Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

58. De rol van professionals

In ons huidige beleid krijgt de professional steeds meer zeggenschap. Het is zelfs zo dat de stem van de professional boven de stem van de burger staat. Zie ook de column De parasiet.

Reactie voor op de website?

58.1. Houd het hoofd koel en maak je niet zo druk!

Ik probeer me zo min mogelijk van al die professionals aan te trekken. Mijn jongste is n.a.v. de laatste oproep toen ze 14 was niet meer naar de schoolarts geweest, omdat dat weer een vreemde was, die alleen maar voor de statistieken werkt en niet echt in mijn kind geinteresseerd is.
Maar ook de school zelf leert kinderen steeds minder en bemoeit zich steeds meer met de opvoeding. Ik ga nog steeds naar de jaarlijkse vergadering van de ouderraad van de school, maar ben steeds teleurgesteld, er komt een spreker iets vertellen wat ik al wist. Maar blijf ik thuis dan ben ik geen betrokken opvoeder.

Een voorbeeld van bemoeizucht vind ik bijv de sociale vaardigheidscursussen op school. Soms voor de hele klas verplicht. Soms voor een enkeling die gepest wordt of buitengesloten wordt. De pester (queen bee) en haar volgelingen (werkbijen) worden niet aangepakt, nee, het kind mag op cursus en daar mag je nog voor dokken ook.
Aan de andere kant zie ik (woon in de hoofdstad) ook wel veel ouders die er een potje van maken, geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en voor dat van hun kinderen. En die verpesten het voor ons allen en houden dat woud van professionals aan het werk...

Enfin, ga, in het verstandige, je eigen weg en trek je niet teveel van die profs aan. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate je gezin groter is, je meer met die profs te maken zult hebben.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

De rol van professionals

  1. Houd het hoofd koel en maak je niet zo druk!
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.