Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

97. Oproep: SP en de kinderbijslag

Ik heb niets aan te bieden behalve een waarschuwing. Als je grote gezin je lief is, stem dan niet op de SP. Deze partij wil halvering van de kinderbijslag voor iedereen met een inkomen vanaf zo'n 45.000 euro. Iedereen met een inkomen even boven modaal, elke tweeverdiener is de klos. Ze willen hiermee de lagere inkomens sturen, maar dragen zo alleen maar bij aan een nieuwe superbezuiniging. Ik kan hun niet overtuigen en heb mijn lidmaatschap opgezegd. Steun mij en jezelf en stuur en stuur een protestmail naar .

Jos (alleenverdiener en vader van 5 kinderen)


97.1. Reactie van de SP: De SP en de inkomensafhankelijke kinderbijslag,

Namens de SP wil ik aangeven dat wij het uiteraard in het geheel niet eens zijn met de oproep van de heer Jos. Hij suggereert dat wij een "super bezuiniging" zouden wensen, maar dat is absoluut niet het geval. Onze voorstellen voor de kinderbijslag zijn nooit gericht op bezuinigingen, maar slechts op herverdeling.

Wij krijgen regelmatig berichten van gezinnen met een laag inkomen die moeite hebben om de kosten van het opvoeden van kinderen te dragen. Om die reden stellen wij voor om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken, zodat mensen die het echt nodig hebben er iets extra's bij krijgen en mensen die zelf de kosten voor het opvoeden van kinderen best kunnen dragen iets minder krijgen. Grote gezinnen nemen in deze problematiek natuurlijk een bijzonder kwetsbare positie in, waar wij ook extra goed naar zullen kijken. Dat doet echter niets af aan ons voornemen om de gelden die er beschikbaar zijn voor de kinderbijslag eerlijker te verdelen.

Met vriendelijke groet,

, medewerker SP Tweede-Kamerfractie

97.2. Eerlijk verdelen?

De SP is voornamelijk voor ondersteuning van de minima. Dat is een prima streven, ware het niet dat boven de minima nog een hele groep zit die het ook moeilijk heeft.

Er is nauwelijks zicht op de daadwerkelijke kosten van kinderen in een groot gezin. Vooral schoolkosten kunnen in een groot gezin hoog oplopen. Ligt het salaris net boven modaal dan is de ondersteuning minimaal, en wordt verwacht dat de ouders bijdragen. Mooi! Maar waarvan? Kosten van boeken op de middelbare school lopen hoog op bij 3 of 4 middelbare scholieren. Zijn daarbij nog studerende kinderen dan wordt bijdragen door de ouders bijna onmogelijk.

Nee SP, het streven naar gratis onderwijs zou meer bij de SP passen, de kosten van onderwijs zouden verhaald moeten worden op de hele maatschappij en niet voornamelijk op de ouders. Iedereen heeft belang bij goed onderwijs, niet alleen de ouders.

Ik ben het wel eens met Jos. Juist door het minimumbeleid van de SP zal ik nooit meer SP stemmen.

Roos

97.3. Kinderbijslag

Ik ben vader van vijf kinderen, huisman, studerend, en dit voor mij juist wel een reden om te stemmen op de sp, daar wij leven van een minimum inkomen dat mijn partner moet verdienen.

Ik wil wel werken maar dat is mij onmogelijk gemaakt, door de overheid. Indien gewenst wil ik mijn verhaal er wel eens over opschrijven.

Ronald

97.4. Kinderbijslag

Ik ben vader van vier kinderen, huisman en studerend. Nog niet misschien dat ik op de SP zal stemmen. Kosten voor opgroeiende kinderen schieten door het plafond en dan komt de SP met een onzalig plan voor een 'eerlijker' herverdeling. Dus ik mag gaan kiezen wat ik dan overboord moet gooien? Dan maar geen studie en minder uitzicht op werk? Of mijn kids geen buitenschoolse activiteiten omdat ik die niet meer kan betalen? Niet meer overblijven omdat dit onbetaalbaar wordt? Baantje erbij gaat ook niet, want kinderopvang is niet te betalen. Nee, echt een geweldig idee, SP...

Doe inderdaad eens iets aan de kosten van kinderopvang, kosten van onderwijs, etcetera. Het enige dat de SP bereikt is dat een grote groep mensen nog meer klem komt te zitten.

Bram

97.5. Kinderbijslagwet

Beste luitjes, Dit is een mieters onderwerp! Ik vind het dolletjes. Het is erg discussieerbaar. SP is mijn toppie!
Groeties

Marsa


97.6. Leuk bedacht sp

IK had vorige keer op de christen unie gestemt op de hoop dat die veel voor het grote gezin zouden doen maar ook die doen niets.
Wat de last het hoogste maakt van alles zijn de kosten voor het onderwijs. Ik vind het echt heel erg nobel dat ze de lage inkomens willen helpen hier mee maar ik heb hier weer mijn bedenkingen om waarom wordt het dan niet gekort van de TOP inkomens?
Waarom altijd bij de mensen die net even boven modaal zitten?
Dat vind ik met dat gedoe rondom de hypotheekrente ook zo. Mensen die modaal zitten zijn met alles de klos niet alleen met de kinderbijslag maar met het kindgebonden budget net zo. en dan heb ik het nog niet eens over de andere dingen.
Mama van vier

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Oproep: SP en de kinderbijslag

  1. Reactie van de SP: De SP en de inkomensafhankelijke kinderbijslag,
  2. Eerlijk verdelen?
  3. Kinderbijslag
  4. Kinderbijslag
  5. Kinderbijslagwet
  6. Leuk bedacht sp
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.