Groot Gezin
Informatie meerlingen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

8. De pers

In het Belgische blad Twins lezen we:
    Is het krijgen van tweelingen erfelijk bepaald?

    Over de oorzaak van monozygote (ééneiïge) tweelingen tast men nog volkomen in het duister. Het krijgen van dizygote (twee-eiige) tweelingen daarentegen wordt erfelijk bepaald. Volgens recent onderzoek van het Oost-Vlaamse Meerlingenregister, in samenwerking met het Nederlandse Tweelingenregister (Amsterdam), zou het gaan om een dominant autosomaal gen met hoge genfrequentie en lage penetrantie (Meulemans 1994). Het betekent dat het gen dat voorbeschikt tot het hebben van een twee-eiige tweeling zowel langs moederszijde als langs vaderszijde kan worden overgeërfd. De vader kan het evenwel niet tot uitdrukking brengen: hij kan het kenmerk wel aan zijn kinderen overbrengen. Eén persoon op veertien is drager van het kenmerk. Als een vrouw het kenmerk draagt, heeft zij bij iedere zwangerschap één kans op tien om te bevallen van een twee-eiige tweeling, hetgeen twintig maal meer is dan de kans in de algemene bevolking.

    Het gezegde dat het krijgen van een twee-eiige tweeling telkens een generatie overslaat klopt dus niet altijd! Mama's van een twee-eiige (ongelijk- of gelijkslachtige) tweeling worden misschien wel oma's van een twee-eiige tweeling...

Vakantie mag tot 5 jaar opgespaard worden

In De telegraaf, 15 april 1999, lezen we:

    De tweede kamer gaat akkoord met het voorstel van Staatssecretaris Verstand (sociale zaken) om deze periode van twee naar vijf jaar te verlengen. Ook stemt de kamer in met het voorstel om ouders met meerlingen twee keer zolang ouderschapsverlof te geven. In het voorstel krijgen werkgevers het recht om bovenwettelijke vakantiedagen af te kopen en krijgen werknemers het recht op minimaal 20 vakantiedagen en op calamiteitenverlof. Een kamermeerderheid wil echter dat het calamiteitenverlof niet ten koste gaat van het aantal vakantiedagen.
Zie ook het persbericht .

Uitbreiding ouderschapsverlof voor meerlingen

(Overgenomen van Nieuwsbank )

Een werknemer die door één gebeurtenis de zorg krijgt over twee of meer kinderen, moet recht krijgen op twee maal de aanspraak op ouderschapsverlof. De werknemer kan deze dubbele aanspraak in twee delen opnemen, totdat de kinderen 8 jaar zijn. Het kabinet stemt in met dit voorstel van minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het recht op ouderschapsverlof bij de geboorte van een meerling. De Kamer heeft gevraagd om een aanpassing van het recht op ouderschapsverlof voor dit soort gebeurtenissen. De uitbreiding van deze vorm van verlof geldt voor werknemers die de vader of de moeder van een meerling zijn. De extra aanspraak op ouderschapsverlof geldt ook bij adoptie van meerdere kinderen tegelijk. Minister Melkert bereidt een voorstel voor om de Wet op het ouderschapsverlof aan te passen.

Persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 oktober 1997

Moeder van een vijfling

In het blad Santé (april 1999) staat het artikel Moeder van een vijfling: 'We worden steeds meer een normaal gezin' over Joyce van Hooren, moeder van 6 kinderen, waaronder een inmiddels 6 jaar oude vijfling.

We lezen over de dagelijkse gang van zaken in het gezin, de (met name financiële) zorgen en de organisatie. Maar ook wordt besproken hoe zwaar het voor de ouders is, het geen tijd hebben voor elkaar. En de oplossing van Joyce en Matthieu: elke zaterdagmiddag is het happy hour, en daarna hebben ze tijd voor elkaar.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.