Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

110. Visie op opvoedingstaak

Het kabinet wil huisvrouwen een financieel voordeel geven om ze ertoe te verleiden een betaalde baan te nemen. Een speciale belastingaftrek van in totaal   2.722,68 moet hen de arbeidsmarkt doen opgaan. De premie is bestemd voor iedereen zonder baan en uitkering, maar is vooral bedoeld voor vrouwen die tijdelijk zijn gestopt met werken.

Houdt Nederland de aandacht nog steeds teveel gericht op het economische vlak, en verwaarloost men het sociale vlak nog verder (zie De maat van de verzorgingsstaat, of zie Sociaal en Cultureel Rapport 2000, Nederland in Europa)?

Hoe kijkt de politiek aan tegen het huishouden? In het Nederlands Dagblad (09-12-1999) lezen we onder andere:

    Het kabinet vindt voltijds huisvrouwen en -mannen een 'tikje' asociaal, want ze werken niet, denken de bewindslieden. En als een niet-werkende partner puur vrijwilligerswerk doet en dus geen arbeidsinkomen geniet? Dan is dat kennelijk in de ogen van de 'paarse' bestuurders evenmin werk. Dat blijkt niet alleen uit de uitwerking van het dinsdag ingediende belastingplan voor de 21e eeuw. Staatssecretaris Vermeend schrijft dat onomwonden in zijn memorie van toelichting, zij het in politiek jargon verpakt.
In elk geval zijn de tweeverdieners in opmars.
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.