Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

55. Korten op kindgebonden budget

Minister Kamp is van plan om het kindgebonden budget komend jaar te korten. Ik lees net dat grote gezinnen vaak moeilijk rond kunnen komen. Juist deze gezinnen worden door de maatregel die Kamp voorstelt geraakt. Kamp is van plan om het kindgebonden budget te begrenzen op twee kinderen 'omdat dat het meeste voorkomt'. Alsof dat een goede reden is.

Een betere maatregel zou wellicht zijn om het budget te geven vanaf drie kinderen, juist omdat grotere gezinnen het geld goed kunnen gebruiken (omdat het wellicht vaker om gezinnen met een kostwinnersmodel gaat).

Ik vroeg me af of er vanaf deze site niet een handtekeningenactie of iets dergelijks zou kunnen worden opgezet om minister Kamp te laten weten dat het raar is om de limiet bij twee kinderen te leggen. Is het niet gewoon discriminatie van grotere gezinnen?

Geke

Wat is uw mening? Lees ook de column Grote gezinnen honderden euros extra gekort.

Reactie voor op de website?

55.1. Reactie grote gezinnen

Waar zijn ze mee bezig, nog geen 5 jaar geleden hebben ze gesproken over een subsidie af te geven aan ouders die meer dan 2 kinderen wilden! (niet dat ik dit een reden vind om een kind te krijgen "als dit al lukt".) Die subsidie wilden ze instellen zodat die generatie de vergrijzing kon opvangen. En nu wordt die generatie gediscrimineerd.

Natuurlijk is het de verantwoording van de ouders die 3 of meer kinderen willen hebben, maar dit doe je uit liefde voor kinderen. Maar het is net zo goed de verantwoording van de ouders die 1 of 2 kinderen hebben. Dus worden de ouders en kinderen van grote gezinnen inderdaad gediscrimineerd.

Ik denk dat kinderen uit een groot gezin even goed al minder hebben/krijgen omdat zij meer moeten delen! En minder ver op vakantie kunnen vanwege de reiskosten maar ook in het buitenland is alles gemaakt op 4/6 pers, dus wij zijn dan al genoodzaakt om 2 plekken/huis/caravans te huren! Dus ik ben tegen het voorstel!

Mariska

Reactie voor op de website?

55.2. Aan Mariska

Niemand verplicht je om kinderen te krijgen.

Als je niet in staat bent om een X aantal kinderen van je salaris te onderhouden, is het gewoon niet slim om veel kinderen te krijgen.

Kinderen krijg je m.i. niet "uit liefde voor kinderen", maar uit liefde voor elkaar. Als je veel van kinderen houdt, zijn er wel meer manieren om hier uiting aan te geven behalve er zelf veel te krijgen.

Anna

Reactie voor op de website?

55.3. Reactie op bijdrage Anna

Natuurlijk verplicht niemand je om kinderen te krijgen. Als we allemaal uw visie zouden hanteren zouden er geen kinderen meer komen. Niemand krijgt namelijk bij de geboorte van een kind de garantie dat baan/inkomen/kosten gelijk blijven. Door allerlei omstandigheden kan de situatie ineens heel anders worden, niet alleen door veranderingen in het gezin (zoals ziekte, baanverlies etc.) maar vooral door veranderingen in de maatschappij (economische crisis, individualistische en moraliserende maatschappij). Gezinnen krijgen steeds meer te maken met harde, veroordelende reacties (zoals uw reactie)en daar is niemand bij gebaat.

Of wilt u eigenlijk zeggen dat er enkele kinderen moeten worden ingeruild? Dat slaat natuurlijk nergens op!

Nell

Reactie voor op de website?

55.4. Voor Nell

Mevrouw, U leest niet goed. Ik heb het in mijn berichtje helemaal niet over GEEN kinderen meer krijgen, wel stel ik de vraag of het slim is om VEEL kinderen te krijgen.

Ik begrijp niet hoe U hier een "moraliserende, veroordelende en harde" reactie in kunt zien. Kunt U mij dat uitleggen?

Anna

Reactie voor op de website?

55.5. Uitleg

Uw reactie: "Als je niet in staat bent om een X aantal kinderen van je salaris te onderhouden, is het gewoon niet slim om veel kinderen te krijgen" vind ik hard en ongenuanceerd. Er zit een veroordeling in, dat is onterecht. De boodschap van Mariska gaat niet over het kinderaantal, maar over het afschaffen van het KGB.

Dat KGB is pas enkele jaren oud, en het afschaffen gebeurt te overhaast. Verder heeft niemand garantie op "behoud van inkomen", ook bij ouders met 1 of 2 kinderen kan het inkomen door allerlei redenen verminderen.

Reactie voor op de website?

55.6. Reactie uitleg

Hoezo "hard en ongenuanceerd"?

Als een stel een bijstandsuitkering, minimumloon en/of een WAO/uitkerinkje heeft en weinig kansen om hier op termijn uit te komen en ze besluiten desondanks toch tot het nemen van een groot gezin, vind ik dat niet erg slim. Jij wel dan?

Anna

Reactie voor op de website?

55.7. Wie ben ik om daarover te oordelen?

Moeilijk om te oordelen of het wel/niet verstandig is te kiezen voor een kindje erbij. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste ouders die keuze weloverwogen maken. Verder heb ik nergens gelezen dat het hier om bijstandouders ging, wel om ouders die vinden dat het KGB te overhaast bezuinigd wordt. En daar ben ik het mee eens.

Nederlanders betalen het hoogste percentage belasting en de regering mag die pot verdelen. Op dit moment zie je dat op de zwakkeren (chronisch zieken maar ook de laagste inkomens) in de samenleving extra hard bezuinigd wordt.

Reactie voor op de website?

55.8. Extra hard geraakt

Grote gezinnen worden nu dubbel geraakt. Wij hebben 6 kinderen dit houdt dus in dat er voor 4 kinderen er geen kgb meer komt. Ook krijgen we 35 x 6= 210 per kwartaal minder aan kinderbijslag. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omlaag. Dus wij gaan er zeker een maandsalaris op achteruit. Ach over een paar jaar laat ik de kinderen wel werken dan komen we vast wel weer rond (dit was sarcastisch)

Dora

Reactie voor op de website?

55.9. Actie SGP: meer geld naar grote gezinnen

Het kabinet is van plan om de bezuinigingen op het kindgebonden budget aan te passen. Dit zeggen bronnen in Den Haag. Lees het artikel Meer geld naar grote gezinnen

Lees ook het commentaar van Kees van der Staaij.

Reactie voor op de website?

55.10. Klein gezin

Tegenwoordig hoor ik overal dat je niet meetel, met 1 kind, zoals wij, heb je eigenlijk geen echt gezin, belachelijk. Ik weet dat ik ook zonder geld van de overheid onze dochter een toekomst kan bieden waarin alles mogelijk is. Een welbewuste keuze en ik ben niet afhankelijk van toeslagen en bijslag. Als je kinderen krijg en er niet over nadenk of je 2,3,4,5,6 kinderen eigenlijk wel 1. kan opvoeden en 2. kan onderhouden vind ik absurd. Mensen moeten eens minder afhankelijk worden van de overheid. Dan pas ben je volwassen, als je echt voor jezelf en je gezin kan zorgen.

Cm

Reactie voor op de website?

55.11. KGB

Er werd hier genoemd dat het kindgebondenbudget nog maar enkele jaren oud is. Daarmee zou men kunnen denken dat het een soort extraatje is, wat toen uit de lucht is komen vallen. Maar het kgb is een compensatie van de kinderkorting. Geld wat men terugkreeg van de belasting. Omdat dit werd afgeschaft, kwam het kgb (lagere bedragen) als pleister op de wonde.

Pauline

Reactie voor op de website?

55.12. Respect

Aangezien dit de website is voor Grote Gezinnen, een term die ik niet zelf verzonnen heb, noch het aantal kinderen dat bij deze term hoort. Proef ik in deze discussie soms enige frustratie omdat men over en weer elkaar gediscrimineerd voelt....

Het valt me op dat er zo weinig respect is voor elkaar. De een vindt een kind krijgen een volwaardig gezin (met als keuze dat dit betaalbaar is), de ander met vijf kinderen nog niet. (omdat kinderen krijgen heel speciaal is en dan kan het zijn dat het financieel soms uit kijken is.) Zo hebben we allemaal onze redenen om als het je al gegeven is de grote van je gezin te mogen bepalen. Gelukkig is het hier nog geen China waar een een kind beleid heerst.

Helaas wordt 2 kinderen blijkbaar de norm hier voor de Nederlandse politiek omdat het zo makkelijk telt het gemiddelde...

Daarnaast is het natuurlijk zo dat opvoeden van kinderen geld kost. Maar als tijdens je leven en inmiddels gekregen kinderen, de spelregels van het spel steeds veranderen, omdat de economische crisis nu enorm toeslaat, mag je als ouders van een groot gezin daar toch best wat van vinden.

Want een feit blijft dat gezinnen met 3 of meer kinderen EXTRA in moeten leveren. Laten we het bij deze discussie houden en niet allerlei andere zaken erbij halen.

En er zijn ook mensen die in de gelukkige omstandigheden verkeren dat ze zelfstandig, zonder de steun van de overheid een groot gezin financieel aan kunnen.....

Eline

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Korten op kindgebonden budget

 1. Reactie grote gezinnen
 2. Aan Mariska
 3. Reactie op bijdrage Anna
 4. Voor Nell
 5. Uitleg
 6. Reactie uitleg
 7. Wie ben ik om daarover te oordelen?
 8. Extra hard geraakt
 9. Actie SGP: meer geld naar grote gezinnen
 10. Klein gezin
 11. KGB
 12. Respect
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.