Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

145. De nieuwe babyboom, Margriet nr 6, 1998 (23 jan/30 jan)

In dit artikel vraagt Marieke 't Hart zich af waarom steeds meer mensen kiezen voor drie of zelfs vier kinderen. Daar komt bij dat Nederlandse vrouwen steeds later hun eerste kind krijgen.

De cijfers
Enige cijfers uit het artikel:

jonge gezinnen met drie of meer kinderen30%
moeders die zich beperken tot 1 kind 20%

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen:

1977 24 jaar
1997 29 jaar
verwachting 201031 jaar

Het aantal vrouwen dat blijft werken na de geboorte van haar eerste kind neemt snel toe:

198820%
199760%

Het aantal vrouwen dat kinderloos blijft, zal nog groeien:

vlak na de oorlog10%
momenteel 20%
verwachting 2010 25%

Het aantal babies dat wordt geboren neemt momenteel toe:

1996 197.000
1997 198.000
verwachting voor 1998200.000

De bevolkingsdeskundige Jan Latten schrijft dit toe aan de gunstige economische situatie van het moment. Onderzoek heeft volgens hem deze relatie aangetoond. Heleen Crul bevestigt dit vanuit haar ervaring.

Waarom kinderen?
Maar er wordt ook regelmatig sociologisch onderzoek uitgevoerd naar waarom mensen kinderen willen. De socioloog Frank van Balen heeft het idee dat vrouwen met meerdere kinderen meestal over een redelijk inkomen beschikken. Zijn verklaring is erop gebaseerd dat de maatschappij voornamelijk is ingericht op gezinnen van 4 personen. Hiervan afwijken moet dus wel een bewuste keuze zijn, die gepaard gaat met extra kosten en dalende inkomsten (indien een van de partners betaald werk inruilt voor gezinsmanagement). Zie ook de discussie Grote gezinnen taboe? op deze site.

Relatie gezin-betaalde baan
Volgens het CBS is er geen relatie tussen de gezinsgrootte en niet-werkende moeders, wel in het tempo waarmee ze haar gezin opbouwen. Werkende vrouwen stellen het krijgen van kinderen uit, wat weer gepaard gaat met medische problemen rond de zwangerschap. De combiantie werken-gezin wordt door vrouwen als zeer zwaar ervaren. Onderzoek toont aan dat zij het drukst zijn van iedereen! Aan het woord komt een moeder, die haar baan als journaliste opgaf voor haar gezin van 4 kinderen, beschrijft haar ervaringen en hoe ze omgaan met de de fianciële consequenties. Maar een moeder van 3 kinderen vindt dat kinderen en een baan best te combineren zijn. Op deze site wordt in de discussie Beloning deze materie vanuit een ander gezichtspunt bespiegeld.

Inhaalmoeders
Nu de economische situatie verbeterd is, durven en aantal mensen het wèl aan hun gezin uit te breiden. Dank zij de anti-conceptiepil was het hen mogelijk het krijgen van kinderen goed af te stemmen op hun mogelijkheden, is de conclusie van Frank van Balen. Een inhaalmoeder vertelt over haar situatie.

Kinderloosheid
Het later beginnen aan het krijgen van kinderen leidt voor een aantal vrouwen tot afstel, met name door de met de jaren verminderende vruchtbaarheid, en de met de jaren dalende kans om een zwangerschap uit te dragen.

Ondanks de babyboom van het moment, leeft de verwachting dat het kindertal zal gaan dalen tot 1,7 kind per vrouw (2 per vrouw is vereist om de bevolking even groot te laten). Hiermee samen hangt de stijgende participatiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt van 40% tot 80%. Maar indien er betere mogelijkheden voor combinatie werk en zorg komen, zullen de meeste vrouwen voor kinderen kiezen.

Later volwassen
Volgens Jan Latten speelt bij het op latere leeftijd krijgen van kinderen ook een grote rol dat we op steeds latere letijd volwassen worden. Zelfs op je 25e ben je nog een jongere, en (dus) nog niet toe aan het stichten van een gezin! Daarnaast is de individualisering van belang, waardoor het langer duurt tot de keuze van een vaste levenspartner. Ook de toename van het aantal echtscheidingen maakt mensen aarzelender om met kinderen te beginnen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.