Groot Gezin
Pleeggezin en adoptie
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

7. Rouvoet gaat meer geld geven aan pleegouders

Nieuwsbericht, 9 juli 2009
  Pleegouders moeten soms grotere uitgaven doen voor pleegkinderen. Bijvoorbeeld omdat zij een fiets nodig hebben, een ingerichte slaapkamer, of een basisgarderobe als zij met bijna niets van huis zijn vertrokken. Pleegouders hebben vaak moeite om dergelijke incidentele kosten te betalen uit de pleegvergoeding. Daarom wordt deze verhoogd door minister Rouvoet.

  Om geld vrij te maken voor een hogere pleegvergoeding nu gemiddeld 6100 euro per jaar - gaat minister Rouvoet een aantal maatregelen invoeren. De inzet is om in stappen uit te komen op maximum 1000 euro extra per pleegkind op jaarbasis.

  Eenvoudiger systeem
  Om geld vrij te maken voor verhoging van de pleegvergoeding wordt het systeem eenvoudiger gemaakt. Natuurlijke ouders dragen nu verplicht bij aan het onderhoud van hun kinderen door pleegouders. Gemiddeld zon 275 euro per kwartaal. Deze bijdrage wordt afgeschaft. Tegelijkertijd vervalt voor natuurlijke ouders van pleegkinderen het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Het recht op deze regelingen wordt hersteld zodra hun kind weer thuis komt wonen. Deze vereenvoudiging leidt tot besparingen op de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de uitvoering.

  Tweeouder-voogden houden pleegvergoeding
  Nu vervalt het recht op pleegvergoeding als twee ouders de voogdij krijgen over een pleegkind. Ouders hebben dan namelijk ook recht op kinderbijslag en er kan niet gelijktijdig van deze regelingen gebruik gemaakt worden. Door in te voeren dat tweeouder-voogden de pleegvergoeding behouden, wordt verwacht dat meer pleegouders kiezen voor voogdijschap. Door meer zeggenschap wordt de betrokkenheid met het kind verhoogd.

  Wetswijzigingen
  Om de genoemde maatregelen in te kunnen voeren zijn wijzigingen nodig in de Wet op de jeugdzorg, de Algemene kinderbijslagwet en de Regeling pleegzorg. Omdat daar tijd mee is gemoeid zal de verhoging van de pleegzorgvergoeding in fases worden ingevoerd.

  Voorstellen financiële verbeteringen voor pleegouders.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.