Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

141. Eindelijk beslissing over nieuw erfrechtstelsel

    Overgenomen uit I-Nieuws editie 03.61 - donderdag 9 april 1998.
Nog een uitermate opmerkelijk bericht uit Den Haag. Na een discussie van tegen de 50 jaar is de Tweede Kamer gisteren eindelijk unaniem akkoord gegaan met een nieuw erfrechtstelsel dat vooral de langstlevende echtgenoot ten goede komt. Ook als er geen testament is wordt de achterblijvende man of vrouw volledig rechthebbende ten aanzien van de nalatenschap. De kinderen krijgen een geldvordering die pas opeisbaar wordt als beide ouders zijn overleden.

Deze situatie sluit aan bij de huidige praktijk, waarbij dit zeer vaak al bij testament is vastgelegd, omdat echtelieden er normaal gesproken uiteraard voor kiezen elkaar zo goed mogelijk verzorgd achter te laten. In de nieuwe situatie is het zelfs zo dat als de langstlevende echtgenoot onterfd is, hij of zij nog recht op het vruchtgebruik van het huis en de inboedel kan doen gelden.

Om te voorkomen dat bij een nieuw huwelijk (delen van) de nalatenschap bij de stieffamilie terecht komen, kunnen kinderen een wilsrecht laten vastleggen. Verder kunnen kinderen niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van hun ouders. Kinderen kunnen nu nog hun kindsdeel opeisen als een van de ouders overlijdt, maar als ook de Eerste Kamer met deze nieuwe wet akkoord gaat, is dat definitief voorbij.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.