Groot Gezin
Pleeggezin en adoptie
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. De media


6.1. Column en artikel

Recente artikelen:

- In Flair nr 35: Stiefmoeder anno 2004, geschreven door Astrid Danai en Ilona Stuyt.
- In Sante oktober 2004: Portret van Corine Goldschmidt, geschreven door Amber van der Meulen

In de Margriet staat een vaste column van een stiefvader. Verder staat er in de Flair van 20 tm 29 aug nr 35 een artikel over Stiefmoeders anno 2004.

Hartelijke groet,

6.2. Vader negen pleegkinderen moet sollicteren

Hiehle heeft zich samen met zijn vrouw gericht op het opvoeden van hun 9 pleegkinderen. Ze willen dat full time doen. Zijn vrouw heeft daarom een vrijstelling van de sollicitatieplicht. Maar de gemeente Groningen vindt dat niet van toepassing op Hiehle. Lees meer op Planet Internet over deze zaak.

6.3. (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag?!

Er is een nieuw boek over pleegkinderen die vreemd gedrag vertonen.

Belgie specifiek  In "(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag?!" zijn een aantal deskundigen aan het woord over problematiek en hoe deze uitwerkt in de pleegsituatie. Daarnaast wordt in ervaringsverhalen de problematiek beschreven door pleegouders zelf.

De thema's zijn:

Tegelijk is ook een Engelse editie verschenen: "(Foster) children and odd behaviour?!"

6.4. Pleegouders in de financiële zorgen

18 maart 2006

RIJSWIJK - Pleegouders maken zich zorgen dat ze op kosten worden gejaagd. Onder het nieuwe zorgstelsel zijn hun pleegkinderen minimaal verzekerd, terwijl die komend vanuit een achterstandssituatie veelal kampen met slechte gebitten, last hebben van bedplassen en therapie behoeven.

Dit bevestigde zaterdag nationaal coördinator M. De Vries van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen na een bericht in het Algemeen Dagblad.

Pleegouders draaien op voor de extra kosten, tenzij ze zelf een aanvullende verzekering nemen. De NVP zou graag zien dat staatssecretaris Ross (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de regeling verandert.

De bureaus pleegzorg hebben via de zorgverzekeraar VGZ een basisverzekering afgesloten voor pleegkinderen. Volgens De Vries maakt de gebrekkige regeling het er niet aantrekkelijker voor mensen op om een pleegkind op te nemen. Financiële problemen doemen op.

De media

  1. Column en artikel
  2. Vader negen pleegkinderen moet sollicteren
  3. (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag?!
  4. Pleegouders in de financiële zorgen
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.