Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

47. Blije werkende moeders

Uit: INTERMEDIAIR MAIL , Nummer 143/ Week 10/ vrijdag 12 maart 1999:
    Werkende vrouwen hoeven zich geen zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind. Het al of niet hebben van een baan blijkt geen invloed te hebben op het gedrag, de leerprestaties en het zelfrespect van jonge kinderen.

    De Amerikaanse psychologe Elizabeth Harvey bestudeerde de prestaties van ruim 6000 kinderen van 3 tot 12 jaar in de periode 1986-1994. Zij publiceerde de resultaten in het maartnummer van Developmental Psychology. De enige belangrijke verschillen in ontwikkeling zijn te zien bij moeders die veel uren werken als de kinderen nog jong zijn. Deze kinderen blijven in de taalontwikkeling en leerprestaties enigszins achter.

    Maar die verschillen zijn weer rechtgetrokken tegen de tijd dat ze twaalf jaar zijn. Een positief aspect aan moeders die werken is het ruimere inkomen. Dit blijkt een gunstige uitwerking te hebben op het kind. Volgens Harvey zijn aspecten als de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de kwaliteit van de kinderopvang veel meer van invloed op jonge kinderen dan het al of niet hebben van een werkende moeder. In 1997 had 42 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een parttime of flexibele baan, waarvan een groot deel vrouwen met minderjarige kinderen. (Rita Jager)

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.