Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

49. Vader moet kinderen helpen tijdens puberteit.

Bericht uit Leeuwarder Courant, 13 feb. 1999.

Groningen- De Groninger kinderrechter Dia Flinterman vindt dat er wettelijke mogelijkheden moeten komen voor het opnemen van wat zij noemt: puberteitsverlof voor mannen. Met name in de leeftijd vanaf 14 jaar hebben pubers tenminste een van hun ouders permanent nodig. Veel vaders en moeders worden echter zo in beslag genomen door hun werk dat zij daar geen tijd voor hebben .

Flinterman wil vooral vaders meer bij de opvoeding betrekken omdat zij het het drukst hebben met hun carriere. De rechter vindt het belangrijk dat mannen meer worden betrokken bij het grootbrengen van hun kinderen. Bovendien meent ze dat lastige zoons beter naar een man luisteren vanwege 'positief' agressief gedrag van de vader. Dat is belangrijk om te voorkomen dat de jongens zich op straat gaan misdragen . Maar de moeder mag ook speciaal verlof krijgen, benadrukt Flinternan.

"Ouders moeten kiezen voor carriere en inkomen of voor kinderen. Die twee gaan niet samen" meent Flinterman. In de puberteit heeft de jeugd ouderlijke steun hard nodig, vindt zij. Dat geldt in haar ogen trouwens ook voor de eerste vier levensjaren van een kind. In die levensfase kan een kind niet zonder een 'hechtingsfiguur'.

Met name rond het tweede levensjaar moeten het kind grenzen worden bijgebracht. Als ouders daarin slagen, kan het tussen het vierde en veertiende jaar opgroeien zonder dat vader of moeder elke dag met raad en daad terzijde staat.

Om de toename van zinloos geweld te stoppen, is het volgens Flinterman hard nodig dat jongeren "een stel nieuwe geboden" wordt bijgebracht. Ouders en scholen zouden hiertoe de handen ineen moeten slaan.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.