Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

140. Consultatiebureaus in dorpen dicht.

Uit de Leeuwarder Courant van 27 januari 1999:
    Thuiszorg Het Friese Land stoot een groot deel van zijn consultatiebureaus af. Van de ruim dertig bureaus in Noord-Friesland blijven er elf over. Het zijn vooral de bureaus in de kleinere plaatsen die worden opgedoekt. Door de herschikking denkt Het Friese Land op jaarbasis ongeveer f 500.000 te besparen. Dat geld wordt ingezet voor de zorg. De CDA fracties in de Tweede Kamer en Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de plannen. Volgens het CDA tast de bezuinigingsmaatregel de leefbaarheid van het platteland aan. Ook vindt de partij dat de opbrengst van een half miljoen gulden per jaar schril afsteekt tegen de gevolgen voor de werkgelegenheid.

140.1. Goed nieuwsvoor de thuiszorg!

Ik ga mee bezuinigen, aan mij zullen ze geen kosten meer hebben. Noodgedwongen weliswaar, want zonder rijbewijs en auto en met nog meerdere kleine kinderen thuis zie ik mezelf niet met het hele stel 8 km lopen of fietsen voor een gehoortest midden in de winter bv., lijkt me niet zo goed voor de oortjes nl. Alleen de noodzakelijke prikken zal ik de rompslomp van oppas regelen en lang wachten nog voor over hebben. Nu heb ik met 8 kinderen al een ruime ervaring en vertrouw erop dat ik het zelf bijtijds in de gaten heb als er iets mis is met een kind, dus zelf zit ik er verder niet echt mee. Maar voor andere ouders zal dit anders liggen en vrees ik dat kinderen de dupe gaan worden van deze maatregelen, een grote zorg voor de thuiszorg......

Antoinette

Consultatiebureaus in dorpen dicht.

  1. Goed nieuwsvoor de thuiszorg!
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.