Groot Gezin
Samengestelde gezinnen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

55. Professionele ondersteuning samengestelde gezinnen

Een nieuw gezin geeft informatie, begeleiding, advies en steun bij de start van het nieuwe gezin, bij vragen en moeilijkheden binnen het gezin en van buitenaf, bij relatie- en opvoedingsvraagstukken rondom (stief)kinderen.

De site Op eigen koers biedt een cursus en begeleiding voor ouders en kinderen in een nieuw samengesteld gezin

55.1. Je houdt van iemand met kinderen

Stichting Stiefgezinnen Nederland - provincie Zuid-Holland organiseert gespreksgroe-pen voor samengestelde gezinnen.

"Wist u dat er per jaar 10.000 stiefgezinnen bij komen in ons land? En dat het aantal echt-scheidingen bij tweede huwelijken vervolgens hoger is dan bij eerste, namelijk 60%? Dat is ook niet zo gek, want als je het vergelijkt met een eerste huwelijk zijn er nogal wat risicofactoren extra. Je begint op een meer gevorderde leeftijd, er zijn kinderen in het spel, je hebt te maken met ex-en, met ouders die misschien verzorgd moeten worden, met familie. Noem maar op. Het is veel moeilijker een goed evenwicht te vinden in een stiefgezin dan in een eerste ge-zin." Aldus dr. Ed Spruijt, hoofddocent kinder- en jeugdstudies in het Ubblad.

"In 1999 leerde ik mijn man kennen. Hij heeft twee kinderen die bij hem wonen en waar hij de volledige zorg voor heeft. Eén keer per veertien dagen gaan zijn kinderen naar hun moeder. De kinderen zijn enthousiast en vinden het gezellig, ze hebben het gevoel dat het gezin weer "compleet" is. Het gaat erg goed, met onze relatie, maar ook met de kinderen. Zo goed dat we al snel besluiten samen te gaan wonen. En niet lang daarna trouwen wij. Ik houd van iemand met kinderen", zo vertelt Karin van den Akker uit Leidschendam.

"Het is niet altijd even gemakkelijk om met andermans kinderen onder één dak te wonen. Je hebt te maken met een ex-echtgenoot(-ote) en de biologische ouder. Die hebben een geschie-denis met de kinderen, een (biologische) band. Een periode die door een stiefouder nooit in te halen is. De kinderen hebben een opvoeding gekregen die misschien anders is dan dat je zelf zou hebben gegeven. Jouw 'huisregels' verschillen van die van je partner en zijn/haar kinderen. En soms komt het voor dat de kinderen de nieuwe liefde in het leven van hun ouder he-lemaal niet accepteren. Het kan erg moeilijk zijn om de diverse gewoontes en verschillende manier van leven aan elkaar aan te passen. Om een samengesteld gezin te zijn, dat wordt ge-confronteerd met een verleden.

In onze beginperiode als samengesteld gezin heb ik op internet gezocht naar informatie hier-over en vond ik de website van Stichting Stiefgezinnen Nederland. Mijn man en ik hebben samen deelgenomen aan diverse gespreksgroepen, georganiseerd door deze Stichting. Wat bleek? Wij waren niet de enigen die tegen bepaalde problemen opliepen. Zowel mijn man als ik herkenden de verhalen van anderen en hadden niet langer het gevoel de enige te zijn met dergelijke problemen. Het is een moeilijke tijd geweest in het begin. Voor de kinderen, voor de vader en voor mij. Door veel te praten samen, en te zoeken naar 'de gulden middenweg', hebben we een bepaal-de vorm gevonden waarbij we ons nu wel happy voelen. Een 'normaal' gezin zullen we nooit worden maar we doen het zeker niet slecht!"

De Stichting Stiefgezinnen Nederland zet zich in om voorlichting te geven over wat er anders is aan een stief- ofwel samengesteld gezin, en hoe daar mee om te gaan. Daarmee wil de Stichting bereiken dat partners en kinderen in een samengesteld gezin beter voorbereid een nieuwe kans krijgen. Ook wil zij samengestelde gezinnen ondersteunen, o.a. door het organiseren van gespreksgroepen. Ieder samengesteld gezin is natuurlijk uniek - een pasklare oplos-sing is er helaas niet. Maar uit eigen ervaring durven we wél te zeggen: Een nieuwe start, mét kinderen - het kan! Onderken de eigenheid van een stiefgezin, onderschat de verschillen niet en praat er samen veel over. En, als het even kan, ook met anderen.

Om samengestelde gezinnen met elkaar in contact te brengen wil Stichting Stiefgezinnen Nederland - provincie Zuid-Holland in dit nieuwe seizoen weer starten met gespreksgroepen. In een gespreksgroep kunnen deelnemers hun verhaal kwijt over waar men tegen aan loopt in het eigen 'samengestelde' gezin. Ze zullen bij 'lotgenoten' erkenning, herkenning en begrip vinden voor de soms moeilijke situatie waarin ze zich bevinden. Omdat er een grote verschei-denheid is aan samengestelde gezinnen, zal in de gespreksgroepen soms verbazing ontstaan over wat anderen meemaken. Ook zal ondanks de verscheidenheid blijken dat er overeenkom-sten zijn in het leven in een samengesteld gezin. Tevens kan er van gedachten worden gewisseld over de diverse mogelijke oplossingen van problemen. Op die manier kunnen de deelnemers leren van elkaars ervaringen en suggesties opdoen voor hun eigen situatie. Omdat de gespreksgroepen onderdeel uitmaken van de Stichting kunnen de deelnemers algemene in-formatie ontvangen over het leven in stiefgezinnen en specifieke informatie over de activitei-ten van de Stichting. Bovendien zullen de regionale contactpersonen een belangrijke rol vervullen bij de start van de gespreksgroepen en kan er indien nodig een beroep gedaan worden op bestuursleden van de Stichting. Er is dus deskundige ondersteuning!

Door de deelname aan gespreksgroepen ontstaat de mogelijkheid voor de deelnemers om een eigen kontakten netwerk op te bouwen waar, ook naast de bijeenkomsten van de gespreks-groepen, gebruik van kan worden gemaakt. De enige voorwaarde voor deelname is dat u do-nateur wordt van de Stichting (voor €18 per jaar, waarvoor u dan ook het kwartaalblad ontvangt en uitgenodigd wordt voor de landelijke Stiefdag).

Heeft u n.a.v. bovenstaande nog vragen, wilt u uw eigen verhaal kwijt of wilt u zich aanmelden voor één van de gespreksgroepen, neem dan contact op met de regiovertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland:

Karin van den Akker070-3821352 (na 18.00 uur)
Letty Lutz 015-2628688

Wilt u meer weten over de Stichting Stiefgezinnen Nederland? Bezoek onze website: www.stief.nl. U kunt ook telefonisch informatie opvragen, of onze brochure aanvragen, via ons telefonisch informatiepunt: 035-5318276 bereikbaar op werkdagen tussen 19.00 en 21:00 uur.

55.2. Stichting Stiefgezinnen Nederland

Ik wil graag aan iedereen laten weten dat er een Stichting Stiefgezinnen Nederland is, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor stief/nieuwsamengestelde gezinnen. We hebben een informatielijn, een blad de Stiefband dat viermaal per jaar uitkomt, we hebben gespreksgroepen, waar ouders met een stiefgezin met elkaar praten en een landelijke stiefdag, volgend jaar op zaterdag 29 maart 2003.

Kijk ook op www.stief.nl. Je kunt lid worden voor 18 euro of een informatiepakket aanvragen voor 7 euro. Voor meer informatie 035 5318276 op werkdagen van 19-21 uur.

Hartelijke groet,

55.3. Professionele ondersteuning Samengesteld Gezin

Hallo, ik las onder de rubriek Samengesteld Gezin de sites van o.a. Ietje en de SSN. Wij hebben ook een praktijk voor hulp aan Samengestelde Gezinnen, zijn ook regio vertegenwoodiger van de Stichting. Wij zitten in een heel ander deel van Nederland (ten zuiden van Rotterdam) en zijn daar de enigen met zo'n praktijk. Voor meer informatie, zie onze site www.ditisdepraktijk.nl


55.4. Ouder(schaps-)plan Minister Donner

Mogelijk is een conflictbemiddeling.nl een steun om samen alles goed af te spreken.

55.5. Stiefmoeder coach geeft gratis consulten per mail

Stichting Stiefmoeders Nederland opent helpdesk

Tilburg, 28 september 2007.

Stiefmoeders die behoefte hebben aan professioneel advies kunnen sinds vandaag terecht bij de stiefmoeder coach van Stichting Stiefmoeders Nederland. Via de site van de stichting ( www.stichtingstiefmoeders.nl) kunnen stiefmoeders een gratis mailconsult krijgen van de stiefmoeder coach. Ietje Heybroek is als coach verbonden aan de stichting. Ze is stiefmoeder en begeleidt als professioneel hulpverlener vele jaren stiefmoeders en –gezinnen in haar eigen praktijk.

Voorzitter Maaike van Goethem: “We krijgen vaak hulpvragen en echte noodkreten binnen via onze website. Met de stiefmoedercoach willen we stiefmoeders laagdrempelige en professionele hulp aanbieden. Om daarmee de slagingskansen van het stiefgezin te vergroten”. Gemiddeld strandt tweederde van de relaties waarbij een of beide partners al kinderen heeft. Stiefmoeders raken verstrikt in de complexiteit van het stiefgezin waarin hun rol, invloed en betekenis minder groot is dan zijzelf verwachten. Dat kan leiden tot desillusies, frustraties en onmacht.

De Stichting Stiefmoeders Nederland doet sinds juli 2007 onderzoek naar de ervaringen van stiefmoeders. Het is het eerste onderzoek in Nederland naar de ervaringen van deze groep vrouwen. In Nederland zijn naar schatting 500.000 stiefgezinnen en ergens tussen de 125.000 en 250.000 stiefmoeders. Het onderzoek moet bijdragen aan betere voorlichting en hulp aan deze grote groep vrouwen.

55.6. Boukje Overgaauw

De komst van een nieuwe partner met of zonder kinderen in het leven van ouder en kind(eren) is voor alle betrokken gezinsleden een grote verandering. Inzicht in deze nieuwe manier van samenleven en praktische tips geven helderheid en buigen misverstanden om naar begrip. Waardoor de ‘fusie’ van de verschillende opvoedingsstijlen en gezinsculturen vorm krijgt.

Mogelijkheid van een dubbele sessie van 3 uur voor mensen met een lange reistijd. Boukje Overgaauw Counseling


55.7. Ietje Heybroek-Hessels

De site Praktijk voor ouder/kind relaties van Ietje Heybroek-Hessels biedt veel vormen van ondersteuning. Ze heeft een praktijk voor Ouder/Kind Relaties met Stiefgezinnen als specialisatie.


Praktijk voor Ouder/Kind Relaties
tel. 035 538 41 61
www.oudersenkinderen.nl

55.8. Problemen met een stiefgezin.

Problemen met een stiefgezin? Neem contact op met praktijk Oorsprong, gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen. De website heeft een aparte kinderpagina.

Voor meer informatie kunt u contact me opnemen.


55.9. Fuserende gezinnen leren communiceren

Een idee ( www.kies-smit.nl):
  Communicatie voor samengestelde gezinnen

  In bedrijven en organisaties worden al tientallen jaren communicatietrainingen, teamtrainingen en managementtrainingen met zeer veel succes gevolgd. Waarom eigenlijk niet binnen het gezin? Vaak wordt die stap overgeslagen. Als de miscommunicatie een dusdanige vorm heeft aangenomen dat de situatie niet meer hanteerbaar is, zoeken sommige gezinnen steun in de vorm van relatietherapie, praatgroepen en jeugdbegeleiding.

  “De samenvoeging van ouders en kinderen uit verschillende gezinnen lijkt op een fusie tussen twee bedrijven,” aldus Ingrid Smit van Kies Smit. ”Je brengt twee culturen bij elkaar. In het bedrijfsleven is de kracht van het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit door workshops, coaching en training al lang bewezen. In privésfeer is dit vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Alsof het een brevet van onvermogen zou zijn als je binnen je eigen gezin tegen problemen aanloopt die je niet kunt oplossen en die wel veel spanningen met zich mee brengen.” Kies en Smit zijn er van overtuigd dat gezinnen, net zoals bedrijven, in deze situatie in een eerder stadium actie kunnen ondernemen.

Regelmatig worden informatie-avonden georganiseerd, deze zijn voor de deelnemers gratis en geheel vrijblijvend! Met deze avonden willen we het onderwerp over de samengestelde gezinnen veel meer in de openheid willen brengen en zo veel mogelijk mensen willen bereiken.

Mijn compagnon Astrid en ik zijn beide ervaringsdekundig op het gebied van nieuw samengestelde gezinnen en we zijn trainer van beroep. Vanuit onze betrokkenheid en de wens om de generatie die na ons komt, onze kinderen, een nog steviger fundament te kunnen geven ondanks de vele veranderingen (ook in gezinssamenstelling) waar deze kinderen mee om moeten gaan, organiseren wij informatieavonden en trainingen voor ouders en mede-opvoeders die te maken hebben met samengestelde gezinnen.

Ik ben er van overtuigd dat we als ouders en opvoeders een enorme bijdrage hieraan kunnen leveren als we goed voor onszelf zorgen en bewust omgaan met de complexiteit van ons eigen leven. En dat kan je leren.


Kies Smit Trainingen

Professionele ondersteuning samengestelde gezinnen

 1. Je houdt van iemand met kinderen
 2. Stichting Stiefgezinnen Nederland
 3. Professionele ondersteuning Samengesteld Gezin
 4. Ouder(schaps-)plan Minister Donner
 5. Stiefmoeder coach geeft gratis consulten per mail
 6. Boukje Overgaauw
 7. Ietje Heybroek-Hessels
 8. Problemen met een stiefgezin.
 9. Fuserende gezinnen leren communiceren
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.