Groot Gezin
Pleeggezin en adoptie
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

1. Wilt u pleegouder worden

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan in dat geval een welkome oplossing bieden. In veel grote gezinnen geldt het motto 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd' en voor een onverwachte eter kan er vaak wel een bord worden bijgeschoven. Vandaar dat er veel grote gezinnen zijn die open staan voor pleegzorg. Wat is pleegzorg en hoe kun je pleegouder worden?

Pleegzorg Kompaan en De Bocht (Midden-Brabant) is op zoek naar een pleeggezin voor Stella.

Stella is 10 en een half jaar. Ze houdt van dieren knuffelen en speelt graag met haar vriendinnetjes. Het zou fijn zijn als ze haar cavia mee mag nemen. Er is mogelijk sprake van hyperactiviteit. Ze accepteert het gezag van volwassenen goed en kan op een positieve manier contact maken met leeftijdsgenootjes. Ze heeft behoefte aan een duidelijke, vriendelijke benadering, met lage verwachtingen op het gebied van hechting.

Pleegzorg
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Zo kan pleegzorg een vorm kiezen die het beste bij een kind past maar andersom kunnen pleegouders een vorm kiezen die bij hen aansluit. Weekend vakantie opvang: een pleegkind komt regelmatig een weekend en een deel van de vakanties logeren. Crisisopvang: door omstandigheden moet een kind acuut uit huis. Crisisopvang duurt vier weken en in die periode wordt gekeken hoe het verder moet. Kortdurend: een kind komt voor een korte tijd in een pleeggezin en kan daarna bijvoorbeeld weer terug naar huis. Langdurend: een kind blijft langer dan een half jaar in een pleeggezin, soms tot volwassenheid.

Pleegouder worden
Om pleegouder te worden moet iemand minimaal 21 jaar zijn. Er is geen maximum leeftijd, maar iemands gezondheid moet het wel toelaten dat er een pleegkind in huis komt. Er is een verklaring van geen bezwaar nodig van de Raad voor de Kinderbescherming. Van pleegouders wordt verwacht dat zij een kind een stabiele plek kunnen bieden. Ook moeten zij kunnen samenwerken en open staan voor contact met de ouders. Zij helpen het kind om een positief beeld van zichzelf op te bouwen en kunnen kinderen helpen om hun gedrag te veranderen.

Mensen die pleegouder willen worden, worden voorbereid op het pleegouderschap. Dat gebeurt in een aantal bijeenkomsten en gesprekken. Tijdens de plaatsing is er begeleiding vanuit pleegzorg.

Woont u in Midden-Brabant en wilt u meer weten over Stella of over pleegzorg dan kunt u contact opnemen met pleegzorg Kompaan en De Bocht (013) 530 94 00 of .

Woont u niet in Midden-Brabant en wilt u meer weten over pleegzorg, dan kun u meer informatie vinden www.pleegzorg.nl of bellen voor een informatiepakket naar 0800 022 34 32.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.