Groot Gezin
Samengestelde gezinnen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. Boeken

Voor meer boeken en informatie, kijk in de bibliotheek van de kinder- en jongerentelefoon.

6.1. Jij, ik, hij, zij en al de kinderen - De wondere chaos van een samengesteld gezin, Tine Maenhout

Naar schatting een kwart van de kinderen leeft in een samengesteld gezin. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Partners, ex-partners, kinderen en stiefkinderen met verschillende belangen, emoties en loyaliteiten zoeken samen naar een balans. Journaliste Tine Maenhout ging op basis van haar eigen ervaringen praten met ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekent om in een samengesteld gezin op te groeien.

Het resultaat is een herkenbare zoektocht naar handvaten om een nieuw gezin vorm te geven. Want hoe kan iedereen — ouders, kinderen, grootouders… — zijn plek vinden in het nieuwe gezin? Is de maatschappij al voldoende afgestemd op veranderende gezinsvormen? Zijn samengestelde gezinnen zo nieuw dat we nog niet goed weten hoe we ermee moeten omgaan? En waarom is het soms zo leuk, soms zo vreemd en soms zo moeilijk om een nieuw gezin op te bouwen?

6.2. Het stiefparadijs, Gideon de Haan en Violet Falkenburg

Bovenop een roze wolk zitten twee verliefde volwassenen. Zij zijn eerder getrouwd geweest en hebben beiden kinderen uit een eerder huwelijk. De tortelduifjes zijn er vast van overtuigd dat hun droom zal uitkomen. Alles en iedereen gezellig in een huis: een nieuw samengesteld gezin.

6.3. Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? Lisa Schab

Omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan.

Ook al ben je geen klein kind meer, als je leven op zijn kop staat omdat je ouders gaan scheiden kun je je behoorlijk klein voelen. Het is bedreigend, vooral wanneer het huis en het gezin waarin je bent opgegroeid veranderen in iets volkomen anders. Daar word je echt wel onzeker, gespannen, boos en verdrietig van. Om deze verandering heb jij niet gevraagd.

De activiteiten en oefeningen in dit boek kunnen je helpen je gevoelens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen en bieden handvatten om met de situatie om te gaan.

6.4. Uit elkaar, Cees Maas

Uit elkaar
Uit elkaar
Cees Maas

Eén op de drie huwelijken loopt stuk. Maar kinderen van gescheiden ouders komen zelden aan het woord. In Uit elkaar spreken ze zich uit over de gevolgen van de echtscheiding voor hun eigen levens. Sommigen vertellen dat ze uit zijn op een voorbeeldig huwelijk. Anderen willen juist helemaal niet trouwen. Weer anderen besluiten geen kinderen op de wereld te zetten om ze zo eventueel echtscheidingsleed te besparen. Ze hebben last van verlatings- of bindingsangst, worstelen met loyaliteitsconflicten en missen hun vaders die elders nieuwe gezinnen stichtten. Wat ze vooral gemeen hebben: dat ze zich in hun emoties ontkend voelen, omdat hun nooit iets werd gevraagd. Uit elkaar is een bundel aangrijpende, confronterende verhalen over de impact die echtscheiding heeft op de levens van kinderen van gescheiden ouders.

6.5. Een atlas voor het stiefgezin, Liesbeth Groenhuijsen

Een atlas voor het stiefgezin
Een atlas voor het stiefgezin
L. Groenhuijsen

Een atlas voor het stiefgezin beschrijft de reis die alle betrokkenen afleggen bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Iedereen wil hetzelfde: samen een nieuw geheel smeden waarin de volwassenen als partners nieuw geluk vinden en waarin de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Maar dat gaat niet vanzelf. Naast een weergave van de feiten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek gaat Liesbeth Groenhuijsen in op de voorbereiding, de valkuilen en de daadwerkelijke vorming van een nieuw gezin.

6.6. Scheiden, Carlijne Vos en Jean Pierre Ven

Scheiden
Scheiden
Carlijne Vos
Jean Pierre Ven

Een scheiding met kinderen is een emotioneel mijnenveld. Je moet verstandige beslissingen nemen over de kinderen, de woning en andere praktische zaken in een periode waarin je overspoeld wordt door gevoelens van boosheid, verdriet, teleurstelling, afwijzing en schuldgevoel. Je moet zaken doen met je ex, die je misschien het liefst voorgoed de rug wilt toekeren. Het lijkt een onmogelijke opgave. Dit boek biedt ex-partners handvatten om op een prettige manier met elkaar om te blijven gaan zodat je wél samen goede ouders kunt blijven. Als je onderscheid kunt maken tussen de relatie als ex-partners en de relatie die jullie samen hebben als ouders, zul je beter in staat zijn om een streep achter het verleden te zetten en een trauma voor de kinderen te vermijden.

Alles hangt af van de manier waarop je als partners afscheid van elkaar neemt. Slaag je erin de kinderen te helpen wennen aan de nieuwe situatie en ze bij te staan in hun verdriet? Slaag je erin de strijd met je ex te staken en ergernissen in te slikken? Gun je elkaar de rol als ouder?

6.7. Uit huis geplaatst, R. van Asselt

Uit huis geplaatst / druk 1
Uit huis geplaatst / druk 1
R. van Asselt

Gesprekken met betrokkenen en beroepskrachten over gevolgen en dilemma's.

6.8. Missen we iets?, F. van Beek

Missen we iets ? / druk 1
Missen we iets ? / druk 1
F. van Beek

Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen.

6.9. Julia heeft twee huizen, N. Wisse Smit

Julia heeft twee huizen / druk 1
Julia heeft twee huizen / druk 1
Wisse Smit, N.

Julia woont in twee huizen: ze heeft een huis met papa en een met mama. Soms is dat jammer en soms juist leuk. De zes verhalen over Julia gaan over allerlei gebeurtenissen rondom een scheiding. Over scheiden in het algemeen, het gevoel van kinderen van gescheiden ouders dat ze of de ene of de andere ouder verdriet doen, een verhuizing van een van de ouders, een nieuwe partner en gezinsuitbreiding.

De verhalen zijn geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf zes jaar, en bieden een handvat om de verschillende situaties en gevoelens te kunnen bespreken. Het belangrijkste uitgangspunt van Julia heeft twee huizen is dat kinderen vertrouwen en zekerheid nodig hebben. Het vertrouwen dat papa en mama er, ondanks hun scheiding, nog steeds allebei voor het kind zijn. De zekerheid dat het kind geen schuld heeft aan de scheiding en, ondanks de veranderde situatie, gelukkig mag en kan opgroeien.

Nicoline Wisse Smit is gescheiden en moeder van een dochter. Zij besloot dit boek te schrijven vanwege haar behoefte aan een goed kinderboek om haar scheiding bespreekbaar te maken.

6.10. Scenes uit een stiefgezin, Hennie Harinck

Scenes uit een stiefgezin
Scenes uit een stiefgezin
Hennie Harinck

- Geestige en openhartige roman over het stiefouderschap -

Victor stelde na een paar maanden verkering voor dat ik kennis zou maken met zijn kinderen. Een strandwandeling leek hem wel een natuurlijke, spontane manier. En zo kroop de serieuze verloving en het stiefmoederschap steeds dichterbij. Zoals we daar fietsten, met ieder een kind achterop. Net echt. Het gevoel van die mollige armpjes rond je middel en zo’n mensje dat heel soms zijn hoofdje tegen je rug liet rusten, overrompelde me. Vertedering! Smelten van vrijgezellengletsjers! Het broeikaseffect dat kleine kinderen teweeg brengen.

- Uit: Scènes uit een stiefgezin

Karin heeft een hectisch liefdesleven achter de rug als ze op veertigjarige leeftijd de weduwnaar Victor ontmoet. Als ze trouwen, wordt ze de 'nieuwe moeder' van twee jonge kinderen. Gaandeweg blijken al haar optimistische plannen voor haar stiefgezin in de praktijk niet te werken. Scènes uit een stiefgezin is een eerlijk, geestig en confronterend portret van een zelfbewuste vrouw die houdt van een man met kinderen uit een eerdere relatie. Zeer herkenbare thematiek, aangezien maar liefst één op de tien gezinnen in Nederland een stiefgezin.

Hennie Harinck (1958) studeerde filosofie en werkte in de jaren negentig als journaliste op de Nederlandse Antillen. In 2004 verscheen haar veelgeprezen debuutroman Enkele reis Curaçao. In 1998 trouwde ze en kreeg ze de kinderen van haar echtgenoot onder haar hoede. Ze is dan ook als geen ander in staat om het verwarrende leven van het hedendaagse stiefmoederschap te beschrijven.

6.11. Kinderen Cadeau "Een boek voor eigentijdse stiefmoeders", Yolan Witterholt

Kinderen cadeau
Kinderen cadeau
Y. Witterholt

Yolan Witterholt studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Ze is docente op de School voor Journalistiek, freelance tekstschrijver en moeder en stiefmoeder in een gezin met 6 pubers.

Het eerste hoofdstuk geeft, naast een romantische inleiding, de harde feiten rond echtscheidingen weer. Het aantal echtscheidingen per jaar in Nederland schommelt al jaren rond de 33.000. Het romantische beeld van de inleiding krijgt al snel een minder roze tintje omdat er niet alleen met elkaar maar ook nog met 6 kinderen rekening moet worden gehouden.

De verwachtingen zijn hoog. Soms wordt, ten koste van de 'eigen' kinderen, gepoogd het de kinderen van de nieuwe relatie naar de zin te maken. In pakkende voorbeelden beschrijft Witterholt de emoties die dergelijke situaties oproepen. De verwarring, het schuldgevoel maar vooral het gevoel te falen als het even moeilijk is.

Het verliefd worden op een man die al kinderen heeft, geeft een zware verantwoordelijkheid en schept verplichtingen. De stiefmoeder, die in sprookjes geschetst wordt als de 'boze' stiefmoeder, heeft heel wat wantrouwen te overwinnen. Als het op een strijd tussen je nieuwe liefde en zijn kinderen aankomt verliest de stiefmoeder altijd. Volgens de Dikke van Dalen is de stiefmoeder een tweede moeder met betrekking tot een kind uit het vorig huwelijk van de vader.

Al een langere periode zelfstandig, alleen je gezin draaiende houdend, maakt het samenwonen met een nieuwe relatie niet makkelijk. Zeker niet als daar ook nog kinderen bijhoren.

Het lijkt alsof veel meer mensen de relatie angstvallig in de gaten houden en (ongevraagd) van de nodige raadgevingen en kritiek voorzien. Er ontstaat een ingewikkelde kwestie met kinderen, stiefkinderen, nieuwe schoonouders, jaloerse exen en mogelijke verhuizingen.

Aan de "dwarsliggende" ex wordt nog een extra hoofdstuk gewijd. Er wordt nog eens gewezen op hoe belangrijk het is dat de vorige relatie ook echt beëindigd is. Een niet goed beëindigde relatie, waarin nog niet alle afspraken goed geregeld zijn kan voor vervelende situaties, zoals rechtszaken zorgen. Dat komt je relatie zeker niet ten goede.

Je hebt nog geen 'geschiedenis' samen, die moet nog gemaakt worden, net zoals nieuwe regels, rituelen en een gevoel voor humor. De nieuwe grenzen moeten worden afgetast, en dat gaat niet altijd zonder strijd.

In het boek komen vele aspecten, zo niet alle waarmee de stiefmoeder te maken krijgt aan bod. Steeds beschreven op een heel herkenbare en soms humoristische manier. Bij ieder hoofdstuk beschrijft Witterholt haar kritische, op ervaring gestoelde reactie op de top tien van "aandachtspunten voor stiefgezinnen".

Dit boek is een aanrader voor de stiefmoeder, veel herkenning, tips maar bovenal een spiegel op en een wegwijzer voor de emoties die zo'n nieuwe rol met zich meebrengt.

Voor meer informatie, kijk op de website van Yolan Witterholt. Daar kunt u een paar fragmenten uit het boek bekijken, iets meer over de schrijfster van dit boek lezen, en zien hoe er in de pers op het boek van Yolan is gereageerd.

6.12. "Kinderen Cadeau, een boek voor eigentijdse stiefmoeders"

Als moeder van een samengesteld gezin vind ik veel herkenning in de boekbeschrijving van het boek "Kinderen Cadeau". De spreekwoordelijke spiegel die ook wordt aangehaald.

Toen eind 1996 mijn man en ik elkaar leerden kennen, brachten wij beiden kinderen mee. Hij twee dochters (hun moeder was helaas op jonge leeftijd overleden) en ik een zoon, van wiens vader ik gescheiden was.

Wij als ouders hebben altijd voor ogen gehouden dat de kinderen voor alles gaan. Gaat het tussen kinderen en de nieuwkomer in het gezin niet goed, dan houdt het echt op. Omdat wij op deze manier in de relatie zijn gestapt, heel voorzichtig, alle deuren en mogelijkheden open latend, denk ik dat wij er zonder al te serieuze "kleerscheuren" zijn afgekomen.

De enige gebeurtenissen die ik als echte problemen heb ervaren, was toen wij samen een kindje kregen. Vooral onze oudste dochter had daar erg veel moeite mee. Maar nu we een aantal jaren verder zijn, zijn we een, in mijn ogen, gewoon gezin met dezelfde kind/ouder perikelen als in een niet-samengesteld gezin.

Alleen spreken wij met Van Dale mee, wij zijn 2e vader en 2e moeder, "stiefmoeder" klinkt zo sprookjesboekachtig kwaadaardig!!

Irene ev Paul mv 4 kinderen, m-20/m-16/j-13/m-3 jaar

6.13. En ze leefden nog lang en gelukkig, L. Smulders-Groenhuijsen

En ze leefden nog lang en gelukkig / druk 1
En ze leefden nog lang en gelukkig / druk 1
Liesbeth Smulders-Groenhuijsen

Kinderen en scheiding ISBN 9066654945

6.14. Samen gesteld. De dynamiek van het stiefgezin, I. Heybroek-Hessels, B. Overgaauw

Samen gesteld / druk 1
Samen gesteld / druk 1
-

Irriteren uw stiefkinderen u ook zo en houdt u meer van uw eigen kinderen dan van uw stiefkinderen? Vraag het uw stiefkinderen en ze zullen u vertellen dat zij ook meer van hun moeders houden.

Het is een boek met theorie over het stiefgezin. Verhalen van een hulpverlener uit haar praktijk en verhalen van ouders met een stiefgezin. Uitgegeven bij SWP Amsterdam.

6.15. Opgroeien in een één-ouder- of stiefgezin, Suzanne P.M. Dölle

Het boek Opgroeien in een één-ouder- of stiefgezin van Suzanne P.M. Dölle is is het tweede deel van het verslag van een onderzoek naar de gevolgen van echtscheiding en hertrouw voor de ontwikkeling van kinderen. (ISBN 90-361-9695-7, 364 p.)

6.16. Bang Boos Blij

Bang boos blij / druk 1
Bang boos blij / druk 1
-

Bang Boos Blij is een helpboek voor als je ouders zijn gescheiden. Een boek, geschreven voor kinderen tussen ongeveer zes en twaalf jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders, waardoor veel veranderd is. Doel van het boek is om kinderen te helpen bij het begrijpen en verwerken van de scheiding en het leven in een eenoudergezin en in het samengesteld gezin/stiefgezin.

In “Bang Boos Blij” wisselen informatie, schrijf-, teken-, en knutselopdrachten elkaar af. Kinderen krijgen meer grip door zich te kunnen uiten, zowel in woorden als met hun handen. Verleden en heden krijgen een plek, zodat zij weer op een positieve wijze ten opzichte van de toekomst kunnen staan.

Een ouder of dierbare volwassene kan samen met het kind het boek doornemen. Hulpverleners kunnen het helpboek gebruiken als rode draad, waarlangs de individuele- of groepsbegeleiding/therapie wordt opgebouwd. Auteurs: Boukje Overgaauw (counselor/psycho-sociaal werkende), Suzan van Apeldoorn (beeldend therapeut), Marieke Visser (orthopedagoog, mediator) en Lianne van Lith (maatschappelijk werker, mediator) Allen zijn werkzaam met kinderen en ouders na scheiding en in gezinnen die daarna ontstaan. Het boek is ontwikkeld vanuit de praktijk van het dagelijks leven van kinderen die zij hebben begeleid.

6.17. Een nieuw gezin, C. Jolles

Een nieuw gezin
Een nieuw gezin
C. Jolles

Als je man al kinderen heeft.

6.18. Samengestelde gezinnen, Margreet Feenstra

Samengestelde gezinnen
Samengestelde gezinnen
Margreet Feenstra

In dit boek zijn ervaringsverhalen van mannen, vrouwen en kinderen verzameld over het leven in een stiefgezin. Na een uitgebreid inleidend hoofdstuk met feiten, achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten over samengestelde gezinnen volgen de ervaringsverhalen, steeds voorafgegaan door een 'familieschema' van het betreffende gezin.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Boeken

 1. Jij, ik, hij, zij en al de kinderen - De wondere chaos van een samengesteld gezin, Tine Maenhout
 2. Het stiefparadijs, Gideon de Haan en Violet Falkenburg
 3. Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? Lisa Schab
 4. Uit elkaar, Cees Maas
 5. Een atlas voor het stiefgezin, Liesbeth Groenhuijsen
 6. Scheiden, Carlijne Vos en Jean Pierre Ven
 7. Uit huis geplaatst, R. van Asselt
 8. Missen we iets?, F. van Beek
 9. Julia heeft twee huizen, N. Wisse Smit
 10. Scenes uit een stiefgezin, Hennie Harinck
 11. Kinderen Cadeau "Een boek voor eigentijdse stiefmoeders", Yolan Witterholt
 12. "Kinderen Cadeau, een boek voor eigentijdse stiefmoeders"
 13. En ze leefden nog lang en gelukkig, L. Smulders-Groenhuijsen
 14. Samen gesteld. De dynamiek van het stiefgezin, I. Heybroek-Hessels, B. Overgaauw
 15. Opgroeien in een één-ouder- of stiefgezin, Suzanne P.M. Dölle
 16. Bang Boos Blij
 17. Een nieuw gezin, C. Jolles
 18. Samengestelde gezinnen, Margreet Feenstra

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.