Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

74. Novum: Geboortecijfer laagste sinds negen jaar

Gelezen bij CompuServe:
  Novum: Geboortecijfer laagste sinds negen jaar

  11-05-2005

  (Novum) - Het geboortecijfer is in negen jaar niet zo laag geweest als nu. In het eerste kwartaal zijn iets meer dan 46 duizend kinderen geboren. Dit zijn er ruim duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

  Het lage geboortecijfer hangt volgens het onderzoeksbureau mede samen met de afname van het aantal vrouwen rond de 30 jaar. Volgens het CBS is dat de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden. Er zijn nu weinig vrouwen van rond de 30, omdat er in de jaren zeventig een laag geboortecijfer was. Het CBS verwacht dat het aantal vrouwen in deze leeftijdscategorie de komende jaren verder zal afnemen, waardoor ook het aantal geboorten blijft dalen.

  Het sterftecijfer in het eerste kwartaal is hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Er zijn ongeveer 39 duizend mensen gestorven: bijna tweeduizend meer dan in het eerste kwartaal van 2004. De hogere sterfte heeft te maken met de griepgolf die in februari in Nederland heerste.

  Volgens het CBS is er nog steeds sprake van een historisch lage bevolkingsgroei. Nederland telde aan het eind van de onderzoeksperiode 16,3 miljoen inwoners. De bevolking groeide met vijfduizend mensen. Dit is gelijk aan de groei van dezelfde periode vorig jaar. De daling van de afgelopen jaren zette niet door. De emigratie is gedaald. De immigratie is gestegen. Van de immigranten kwamen er vijftienhonderd uit Polen. Dit zijn er duizend meer dan vorig jaar, toen Polen nog geen lid was van de Europese Unie. Het aantal immigranten uit Turkije en Marokko is gedaald.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.