Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

50. Meer geld alleenverdiener met gehandicapt kind

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2009/meer-geld-alleenverdiener.asp
  Nieuwsbericht, 14 december 2009

  Alleenverdienershuishoudens met de zorg voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen krijgen meer financiële ondersteuning. Dit meldt minister Rouvoet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Er komt voor deze doelgroep vanaf 2010 een aparte financiële tegemoetkoming in de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG). Op jaarbasis komt de extra tegemoetkoming neer op 1460 euro per alleenverdienershuishouden met recht op een TOG-uitkering.

  Rouvoet geeft met deze maatregel vanuit de begroting van Jeugd en Gezin invulling aan een voornemen uit het Coalitieakkoord om financiële ondersteuning te bieden aan alleenverdienershuishoudens die de zorg hebben voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen. Ruim 11.000 alleenverdieners krijgen per 1 januari 2010 recht op de extra financiële tegemoetkoming. In totaal is er een bedrag van 17 miljoen euro mee gemoeid.

  TOG
  Ouders die het zelf verzorgen van hun chronisch zieke of gehandicapte kind belangrijker vinden dan de arbeidsparticipatie van beide partners, moeten hierbij volgens het kabinet geen belemmering ondervinden. Zij behoren niet tot de doelgroepen waarvoor de arbeidsparticipatie van de niet-verdienende partner wordt gestimuleerd. Met de aparte financiële tegemoetkoming in de TOG komt Rouvoet tegemoet aan dit uitgangspunt.

  Er is sprake van een alleenverdiener als de partner met het laagste inkomen niet meer verdient dan 4619 euro. Hiermee wordt aangesloten bij de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Boven dit bedrag is sprake van een tweeverdienershuishouden. Het aansluiten bij deze inkomensgrens betekent dus dat de niet-werkende of minstverdienende partner wel enig inkomen kan hebben, zonder de extra tegemoetkoming op de TOG te verliezen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.