Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

93. De leven-sloop

In de Trouw lezen we op 7 september 2005 een sociale analyse van Prof. dr. Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën. Een aantal aspecten hieruit zijn de moeite waard eens nader te bekijken in het licht van de levensloopregeling. Deze regeling is op zijn zachtst gezegd bijzonder onaantrekkelijk voor gezinnen met kinderen. En dat terwijl we solidariteit op moesten geven en de levensloopregeling daar voor in de plaats kwam!

Een eerste punt:

    In de aanvulllende pensioenregelingen is de solidariteit met nabestaanden dus afgeschaft. Terwijl gehuwde mannen via de aanvullende pensioenregelingen solidair zijn met elkaar, is er niemand meer solidair met de vrouwen – veelal afkomstig uit de middengroepen – die niet in staat zijn voor zichzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Voor het overgrote deel zijn dit vrouwen die een groot deel van hun volwassen leven besteden aan het opvoeden van kinderen. Als hun mannen overlijden of, erger, hen verlaten voor een andere, veelal jongere vrouw, zijn ze nauwelijks nog in staat een extra pensioeninkomen voor zichzelf op te bouwen. Deze vrouwen zijn ook niet in staat iets te storten in een levensloopfonds, dat vooral op aandringen van het CDA vanaf volgend jaar zal zijn ingevoerd.

    Bijgevolg behoren, als ze bejaard zijn, de gescheiden en verweduwde vrouwen tot de sociaal zwaksten van de samenleving. Dat is de dank die de maatschappij tot uitdrukking brengt voor het opvoeden van kinderen. Deze vrouwen hebben door kinderen op te voeden tot belastingbetalers een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de AOW, en de medische zorg. Mensen die zelf geen kinderen hebben voortgebracht, profiteren daarvan, en zijn, in tegenstelling tot de vrouwen met kinderen, ook nog eens in staat geweest iets extra’s voor later op te bouwen.

Nog een fragment:
    Het is in de moderne welvaartsstaat om financiële redenen onaantrekkelijk kinderen op te voeden; vooral voor vrouwen. Kinderen zijn slecht voor de carrière van moeders, slecht voor hun pensioen, en slecht voor de omvang van hun – door het CDA zo bepleite– levensloopfonds.
Vervolgens een suggestie van prof. Verbon:
    Om de welvaartsstaat te kunnen handhaven, zullen er meer kinderen dan nu geboren moeten worden. De overheid heeft daar een rol. Voor mensen die kinderen opvoeden, zou de overheid stortingen in het levensloopfonds moeten doen, die ook als een nabestaandenpensioen gebruikt kan worden. Dit is vooral voor vrouwen belangrijk als zij geen baan of slechts een deeltijdbaan hebben. Ook is het mogelijk mensen met kinderen later een hogere AOW-uitkering te geven dan mensen zonder kinderen. Dit soort maatregelen zal uiteindelijk toch vooral op middeninkomens gericht zijn. Daar bevinden zich de meeste gezinnen met kinderen.

93.1. Spaarloon weg en dan Levensloopregeling?

Vandaag, 20-06-2006, de aankondiging in de Trouw: CDA en PvdA willen het spaarloon in de komende regeringsperiode afschaffen. Dan gaat men vanzelf meer gebruik maken van de Levensloopregeling.

Is dit nu de arrogantie ten top? Over wiens levensloop gaat dit eigenlijk?

De levensloopregeling is perfect voor de tweeverdieners zónder kinderen. Ook de tweeverdieners met 1 of 2 kinderen kunnen met de levensloopregeling nog prima uit de voeten.

Maar zoals het CBS al voor ons berekende: De minima, de alleenstaande ouder, de grote gezinnen en vooral de grote gezinnen met de klassieke rolverdeling (één inkomen, één ouder de zorg) leiden schade door de levensloopregeling.

De levensloopregeling voorziet onvoldoende in de behoeftes van die groepen. Er is onvoldoende compensatie voor bovengenoemde groepen.

Meteen protesteren? Nee, de soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend. Al voor de aankondiging 12 uur oud was kwam er al een aanvulling op het bericht.

Nog geen 5% van de economisch actieve Nederlanders maakt gebruik van de levensloopregeling, daarom willen PvdA en CDA de levensloopregeling aantrekkelijker maken.

Ik ben benieuwd. Zouden ze voor deze keer dan toch rekening houden met de "vergeten" groepen mensen?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.


93.2. Bevallingsverlof vaders

Bij Toptijd: werk en prive combineren een artikel over het belang van bevallingsverlof voor vaders.

De leven-sloop

  1. Spaarloon weg en dan Levensloopregeling?
  2. Bevallingsverlof vaders
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.