Groot Gezin
Nieuwsbrief archief
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

97. Nieuwsbrief nr. 18 (oktober 2003)

In 2002 kregen de AMK's 25.000 meldingen binnen van kindermishandeling. Elk jaar overlijden 50 kinderen aan de gevolgen van mishandeling. Half oktober begint men met een grootscheepse campagne om de mishandeling van kinderen meer onder de aandacht brengen.
    http://www.minjust.nl/b_organ/nhg/nieuws/campagne_amk.htm
De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling zijn bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (12 cent / 6 eurocent per minuut) Enkele links:
    http://www.kindermishandeling.nl/

    http://www.grootgezin.nl/column161202.php#161202
met:
    http://www.grootgezin.nl/themas161202.php#161202

In de rubriek wonen wordt aandacht gevraagd voor een ruimteprobleem:
    http://www.grootgezin.nl/wonen130200.php#081003
Voor grootgezinmanagers een bekend probleem. Uw oplossing plaatsen we graag, reageer op:
    dit bericht is inmiddels verouderd en van de site verwijderd.

In de rubriek vervoer een vraag over de veiligheid van tweepuntsgordels op de achterbank:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer210999.php#270903
Lees ook de antwoorden, een gordel vervangen is niet eenvoudig en zeker niet altijd veilig.

Op de Thema-pagina blijft de broodbakmachine actueel:
    http://www.grootgezin.nl/themas020400b.php#020400b
De pagina is opnieuw ingedeeld in:

Op de vragenpagina zijn meerdere bijdragen geplaatst over het helmpje:
    http://www.grootgezin.nl/vragen100500.php#100500
En een fellere discussie over wel/niet vergoeden van de buikwandcorrectie door ziektekostenverzekering:
    http://www.grootgezin.nl/vragen200699.php#200699
Wat vindt U? Graag uw reactie op:
    http://www.grootgezin.nl/vragen200699.php#F_200699

Op de generatiebrug staat de vraag over het wel/niet en de hoogte van kostgeld centraal. Het besef van kosten en de vanzelfsprekendheid in het bijdragen aan lasten is niet voor iedereen hetzelfde. We lezen meerdere visies op:
    http://www.grootgezin.nl/brug270901.php#270901

Teleac is er weer met nieuwe afleveringen van "Bij ons thuis":
    http://www.teleacnot.nl/sites/bij_ons_thuis/
Een oproep voor de aflevering "pleeggezin"is te vinden op:
    dit bericht is inmiddels verouderd en van de site verwijderd.

Én het is herfstvakantie: Kijk voor tips eens op:
    http://www.grootgezin.nl/kindhoek.php
knutseltips op:
    http://www.grootgezin.nl/kindhoek291299b.php#210903
en:
    http://www.speelzolder.com/herfst/herfstknutselen/herfstknutselen.htm

Veel tweedehands op:
    http://www.grootgezin.nl/budget.php
en:
    http://www.grootgezin.nl/prikbord.php
en:
    http://www.grootgezin.nl/mvna.php
en:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer010101y.php#010101y

Op de verenigingspagina een samenvatting van de inhoud van ons nieuwe verenigingsblad:
    http://www.grootgezin.nl/verenig.php#071003

Met vriendelijke groet, Redactie "Groot Gezin"

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een berichtje naar:

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.