Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

66. Welke resultaten heeft het kabinet geboekt voor gezinnen?

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de departementale jaarverslagen (rijksjaarverslag) aan de Tweede Kamer aan. Op die dag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën. Dan wordt duidelijk of het kabinet bereikt heeft wat het gepland had en of dat is gebeurd met het budget wat daarvoor gesteld was.

Wilt u weten welke concrete resultaten het kabinet geboekt heeft voor gezinnen? Kijk dan vanaf 15 mei op www.verantwoordingsdag.nl. In het onderdeel 'Resultaat voor u' vindt u de genomen maatregelen die te maken hebben met kinderbijslag, kinderopvang en andere zaken waar gezinnen mee te maken hebben. Ook voor andere doelgroepen is daar informatie over de bereikte resultaten te vinden.

In de column Dag van het Gezin 2009: Blik op het gezin lezen we dat de blik op het gezin niet altijd zo positief is. Wat is uw mening hierover. Graag plaatsen we uw mening!

Reactie voor op de website?

66.1. Kabinet vraagt onredelijk offer van gezinnen

Lees het artikel Kabinet vraagt onredelijk offer van gezinnen.

Reactie voor op de website?

66.2. Rouvoet maakt start met opvoeddebat

Van Teletekst:
    Ouders die van andere ouders willen horen hoe die hun kinderen opvoeden kunnen vanaf vandaag meedoen aan het opvoeddebat. Die bijeenkomsten zijn door minister Rouvoet georganiseerd en er wordt ook aan meegedaan door gemeenten, scholen en sportverenigingen.

    Het is vandaag de Internationale Dag van het Gezin en daarom ontbeet Rouvoet vanochtend in Den Haag met een aantal gezinnen met kinderen. Rouvoet moedigt mensen aan om open te staa voor nieuwe kennis over opvoeden. In plaats van op de automatische piloot op te voeden is het goed als ouders af en toe nadenken over wat het beste is.

Reactie voor op de website?

66.3. Kindgebonden budget?

Er is me nog niet veel duidelijk over kindertoeslag en kindgebonden budget, is dat eigenlijk wel hetzelfde? Tot nu toe dekt de kindertoeslag nog niet eens de heffingskorting die afgeschaft gaat worden.

Nu kreeg ik bericht van de IB groep dat volgend jaar de tegemoetkoming ouders voor kinderen op het voortgezet onderwijs gaat vervallen omdat de schoolboeken gratis zijn geworden. Het kindgebonden budget zal hierop aangepast worden, maar als ik kijk wat wij afgezien van de boeken nog meer aan kosten hebben voor de middelbare scholieren vraag ik me af of dat budget echt genoeg zal zijn om dat op te vangen. Ook vind ik het vreemd dat iedereen vergoedingen kan krijgen voor kinderopvang, zelfs grootouders, behalve de vader of moeder die ervoor kiest om zelf voor de kinderen te zorgen.

Tot nu toe vind ik het kindgebonden budget niet eerlijk en transparant overkomen en begrijp ik er veel nog niet van, waarom wordt zoiets al ingevoerd terwijl er nog zoveel zaken niet afgerond zijn? Wanneer weten we nou echt waar we aan toe zijn?

Antoinette

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Welke resultaten heeft het kabinet geboekt voor gezinnen?

  1. Kabinet vraagt onredelijk offer van gezinnen
  2. Rouvoet maakt start met opvoeddebat
  3. Kindgebonden budget?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.