Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

100. Vroegtijdig opsporen van probleemgezinnen

Recentelijk is meermalen gebleken dat de hulpverleningsorganisaties niet goed werken. We herinneren ons nog de tragische voorbeelden. Het ging daarbij om gezinnen die bekend waren bij de hulpverleners. Volgens de hulpverleners was de oorzaak van hun slechte functioneren dat ze niet mochten ingrijpen. En daar heeft staatssecretaris Clemence Ross een oplossing voor gevonden.

Er zijn een aantal momenten waarop hulpverleners in aanraking komen met gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan de consultatiebureaus, daar komt 95% van de kinderen. Maar die zouden dan meteen veel breder kunnen (en moeten!) kijken naar het welzijn van het kind. Hoe gaat het bijvoorbeeld in het gezin? Kampt het gezin met bijvoorbeeld opvoedkundige, psychische of financiële problemen dan moet het consultatiebureau aan de bel trekken. De staatssecretaris spreekt van een waakhond voor jeugdproblematiek. Het (vermoeden van het) probleem wordt gemeld bij de gemeentelijke verzamelpunten, daar sta het gezin vanaf dat moment geregistreerd.

De gemeentelijke verzamelpunten gaan vervolgens samen met de verschillende hulpverleningsinstanties het hulptraject opzetten. Want, stelt de staatsscretaris, "We moeten zelf de problemen signaleren en vervolgens hulp aanbieden of bij ergere gevallen zelfs dwingend opleggen. Het welzijn van het kind moet voorop staan."

Maar dat is nog niet alles. Om deze waakhondfunctie goed uit te kunnen voeren, moeten de consultatiebureaus zelf inititatieven kunnen ondernemen, en bijvoorbeeld bij een gezin op huisbezoek gaan. "Door een huisbezoek is het mogelijk om gezinsproblemen waar te nemen die op het consultatiebureau wellicht verborgen blijven", stelt de staatsscretaris.

Wat vindt u van deze manier van werken? Wordt hierdoor het slechte functioneren van hulpverlening inderdaad verbeterd? Bestaat er misschien een gevaar dat vooroordelen van een hulpverlener een rol spelen? Lees hiervoor ook de column Big Ross is watching you. En staat het welzijn van het kind inderdaad voorop? Er zitten bijvoorbeeld 900 kinderen in Nederland in de gevangenis, niet omdat ze iets misdaan hebben, maar omdat men geen goed plekje voor ze kan vinden. Lees bijvoorbeeld de column Van de wal in de sloot.....

100.1. Belachelijke uitspraken

Wat een belachelijke uitspraken! Iedereen is ergens in zijn geschiedenis voortgekomen uit een groot gezin. Toen kon het, nu kan het ook, maar alleen omdat de standaard zo verhoogd is over wat er materieel aanwezig zou moeten zijn of je je kind zou moeten kunnen bieden, is het de laatste eeuw taboe.

Naar mijn mening functioneren kinderen uit grote gezinnen beter en zijn socialer. Ik heb hier 12 kinderen rondlopen die niet vechten maar spelen, naar elkaar omzien, om elkaar denken en ook omkijken naar hun gehandicapte broertje. Zulke mensen, daar heeft de maatschappij wat aan!

Marjolein

100.2. Nog minder bezoek

Ik heb van deze plannen gehoord via de radio. En het enige wat ik kan bedenken, is dat er nog minder zorg verleend kan worden. Juist omdat consultatiebureau, kraamhulp en school laagdrempelig is, gaan kinderen uit probleemgezinnen daar wel heen. Waardoor er nog iets aan zorg verleend kan worden.

Als er een controle functie bij deze instanties wordt gelegd, zullen kinderen uit probleemgezinnen, niet meer naar school, cb gaan, en wordt de kraamhulp niet aangevraagd. Het gezin wordt nog meer een gesloten systeem, en is hulp indien nodig, helemaal niet meer te geven.

En het is natuurlijk van de zotte om een groot gezin gelijk als een probleemgezin te zien.

Marrigje

100.3. Ross wil elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg

Persbericht, 17-11-2004

Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat de hele jeugdgezondheidszorg een elektronisch kinddossier gaat gebruiken. Om dat te stimuleren trekt ze 3,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een elektronisch cliëntendossier (ECD) in de jeugdgezondheidszorg.

Ross ondertekende vandaag de afspraken voor het programma Informatisering Jeugdgezondheidszorg. Door het ECD krijgen zowel zorgverleners als beleidsmakers een beter inzicht in de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en behoeften van jongeren tot negentien jaar en hun ouders. Hierdoor kunnen zorgverleners die met jeugdigen te maken hebben (zoals consultatiebureaus, verpleegkundigen, school) makkelijker kinderen en ouders met dreigende problemen volgen en hen tijdig hulp bieden.

In haar toespraak ging Ross in op het privacyvraagstuk: “Ik ben van mening dat de rechten van het kind moeten prevaleren boven het recht op privacy van de ouders. Het kind moet centraal staan, want dat is uiteindelijk ook goed voor het gezin. Volg je professionele verstand en praat daar met anderen over.”

Onder regie van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg werkt VWS samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en GGD Nederland aan de verdere invoering van het ECD.

Een aantal ‘koplopers’ in de JGZ ( Amsterdam, Rotterdam, Vlaardingen en Den Haag) is al begonnen met de invoering van het elektronisch cliëntendossier. De resultaten zijn tot dusver goed. De verwachting is dat aan het eind van het programma in 2007 een groot deel van de JGZ ‘geïnformatiseerd’ zal zijn.

100.4. Vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen?

Het slechte functioneren van de Jeugdzorg, zou dat nu echt opgelost zijn door grote bestanden aan te leggen? Natuurlijk:
  Het tijdig signaleren van (het ontstaan van) deze problemen en het bieden van de benodigde ondersteuning, hulp of zorg aan de kinderen, jongeren en hun ouders kan vaak voorkomen dat er onnodig menselijk leed en vermijdbare maatschappelijk kosten ontstaan.
Gewoon te mooi om waar te zijn! Maar de prijs is erg hoog:
  De interventies voor de drie problemengebieden (internaliserende, externaliserende problemen en zorgwekkende opvoedingssituaties) zijn verdeeld naar selectief (bedoeld voor een groep met een verhoogd risico op problemen; bijvoorbeeld
  • alle kinderen in een bepaalde wijk,
  • alle kinderen met een zeer laag geboortegewicht,
  • alle gezinnen waarin een echtscheiding plaatsvindt),
  geïndiceerd (voor individuele kinderen/gezinnen die op basis van de strategieën 1,2 of 4 gesignaleerd zijn) en interventies bij signalen van risicoprocessen (voor individuen die volgens strategie 3 de eerste signalen van beginnende problemen afgeven).
En dit zijn dan alleen maar voorbeelden. Hoe snel zal niet op basis van een vooroordeel gewerkt gaan worden. En wat betekent het als je geregistreerd staan.

Zou de Jeugdzorg hiedoor nu opeens veranderen in een goed werkend systeem dat de belangen van de kinderen en de ouders voorop stelt?

Je moet wel erg naief zijn....

100.5. Kabinet in Operatie Jong samen sterk voor de jeugd

Op de conferentie van Operatie Jong op 12 september in Utrecht maakten zes bewindspersonen duidelijk dat het kabinet ernst is met het Jeugdbeleid.

Samengevat:

Maar.... waarom heeft onze regering er niet aan gedacht ook iets te doen om de omstandigheden voor het opvoeden voor ouders te verbeteren? De opvoeding gebeurt toch in de gezinnen? Waarom zoveel geld uitgeven om alweer een sterker paard ahter de wagen te spannen?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Vroegtijdig opsporen van probleemgezinnen

 1. Belachelijke uitspraken
 2. Nog minder bezoek
 3. Ross wil elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg
 4. Vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen?
 5. Kabinet in Operatie Jong samen sterk voor de jeugd
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.