Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

142. Falend overheidsbeleid?

In tegenstelling tot de overheden in andere landen, waar diverse voorzieningen voor gezinnen bestaan, bouwt het paarse kabinet die liever af. Te denken valt onder andere aan de kinderbijslag, de huursubsidie, de onderwijs- en studiefinanciering en de gezondheidszorg.

Ouders die een gezin stichten en bergen geld en tijd investeren in opvoeding en vorming van hun kinderen tot waardevolle burgers van morgen, worden door de Nederlandse regering als hobbyisten beschouwd en behandeld.

Van hobbyisten wordt immers verwacht dat zij zelf voor de kosten van hun liefhebberij opdraaien. Met die visie miskent de Nederlands regering de noodzaak om te inversteren in het gezin als een zorg voor een goede maatschappij van morgen.

Overgenomen uit het contactblad Groot Gezin.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.