat alles vervangen te hebben krijgen we dit. Mijn auto geen drol meer waard en als je hem houdt betaal je een godsvermogen. Ik kan hem niet meer betalen en dus moet hij verkocht worden. Ik vind ook dat ze een overgangsregeling hadden moeten treffen. Dit kan gewoon niet!

Barbara

99.66. grijs kenteken

Ook ik ben een van die velen die nu door de regering genaaid worden. Ik ben het er mee eens dat we oneigenlijk gebruik maken van de grijs-kenteken regeling, maar dat is de regering zelf schuld. Een overgangsregeling zou niet meer dan terecht zijn. Als wij een dergelijke maatregel als particulier zouden treffen, zouden we als gangsters berecht worden.

Jan

99.67. Aow en auto

De abrupte afschaffing zonder overgangsregeling breng ook mij in de problemen. Acht maanden geleden Citroën Berlingo gekocht bouwjaar '97. Was met enige moeite te realiseren met mijn inkomen. Naast het verlies op de aanschafwaarde zal ik tevens deze auto niet meer kunnen rijden omdat de volledige wegenbelasting met mijn inkomen te hoog is.

J.P.H. Bakker

99.68. Het mocht toch al niet

Wat ik hier in bovenstaande reactie totaal mis is dat het toch al niet de bedoeling was dat particulieren in grijs-kenteken auto's rondreden. Er werd dus flink misbruik van gemaakt. De "gewone" autobezitter moet ook die belasting betalen, dus waarom anderen niet. En het is allemaal wel mooi dat grote gezinnen er gebruik van maakten omdat het qua ruimte scheelt en natuurlijk de prijs, maar ja dat is niet de bedoeling van zo'n bus. Ik vind het gewoonweg hypocriet dat mensen nu doen alsof ze van niets weten, het moest er een keer van komen. Kortom, ik vind het eigenlijk wel gerechtigheid, heb zelf ook 2 auto's op LPG, dus ik betaal genoeg belasting, dus waarom ik wel en een ander niet. De grote zware bussen zijn daarentegen ook nog eens extra belastend voor de weg.

EGI

99.69. Bezwaarschriften ingediend

De kerstman heeft maandagavond 1702 bezwaarschriften afgeleverd aan de Eerste Kamer. Dinsdag en woensdag heb ik er ook nog 246 ontvangen.

Per saldo best wel veel! De gewenste media-aandacht bleef (weer!) uit, maar foto's staan op home.hccnet.nl/k.meerkerk/

Met vriendelijke groeten, René van Zon

99.70. Oneigenlijk gebruik "grijs"

Heel begrijpelijk dat mensen reageren dat nu ze meer moeten betalen. Na jaren van enthousiaste verhalen op verjaardagen van de "grijs"rijders dat iedereen stom was om niet grijs te gaan rijden. Nu vertellen ze bijna huilend hoe erg de aanscherping van al jaren geldende regels zijn. Grijs rijden was bedoeld voor zakelijk gebruik van de auto. Dat er mensen zijn die jaren via de mazen van de wet hier oneigenlijk gebruik van hebben gemaakt is natuurlijk prettig voor hen. Maar wees dan ook zo eerlijk om nu te zeggen: Okee, ik heb jaren minder betaald en dat was mooi meegenomen. Dus ophouden met janken. Eindelijk is er recht gedaan aan iedereen die wel als particulier het volle pond betaalt voor het gebruik van de weg.

Jan

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Nieuwe bezuinigingen

 1. Bezuinigingen
 2. Re: nieuwe bezuinigingen
 3. Wat zijn de gevolgen?
 4. Grijskenteken
 5. Grijs kenteken afschaffen
 6. Ik ben boos
 7. Brief grijs-kenteken
 8. Grijs kenteken
 9. Brief grijs kenteken
 10. Grijskentekenshit
 11. Grijs kenteken: de oplossing is simpel
 12. Grijs kenteken afschaffen? Hoe durven jullie!
 13. Grijs kenteken
 14. Reactie Teunissen
 15. Grijskenteken roverij
 16. Grijs kenteken afschaffen? volksverlakkerij
 17. Wanhopig
 18. Reactie van CDA
 19. Grijs kenteken ellende
 20. Grijs
 21. Actie grijs kenteken!
 22. Kabinet Elende
 23. Kabinet profiteert van incaseeringsvermogen van de gewone mensen
 24. Grijs?
 25. Afschaffing grijs kenteken veroorzaakt veel leed
 26. Adres?
 27. Reactie LPF: Verlaging vennootschapsbelasting - afschaffen grijs kenteken
 28. Grijs??
 29. Op naar Den Haag
 30. Actie tegen falend regeringbeleid.
 31. Grijs kenteken
 32. Afschaffing Grijs Kenteken doodsklap voor startende ondernemer met groot gezin
 33. Hoezo? Normen en Waarden
 34. Actie
 35. Normen en waarden!
 36. Actie
 37. Vergrijzing
 38. Afschaffing grijskenteken duurder dan je denkt!
 39. Gezondheidsbarbaar??
 40. Oproep hulpvraag?
 41. Grijs kenteken
 42. Grijs kenteken
 43. Restwaarde grijskentekenauto na prinsjesdag
 44. Grijs kenteken
 45. Actiedatum nu bekend!
 46. Reactie van modaal gezin
 47. Grijs kenteken tarief-afschaffing voor particulier gebruik
 48. Hondenbezitter
 49. Grijs kenteken, samenwerken voor betere overgangsregeling
 50. Van Grijs Naar Kampeerauto?
 51. Ombouwen
 52. Water bij de Wijn
 53. En nu
 54. De gevolgen van de nieuwe maatregelen t.a.v. afschaffing van het grijze kenteken.
 55. Bezorgdheid gevolgen plannen Grijs Kenteken
 56. Met dubbele cabine wel meer zitplaatsen
 57. Aktie grijze kenteken
 58. Grijs Kenteken Behoud
 59. Behoud grijskenteken
 60. Geen overgangsregeling grijs kenteken
 61. Grijs kenteken -----> BTW nummer
 62. Het afschaffen grijs kenteken
 63. Afschaffing grijs kenteken particulieren
 64. Op naar de eerste kamer (grijs kenteken)
 65. Grijs kenteken
 66. grijs kenteken
 67. Aow en auto
 68. Het mocht toch al niet
 69. Bezwaarschriften ingediend
 70. Oneigenlijk gebruik "grijs"

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.