Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

50. Netwerken na schooltijd

In De Volkskrant , 3 febr 1999, lezen we het artikel Netwerken na schooltijd van Mirjam Schöttelndreier.
  Tegenwoordig 'nemen' ouders veel bewuster kinderen, de gezinnen zijn kleiner, en het opleidingspeil is hoger. Dit komt tot uitdrukking in een grotere betrokkenheid van ouders bij wat zich buitenshuis afspeelt, of dat nu een (weloverwogen) hobby is, of de school. Volgens Mirjam Schöttelndreier: Soms neigt de betrokkenheid tot overdreven bemoeizucht, en ze laat een klagende schooldirecteur aan het woord.

  Vervolgens worden de jeugdsociologes M. du Bois-Reymond, Yolanda te Poel en J. Ravesloot aangehaald, in verband met hun boek

  Jongeren en hun keuzes / druk 1
  Jongeren en hun keuzes / druk 1
  J. Ravesloot, Y. te Poel & Yolanda te Poel

  en beargumenteert dat extra keuze's ook leiden tot extra verantwoordelijkheid.

  De zorg is niet overbodig, want volgens M. du Bois-Reymond hangen de kansen van de kinderen af van het sociale netwerk dat ze opbouwen in en buiten school.

  Het onderzoek Opvoeden in Nederland toonde al aan dat ouders uit de hogere en middenklasse autonomie het belangrijkste opvoedingsideaal vinden.

  De scholen spelen echter niet voldoende in op deze wijzigend omstandigheden, en lopen achter op de ontwikkelingen. Dat geeft de ouder thuis een extra taak. Maar toch vindt du Bois-Reymond nog niet dat het de algemene opvatting is dat het onderwijs zo beroerd is dat kinderen thuis systematisch bijgewerkt moeten worden. Wat dat betreft lopen we nog achter op de Verenigde Staten. Maar ook op Engeland, waar, volgens uitgever J. Plooij hoger opgeleide ouders thuis het deplorabele overheidsonderwijs willen compenseren.

  In Nederland worden ouders bang, en willen het taboe van te vroeg leren doorbreken. Volgens du Bois-Reymond: Kinderen van drie jaar zijn gewoon aan leren toe. Hierop speelt de commercie in, bijvoorbeeld met speciale CD Roms. Uitgever Plooij heeft niet alleen commerciële motieven: Ik vind dat je als opvoeder het maximale uit een kind moet willen halen.

  Op scholen wordt het oude gelijkheidsideaal langzaam vervangen door individuele ontplooiïng, met name door het gevoerde begaafdenbeleid.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.