Groot Gezin
Ervaringen meerlingen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. Peuterspeelzaal

Onze tweeling zal in juli 2 jaar worden en mag dan naar de peuterspeelzaal. We twijfelen nog of we ze ieder een eigen dagdeel zullen geven of samen een zelfde dag. Wie heeft hier ervaring mee?

Bernice

Reactie voor op de website?

6.1. Gescheiden plaatsen

Hallo Bernice

Mijn naam is Erica en ben moeder van 6 kinderen (zonder tweeling), en ik werk als peuterleidster op een voorschool. Persoonlijk heb ik dus geen ervaring met een tweeling. Wel weet ik dat wij een tweeling niet samen plaatsen. Wij hebben hier 2 redenen voor en wel deze:

Een tweeling is meestal een emotionele eenheid. Als zij samen (dus zonder ouders) in een vreemde omgeving komen, zullen zij zich op elkaar voelen aangewezen en zij zijn er dan natuurlijk voor elkaar. Doordat de situatie op school niet verandert, blijven zij een eenheid en vormen zij samen een groepje binnen de groep.

Ons 2e argument is dit: bij een tweeling is er meestal een die altijd het voortouw neemt. Dit is dan ook de meest dominante van de twee. Ook is het vaak zo dat de "dominantste" de ander beschermt, of bv. beslist waarmee of met wie er wat gespeeld wordt. Wij zijn van mening dat dat in het nadeel is van het minder sterke kind. Als we de kinderen niet samen plaatsen, wordt het kind "gedwongen" om zelf keuzes te maken of voor zichzelf op te komen. Voor de rest van de groep is het makkelijker kontact te leggen met een nieuw kind, dan met 2 die toch 1 zijn, maar toch weer niet.

Ik ben erg benieuwd wat jou beslissing gaat worden en wat voor jou de doorslag heeft gegeven in jou keus.

Groeten en succes

Reactie voor op de website?

6.2. Niet en dan wel gescheiden

Onze tweeling (2 meiden van nu 4 jaar) zaten wel samen op het dagverblijf (ik werkte toen 3 dagen). Ik heb daar nooit over nagedacht om ze te splitsen, bovendien zou de enige mogelijkheid dan zijn om er 1 in de verticale groep te doen en dat leek mij niks.

Nu zitten ze dus sinds oktober 2002 op school en wel in aparte klassen. Niet dat dat van school moest, dit was onze eigen keuze. Want ik heb juist door het dagverblijf kunnen zien dat ze elkaar weliswaar in de gaten houden maar ook heel goed apart kunnen spelen. Ze hebben het ook geen seconde vreemd gevonden om niet naar dezelfde klas te gaan. Wel overlappen de buitenspeeltijden van de beide klassen elkaar vaak (er zijn 4 kleuterklassen) dus ze zien elkaar wel en ook met overblijven (2x per week). Maar ze hebben eigen vriendinnetjes en vriendjes, dus dat gaat prima.

Ik zou zeggen: kijk naar je tweeling. Ik vind 2 jaar nog wel erg jong om ze te scheiden hoor, laat ze nog ff lekker samen spelen. Dan kun je zien hoe ze op andere kinderen reageren en op basis daarvan kun je misschien een beslissing maken voor de basisschool?

Groetjes, Esther

Reactie voor op de website?

6.3. Tweeling samen naar de creche

Mijn tweeling gaat ook samen naar de creche, in een groep. Nu is het wel zo dat ik een twee-eiïge tweeling heb en ook nog eens een jongen en een meisje. Beiden hebben het enorm naar hun zin en gaan ieder hun eigen gang. Zelfs toen ik er een thuis moest houden omdat die ziek was. De ander ging gewoon wel spelen op de creche. Twee echte individuutjes dus. Natuurlijk letten ze op elkaar. Maar rivaliteit tussen beiden is net zo groot als tussen de andere kinderen.

Je kunt zelf het beste beoordelen of jouw tweeling echte klitten zijn of twee mensjes met een eigen willetje die hun eigen gangetje gaan. In het eerste geval is het misschien wel handig om ze in aparte groepen te zetten. Is het misschien mogelijk om proef te draaien? Een paar dagen bij elkaar en een paar dagen in aparte groepen? Dan kan je zelf beoordelen wat het beste is.

Angela

Reactie voor op de website?

6.4. Samen naar de peuterzaal

Ik ben moeder van een tweeling van 4 jaar en daarnaast ben ik werkzaam als peuterleidster. Onze zoon en dochter hebben samen de peuterspeelzaal bezocht (niet bij mijn peuterzaal!) Ze hebben daar een hele fijne tijd gehad en ik vond het prima om ze daar samen naar toe te laten gaan. Ik had ook regelmatig een gesprekje met de leidsters over hoe het met ze ging. Telkens werd aangegeven dat ze soms samen speelden maar ook vaak met eigen vriendjes. Ik vind het voor de kinderen, zeker als ze zo jong zijn, goed dat ze samen op de speelzaal zitten. Ook in groep 1 van de basisschool was dat voor beide prettig. Nu gaat onze dochter naar groep 1b en onze zoon blijft in groep 1a. Voor beide zal dit wennen zijn maar ze zijn nu toe aan deze verandering.

Ik wil ook even reageren op de reactie van Erica. Op haar peuterzaal worden tweelingen uit elkaar gehaald.(Op sommige basisscholen doen ze dit ook.) Ik vind dit jammer. Ik denk dat je per situatie en in overleg met de ouders moet kijken wat het beste is voor de tweeling die geplaatst gaat worden. Je kunt met de ouders een proefperiode afspreken waarbij de tweeling wel samen komt. In deze periode kun je als leidster bekijken of deze tweeling beter wel of niet samen geplaatst kan worden. Na de proefperiode bespreek je je bevindingen met de ouders en kom je samen tot een besluit.

Elze

Reactie voor op de website?

6.5. Samen naar peuterspeelzaal

Ik herken het verhaal van Angela. Onze tweeling van bijna 3 gaat ook samen. het is ook een jongen en een meisje en ze gaan heel erg hun eigen gang. En inderdaad: als er 1 ziek is gaat de ander zonder problemen. Ook heb ik regelmatig een kort gesprekje met de leidsters over het al dan niet samen blijven.

Als ze naar de basisschool gaan, zullen ze wel in aparte klassen komen. (dit is gelukkig mogelijk) Op die leeftijd gaan eigen verhalen e.d. toch meer spelen.

We hebben nog een tweeling (nu 6 maanden). Dit zijn twee jongens. Bij hen zullen we t.z.t. bekijken wat het beste is. Als ze heel erg klitten, zullen ze vanaf de speelzaal al apart gaan.

Angelique

Reactie voor op de website?

6.6. Waarom gedwongen scheiden?

Wij hebben twee tweelingen, een een-eiïge en een twee-eiïge. De oudste 2 zijn samen naar de peuterspeelzaal geweest. Later zijn ze ook een dagdeel alleen geweest. Dan ging ik met de ander zwemmen. Dit heeft geen problemen opgeleverd.

Ze zijn samen naar de basisschool gegaan en hebben daar in één klas gezeten. Nu zitten ze op een school waar combinatie klassen zijn (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Op deze school komt het vaker voor dat een broertje/zusje (broertje/broertje of zusje/zusje) bij elkaar in een klas zitten. Dit levert geen problemen op. Ieder kind wordt daar persoonlijk aangesproken.

De jongste twee (jongen/meisje) zitten op twee verschillende scholen. Eentje zit op speciaal onderwijs en stroomt na groep 2 of na groep 4 weer terug naar de gewone basischool waar hij dan weer bij zijn zusje in de klas zal komen.

Ik ben tegen het verplichte, van school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf opgelegde scheiden van tweelingen. Voor sommige kinderen zal het beter kunnen zijn maar dit zal zeer zeker niet voor alle tweelingen gelden.

Desiree

Reactie voor op de website?

6.7. Scheiden van een tweeling

Waarom zou je een tweeling moeten scheiden? Ze krijgen op een gegeven ogenblik toch wel eigen vrienden. Onze tweeling, ze zijn inmiddels 19, hebben bijna altijd alles samen gedaan. In groep 2 hebben we ze uit elkaar gehaald, op advies van de leerkrachten en deze groep hebben ze dus over kunnen doen, omdat ze zich niet meer konden concentreren.

Nu zijn ze dus 19, hebben allebei VBO gedaan en zitten nu allebei op MBO-groen. De één heeft vorig jaar een jaar over gedaan, dus ze zitten niet meer bij elkaar. Ze werken allebei bij hetzelfde bedrijf en dit gaat prima. Nu hebben ze van de week samen ons huis gekocht. Overal hebben ze oplossingen voor en mochten later de vriendinnen het niet willen, dan verkopen ze het huis weer.

Zo zie je dat het ook heel goed kan gaan als ze samen zijn. Ze hebben wel ieder hun eigen vrienden, maar kunnen daar ook weer heel goed gezamelijk mee om gaan. Wie ben ik dan om ze te scheiden.

Joke

Reactie voor op de website?

6.8. Ervaring met samen naar peuterspeelzaal

Hoi,

Jullie tweeling gaat binnenkort naar de peuterspeelzaal. Mijn advies is ze allebei apart naar de peuterspeelzaal te doen. Zo kunnnen zij ieder hun eigen vriendjes maken en worden ze niet meteen als de tweeling gezien. Mensen gaan toch vergelijken. Ze zijn nog erg jong maar ik denk dat je niet jong genoeg kunt beginnen.

Misschien denken jullie wel waarom geef ik dit advies, nou ik ben zelf ook een tweeling. Eeneiïg. Ik en mijn zus zijn inmiddels 26. Wij hebben altijd alles samen gedaan. Ook samen in de zelfde klas gezeten toen we klein waren en wij werden altijd aangezien als de tweeling. Omdat wij niet ieder ons eigen identiteit hebben kunnen ontwikkelen toen we klein waren is het nu heel moeilijk om dingen apart te doen. Ik vind het heerlijk dat ik een zus heb waar ik alles mee kan doen maar ik vind het jammer dat we bijna alles samen hebben. En ik denk dat jullie daar alvast een beginnetje mee kunnen maken door ze ieder een eigen dagdeel te gunnen. Zo kun je ook eens alleen wat met het kindje (die niet naar de peuterspeelzaal gaat) doen.

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Ik werk ook als juffrouw op een kleuterschool en wij plaatsen tweelingen zo wie zo niet samen ook om de reden dat ze gewoon zichzelf moeten en vooral kunnen zijn! Vroeger gebeurde dit wel wij werden gewoon samen in een klas gedaan nu word daar ook veel beter naar gekeken door de school.

groetjes van Miranda

Reactie voor op de website?

6.9. Miranda, belachelijk!

Hallo,

Ik werd gewoon een beetje boos bij dat stukje van Miranda, alsof een juf of een school zich het recht mag toe-eigenen de keuze te maken over het wel of niet scheiden van een meerling! Dit is een keuze die door de ouders op de eerste plaats gemaakt mag worden eventueel ondersteund door een school of leerkracht. Het dwingen tot scheiden kan hele traumatische ervaringen hebben voor een of beide kinderen en hoeft niet noodzakelijk altijd goed te zijn voor de kinderen. Ik ben de juffen en scholen zo zat, die praten alsof ze pedagogen zijn en zeker op het gebied van een meerling is dat een vak apart!!

Dianne, meerlingmoeder en pedagogisch medewekster

Reactie voor op de website?

6.10. Meerlingen naar school.

Hallo,

Op scholen is het meestal zo dat ze broers en zussen het liefst (in de lage groepen) niet samen in de klas zetten. Zo ook bij meerlingen. Maar als ouder heb je hier absoluut het laatste woord in! Want inderdaad moet je ook kijken naar de kinderen zelf. En als ouder kun je ook inschatten of het wel of niet goed is voor de kinderen om ze al dan niet in gescheiden klassen te zetten.

Bianca

Reactie voor op de website?

6.11. Zeur?

Ik ben juf en heb vaker tweelingen in de klas gehad. Al dan niet bewust. Ook wel vaker broertjes en zusjes. Wat is nu het probleem? Ieder kind is en blijft uniek!!

Groet Maureen

Reactie voor op de website?

6.12. Ssamen naar school

Ik ben moeder van een een-eiïge tweeling van drie die al anderhalf jaar samen naar de peuterspeelzaal gaan. Ze spelen apart, maken hun eigen vrienden maar houden elkaar wel in de gaten. Van te voren hadden wij eigenlijk als plan om ze een ochtend samen en een ochtend afzonderlijk te laten gaan maar onze plannen werden gestuit doordat de peuterspeelzaal minder ochtenden ging draaien.

Volgend jaar gaan Amber en Veerle naar de basisschool en op onze school is groep 1 en 2 een combinatiegroep waardoor ze ook nog eens bij hun 2 jaar oudere broer in de klas gaan komen. Misschien niet ideaal maar als je hen gewoon als individu en niet als een tweeling behandeld is er niks aan de hand. Ze zijn er nu al heel fel op dat je hun bij een eigen naam noemt. Hier in huis worden ze als twee afzonderlijke kinderen behandeld en als ze dat op school ook doen voorzien wij geen problemen.

Succes bij je keuze!

Jolanda

Reactie voor op de website?

6.13. Scheiding kan risico's inhouden

Nog even ter aanvulling op het verhaal van Desiré:

Ik ben zelf moeder van een tweeling van nu drie jaar oud. Buren van ons hebben ook een tweeling die op de basisschool op advies van de leerkrachten gescheiden zijn. Dit hield in dat een van de jongens in taal gebruik etc zo achter uit ging dat er hulp aan te pas moest komen. Het kind begon te stotteren, en raakte totaal in de war dat hij amper nog kon comuniceren met buiten staanders. Scheiden van tweelingen brengt echt risico's met zich mee. De kinderen zijn vanaf hun ontstaan bij elkaar geweest en in een keer, moet dit anders door de beslissing van buitenstaanders. Mijn tweeling blijft samen, zo lang ze dat willen. Ze gaan samen naar school, spelen samen en slapen op de zelfde kamer. Hun band is voor ons alleen zichtbaar in hetgeen ze laten zien, maar volgens vele geleerden en ouders die er ervaring mee hebben ligt deze band nog veel dieper dan wij kunnen voorstellen, doorbreek deze band niet, laat het hun zelf doen als ze er zelf aan toe zijn.

Ze zijn samen geboren en dat heeft gewoon zo moeten zijn, misschien zijn ze dus ook samen sterk om alle nieuwe dingen aan te kunnen en te ontdekken. De dag dat ze apart van elkaar gaan, komt heus wel en deze zullen ze dan zelf in alle rust en zekerheid kunnen kiezen en niet onder dwang omdat anderen dit zo nodig vinden.

Yvonne

Reactie voor op de website?

6.14. Geen tweeling zomaar scheiden.

Heel fijn dat verhaal van het niet scheiden van een tweeling. Ik ben het er roerend mee eens een tweeling is niet voor niks met zijn tweeen geboren.

Op onze school hadden ze het ook al over het scheiden van mijn 5 jarige meisjes tweeling, zodat de ene in het kringgesprek wat meer zou gaan praten. Wat een nonsens laat die leerkrachten maar es wat meer moeite doen om die kids als twee mensen te zien en toch als tweeling. Dan zullen ze vanzelf hun eigen zegje wel doen. Mijn ervaring is dat sommige juffen niet eens de moeite doen die kids uit elkaar te houden ondanks dat ze niet echt op elkaar lijken...

gr RainBowCatcher

Reactie voor op de website?

6.15. Reactie op tweeling niet scheiden

Ik wil hier graag op reageren. Onze tweeling is 9 jaar en hoewel ik er ook niet dol op was om ze in aparte klassen te doen, hebben we er toch mee ingestemd. Onder voorwaarde dat als ik problemen zou opmerken, ze weer bij elkaar mochten.

Nou niets is minder waar, ze bloeiden op. De oudste had namelijk de neiging om voor de jongste op te komen en zelfs voor hem te praten. Dat kwam de jongste wel heel goed uit, dan kwamen zijn onvoordelige dingen niet zo gauw aan het licht.

Nu zitten ze in groep 4 (ze zijn blijven zitten) maar van elk wordt een ander "probleem" gezien en omdat ze andere juffen hebben, wordt er ook anders met elk kind omgegaan. Ze hebben ieder hun eigen klas, hun eigen verhaal en hun eigen vriendjes. En behalve dat ze op elkaar lijken en men ze wel eens door elkaar haalt (waar zij dan weer de grootste lol om hebben) zijn ze ieder uniek. En thuis, daar zijn ze nog steeds die eenheid waar niemand tussen komt.

Voor ouders lijkt het zo mooi, 2 dezelfde kindjes bij elkaar in de klas (en ik spreek uit ervaring) maar bedenk dat het voor de kinderen waarschijnlijk wel beter is als ze apart zitten. Gun ze hun eigen ontwikkeling, allebei.

Groetjes, Yvonne d.V.

Reactie voor op de website?

6.16. Sscheiden van een meerling op school of peuterspeelzaal

Hoi Allemaal,

Wat ontzettend leuk om al die verschillende reacties te lezen van het wel of niet scheiden van een meerling op de peuterspeelzaal of op school. wij hebben twee jongens ze zijn inmiddels 9 jaar en een echte twee-eiïge tweeling. Ze hebben vanaf de peuterspeelzaal samen gezeten en zitten nu op de basisschool nog steeds samen ivm combinatie klassen en een kleine school. Maar het leuke is dat ze vanaf het begin als twee aparte individuen behandeld zijn en dat ze ook voor elkaar opkomen. Het zijn gewoon twee broertjes en wat geeft het als er twee kinderen bij elkaar in de klas zitten? Vroeger was het ook haast niet anders.

Maar je eigen gevoel is het beste in dit soort zaken en het is voor mensen die geen meerling hebben af en toe wel erg gemakkelijk om te oordelen of ze wel of niet apart moetten zitten. De beste ervaringsdeskundige ben je zelf, want jij kent je kinderen en niet de juf of meester. En ik vind dat die keuze dus nog steeds bij de ouders moet liggen.

Joke

Reactie voor op de website?

6.17. Wel samen naar de peuterzaal

Hallo,

ik ben de moeder van een 2-jarige jongenstweeling, welke als het goed is in juni naar de peuterzaal gaan. Samen, op mijn verzoek, en wel om de volgende redenen: de eerste is eigenlijk praktisch, als ze samen gaan heb ik ook dezelfde tijden voor het halen en brengen, want ik heb nog twee kinderen en moet ook rekening houden met de schooltijden.

De tweede, belangrijkere reden is voor mij dat ik ze bij deze nieuwe ervaring niet meteen uit elkaar wil halen, maar eerst wil zien hoe dat ze het daar samen doen, is er inderdaad 1 dominant en wat gebeurt er dan? Wordt de ander ondergesneeuwd of gaat het goed samen? Kunnen ze elkaar eigenlijk wel al missen, of kan je dat beter 'afbouwen'? Ze zijn al zo lang samen dat ik ze niet abrupt uit elkaar wil halen, maar dat stapje voor stapje wil doen, net als thuis, zodat ze eraan wennen ook eens zonder elkaar te zijn.

Als de leidsters op de peuterzaal er moeite voor doen om ze uit elkaar te houden, ook met medewerking van onze kant door ze andere kleuren of kleding aan te geven, en ze als aparte kindjes behandelen en niet als 'de tweeling', dan denk ik niet dat er veel problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de basisschool: uit elkaar als het kan en samen als het niet lukt. Totdat het wel lukt.

Jackeline

Reactie voor op de website?

6.18. Samen naar de peuterspeelzaal

Beste allemaal,

Het verhaal van mijn vriendin over de 2-eiïge tweeling wel of niet samen naar peuterzaal heeft nogal wat reactie naar voren gebracht. Inmiddels zijn we een jaar verder en gaan ze uiteindelijk toch gezamelijk naar de peuterspeelzaal. We hebben het niet over ons hart kunnen verkrijgen om ze alleen voor deze enorme verandering te zetten. We hebben in het verleden bijna alles met z'n 4-en gedaan en aangezien wij niet mee mochten naar de speelzaal wilde we het niet nog 'traumatischer' voor ze maken.

In het begin bleek het best wel moeilijk te zijn voor ze om zonder papa en mama te moeten maar na een aantal ochtenden begonnen ze te vragen om naar school te mogen. Ze worden allebei als individu gezien en aangesproken door de voortreffelijke leidsters wat voor ons de moeilijke keuze voor wel of niet scheiden nog een tijdje heeft kunnen uitstellen. Ze maken samen zoveel plezier op school dat ze echt wel als eenheid door de buitenwereld worden gezien maar gelukkig valt iedereen wel op dat ze allebei een ander karakter hebben en dus ook een andere manier van benadering nodig heeft.

Zoals veel mensen hebben geschreven, de ouders kunnen het beste aanvoelen of het wel of niet verstandig is om ze te scheiden. Ik zeg nu dat ze het moment zelf wel aangeven. Bij ons is dat nog niet het geval en we genieten er nog alle 4 van als ze naar school mogen!

Groeten van Richard

Reactie voor op de website?

6.19. Samen naar groep 1 scheiden van een 2-ling

Net als hierboven gaan mij twee meiden 16 augustus naar school. Ik bots ook tegen "beleid" van de school op. Ze willen ze kost wat kost uit elkaar halen omdat dat goed zou zijn voor hun eigen individuele ontwikkeling. Maar ik heb er een slecht buikgevoel bij. Mijn meiden hangen niet aan elkaar en op peuterspeelzaal gingen ze elk hun eigen gang. Maar op de momenten dat ze elkaar nodig hadden waren en zijn ze er wel voor elkaar. Ik vind het jammer dat ze nu een nieuwe uitdaging alleen moeten aangaan vanwege beleid. Keuze voor een andere school is er niet in verband met wachtlijstproblematiek. Heeft iemand suggesties?

Monica

Reactie voor op de website?

6.20. Samen naar school

Onze 4-jarige jongenstweeling gaat ook samen naar school. En op zich gaat dat goed. Ze gaan hun eigen gang, maar zoeken elkaar ook veel op. Wat ik wel lastig vind dat als er 1 ziek is de ander er ziek van is. en eigenlijk niet alleen naar school wil. De laatste keer heb ik ze dus maar alle twee thuis gehouden. Want op school huilde hij steeds omdat zijn broer er niet was. Hoe hebben anderen dit opgelost? Ze gaan naar een kleine school, dus ze zullen alle klassen samen doorlopen.

groetjes Janne

Reactie voor op de website?

6.21. Samen in de klas

Onze 2-ling (j/m) gaan nu al 1,5 jaar naar de basisschool. Ze zitten samen in 1 klas en dat gaat prima, er zijn 6 groepen 1/2 dus er was wel een mogelijkheid om ze uit elkaar te halen.

Zelf hadden we het idee om ze de kleutergroepen samen te laten doen en vanaf groep 3 ze uit elkaar te halen. Dit nieuwe schooljaar startte de school nieuwe kleutergroepen op een nieuwe locatie en werden de klassen weer door elkaar gegooid. Er werd ons gevraagd wat we met Amber en Ramon wilde. Ik riep gelijk haal ze maar uit elkaar. Maar thuis gekomen waren ze het er niet mee eens. Ze wilden graag bij elkaar blijven. En omdat we vinden dat ze zelf er ook wat mogen zeggen (ze zijn 5), zijn we om advies naar de school gegaan want de juf maakt hun daar mee en weet hoe ze zich gedragen.

De juf zei dat ze nauwelijks naar elkaar om kijken en alleen als er ruzie is en de 1 helpt dan de ander helpt. Ze hebben hun eigen vriendjes en hun eigen sporten dus ze zijn niet altijd samen. En we hadden toen ze naar school gingen overleg gehad met de juf en die zorgt er op ons verzoek voor dat ze allebei een ander werkje hebben en ze zitten ook niet in hetzelfde werk groepje. Dat werkt prima en hun nieuwe juf wilde er mee door gaan.

En wat het nivo verschil betreft is het zo dat ze allebei sterk in verschillende dingen zijn, we zeggen ook altijd dat niet iedereen hetzelfde is en dat vinden ze ook oke (dit op vervelende vragen als "goh Ramon wanneer ga jij eens zonder zijwielen fietsen" waar het kind ziek van werd). Alleen met zwemles was er een strijd en dat werkte voor ons alleen maar positief want ze hadden binnen 10 maanden hun A-diploma.

Maar vooral denk ik dat je moet doen waar jij je als ouder lekker bij voelt want alle goed bedoelde adviezen zijn leuk maar je gevoel volgen is vaak toch het beste niet alle kinderen zijn het zelfde en jij kent je kinderen het beste.

Groetjes Mireille

Reactie voor op de website?

6.22. Scheiden of niet, het blijft persoonlijk.

Hallo allemaal,

Nou je kan wel lezen dat de meningen erg verschillen over dit onderwerp. Ik heb een tweeling van 4 die sinds kort ook lekker naar school gaan. (En nog een kleintje 21m thuis). Wij hebben zelf de keuze gemaakt om de tweeling in een aparte klas te zetten. Wij hebben dan ook echt naar onze kids gekeken, wat is goed voor hen, waar hebben zij baat bij.

Dat gepraat over dat ze alles samen moeten doen Jech, het zijn wel 2 individuen hoor, en ze mogen best iets van zichzelf hebben: eigen vriendjes, eigen juffies, eigen kamers bijvoorbeeld, heel gezond.

Begrijp me niet verkeerd het is heel persoonlijk. Mijn tweeling gaat op dezelfde tijd naar dezelfde school en ze spelen in de pauzes gewoon samen en doen ook klassenaktiviteiten samen. Maar ook apart en dat is heel leuk want bij thuis komst hebben ze veel bij te praten.

Wij hebben ze de eerste paar jaar ook bewust samen naar een kdv (1 dag in de week) gedaan.

Wat het beleid op school ook is, jij als ouder weet wat het beste voor je kids is. Vertrouw gewoon op jezelf en kijk vooral naar je kids. Wat voor de een goed is kan voor de ander anders zijn. Ze komen mischien wel samen ter wereld en hebben een band die wij als (eenlingen) niet kennen. Maar het zijn ook individueen en op sommige punten niet hetzelfde.

groetjes Chantal

Reactie voor op de website?

6.23. Samen naar school

Zo groot als de problemen in het begin leken, zo heeft zich dat vanzelf weer opgelost lijkt het. Dat de jongens in het begin op school zaten, konden ze niet zonder elkaar en dat baarde me wel enigzins zorgen. Maar langzaam maar zeker gaan ze hun eigen gang in de klas. Ze doen ook nog wel veel samen, maar kunnen ook goed zonder elkaar spelen. Toen er laatst 1 ziek was is de ander gewoon met veel plezier naar school gegaan.

groetjes Janne

Reactie voor op de website?

6.24. Jouw mening is het belangrijkst

Mijn tweeling van nu bijna 5 heeft samen op de peuterspeelzaal gezeten en dat ging heel goed. Ze speelden niet eens vaak samen.

Nu zitten ze op de basisschool en in aparte klassen. Ik was het er niet mee eens maar heb uiteindelijk zelf de beslissing genomen om ze apart te doen. Ik word er zo moe van dat een tweeling geen tweeling meer mag zijn, ze moeten hele andere namen en in andere klassen want het moeten toch vooral individuen worden. Maar hoe je het ook wend of keert het is en blijft een tweeling.

Doe wat je zelf denk dat goed is en zelfs als een school zegt dat ze kinderen altijd scheiden kan je door gesprekken altijd tot en oplossing komen. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om ze apart te doen omdat ze dan hun eigen verhalen hebben als ze uit school komen en je niet elke dag krijgt van "ja maar dat wilde ik vertellen".

Dus doe wat je denk dat het beste is voor jou kinderen en laat je niet afschepen.

groetjes Natasja

Reactie voor op de website?

6.25. Drieling splitsen

Wel, ik hoor alsmaar van dat 2 lingen vaak gesplitst worden in de kleuterklas en eerst leek mij dat zeer logisch, zo kunnen ze elk hun vriendjeskring opbouwen. Ik zelf heb een meisjesdrieling en weet uit ervaring dat er meestal maar 2 klasjes zijn of soms zelf maar eentje in kleine schooltjes. Volgend jaar gaan we de grote stap zetten en hopen dat we de kinderen alle drie kunnen laten samen zitten want drie splitsen is niet gemakkelijk, of we moeten opteren voor elk een ander school wat dan andere ongemakjes zal meebrengen. Wie heeft nog een drieling en hoe ging dat in jullie geval er aan toe?

Groetjes Katrien

Reactie voor op de website?

6.26. Drieling gesplitst of niet?

Wij hebben een eeneiïge jongensdrieling (Bastiaan, Emmanuel en Ysbrand) van nu zeven jaar, in onze vroegere gemeentelijke kleuterschool werken ze met maar één klasje per jaar, en de school was vlak tegenover ons huis, en heeft een goede reputatie, dus de vraag stelde zich eigenlijk niet. Samen in de klas had voordelen en nadelen, ze waren elkaar 's avonds wat rapper beu en gingen dus ook optrekken met hun oudere broer Maximiliaan en zus Elisabeth, wat ze daarvoor veel minder deden.

Maar het nadeel was dat ze in de klas haast geen vriendjes maakten en erg op zichzelf bleven. Toen ze vijf waren zijn we verhuisd naar een andere gemeente, en gingen ze ook naar een andere, grotere school, waar wel genoeg klassen waren om ze te splitsen. Het laatste kleuterklasje hebben ze dan apart gedaan, met als resultaat dat ze vriendjes gingen maken, 's avonds minder ruzie met elkaar maakten, want ze waren elkaar nog niet beu, en toch nog met oudere broer en zus speelden (gelukkig bleven ze dit wel doen, hun onderlinge band woog soms echt op hen).

Nu zitten ze in het tweede leerjaar, hebben ze zelfs aparte pauses, dus spelen ze overdag helemaal niet met elkaar en om vier uur komen ze dan met grote broer en zus mee naar huis (die in het tweede en vierde middelbaar zitten) en 's avonds spelen ze samen.

Ik vind de situatie beter zoals ze nu is, maar ik denk dat ze in hun oude school uiteindelijk ook wel vriendjes hadden gemaakt.

Marjan

Reactie voor op de website?

6.27. Mijn tweeling gaat nu naar het eerste leerjaar, help!

Hallo,

Ik ben mama van Xavier en Thibault, een één-eiïge tweeling van 6 jaar. In september moeten ze dus beiden naar het eerste leerjaar en vanavond was er een bespreking met de juf. De juf is er steeds voorstander van geweest om ze in een andere klas te steken, maar ik ben daar nooit op ingegaan. Volgens haar neemt Thibault veel meer het woord dan Xavier en voelt Thibault zich altijd sterk met zijn broer om zich heen. Hij is nogal perfectionistisch ingesteld en kan ook moeilijk zijn ongelijk toegeven. Wanneer de juf hem een negatieve opmerking geeft, dan rekent hij altijd op de steun van zijn broer... want die zal hem wel gelijk geven. Als moeder blijft mijn hart zeggen : "neen, haal ze niet uit elkaar".

Met Xavier zou het te regelen vallen, maar Thibault ziet de splitsing echt niet zitten. Ik wil echt wat het beste voor hen is... Is splitsen beter voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van Xavier of zal de splitsing ertoe leiden dat Thibault gaat treuren. Als er mij iemand advies kan geven, graag aub,

MVG Caroline

Reactie voor op de website?

6.28. Ben al 36 jaar tweeling: mijn idee over scheiden van een tweeling

Omdat ik van diverse ouders lees over wel/niet scheiden van een tweeling, wil ik hier graag op reageren. Ik ben inmiddels 36 jaar tweeling. Ik lees van een heleboel moeders dat ze vooral naar hun tweeling kijken, wat goed is voor ze en wat ze zelf willen. Prima, ik kan me hier helemaal in vinden. Ik ben in de schooltijd nooit gescheiden geweest van mijn zus. Ik vond het heerlijk dat er altijd iemand was die ik vertrouw als geen ander.

Ik denk dat een tweeling dat heel goed kan aangeven en over eigen indentiteit. Nou dat komt wel goed hoor. Je krijgt toch wel andere interesses en vrienden. Ik vind een goede basis samen de beste manier om je indentiteit te kunnen vinden. Je kunt de onzichtbare band toch niet verbreken en een tweeling zal altijd ook een tweelingindentiteit houden.

Brigitta

Reactie voor op de website?

6.29. Bewust in aparte klas op basisschool

Onze twee-eiïge tweeling gaan in januari naar de basisschool en bewust apart in een klas. Ze zitten nu ook apart in een groep op het KDV (1 ochtendje) en zo kunnen ze zich beter concentreren vind ik, ze zijn constant elkaar de les aan het lezen en aan het bemoeien met elkaar.

Ik hoop dat dit voor ons de oplossing is dat ze thuis een keer lekker samen kunnen spelen en vooral delen. Ze slapen wel op 1 kamer en dat blijft ook wel zo.

Groetjes Silvia uit beek en donk

Reactie voor op de website?

6.30. Bewust apart naar de basisschool

Onze tweeling (Dominic en Christopher) van 4 jaar gaat sinds 2 weken naar de basisschool. Zelfde school maar aparte klassen. Ook ik heb als moeder heel lang moeten nadenken en overleggen met mijn man of we dat zouden doen. De school haalt per definitie alle tweelingen uit elkaar maar ik had heel sterk zoiets: pas als het nodig is doen we het. Maar de maanden voorafgaand aan hun 4e verjaardag kwam er een kentering in het doen en laten van de kinderen. Mn Christopher haalde zijn kracht uit de bemoeienissen met Dominic. Deze mocht weinig zelf beslissen want hij werd continu door zijn broer bedisseld.

Uiteindelijk de knoop doorgehakt. De kinderen vonden het niet leuk en ook reuze spannend maar het is ons alles meegevallen, Ze zijn erg blij met hun "eigen" juf, hun " eigen" klas en de "eigen" vriendjes. En de praktijk wijst ook uit dat ze met enige regelmaat samen buiten spelen, stiekem samen gaan plassen (en even bijkletsen dus) en dus niet zo alleen zijn als waar we bang voor waren. Tuurlijk, de eerste dag mijn stoere mannetjes achter laten alleen in een nieuwe situatie, tranen voor mama maar de mannen hielden zich groot en nog steeds.

Succes iedereen met de keuzes en de dilemma's
Bernice

Reactie voor op de website?

6.31. Helemaal mee eens

Per definitie scheiden is helemaal niet nodig. De meeste kinderen lossen het prima zelf op, in een klas zitten kan ook heel erg fijn zijn. Wij hebben een jongen en een meisje, dat maakt misschien ook wel verschil. Ze hebben elk hun eigen vriendjes en volgens de juf zou je niet eens merken dat het een tweeling is als je het niet wist. Wij hebben ook nooit zo de nadruk gelegd op het "tweeling" zijn. Ze zijn gewoon tegelijk geboren en dat heeft zo zijn voor- maar soms ook wel nadelen.

Miriam

Reactie voor op de website?

6.32. Je moet ook practisch blijven

Heel herkenbaar; wel of niet samen. Voor een peuterspeelzaal vind ik het minder belangrijk dan voor een basisschool. Daar gaan ze absoluut ieder in een andere klas al is het maar om te vermijden dat de een iets altijd sneller kan dan de ander. Dat is in heel een klas zo; maar een tweeling wordt altijd tegen elkaar afgestreept en dat is wat ik voor 100% probeer te vermijden.

Een peuterspeelzaal is toch meer bedoeld om lekker te spelen en te leren omgaan met anderen situaties e.d. Ik vind het niet zo heel erg dat de een wellicht steun zoekt bij de ander. Mijn oudste is heel zelfverzekerd en dat trok altijd dezelfde minder uitgesproken kindjes aan... het is natuurlijk aan de leiding vaste patronen te doorbreken en ze ook eens met iemand anders te laten spelen e.d.

Ik ben op gesprek geweest en heb aangegeven dat ook al lijken ze net op levende poppen met knalrood haar en grote bruine pretogen, ik niet zo ben van plakken en knuffelen, maar gewoon van laat lekker gaan en vergelijk ze niet met elkaar. Ik kleed ze altijd anders. Ik ga er gewoon van uit dat ze een lekkere peutertijd gaan hebben.

Esmee

Reactie voor op de website?

6.33. Tweeling moeder en zelf al 35 jaar tweeling

Ik ben zelf tweeling en ook tweeling moeder van 2 prachtige jongens die dit jaar in september 4 worden en naar school gaan. Mijn zus en ik zijn samen gestart op de basisschool helaas werd toch wel na een aantal maanden duidelijk dat samen in 1 klas onze persoonlijke ontwikkeling niet bevorderd werd op het moment dat de 1 iets moest doen waar die niet zo goed in was stond de ander al klaar om dit op te vangen en vice versa. Dus uit elkaar!

Nu sta ik voor hetzelfde dilemma samen of appart naar school. Op de peuterspeelzaal hebben ze samen in 1 groep gezeten, ik vond ze nog zo klein, en je ziet toch dat ze hun eigen weg wel gaan. Maar nu de basisschool en toch voor apart gekozen. Ja zeg het maar ik denk dat je moet doen waar jezelf achter staat en dat is voor een ieder verschillend. Gelukkig maar!

Claudia

Reactie voor op de website?

6.34. Tweeling samen of apart naar school

Op het moment ben ik bezig met een essay over tweelingen samen of apart naar school. Zelf ben ik ook tweeling en ik heb altijd met mijn tweelingzusje in de klas gezeten (tot de middelbare school dan). Wij vonden dit juist altijd fijn en gezellig. In de klas deden we gewoon ons eigen ding en we hadden ook eigen vrienden, maar als er iets was konden we wel meteen naar elkaar toe. Toch is elke tweeling anders en ik denk dat voor sommige tweelingen het fijn is om in aparte klassen te zitten, vooral opposite-sex twins.

Verschillende onderzoeken heb ik bekeken. De conclusie is dat gescheiden tweelingen in de leeftijd 5-7 jaar meer internaliserend (angst/onzeker) probleemgedrag vertoond dan ongescheiden tweelingen. Ook qua leerprestaties kan er een verschil zijn. Op twaalfjarige leeftijd blijkt er echter geen verschil meer te zijn tussen gescheiden/ongescheiden tweelingen.

Een tip voor mensen die er wat meer over willen weten. Bij NVOM kun je een brochure bestellen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben!

Sanne

Reactie voor op de website?

6.35. Juist wel

Onze eeneiige tweeling van 2 gaat wel samen naar school (peuterspeelzaal), zelfs in eenzelfde groep als hun broertje van 3.

Wij hebben best even getwijfeld, maar na een tijdjeproefdraaien en de ervaringen van de leidsters (zij wilden ze zo wie zo niet uitelkaar!) waren wij overtuigd. Voorlopig is samen een prima optie!

Ze spelen elk regelmatig apart en met andere kinderen. Natuurlijk zijn ze ook momenten samen. Privé zorgen we regelmatig voor individuele aandacht door met 1tje apart iets te gaan doen.

Het kan dus ook anders.

Ik ben van mening dat ouders in samenspraak met de school zouden moeten bepalen of het samen of apart gaat worden. Bij plaatsing op een nieuwe school lijkt het mij dat de ouders de beste visie hebben op wat hun kindjes het beste past. Na een poos kan dan door de leerkrachten worden geëvalueerd wat hun bevindingen zijn en op basis van goede argumenten kan de eerder gemaakte keuze dan alsnog worden bijgesteld (of bevestigd).

Groetjes
Astrid
mama van 1 van 3 en 2 van 2

Reactie voor op de website?

6.36. Peuterspeelzaal

Leuk om je berichtje te lezen. Onze tweeling is in november 2 geworden en gaan sinds afgelopen januari ieder naar hun eigen groepje op het kinderdagverblijf. En tot mijn grote opluchting doen ze het super en genieten ze ieder op hun eigen manier. Op het kinderdagverblijf had ik natuurlijk wel een slag om de arm gehouden voor het geval het niet zou werken. Niet nodig dus.

Groetjes, Monique

Reactie voor op de website?

6.37. Tweeling naar de basisschool

Wij hebben een eeneiige tweeling, twee jongens van 4 jaar. Ze zijn in februari begonnen in klas een van de basisschool. Het was een nieuw kleuterklasje van de allerkleinste het is nu gegroeid tot 24 kinderen.

Pas heb ik een gesprek gehad met de juffrouw, en vond dat de tweeling na de zomer uit elkaar moet, omdat ze elkaar teveel opzoeken, en alle andere tweelingen in andere klassen gaan ook uit elkaar. Daar ben ik het niet mee eens, ik vind dat ze nog te jong zijn en dat het altijd in groep 3 nog eens bekeken kan worden.

Ik merk zelf dat ze ook veel contact met andere kinderen zoeken. De juffrouw heeft er waarschijnlijk zelf moeite mee, ook om ze uit elkaar te houden. ja wat is wijsheid?

Kaat

Reactie voor op de website?

6.38. Re: tweeling naar de basisschool

De juf heeft gelijk dit is echt veel beter voor jullie tweeling. Eigen vriendjes maken en voor je zelf opkomen zo dus een eigen identiteit te ontwikkelen is voor een tweeling erg belangrijk. Onze tweeling zit vanaf groep een niet bij elkaar. Ook bij ons op school zijn alle tweelingen gescheiden, dit geeft geen problemen. Ook ik had eerst zoiets van zielig voor ze maar het gaat eingelijk heel goed. Wel mogen de kinderen bij elkaar op bezoek als ze dat willen, daar hebben ze vooral in het begin veel gebruik van gemaakt. Met buitenspelen zien ze elkaar ook en zoeken elkaar ook wel op.

Ik denk dat het moeilijker wordt als ze ouder zijn en dan uit elkaar worden gehaald. Heb hier zelf ervaring mee met mijn tweeling zus. Wij vonden het vreselijk toen we in groep vijf uit elkaar moesten. Hoe vroeger je er mee begint des te makkelijker voor ze, ze weten dan niet beter. Vraag anders op school eens naar ouders van de andere tweelingen die niet bij elkaar in de klas zitten hoe dit is gegaan. Waarschijnlijk kunnen die jou ook wel geruststellen.

Jessica

Reactie voor op de website?

6.39. Schoolervaring van een tweeling

Hoi Janne,

Wij hebben een tweeling van 6jaar twee jongens en jouw reactie klinkt me bekend in de oren. Als ze ziek zijn blijven ze samen thuis en meestal volgt de ene de andere op vb 2 dagen ziek dan de andere 2 dagen ziek, ja de ene zorgt dan weer voor de andere, ze missen elkaar als ik het toch eens probeerde.

Als ik durf te zeggen, jouw broer is naar school en mist u geen uur. Verder kan ik de andere na brengen, ook al is hij nog wat ziekjes. Dus tot nu toe samen uit samen thuis. Maar na volgend schooljaar werd ons aangeraden onze jongens in een apart 1ste leerjaar te zetten. Maar eerlijk liever niet. Waarom wel? Zij zijn nu éénmaal een tweeling en kunnen toch even goed samen blijven, als ze ouder worden hebben ze vanzelf andere interesses

Groetjes Gitte

Reactie voor op de website?

6.40. Waarom?

Ik ben moeder van een tweeling van 10, meiden. Ze hebben altijd bij elkaar in de klas gezeten. Ik heb ze altijd als twee individuen behandeld en bij uitzondering hadden ze dezelfde kleding. Is ook haast niet mogelijk want ze hebben niet hetzelfde postuur.

Toen op de school van mijn meiden de klassen combinatieklassen moesten worden vond de juf dat ze ineens uit elkaar moesten. Want nu was er de gelegenheid. Ik heb gezegd dat het onzin was. Ze gaan in de klas volkomen hun eigen gang. Dus ik heb geen toestemming gegeven. En maar goed ook want het jaar daarop was het weer een klas. Nou vraag ik je.

Ouders volg je hart. Vraag hoe de kinderen zich gedragen. Hebben ze dezelfde vriendjes? Weten ze precies wat de ander heeft gedaan op school? Het is niet bijvoorbaat goed of slecht om als tweeling bij elkaar in de klas te zitten.

En het kan voor heel jonge kinderen ook een beetje veiligheid geven dat broer of zus er ook is.

Succes met een juiste beslissing nemen.

Alice

Reactie voor op de website?

6.41. Tweelingen in de klas

Ik ben moeder van 2 tweelingen; 1 eeneiige meisjestweeling en een jongen/meisjestweeling. Mijn advies is gewoon op je eigen gevoel afgaan en kijken hoe de kinderen onderling zijn; bij de 1e tweeling hadden wij het gevoel dat ze gewoon bij elkaar in de klas moesten zitten. Ze kunnen heel goed elk iets apart doen, maar het gevoel om samen te zijn hebben ze ook heel sterk; hebben beide ook ander karakter.

Bij de 2e tweeling hadden we juist het gevoel deze te moeten scheiden (alleen groep 1/2 in 3 komen ze weer samen), al was het maar om hun "tweelingtaaltje" af te leren. Hierbij speelde ook het gevoel dat het meisje zich aan haar broertje vasthoudt en zich door hem laat leiden.

Onze keuzes hebben bij alle kinderen goed uitgepakt, dus ik vind niet dat er voor tweelingen een standaard oplossing is als ze naar school gaan.

Anke

Reactie voor op de website?

6.42. Tweeling peuterspeelzaal

In de peutertijd staat wat mij betreft veiligheid en geborgenheid voorop. Waarom zou je ze zo jong al uit elkaar houden. Mijn eigen eeneiige tweeling zit samen op de peuterspeelzaal.

Ze gaan bijna naar school en ik twijfel zelf of ik ze wel uit elkaar wil hebben al is dit een voorwaarde van de school. Mijn kinderen zijn ondanks dat ze tweeling zijn twee individuen en ze zoeken goed contact met andere kinderen. Ieder op hun eigen manier en met eigen voorkeuren.Er staan studies op het net als je googelt op tweeling/school.

Claire

Reactie voor op de website?

6.43. Samen in een klas ja of nee?

Ik heb een tweeling van 4 jaar die sinds augustus naar school gaan. We hebben ze gescheiden gedaan. Maar de eerste maanden hebben ze geen woord gesproken tegen de juf. De ene zegt nu wel wat, de andere zegt nog steeds niks. Nu willen ze ze beiden dat ze groep 1 over moeten doen. Wij staan nu voor het dilemma: blijven ze apart in een andere klas, of doen we ze samen in een klas. Wie heeft sugesties?

Antoinette

Reactie voor op de website?

6.44. De juf zegt bij elkaar

Wij hebben een jongenstweeling van vijf jaar. Het afgelopen schooljaar hebben ze apart van elkaar in de klas gezeten. Dit op advies van de school, maar het beleid is als de ouders het willen, mogen de kindjes bij elkaar. Maar wij hadden er voor gekozen de jongens niet bij elkaar te zetten.

Nu na een aantal maanden in de tweede groep te zitten, geeft de juf van de oudste aan dat het wellicht verstandig is om ze alsnog bij elkaar te zetten. Ze heeft het idee dat de oudste niet lekker in zijn vel zit. Zodra ze buiten gaan spelen kijkt hij eerst of zijn broer er is. Als die er is, gaat hij daar mee spelen ( en de kindjes waar de jongste mee speelt). Hij sluit dus aan bij het spel van de anderen. Als zijn broer niet buiten is, speelt hij niet snel met anderen en hangt hij maar een beetje rond. De juf heeft het idee, dat hij zijn broer toch wel mist en dat het beter zou zijn dat zijn broer bij hem in de klas zit, dit zodat hij zichzelf dan beter kan concentreren op zijn werk en niet te kijken of hij zijn broer toevallig ziet.

De school gaat intern overleggen of dit mogelijk is, omdat het schooljaar al begonnen is. Tevens komt nu de vraag gaat de oudste naar de groep van de jongste. Voordeel: de jongste heeft al vriendjes in zijn klas en wordt daar niet van gescheiden, nadeel de oudste heeft een superjuf, welke het direct gezien heeft. Zij heeft aardig wat ervaring als juf en is van mening dat elke tweeling uniek is en het per tweeling bekeken moet worden. Verder is de juf van de jongste erg jong en van mening dat een tweeling niet bij elkaar moet. Als de jongste bij de oudste in de klas komt, moet hij opnieuw vriendjes maken. Ik ben bang dat hij het niet leuk zal vinden. We weten niet goed wat we ermee aan moeten.

Ons gevoel zegt de jongste bij de oudste in de klas zetten, maar dan betekent dat hij zijn vriendjes min of meer moet opgeven, voor het welzijn van zijn broertje. Kunnen we dat wel van hem verlangen.

We wachten het advies van de school af, maar volgens de juf, ligt de keuze bij ons. Wanneer doen we het goed?

groetjes, Mirjam

Reactie voor op de website?

6.45. Splitsen of niet!

Hallo Bernice,

Het is mooi te zien hoeveel reacties er in principe gegeven worden. Ik ben ook een fiere mama van een tweeeiige tweeling. Ik was 34 jaar toen we het mooie dubbele nieuws hoorden. Ze zijn 1 1/2 maandje te vroeg geboren in december 2000 maar hadden alles zeer goed doorstaan. Eens het moment er was dat de peters en de meters gekozen waren begonnen er zich sommige te moeien met; "u gaat ze toch niet dezelfde kleren aandoen want 't is toch geen eeneiige tweeling en het is klassiek, en je gaat ze toch niet samen steken in een klas dat is ouderwets". Ik had zo iets van, oei ik ben zo fier op mijn kindjes en mag ik nu niet doen wat ik persoonlijk wil.

Het was zover gekomen dat de meters van mijn meisjes ze kwamen halen om te gaan shoppen en kwamen dan thuis met verschillende kledij aan. Dus ik had niets te zeggen. Die avond moesten we weg naar een bijzonder feest waar er veel proffessors waren en wat zag ik, al was het geen tweeling en scheelden die van leeftijd toch hadden die dezelfde kledij aan, wat mezelf zo een beetje deed nadenken en verbaasde. Zelf waren toen mijn meisjes 8 jaar en mochten niet kiezen van de meters welke kledij ze wilden want die gingen bewust een andere winkel binnen. Gelukkig zat het kassaticketje er nog in en ben ik de dag nadien in allerijl naar de winkels gereden om alles te wisselen, waarop de kassierster me aanspraken en zeiden; " Maar mevr. u laat zich te veel doen zeg gewoon uw mening".

Toen had ik er ook bewust al van in het eerste leerjaar voor gekozen om ze samen te zetten in de klas wat tot nu toe nog geen enkel probleem heeft opgeleverd qua samenwerken en over-eenkomen. Elk jaar opnieuw werd er mij gevraagd of ik ze nog zou laten samenzitten waarop ik antwoorde van waarom niet! Vorig jaar zaten ze in het vierde leerjaar en zei de juf. dat het psychisch gezien naar later toe beter was om ze te splitsen waarop ik antwoorde; "nu zij al 9 jaar zijn laat ik aan hen de keuze ", daar was de juf. niet zo gelukkig mee en werd ik scheef bekeken. Ik heb toen ook met de directie contact opgenomen en kreeg te horen dat ze m'n meisjes gingen splitsen en heb toen gezegd dat ik het niet wou.

Daar hebben ze gelukkig aandacht aan besteed, maar, nu ze in het vijfde zitten dacht ik van ik ga vlug zijn en zeggen dat ik hen graag volgend jaar zou zien samenzitten omdat ze dat zelf willen. Ze zien mekander graag, komen goed overeen zowel in samenspelen als samen-werken en willen zeker samenzitten. Tuurlijk hebben ze ook wel eens een woordje met elkaar wie niet.

Nu kreeg ik als antwoord van de directie van;" we zijn van plan om hen te splitsen omdat het voor ons de beste keuze is waarop ik antwoorde van sorry ik zou liever hebben dat ze samen zitten maar daar hadden ze geen oor naar maar zeiden toen we gaan navraag doen want er zijn studies gedaan met tweelingen en als ze zeggen om hen te splitsen dan doen we dat "! Ik heb zo iets van mogen we nu over onze kindjes niets meer beslissen de school van tegenwoordig staat toch voor iedereen open maar blijkbaar die van ons niet.

Mochten mijn kindjes mogen kiezen en u mogen helpen dan zouden ze u antwoorden steek hen samen kijk naar ons we zijn zo gelukkig. Als ik van u was zou ik zeggen; doe wat uw hart verlangd en waar u zich goed bij voelt. Vraag anders eens raad bij uw huisarts.

Terry

Reactie voor op de website?

6.46. Denken!

Reactie op Gescheiden plaatsen

Beste Erica,

Als ouder van een tweeling verbaas ik mij over dit soort reacties. Ik word er zelfs boos van. U denkt dit, maar waar baseert u dit op? Op Twinspiratie en bij de vereninging van ouders van Meerlingen staan allerlei onderzoeken. En wat blijkt? Meerlingen presteren altijd beter wanneer ze NIET uit elkaar gehaald worden. Ook wanneer iemand overheerst of ze een groepje vormen. Uit onderzoek blijkt dat zelfs de "onderdanige" beter in zijn vel zit als de overheersende meerling bij hem in de klas zit... Het is een soort Libelle-psychologie waar mensen kennelijk op vertrouwen.

Mijn tweeling is super twee-eiig (donker en blond, groot en klein) en zitten bij elkaar in de klas. Dat gaat prima, ze spelen samen, ze spelen apart, ze hebben eigen vriendjes, ze hebben gezamenlijke vriendjes. Gelukkig zitten zij op een Daltonschool waar je dat als ouders zelf mag beslissen.

Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je tweeling heel erg op elkaar lijkt het voor de leerkracht erg moeilijk kan zijn. Maar daar kunnen de ouders best tips voor geven of afspraken over maken. U noemt dat u leerkracht bent op een voorschool, maar kennis over tweelingen heeft u niet, waarom dat dit toch vermelden? Lees dan de onderzoeken van mensen die erop gepromoveerd zijn en ga daarop uw beleid aanpassen....

groetjes Marieke (maatschappelijk werker)

Reactie voor op de website?

6.47. Dilemma: tweelingen en keuze splitsen op basisschool

Reactie op De juf zegt bij elkaar

Wij hebben een 2-eiige tweeling van nu 3. Ze zitten samen 2 dagen per week op het KDV. We zijn gisteren naar een basisschool gaan kijken en de school laat aan ons over of ze samen in een klas mogen. We hebben nog bijna een jaar om te beslissen, maar de huidige situatie stuurt e.e.a. wel al 1 kant op. Op het KDV neemt 1 (de iets wat introvertere, kijkt lang de kat uit de boom) van de 2 totaal geen contact op met andere kinderen. Zo en zo spelen ze beiden alleen maar met elkaar. Ik vind dat typisch iets voor een tweeling en ook dat er 1 extroverter is dan de ander of zich optrekt en of verschuilt achter de ander.

Het KDV haalt ze in overleg met ons regelmatig uit elkaar om met andere kindjes om te gaan. Dat gaat - na een paar keer proberen - goed. De meest introvertere is tevens de regeltante van de twee, al heeft de ander daar niet echt last van en komt heus voor zichzelf op als het haar echt niet zint. Ik gun ze zo erg om bij elkaar te blijven, en hen zo die speciale veiligheid te bieden in de klas, en ook al splits je ze, de tweeling band blijft bestaan.

Het is wel belangrijk dat ze ook leren om contact op te nemen met anderen. Indien wij gaan voor splitsen dan is mijn troost dat ze op dezelfde school zitten, het zelfde leerjaar, dus de zelfde leerstof en ontwikkeling krijgen en tevens alle speel pauzes elkaar zien en ook zullen overblijven met elkaar. Ik denk diep in mijn hart dat ze zich ook beter zullen concentreren in de klas , want anders is het de hele dag de ander in de gaten houden of opkomen voor de ander etc.

Het blijft allemaal zeer lastig want inderdaad zoals ik hier ook lees lijkt het wel of je geen tweeling mag zijn... hoe je het ook went of keert, leken kunnen daar weinig van begrijpen! Vind het hele fijn hier te kunnen lezen wat anderen ervaren!

groetjes een zeer gelukkig tweeling mamma!

Reactie voor op de website?

6.48. Zelf een van een eeneiege tweeling

Reactie op Ben al 36 jaar tweeling: mijn idee over scheiden van een tweeling

Niet elke tweeling is het zelfde kijk goed voor dat je wat doet.Ben samen met mijn broer opgegroeid in een klein dorp begin jaren 60. Alles wat we deden werd bekeken door buren vreemden en ooms en tantes, werden nooit persoonlijk aangesproken met hoe is het met jou.

Nee hoor, hoe is het met jullie. Elke gelegenheid kermis feestje we hadden de zelfde kleren aan. Kijk nu wat ze doen wat zien ze er leuk uit. Elke kinderfoto met zijn tweetjes. Alleen werd er wel verschil gemaakt met hij kan beter leren die is beter met voetbal o en kijk Rob kan heel lang onder water.

Dit escaleerde in de pubertijd. Ron, een gewone Hollandse jongen net als Rob. Konden het niet meer aan en gingen.

Rob

Reactie voor op de website?

6.49. Lekker bij elkaar laten zijn

Reactie op Reactie op tweeling niet scheiden

Onderstaande filmpje is gemaakt door onder andere een nederlands/ spaanse expert op het gebied van tweelingen. Het filmpje is naar mijn mening wat lang maar zeker de moeite waard voor iedereen die hier wat meer over wil weten!

https://www.youtube.com/watch?v=5vd-sxu29H8

Esther

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Peuterspeelzaal

 1. Gescheiden plaatsen
 2. Niet en dan wel gescheiden
 3. Tweeling samen naar de creche
 4. Samen naar de peuterzaal
 5. Samen naar peuterspeelzaal
 6. Waarom gedwongen scheiden?
 7. Scheiden van een tweeling
 8. Ervaring met samen naar peuterspeelzaal
 9. Miranda, belachelijk!
 10. Meerlingen naar school.
 11. Zeur?
 12. Ssamen naar school
 13. Scheiding kan risico\'s inhouden
 14. Geen tweeling zomaar scheiden.
 15. Reactie op tweeling niet scheiden
 16. Sscheiden van een meerling op school of peuterspeelzaal
 17. Wel samen naar de peuterzaal
 18. Samen naar de peuterspeelzaal
 19. Samen naar groep 1 scheiden van een 2-ling
 20. Samen naar school
 21. Samen in de klas
 22. Scheiden of niet, het blijft persoonlijk.
 23. Samen naar school
 24. Jouw mening is het belangrijkst
 25. Drieling splitsen
 26. Drieling gesplitst of niet?
 27. Mijn tweeling gaat nu naar het eerste leerjaar, help!
 28. Ben al 36 jaar tweeling: mijn idee over scheiden van een tweeling
 29. Bewust in aparte klas op basisschool
 30. Bewust apart naar de basisschool
 31. Helemaal mee eens
 32. Je moet ook practisch blijven
 33. Tweeling moeder en zelf al 35 jaar tweeling
 34. Tweeling samen of apart naar school
 35. Juist wel
 36. Peuterspeelzaal
 37. Tweeling naar de basisschool
 38. Re: tweeling naar de basisschool
 39. Schoolervaring van een tweeling
 40. Waarom?
 41. Tweelingen in de klas
 42. Tweeling peuterspeelzaal
 43. Samen in een klas ja of nee?
 44. De juf zegt bij elkaar
 45. Splitsen of niet!
 46. Denken!
 47. Dilemma: tweelingen en keuze splitsen op basisschool
 48. Zelf een van een eeneiege tweeling
 49. Lekker bij elkaar laten zijn

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.