Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

40. Balans 2001

Zo aan het eind van het jaar, of het begin van het nieuwe jaar maken we de balans op. Niet alleen in bedrijven en winkels, maar nu ook van de bevolking. In de media is weer volop aandacht voor de wereldbevolking: Zo meldt Cijfers liegen niet dat het aantal geboorten per vrouw wereldwijd gezakt is van 5,1 in de jaren '50 naar 2,7 in 1999. De ongebreidelde toename van de wereldbevolking lijkt dus niet die vormen te hebben die sommigen vrezen. Er is dus hoop voor de angsthazen.

Ook in Nederland zijn ontwikkelingen te melden. Uiteraard krijgen we een gedegen overzicht van het CBS. Ze hebben de relatie tussen gezinsgrootte en gezindte nader bekeken, en constateren: Kindertal daalt vooral onder gereformeerden. Een andere interessante conclusie van het CBS is echter Vaker naar de kerk: meer kinderen.

De aandacht voor het gezin neemt toe. Zo meldt het Ministerie van Justitie dat Gezin van nu een spreekbuis wil zijn voor Nederlandse gezinnen. Maar het gezin wordt duidelijk gezien als een economische eenheid. De hele week voor je kinderen zorgen, en één ochtend in de week vrijwiliggerswerk doen op school, waarom is dat niet zo waardevol als een combinatie zorg-werk waarin werk een sterke rol speelt. Daarom wordt de sollicitatieplicht in dit geval aangevochten.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.