Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

42. School mag kinderen niet laten gaan

In de Gelderlander van 2 maart 2000 lezen we het artikel School mag kinderen niet laten gaan waarin J. Gerris, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Nijmeegs Universiteit, stelt dat opvoeding aan de basis ligt van probleemgedrag. Daarom is gezamenlijk beleid van overheid, scholen en ouders noodzakelijk.

Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jongeren tussen de 12 en 17 in Nijmegen als probleemjongere worden aangemerkt! Verder heeft 40% zich het afgelopen jaar schuldig gemaakt aan een delict, uiteenlopend van klein tot groot.

Gerris stelt: "Gelijk aan de mate waarin gezinnen niet opvoeden, zullen we probleemgevallen zien". En: "Een warme, accepterende thuissituatie is van positieve invloed op de schoolresultaten en het gedrag van kinderen".

Maar ook stelt Gerris: "Ouderlijke ondersteuning, het thuis in de gaten houden waar kinderen mee bezig zijn, het volgen van hun activiteiten leiden er bijvoorbeeld toe dat kinderen later gaan experimenteren met alcohol of drugs en deze in mindere mate gebruiken".

Het zou goed zijn wanneer ouders ondersteuning krijgen bij het opvoeden van hun kinderen in hun verschillende levensfasen. Dat zou de overheid moeten stimuleren.

Ook de school heeft een belangrijke taak, zegt Gerris: "Als je kijkt naar de persoonlijkheid van een kind met gedragsproblemen zie je bijna altijd dat het een laag zelfbeeld heeft, weinig zelfvertrouwen en weinig vertrouwen in de mensen in zijn omgeving. Het is belangrijk dat een school het vertrouwen in een kind niet opzegt en duidelijk makat dat het belangrijk is dat het kind bestaat. De school mag een kind niet loslaten, hoe tegendraads die oo is".

Maar: "De school heeft momenteel in onvoldoende mate een opvoedkundige opdracht".

Daarom moet de overheid volgens Gerris investeren in het onderwijs om het mogelijk te maken dat de scholen de opvoedkundige taak kunnen oppakken.

Komen we nu terug op een eerdere opmerking van Gerris: "Daarom is gezamenlijk beleid van overheid, scholen en ouders noodzakelijk.", en vatten we bovenstaande samen, dan krijgen we de volgende aandachtspunten:

  1. Ouders: zorgen voor een warme, accepterende thuissituatie, ouderlijke ondersteuning, kinderen volgen.
  2. Overheid:ouders bij opvoeding ondersteunen.
  3. Scholen: werken aan zelfvertrouwen van kind, het kind niet loslaten als het moeilijk gaat.
  4. Overheid: investeren in opvoedkundige taak van scholen
Hiermee is de zaak niet volledig. Gerris zegt helaas niets over hoe ouders en scholen gezamenlijk hun opvoedkundige taak kunnen invullen.
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.