Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

108. Groei breekt records

Overgenomen uit News4Free, 26 aug 1999, geschreven door Annebe Dalmijn:
    De groei van de Nederlandse bevolking breekt records. In 1998 werden bijna 200.000 baby's geboren, het hoogste aantal sinds 1972. Dat betekent dat op 1 januari 2000 er 15,9 miljoen mensen in ons land zullen wonen. Verwacht wordt dat het inwonertal in de eerste decennia van de volgende eeuw blijft groeien, vooral door immigratie, maar het groeitempo neemt wel af. Dit wordt veroorzaakt doordat het kindertal daalt, omdat meer echtparen kinderloos blijven of nog maar een kindje willen. De huidige groei van de bevolking is te wijten aan het feit dat veel mensen naar ons land emigreren. Dit jaar zochten 121.000 immigranten hun heil in Nederland. Verder zal het aantal huishoudens de komende decennia fors toenemen. Verwacht wordt dat er in 2035 8,3 miljoen huishoudens zullen zijn, in vergelijking tot 6,8 miljoen nu. Het aantal inwoners in ons land is sinds 1900 (5.1 miljoen mensen) verdrievoudigd. Dit alles blijkt uit cijfers van het CBS.
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.