Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

88. Politieke partijen en het gezin

Politiek en gezinsbeleid: Wat willen de politieke partijen voor het gezin? Ziehier een overzicht.

88.1. Kindvriendelijke partij? ChristenUnie!

Na een regeringsperiode met de VVD en voorheen D'66, is het CDA wat mij betreft behoorlijk in aanzien gedaald omtrent gezinsbeleid. Met als klap op de vuurpijl de afschaffing van de spottend genoemde aanrechtrechtsubsidie.

Onder het mom van elke vrouw moet de arbeidsmarkt op om de vergrijzing tegen te gaan. Aan bewuste keuze van een vrouw om (tijdelijk) de verzorging van haar kinderen niet uit handen te willen geven, wordt zelden gedacht. Er wordt ook helemaal niet stil gestaan bij het feit dat er ook vele gezinnen zijn met een kind op het speciale onderwijs. Die willen er ook zijn voor hun kind dat speciale aandacht behoeft. Daarnaast kan het zo zijn dat een man een dusdanig drukke baan heeft en het gewoon de beste keuze voor het gezin is dat de moeder alles regelt thuis. Het rust geeft zonder al te veel stress alles geregeld te krijgen. Wat dat betreft sluit het gezinsbeleid wat ik voor ogen heb helemaal aan bij het beleid van de ChristenUnie.

De keuze te behouden om wel of niet te willen werken met een gezin of misschien 10 - 12 jaar er tussen iut te willen zijn. Maar niet het verplichte werken van moeders te willen, want er zijn nog steeds moeders het belangrijk vinden om de opvoeding niet uit handen te geven. Er is tenslotte niemand die met zoveel liefde en geduld hun kind op voedt als een van beide ouders !

Eline

88.2. Programma

Hoi Eline,

Ik ben het met je eens, maar ben onbekend met het programma van de Christen Unie. Sta jij daar ook achter? Of ben je alleen op dit punt gericht?

Groetjes Renske

88.3. Grootgezinvriendelijk beleid

Nu de verkiezingsprogramma's allemaal gepresenteerd zijn kunnen we kijken naar niet alleen de gezinsvriendelijkheid van het beleid maar ook naar de grootgezinvriendelijkheid. De nadruk van bijna alle partijen ligt op het belang van het economisch actief zijn van moeders. De kinderopvang moet uitgebreider en goed betaalbaar of gratis zijn voor een aantal dagen per week.

Een grootgezinvriendelijke uitzondering hierop vormen de Christen Unie en de SGP, zij pleiten beiden voor het kindgebonden budget. Met het kindgebonden budget blijft er keuzevrijheid voor de ouders om wel of niet gebruik te maken van de kinderopvang. Ouders hebben meer keuzevrijheid bij het kindgebonden budget.

De SGP wil net als de Christen Unie een verhoging van de Kinderbijslag.

De SGP wil in de grondwet opnemen dat: Ouders het recht en de plicht hebben hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Kinderen het recht hebben hun ouders te kennen en door hen opgevoed te worden. De rechten van ouders en kind een voorwerp van zorg van de overheid.

De SGP noemt enkele andere punten in hun rapport: "goedgezinde politiek":

en meer koopkracht voor het grote gezin. In de door de SGP aangehaalde statistieken blijkt dat de gezinsondersteuning in Nederland laag is vergeleken met de andere West-Europese landen.

Lees ook Laat kinderen lekker thuis spelen.

88.4. CU en SP beste coalitiepartners voor het gezin

Lees het onderzoek CU en SP beste coalitiepartners voor het gezin. Lees ook: Meer aandacht voor gezinsbeleid.

88.5. Kinderopvang of niet?

Lees de mening van Prof.dr. Juliaan Van Acker over de kwestie users.skynet.be/bk337022/kinderopvang.html

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Politieke partijen en het gezin

  1. Kindvriendelijke partij? ChristenUnie!
  2. Programma
  3. Grootgezinvriendelijk beleid
  4. CU en SP beste coalitiepartners voor het gezin
  5. Kinderopvang of niet?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.