Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

44. Extra tegemoetkoming voor alleenverdiener met ernstig gehandicapt kind

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2010/tegemoetkoming-ipv-tog.asp
    Nieuwsbericht, 6 januari 2010

    Huishoudens met een ernstig gehandicapt kind waarvan één van de ouders het inkomen verdient, krijgen een extra financiële tegemoetkoming. Dit staat in een regeling van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, die gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd.

    De tegemoetkoming voor alleenverdieners bedraagt ongeveer 1460 euro per jaar. Aanleiding hiervoor is de aanpassing van de criteria voor de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) door het ministerie van SZW. De regeling wordt vanaf 1 april 2010 teruggebracht tot het oorspronkelijke doel: steun aan ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen.

    Het aantal TOG-uitkeringen is de laatste jaren vervijfvoudigd. Door onduidelijkheid over de criteria krijgen nu veel meer ouders dan bedoeld was een tegemoetkoming. In 2000 waren er 13.000 ouders met een TOG-uitkering; inmiddels zijn dit er meer dan 60.000.

    Om voortaan voor de TOG-uitkering in aanmerking te komen, wordt aangesloten bij de indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ouders hebben recht op die tegemoetkoming als hun kind tenminste tien uur AWBZ-zorg nodig heeft.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.