Groot Gezin
Pleeggezin en adoptie
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

23. Logeerhuis het Groene Gras

Aankondiging nieuw logeerhuis in Dordrecht "ik mag er zijn".

Na een periode van intensieve voorbereidingen, heeft tot groot genoegen van alle betrokkenen, logeerhuis “het Groene Gras" per 1 mei 2006 officieel haar deuren geopend voor de logeetjes en de dagopvang. Logeren en/of dagopvang is een belangrijke aanvullende zorgvoorziening voor jonge mensen met een handicap.

Bij logeerhuis het Groene Gras kunnen kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, een gedragsbeperking en/of ontwik- kelingsstoornis er even tussenuit en deel nemen aan leuke ontspannende en spannende activiteiten en uitstapjes. In een samengestelde groep van ongeveer dezelfde leeftijd van maximaal 6 kinderen kunnen de kinderen in het weekend en de schoolvakanties een leuke tijd beleven. In huiselijke sfeer en in een omgeving met veel groen en speelmogelijkheden kunnen ze heerlijk genieten van een logeerpartij en de dagopvang op de woensdagmiddag.

We bieden graag een veilige plek om rust te vinden en persoonlijke aanmoediging om actief te worden. Enerzijds is het tegelijkertijd mogelijk om in een andere omgeving nieuwe contacten op te doen en de sociale vaardigheden te bevorderen. Anderzijds geeft het de thuissituatie gelegenheid om de tijd binnen de eigen gezin anders te verdelen en nieuwe energie op te doen.

Een verblijf in het logeerhuis is ook een geschikte mogelijkheid voor jongvolwassenen om alvast te kunnen wennen, als voorbereiding op een eventuele verhuizing naar een woonvoorziening.

Kortom: het accent bij het Groene Gras ligt vooral op een leuke tijd beleven voor de jonge gasten, dit in een vriendelijke, warme en uitnodigende omgeving waar tegelijkertijd duidelijkheid en structuur aanwezig is, zodat ieder weet waar hij of zij aan toe is en het gevoel heeft "ik mag er zijn".

Bent u benieuwd? Heeft u interesse het logeerhuis te bekijken? Dan bent u na een telefonische of e-mail afspraak van harte welkom.

Met genoegen,
Logeerhuis het Groene Gras
Van Ravesteyn-erf 538/537
3315 DX Dordrecht
078-622 77 70
06-48 37 37 28

www.hetgroenegras.nl

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.