Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

92. Groot gezin verantwoorden

Hallo.

Ik zit al enige tijd met een soort van gewetensvraag en ben benieuwd hoe andere groot-gezin-stichters er tegenaan kijken (en dan vooral degenen die het financieel ook niet breed hebben). Er is namelijk in de politiek en op veel forums op het internet, een discussie gaande of ons systeem van kinderbijslag wel of niet terecht is. Er zijn mensen die zeggen dat het onterecht is dat mensen die veel kinderen hebben van de gemeenschap een bijdrage ontvangen. Als je in meer of mindere mate afhankelijk bent van die bijdrage, moet je geen of niet zoveel kinderen "nemen". Anders ben je dus letterlijk a-sociaal bezig, volgens hun.

Wij ZIJN afhankelijk van die bijdrage voor alle extra's die wij als gezin nodig hebben of willen doen, moet ik met schaamte bekennen. Ik voel me dus hoe langer hoe asocialer. Maar ik ben grootgebracht in het ideaal van de verzorgingsstaat die mijn ouders en grootouders bevochten hebben en kan er toch ook niks aan doen dat leven voor de gewone mens met zulke grote stappen duurder is geworden (de euro, het ziektekostenstelsel, de energieprijzen, enz.).

In Nederland is alles veel duurder gemaakt en veel minder gecompenseerd dan in welk ander land ook. Ik vraag me af of dat nodig is. Ik denk dat er genoeg geld is, maar dat veel verkeerd of zinloos besteed wordt.

En dat is toch niet onze schuld? Moet ik mij daaraan conformeren en daarom er voor kiezen om geen of minder kinderen op de wereld te zetten? De kinderbijslag is in 1963 ingevoerd omdat juist de financiele situatie van de gewone mens geen belemmering mag zijn om graag kinderen te willen. En daarbij, hoe stevig is het standpunt dat ik wel eens lees, dat mijn kinderen over een paar jaren (wat is nu 20 jaar op een mensenleven) gaan werken en zo ook hun bijdrage aan de maatschappij gaan leveren (belasting gaan betalen) en de pensioenen en uitkeringen gaan betalen van de mensen die nu klagen over hun bijdrage aan de kinderbijslag?

Hoe valt de balans uit van uitgaven en inkomsten van een mensenleven voor de maatschappij? Ook een argument is: er is overbevolking op de wereld, Nederland zou vol zijn, hoe egoïstisch is het dan van twee mensen om er vijf voort te brengen? Ik sta eerlijk gezegd met m'n mond vol tanden dan.

En kan alleen maar stamelend bedenken dat het willen van een kind een gevoelskwestie is en een natuurlijk instinct. Waar je natuurlijk geen gehoor aan HOEFT te geven, als je op straat zin hebt om een mooi mens, een wildvreemde, te zoenen, geef je daar natuurlijk ook geen gehoor aan.

De kinderbijslag is ook ingevoerd om kinderen die er nu eenmaal al zijn (van arme, dus a-sociale, onverantwoordelijke ouders) toch de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en ontplooien, omdat die kinderen er niks aan kunnen doen dat ze geboren zijn. Met al deze kwesties zakt de moed me in de schoenen eerlijk gezegd. Een kind heb je toch niet als luxevoorwerp, omdat je je dat veroorloven kunt? Je kinderen zijn toch de maatschappij van later? Van nu al eigenlijk, alleen moet er in het begin nog in geïnvesteerd worden. Zonder nieuw leven geen maatschappij, geen mensheid. Maar ja, een groot gezin dan?

Dus te VEEL kinderen? En eigenlijk, wij hebben geen geld om te sparen, dus geven alles uit aan banken, bedrijven, middenstanders, met andere woorden al onze inkomsten worden toch ook weer in de economie gepompt? Ik ben geen econoom maar dat komt toch ook weer uiteindelijk de maatschappij ten goede? Wie kan mij hier zinnige antwoorden op geven?

Nog even dit: ik heb absoluut geen grammetje spijt van mijn grote gezin (van vijf kinderen) wat men ook roept en hoe goed onderbouwd ook. Mijn kinderen hebben er voor gekozen bij mij geboren te worden, al is dat een visie die misschien voor sommigen klinklare onzin zal zijn. Mijn kinderen zijn individuen, zijn uiteindelijk de maatschappij en ik ben trots op ze. Ze zullen waarschijnlijk geen nobelprijzen winnen, geen geneesmiddelen tegen kanker en aids uitvinden en voor hun toekomstige arbeidsplaatsen zullen waarschijnlijk tientallen gegadigden zijn die hun plek kunnen innemen maar ze worden in liefde grootgebracht, leren hier rekening houden met anderen, samen sterk te zijn en verantwoordelijk voor anderen te zijn en dat heeft niks met materialisme te maken maar is ook een waardevolle investering in de toekomst toch?

Graag veel reacties!!

Sandra.
Moeder van Fleur(13), Amber(12), Pascal(11), Teun(0) en ...(-1).

92.1. Opbouwen van Human Capital!

Interessant dilemma, Sandra. In een tijd dat de maatschappij in een sneltreinvaart geïndividualiseerd is, krijg je steeds meer te maken met de opvatting "kinderen zijn een hobby van de ouders, dan dragen die ouders zelf de verantwoordelijkheid maar!" Lees de discussies maar op de website: Veel kinderen? Alleen leuk met veel geld! M.a.w. kinderen worden als koopwaar gezien.

Maar er is meer aan de hand! We hebben ook nog zoiets als een generatieverdrag. De héle maatschappij is verantwoordelijk voor de generatie van de toekomst. Zoals de hele maatschappij verwacht dat straks een generatie klaarstaat om de economie over te nemen en draaiende te houden. Ouders verzetten veel onbetaald werk voor de zorg en opvoeding van kinderen.

Gezinnen krijgen sowieso te maken met een inkomensdip, of door inkomensverlies of door hogere lasten o.a. door kinderopvang. Het opbouwen van een 'nieuwe' generatie (menselijk kapitaal) mag nooit een verantwoordelijkheid van alleen de ouders zijn, maar moet een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij zijn! En daarvoor is een financiële bijdrage vanuit de maatschappij meer dan terecht.

Nell

92.2. Voel je niet schuldig

Ik reageer op de eerste stelling. Ons gezin bedraagt momenteel 13 kinderen, waarvoor wij ook afhankelijk zijn van de kinderbijslag. In ons land krijgen mensen met een koophuis hypotheekaftrek, daar betalen wij allemaal aan mee, in ons land mag je als je werkt je kind naar de opvang doen (erg duur) betalen wij allemaal aan mee. De tweede kamer wil alle tweede kamerleden een auto met chauffeur gaan geven, juist betalen wij allemaal aan mee.

Onze bevolkingsgroei is momenteel 1,7 kind per gezin, dus 0,3 procent te weinig om evenwichtig op te bouwen. Dit houdt in dat er steeds minder mensen voor steeds meer ouderen moeten werken. Dit heet vergrijzing, nu ik doe aan vergroening en ben het zat om om mijn grote gezin te verantwoorden aan alles en iedereen. Mijn kinderen zullen later die mensen moeten helpen die bewust voor een kinderloos bestaan hebben gekozen. En dat zullen ze met liefde doen want zo voeden wij ze wel op, doe zonder terug te verwachten.

Nog even een feitje, in een europees land ik weet even niet meer of dat Griekenland of daar ergens was, is de bevolkingsgroei 1,2 kind per gezin. Daar krijgen moeders een bonus van 2000 euro als er een kind word geboren. Dus voel je maar niet schuldig over de kinderbijslag want de anderen voelen zich ook niet schuldig over hun belastingteruggave, hypotheekaftrek, startersgeld, kinderopvanggeld enzovoort. Laten we asjeblieft niet de kant opgaan van amerika waar je als je geen baan hebt, gelijk in de goot ligt.

Carl vader van Peter, Michel, Anne, Daphne, Gabrielle, Jovanca, Timo, Clemens, Nathan, Harm Jan, Carlein, Sarah, Floris en getrouwd met Marjolein.

quote

  "Als je denkt rijk te worden van de kinderbijslag, waarom heb je dan niet zelf zoveel kinderen?"

92.3. Bijdrage kinderbijslag grotere gezinnen

Hoi Sandra,

die mensen die zo hard roepen dat wij minderbedeelden met een groot gezin asociaal zijn om zoveel kinderen op de wereld te zetten, kunnen het inderdaad beter bekijken zoals jij zegt. Al heb ik er niet veel verstand van, maar volgens mij is er nog een argument wat wij kunnen gebruiken. De kinderbijslag komt van de staat, toch?

Waar betalen wij belasting aan? Aan de staat, toch? Dus we ontvangen van de staat, alleen maar wat we zelf betalen.

ook wij hebben de kinderbijslag nodig, net als zovelen. Er zijn volgens mij zelfs gezinnen met maar 1 kind, die toch echt afhankelijk zijn ook van de kinderbijslag. Volgens mij ben je pas asociaal als je denkt en zegt wat die mensen denken en zeggen, en ik voel me toch echt niet schuldig voor het feit dat ik 7 kinderen grootbreng en hopelijk binnen een jaar 8.

groetjes Ramona

92.4. Meer op basis van feiten redeneren

Ik vind de argumentatie in deze discussie af en toe wel wat slordig. Er wordt in een bijdrage gesteld dat er 0.3 procent te weinig kinderen worden geboren, maar bedoeld wordt natuurlijk 0.3 kind. Althans als we uitgaan van dat er 2.0 kinderen moeten worden geboren om de NL bevolking te vervangen. Of dat zo is, of er werkelijk 16.3 miljoen mensen moeten worden vervangen, is de vraag.

Voorts wordt gesproken over het "Generatieverdrag". Nu ben ik juridisch geschoold, maar er is mij niets bekend van een generatieverdrag. Ook in wetbundels, verdragenbundels etc komt die niet voor. Waarschijnlijk wordt bedoeld dat er een niet-vastgelegde en vermoede afspraak tot wederzijdse solidariteit tussen ouderen en jongeren bestaat tot wederzijdse zorg. Dit is dan wel een fictief verdrag, een mening, geen feit.

Ook proef ik tussen reacties nogal eens een zwart-wit denken: Kinderlozen zouden materialistisch zijn, en kinderrijken vooral sociaal en zorgzaam. Met alle respect, maar ook daar is geen hard bewijs voor.

De solidariteit tussen jong en oud moet volgens mij vooral blijven bestaan. Maar is niet meer zoals 50 jaar geleden een vanzelfsprekendheid. Burgers kunnen meer dan vroeger zelf hun lot bepalen. En dat betekent ook dat er meer verantwoordelijkheid bij de indivuele burger komt te liggen.

Ja, maar al die andere subsidies die aan starters, huizeneigenaars etc gegeven worden, hoor ik nu al denken. Tja, de overheid geeft financiele prikkels aan burgers, bedrijven en ontwikkelingen die ze wenselijk vindt, en minder of niet aan ontwikkelingen die wat minder op de prioriteitenlijst staan.

Na de 2e wereldoorlog bijv werd bevolkingsopbouw sterk gestimuleerd, er waren immers vele mensen gesneuveld. Toch zag je ook toen een prikkel aan boerenfamilies om te emigreren, daar er voor hun bedrijven niet voldoende ruimte meer zou zijn. Ik trek een parallel met de gedachte dat NL vergrijst, en ontgroent. Met cijfers is al eens aangetoond dat het behoorlijk meevalt daarmee. Iets anders is dat de lonen in de zorgsector erg laag zijn, en er daarom te weinig mensen in de zorg zouden willen werken. Maar dat is een heel ander probleem die ook een heel andere oplossing vergt.

Als er meer op basis van feiten zou worden geargumenteerd, zou de discussie aan diepgang winnen, en er minder met modder gegooid hoeven worden, zoals ik helaas, elders op deze site wel eens lees.

En ja, ik heb 3 kinderen, en ik gun iedereen haar/zijn geluk.

Ineke

92.5. Leren van groot gezin

Goeiendag Carl en Ramona, ik wou jullie al het goeds toe wensen met jullie "groot" gezin. Mijn vriendin heeft een groot gezin met 8kinderen en iedereen is welkom, kan aanschuiven, vragen om raad, blijven logeren. Echt je kan het zo gek niet bedenken of het kan. Wij zelf zijn gezegend met 2kinderen, ik heb veel geleerd van haar rust en vindingrijkheid. En klagen? Nooit een keer!

De mensen die over "grote "gezinnen commentaar hebben adviseer ik dan ook van harte: beste mensen draai eens een weekje mee en je kijkt er heel anders tegen aan. Voor al de grote gezinnen: veel warmte en geluk!
Groetjes Maja

92.6. Als je kinderbijslag onnodig vind

Als iemand kinderbijslag onnodig vindt, heeft diegene waarschijnlijk geld genoeg om geen kinderbijslag te vangen. Ik heb mensen gehoord die de kinderbijslag als extraatje zien. Lekker op de spaarrekening van de kinderen... Als die mensen het nu eens niet aan zouden nemen, komt deze bijdrage in het onderhoud bij mensen die het wel nodig hebben.

Het argument dat je genoeg geld moet hebben om kinderen te "nemen" blijft een rare. Wie weet wat de dag van morgen gaat brengen? Het ene moment is er geld genoeg voor 10 en het volgende met moeite voor één. Ik voel me ook soms heel asociaal. Als alleenstaande moeder vang ik huursubsidie, kinderopvangsubsidie, kinderbijslag en heb ik ontheffing van bepaalde kosten. Maar heb ik dat niet, lig ik in de goot. Zo simpel is dat. Iedereen heeft er recht op, niet iedereen hoeft er ook gebruik van te maken.

Kinderbijslag is een investering in de toekomst van de maatschappij en daar mag de maatschappij best een bijdrage aan leveren.

Groetjes, Sandra
moeder van Anne(10), Jan(9), Dirkje(7) en Suit(4)

92.7. Kinderbijslag in België

Reactie op kinderbijslag! Als ik het goed lees, krijgen jullie in Nederland veel minder kinderbijslag dan in België! Wij krijgen het bedrag maandelijks en dat is dan ongeveer even groot als hetgeen jullie per drie maanden krijgen! Nu zijn ze ook aan het overleggen of er iets speciaals kan gedaan worden in september, bij de start van het nieuwe schooljaar (dat voor veel mensen dan ook financieel zwaar kan doorwegen). Ofwel gaan ze een extra maand kinderbijslag geven ofwel een extra bedrag per kind. Hopelijk komt er iets goeds uit de bus want voor veel mensen die alleenstaand zijn en/of het niet zo breed hebben financieel is september de periode van rood gaan bij de bank of rekeningen laten liggen of minder eten om toch maar alles betaald te krijgen. Want schoolkosten in België lopen hoog op.

Ik wou dit maar even kwijt, vriendlijke groeten, Gilberte

92.8. Laat je niet gek maken

Een kind is een hunkering van het leven zelf. Met een hoop liefde en vertrouwen komt het wel goed. Zo simpel ligt het. Ook als je wat minder te besteden hebt.

Rosalyn

92.9. Tja....

Hmmm, het is altijd een onderwerp tot discussie, toeslagen, kinderbijslag etc.. Ik ben door nare speling van het lot vorig jaar weduwe geworden en blijf achter met zes kinderen. En ja, ook ik ontvang de hele mikmak om het zomaar te zeggen. En wat voel ik mij schuldig..... ik haat het gevoel om afhankelijk te zijn van een ander. Wat kan ik er aan doen, is een vraag wat mij dagelijks plaagt. Ik heb alle 'nummertjes' bij elkaar opgeteld en afgetrokken, en berekend hoeveel ik (en andere dus) zal moeten verdienen om geen toeslagen ofzo te hoeven ontvangen. Dit geldt dus ook voor de hypotheekaftrek, wat in mijn ogen hetzelfde is als huurtoeslag maar zo niet wordt opgevat. Als wij eerlijk zijn kunnen een heleboel mensen 'hun' huis niet betalen zonder de hypotheekaftrek.

Enfin, terug bij mijn berekening..... en dat komt neer op een bedrag van zo rond de 2500 euro bruto per maand, minimaal. Ik zit daar nu ruim 1100 euro onder, en als ik daar de toeslagen bij optel zit ik er 800 euro onder. Ik heb geen vetpot, heb niets, geen auto of eigen huis o.i.d.. Hoe kan ik dit bedrag van 2500 euro in mijn eentje verdienen? Mijn kinderen moeten dan de hele week naar de opvang....

De oplossing voor mij is.... proberen te leven, niet te schuldig voelen en werken naar een betere toekomst. En als de regering inziet dat de toeslagen nodig zijn omdat de kosten de pan uitrijzen en daar is wat aan gaan doen, daadwerkelijk wat aan doen..... hang ik de vlag uit!! En tot die tijd..... leef en laat leven zal ik maar zeggen.

Linda

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Groot gezin verantwoorden

 1. Opbouwen van Human Capital!
 2. Voel je niet schuldig
 3. Bijdrage kinderbijslag grotere gezinnen
 4. Meer op basis van feiten redeneren
 5. Leren van groot gezin
 6. Als je kinderbijslag onnodig vind
 7. Kinderbijslag in België
 8. Laat je niet gek maken
 9. Tja....
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.