Groot Gezin
Nieuwsbrief archief
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

51. Nieuwsbrief nr. 62 (juli 2007)

Nieuwe column
Afgelopen week maakte minister Rouvoet de plannen en de invulling van het Elektronisch Kinddossier (EKD) bekend.

Maar er blijven nog vele vragen over, zie:
    http://www.grootgezin.nl/column290607.php#290607
Wilt u meepraten over het EKD? Dat kan op:
    http://www.grootgezin.nl/politiek100507.php#100507

Vervoer
Bakfiets: Het fietsen met een bakfiets vraagt enige handigheid. Wat te doen als het echt niet lukt? Uw tips plaatsen we graag op:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer030302.php#210607
Te koop aangeboden, een bakfiets van 't Mannetje:
    dit bericht is inmiddels verouderd en van de site verwijderd.
Autostoeltjes: Een vaak gestelde vraag is hoe plaatsen we drie autostoeltjes op de achterbank, welk stoeltje is daarvoor geschikt? Veilige stoeltjes:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer050401.php#290607d
En:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer020700a.php#220607a
En:
    http://www.grootgezin.nl/vervoer190701.php#100607a
Maar ook op de meerlingpagina:
    http://www.grootgezin.nl/mvervoer250304.php#250304

Budget
Sparen: Mocht er al een bedrag van uw besteedbare budget overblijven om opzij te zetten, dan is het wel gunstig om dat tegen een goede rente te sparen, zie:
    http://www.grootgezin.nl/budget000106.php#080607
Naast sparen kunnen we ook besparen, zie:
    http://www.grootgezin.nl/budget000106.php#100607
Ook veel tips voor bij de schuldhulpverlening:
    http://www.grootgezin.nl/budget051003.php#300507
Vakantie en vrije tijd: Voor betaalbare vakanties en tips:
    http://www.grootgezin.nl/budget230504.php#300507a
Nog net op de valreep:
    dit bericht is inmiddels verouderd en van de site verwijderd.

Pubers
Hoe is het voor pubers als je ouders gaan scheiden of al gescheiden zijn? Niet iedere puber zal het zo goed kunnen aangeven als de puber in onderstaande bijdrage, zie:
    http://www.grootgezin.nl/pubers030607.php#030607
En wat te doen met Tiranniek en respectloos gedrag van puberzoon? Graag uw tips, op:
    http://www.grootgezin.nl/pubers171198.php#290607

Pleeggezin
Advies en tips gevraagd bij het oprichten van een stichting rond de opvang van pleegkinderen, op:
    http://www.grootgezin.nl/plgadopt020604.php#040607

Hete Hangijzers
Heeft een vader voldoende aan 2 dagen vrij rond de geboorte van zijn kind? Of moet de vader minimaal 1 á 2 weken recht hebben op betaald verlof? Wilt u hierover meepraten? Dat kan op:
    http://www.grootgezin.nl/kwesties180607.php#180607
Neemt de tolerantie voor buitenspelende kinderen af? Wat zijn uw ervaringen met de tolerantie in uw omgeving?
    http://www.grootgezin.nl/kwesties030607x.php#030607x
Werken tijdens de schoolvakanties: Hoe combineren we dat met de zorg voor kinderen? Oplossingen en ervaringen plaatsen we graag op:
    http://www.grootgezin.nl/kwesties020700.php#020700

Lees en Kijkhoek
Kijk voor nieuwe boekbeschrijvingen op:
    http://www.grootgezin.nl/leeskijk.php
Als U via deze pagina boeken bestelt, ook boeken die niet genoemd worden, steunt U de Vereniging "Groot Gezin", zonder dat u er extra voor betaalt.

Wij wensen u graag een prettige vakantie en tot de volgende nieuwsbrief in augustus.

Met vriendelijke groet, Redactie "Groot Gezin"

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een berichtje naar:

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.