Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

137. Studiekosten vergoed voor meer gezinnen

Uit de Leeuwarder Courant van 3 juli 1999:
  DEN HAAG (ANP) - Met ingang van het schooljaar 2001/02 kunnen ook gezinnen met een belastbaar inkomen van meer dan f 52.023 een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Tot een inkomen van f 52.023 hebben de gezinnen recht op een volledige bijdrage. Daarboven geldt een glijdende schaal: hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijdrage.

  Het kabinet heeft dat gisteren besloten. Over ruim twee jaar zullen ongeveer 355.000 ouders in aanmerking komen voor al dan niet gedeeltelijke vergoeding van studiekosten en lesgeld. Nu zijn dat er nog 209.000. Voor gezinnen met meer schoolgaande kinderen is de vergoeding hoger.

  Teruggave van het lesgeld tijdens het schooljaar wordt mogelijk. Het lesgeld wordt vanaf het schooljaar 2000-2001 jaarlijks geïndexeerd. Volgens het regeerakkoord is voor de ruimere tegemoetkoming f 250 miljoen extra berekend.

  Ouders met kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar in het voortgezet onderwijs krijgen bij een belastbaar inkomen van f 52.023 een volledige bijdrage van f 968 per jaar. Wie meer verdient, krijgt minder. De grens waarop geen bijdrage meer wordt verstrekt ligt voor ouders met één kind bij f 56.000 met twee kinderen bij f 60.000 en met drie kinderen bij f 64.000.

  Omdat ouders van kinderen van zestien jaar en ouder in bet voortgezet onderwijs ook een vergoeding van het lesgeld krijgen, liggen die bedragen voor hen hoger. Zo kunnen ouders met een belastbaar inkomen tot f 91.000 in bepaalde gevallen nog een bijdrage in de studiekosten krijgen.

  De tegemoetkoming in de studiekosten in bet voortgezet onderwijs voor inkomens tot ongeveer f 40.000 wordt met f 50 of f 100 verhoogd. De bijdrage gaat dan omhoog van f 968 naar f 1018 of f 1068. Het precieze bedrag is afhankelijk van de resultaten van een Nibud-onderzoek, dat over enige maanden bekend wordt.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.