Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

48. Helft leraren vindt dat ouders slecht opvoeden

In de Gelderlander van 13 maart 1999 lezen we het volgende bericht
  Helft leraren vindt dat ouders slecht opvoeden

  Door onze verslaggeefster
  DEN BOSCH - Bijna de helft van de leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vindt dat ouders slechte opvoeders zijn. Ruim 60 procent is van mening dat ouders steken laten vallen bij de opvoeding. Dat blijkt uit een onderzoek door de KPC Groep in Den Bosch.

  Ard Nieuwenbroek van KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum) is flink geschrokken van de uitkomsten van de enquête onder 126 onderwijzers en 133 klassenleraren in het voortgezet onderwijs. Hij hoopt dat leraren die ouders slechte opvoeders vinden, de professionaliteit hebben om hun opvattingen te scheiden van hun handelen.

  Bijna 10 procent van de docenten is wel eens bedreigd door ouders en 15 procent ooit uitgescholden. "Gruwelijk", meent Nieuwenbroek, "maar dit soort incidenten spoort wel met maatschappelijke tendenzen."

  Steeds meer ouders stellen de school medeverantwoordelijk voor de opvoeding, ervaart driekwart van alle ondervraagde leraren. Eenderde zegt dat ouders de school voor een belangrijk deel de schuld geven als hun kinderen problemen hebben. Ze vatten dat op als een bedreiging. De docenten ontdekken steeds vaker dat problemen te maken hebben met de thuissituatie.

  De contacten met ouders zijn juist in die situaties niet gemakkelijk, zeker niet als er seksuele intimidatie en mishandeling in het spel zijn. "Je kunt als leraar wel allerlei pedagogische opvattingen hebben, maar die kun je ouders niet opleggen", zegt Nieuwenbroek. "De school heeft wel een gedelegeerde verantwoordelijkheid jegens de leerlingen, maar dat blijft altijd een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders. Het probleem ontstaat als leerkrachten op de stoel van de ouders gaan zitten. Dat is bij bedreiging en uitschelden vaak het geval."

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.