Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

68. Zijn kinderen een luxe artikel?

In de column De BTW: Zijn kinderen een luxe artikel? lezen we dat kinderenartikelen als luxe artikelen worden beschouwd. In andere landen van de Europese Unie is dat niet het geval, en hanteert men zelfs het nultarief op kinderatikelen. Wat is uw mening hierover. Zijn kinderen inderdaad een luxe? Of zijn kinderen een noodzaak in onze samenleving?

Graag plaatsen we uw mening!

Reactie voor op de website?

68.1. Het nultarief zou ook hier welkom zijn

Tja, als Nederland nu ook eens het nultarief op kinderartikelen zou hanteren,dan zou er vast ook niet zo veel armoede zijn bij vele gezinnen met kinderen. Maar ja uit welk potje gaan ze dat weer halen? Vorig jaar werd er al beloofd dat de schoolboeken gratis zouden worden voor alle middelbare scholieren. Nu weten ze niet waar ze het geld vandaan moeten halen.

Dus een nultarief op kinderartikelen zal er wel weer niet komen. Kinderen zijn geen luxe ze zijn een "rijkdom". Deze "rijkdom" zet zich jammer genoeg niet om in geld, gelukkig wel in liefde wat je wel weer "rijkdom" aan gevoel geeft.
Dan maar niet een paar keer per jaar op vakantie want dat is echt luxe. Ze zouden in Den Haag eens moeten kijken naar de landen waar het nultarief wel kan en waar zij het geld dan vandaan halen. In Nederland is het betalen, betalen. We kunnen beter massaal gaan verhuizen met onze kinderen naar waar het wel geregeld is.

Jessica

Reactie voor op de website?

68.2. Luiers versus maandverband

De uitleg waarom maandverband met het lage tarief belast wordt, en luiers met het hoge tarief, begrijp ik niet helemaal. Ten eerste zijn luiers minder milieu belastend dan maandverband, en heb je luiers een beperktere periode van je leven nodig dan maandverband. Andersom geredeneerd zou logischer zijn.

Nog logischer zou zijn om luiers en maandverband op het zelfde tarief te belasten. Hoe zit het met babyvoeding, en dan vooral flesvoeding? Hoe is dat belast? Dat speelgoed hoog belast wordt kan ik nog inkomen, maar luiers?

Marrigje

Reactie voor op de website?

68.3. Helaas, zo werkt het niet in de EU.

Er zitten heel veel aspecten aan deze discussie. Ten eerste liggen in sommige landen de belastingtarieven an sich gewoon laag, omzetbelasting (Ierland!), BTW, toeristenbelasting, whatever.Dus ook maandverband en luiers.

Ten tweede speelt bij maandverband natuurlijk het sekse discriminatiebeginsel een rol. Een vrouw heeft er niet voor gekozen vrouw te zijn, maar heeft wel voorzieningen nodig elke maand. Dat zwaar belasten zou seksediscriminatie zijn. Een baby is in Europa toch meestal een keuze, dus ligt minder discriminatiegevoelig.

Ten derde valt in het staatje op dat lagere BTW tarieven ook te maken lijken te hebben met het al dan niet EU lid zijn. Tjechie was vroeger een goedkoop vakantieland. Sinds het EU lid is, is het gedaan met het lage BTW, en hebben ze er ook toeristenbelasting.

Ten vierde valt op dat sommige landen die een laag kindertal hebben, maar ook een hoog migratieoverschot, idd lage belastingen op kinderartikelen hebben. Gek genoeg geldt dat weer niet voor Italie. En NL hoort er ook niet bij, het kindertal hier is nog steeds 1.7, en daarnaast heeft onze overheid kennelijk besloten dat het importeren van kennismigranten veel goedkoper is dan het investeren in NL kinderen. Heel zuur, maar wel realiteit.

Daarom denk ik dat het wensen van laag of geen BTW op kinderartikelen geen of weinig kans heeft. In landen die "leeglopen" zal dat wel op gaan, in EU landen die migratie tegen vergrijzing kunnen inzetten, niet. Let wel, ik beschrijf een politieke en juridische realiteit, dat betekent niet dat ik het daarmee eens ben.

Reactie voor op de website?

68.4. Re: eng

Ik heb zelf 7 kinderen en het was een bewuste keuze. Ik klaag niet want ik weet dat het niet gemakkelijk is om rond te komen. Maar het lukt me wel dan maar niet 3 keer op vakantie en elke maand naar de stad om nieuwe kleren te kopen. Heb zelf 2 parttime baantjes.

Maar waar ik me wel aan erger is dat mensen met 1 of 2 kinderen klagen dat alles te duur is Dat ze bijna niet rond kunnen komen met een dubbel inkomen. Deze mensen kunnen nog wat leren van grote gezinnen die het kunnen

Geno

Reactie voor op de website?

68.5. Maandverband vs luiers

Maandverband meer vervuilend dan luiers? Neem dat ene pakje maandverband per maand (15x15cm ofzo) en zet de gigantische pakken luiers die er in 1 maand doorheen gaan ernaast, punt gemaakt denk ik.

Elders werd geopperd dat er afvalstoffenheffing wordt bepaald voor de grotere hoeveelheid afval van gezinnen, ook dat ik niet waar natuurlijk. Gemiddelde gemeente ± 250 euro afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens, ± 350 euro voor meerpersoonshuishoudens, lees 2-of-meer personen, oftewel een gezin met 5 kinderen (met een veelvoud in hoeveelheid afval) betaalt hetzelfde als een gezin met 1 kind. Met een simpele rekensom komt het er op neer dat de alleenstaanden het zwaarst belast worden met de kosten van ons gezamelijke afval.

Gezinnen worden dmv dergelijke regelingen (geldt voor alle vergelijkbare gemeentelijke heffingen, het niet betalen van ziektenkosten, het krijgen van kinderbijslag etc)al behoorlijk ontzien zou ik zo zeggen. Niet klagen dus, maar gewoon genieten van je kinderen, dat kinderen krijgen/hebben niet gratis is weet iedereen.

Ilse

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Zijn kinderen een luxe artikel?

  1. Het nultarief zou ook hier welkom zijn
  2. Luiers versus maandverband
  3. Helaas, zo werkt het niet in de EU.
  4. Re: eng
  5. Maandverband vs luiers
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.