Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

62. Nederland groeit sneller, InterNetKrant, 28-11-1997

In de InterNetKrant van vrijdag 28 november 1997 zien we het volgende, door Jack Raats samengestelde verhaal:

Dit jaar neemt het aantal inwoners van Nederland naar verwachting met 87.000 toe tot 15,7 miljoen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de bevolking in 1996 nog met 73.000 toe. De bevolking groeit dus steeds sneller. Gemiddeld over het hele kalenderjaar groeit de bevolking maandelijks met ruim zevenduizend, terwijl 1995 nog een groei van zesduizend per maand kende. Overigens groeit de bevolking veel minder snel dan begin jaren negentig, toen de stijging rond de negenduizend per maand lag. Dit jaar ligt het aantal geboorten vijfduizend hoger dan vorig jaar, terwijl er duizend mensen minder overlijden. Het aantal immigranten neemt met drieduizend toe, terwijl het aantal emigranten juist met drieduizend afneemt. Verder blijkt Nederland na de jaarlijkse administratieve correctie nog eens drieduizend inwoners meer te hebben dan verwacht. De stijging van het aantal immigranten met drieduizend tot 112.000 ligt veel lager dan de toename van het aantal asielzoekers. Vorig jaar zochten 23.000 mensen asiel, dit jaar worden dat er naar schatting 34.000. Dat het aantal immigranten niet sneller groeit, komt doordat het CBS een asielzoeker pas meetelt als hij een verblijfsvergunning heeft gekregen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.