Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

43. Afschaffing studiefinanciering

De studiefinanciering dreigt afgeschaft te worden. Studenten voeren actie. Maar ook als ouders van (aankomende) studenten kunnen we onze stem laten horen. Zie de enquete hierover op www.wiljijstufi.nl. Voor ouders: er wordt o.a.gevraagd in hoeverre ouders bereid zijn om meer bij te dragen aan de studie en of dit nog in hogere mate zou kunnen

Het is belangrijk dat het recht om te studeren niet verdwijnt voor bijvoorbeeld minder draagkrachtigen of voor hen die bijv. vanwege afkomst uit een groot gezin of vanwege hoge ziektekosten in het gezin, hun ouders niet kunnen vragen om een bijdrage in de financiele lasten.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.