Groot Gezin
Lees- en kijkhoek
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

9. Opvoeding


9.1. De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015, Truus Barendse

Dit boek is bedoeld voor doorsnee ouders met kinderen onder de achttien jaar, en dus niet voor ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen. Dat wil dus zeggen voor mensen die, als zij te maken krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel, daar ten onrechte mee te maken krijgen.

Ook is het nuttig voor grootouders van wie de eigen kinderen juist niet doorsnee zijn: met psychiatrische problemen waardoor zij niet voor hun kinderen kunnen zorgen, met alcohol- of drugsverslaving. Deze grootouders zorgen vaak voor hun kleinkinderen, met of zonder kinderbeschermingsmaatregel.

Nu per 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor alle zorg en bescherming voor minderjarigen en gezinnen was een update van het in 2010 verschenen boek 'De jungle van de jeugdzorg, een overlevingspakket voor ouders' nodig. Het boek was evenals dit boek gebaseerd op de ervaringen van ouderorganisatie Kinderen-Ouders-Grootouders (opgericht in 1990 en tot vandaag ononderbroken actief). 'De jungle' begon als volgt: "Het is een rare titel. De jungle van de jeugdzorg? Hoe zit dat? Is jeugdzorg een gevaarlijk gebied? Dat is soms inderdaad het geval: jeugdzorg kan inderdaad een gevaarlijk gebied zijn, een heel gevaarlijke jungle."

9.2. Het hele brein, het hele kind, Daniel Siegel en Tina Payne Bryson

Ongeleid projectiel
Een driftbui in de supermarkt, niet aan willen kleden, langs de kant zitten mokken in plaats van lekker meedoen, soms word je er als ouder knettergek van. Maar je kind maakt het je niet expres lastig, zijn brein is nog niet volledig ontwikkeld. Geen wonder dat je kind zo’n ongeleid projectiel lijkt – zo voelt het zich ook!

Bovenbrein
Het ‘bovenbrein’, het gedeelte dat beslissingen neemt en tegenwicht biedt aan alles overspoelende emoties, is tot midden twintig nog in ontwikkeling. En vooral bij jonge kinderen heeft de emotionele rechterhersenhelft vaak de overhand op de meer rationele linkerhersenhelft. In dit baanbrekende, praktische boek laten Daniel J. Siegel en Tina Payne Bryson zien hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe je inzichten uit de neuropsychologie kunt toepassen bij het opvoeden. De heldere uitleg, leeftijdsgerichte strategieën en illustraties helpen je daarbij. Zo kun je je kind leren beter om te gaan met zijn gevoelens en komt het lekkerder in zijn vel te zitten.

‘Daniel Siegel en Tina Payne Bryson hebben een meesterlijk, toegankelijk boek geschreven om kinderen te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen. Deze briljante methode transformeert alledaagse interactie tot waardevolle, brein-vormende momenten.’

Daniel Goleman, auteur van Emotionele intelligentie

Over de auteurs
Daniel J. Siegel is hoogleraar klinische psychiatrie aan de Universiteit van Californië en mededirecteur van het Mindful Awareness Research Center van de UCLA en van het Mindsight Institute. Eerder schreef hij o.a. Parenting from the inside out en Mindsight. De psychologie van het nieuwe bewustzijn.

Tina Payne Bryson is kinder- en jeugdpsychotherapeute, opvoedcoach en directeur van de afdeling oudervoorlichting en ontwikkeling van het Mindsight Institute. Ze geeft lezingen aan ouders, docenten en professionals in de zorg.

9.3. Keetje kan het! Groente eten, Annekee Goekoop

De ontwerpkeet presenteert “Keetje kan het! Groente eten”, een kinderboek met spel dat kinderen stimuleert om groente te leren eten. Spelenderwijs zullen kleuters hun bordje leegeten in het voetspoor van Keetje.

Keetje is een klein konijn dat niet van groete eten houdt. Keetjes Papa wordt er gek van. Opa heeft een plan: samen gaan ze de moestuin verkennen. Maar het bekijken van al die prachtige groenten kan Keetje niet echt boeien. Totdat ze erin slaagt een reuzenwortel op te graven...en de smaak te pakken krijgt!

Boek en spel zijn ontwikkeld op basis van drie principes: visualisatie van probleem en oplossing, positieve afleiding en directe feedback als beloning.

Het spel Keetje kan het! Groente eten sluit aan op het boek en wordt tijdens de maaltijd gespeeld. Het doel van het spel is om de reuzenwortel van Keetje zo lang mogelijk te maken. Hapje voor hapje groeit de wortel. Elke hap wordt direct beloond, en zo worden kinderen gemotiveerd om meer te eten. Tijdens het spel hebben kleuters het inzicht en de controle in het aantal happen dat ze nemen. Het spel kan samen of alleen worden gespeeld.

Recentelijk is wetenschappelijk aangetoond dat een interactief voorleesboek met gezond etende personages het eetgedrag van kleuters positief beïnvloedt.

Keetje kan het! Groente eten
geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
Inhoud: prentenboek, 24 kaartjes, wortelzakje, ansichtkaart ‘Ik kan groente eten’
ISBN: 978-90-819899-1-6

9.4. Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Micha de Winter

Er is een duidelijke relatie tussen opvoeding en de manier waarop het er in de wereld aan toe gaat. Als kinderen van jongs af aan meekrijgen dat het normaal is om er bij het minste of geringste op los te slaan, dan zullen ze als volwassenen hoogstwaarschijnlijk niet erg gediend zijn van het poldermodel. En wie opgroeit in een samenleving of buurt waarin het recht van de sterkste heerst, loopt een flinke kans om van zijn ouders te leren dat praten weinig helpt.

Beroemde filosofen en pedagogen, zoals Kant, Dewey, Montessori en Freire legden een direct verband tussen de sociale en politieke misstanden uit hun tijd en de manier waarop kinderen werden grootgebracht. Aan die analyse ontleenden ze de ambitie om met behulp van pedagogische hervormingen de wereld te willen verbeteren. Om allerlei redenen is het tegenwoordig niet meer hip om opvoeding en de toestand in de wereld met elkaar in verband te zien. Opvoeding is nu een individueel project, een soort gedragstherapie.

Maar is een kind eigenlijk wel goed opgevoed als hij niet crimineel is geworden? Of als zij niet ten prooi is gevallen aan een loverboy of breezersex? De stelling van dit boek is dat het in opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid om veel meer zou moeten gaan dan gedrag. Bijvoorbeeld om het leren begrijpen en internaliseren van democratisch burgerschap, humaniteit en vrijheid. Wat betekent het om te leven in een democratische samenleving waarin je recht hebt op een eigen identiteit, maar waarin je dan ook anderen datzelfde recht moet gunnen? Hoe bied je weerstand tegen het verleidelijke wij-zij denken, dat enerzijds een veilig gevoel van verbondenheid geeft, maar anderzijds het risico van dehumaniseren en uitsluiten van de ander met zich meebrengt?

9.5. Wereldwijd opvoeden

Van kids tot kindekens, van Aziatische prinsjes tot de eigenwijze snottebellen uit de Randstad: kinderen zijn overal en altijd de trots van hun ouders. De idealen die op kinderen worden geprojecteerd, zeggen veel over de tijd en cultuur. Moet je kinderen vrijlaten of strak houden? Opvoeden tot vrije geesten of tot gedisciplineerde burgers?

Het ideaalbeeld van opvoeding verschilt tussen culturen. Alle ouders wensen hun kinderen het beste toe. De manieren om dat te bereiken lopen uiteen. Hoe groot is de invloed van de Koran voor islamitische ouders? Hoe zit het in Japan met de verhouding tussen traditie en moderniteit? In China geldt een eenkindpolitiek, hoe is dat voor het kind? Hoe is het om een jongen of meisje te zijn in India? In Nederland wonen gezinnen met verschillende achtergronden bij elkaar in een wijk. Wat kunnen zij van elkaar leren?

Behalve het culturele, komt ook het historisch perspectief aan de orde. Door de historische wortels van opvoeding te bestuderen, zien we waar onze opvoedingsideeën vandaan komen. Ideaalbeelden geven even zoveel verhalen over wat een goede opvoeding is. De pedagogische wetenschap bestudeert wetmatigheden en unieke fenomenen die zich tijdens de opvoeding voordoen. Interessant is hoe deze zich verhouden tot de vele populaire en professionele opvoedingsadviezen. Over de theorie en praktijk van opvoedingsprocessen gaan de lezingen die in dit boek zijn opgenomen: op zoek naar het vergelijkbare en het unieke van opvoeding in tijd en cultuur.

9.6. Ton en Toya: een reis door de jeugdhulpverlening, Margreet Louwers

Ouders kunnen om uiteenlopende redenen problemen krijgen met de opvoeding van hun kinderen. Voor die kinderen bestaan allerlei vormen van hulpverlening. Voor jonge kinderen is lang niet altijd duidelijk wat er gebeurt en waarom bepaalde maatregelen nodig zijn.

Om die reden schreef Margreet Louwers de belevenissen van Ton en Toya, broer en zus. In korte hoofdstukken vertelt zij wat Ton en Toya meemaken na de scheiding van hun ouders. Met mama gaat het niet goed, er komt ambulante hulpverlening. De kinderen worden verwaarloosd en worden onder toezicht gesteld, de oppasbuurman gedraagt zich niet zoals het hoort, er volgt aangifte bij de politie. Ton en Toya komen tijdelijk in een kindertehuis terecht, hun moeder overlijdt en ze worden opgevangen in een pleeggezin. Uiteindelijk vormen ze gelukkig weer een gezin met hun vader en zijn vriendin.

Ieder hoofdstuk is een afgerond voorlichtend verhaal over een aspect van de hulpverlening aan kinderen. De verhalen zijn met veel inlevingvermogen geschreven en maken duidelijk met welke bedoeling bepaalde maatregelen worden genomen en wat kinderen daarvan kunnen verwachten. Het boek is een (voor)leesboek voor kinderen vanaf 6 jaar, schitterend in kleur geillustreerd door Monique van den Hout.

9.7. Vaders, hoe doen ze het toch? Martine Delfos & Gerard Janssen

Dr. Martine F. Delfos, bestsellerauteur bij twee uitgeverijen, is zelfstandig gevestigd psycholoog, onderzoeker, therapeut en publicist. Ze heeft verscheidene boeken geschreven op het gebied van de psychologie en psychopathologie. Eerder verscheen van Delfos De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend en hetzelfde zijn (2010).

Gerard Janssen studeerde technische natuurkunde. Hij schrijft en schreef voor onder meer Vrij Nederland, de Volkskrant, Het Parool en De Groene Amsterdammer. Janssen publiceerde eerder de bestsellers Dochters! (2009) en Zwangerschapsboek voor mannen (2010).

Martine Delfos en Gerard Janssen combineren hun kennis en ervaring in dit handzame en leesbare boek over hoe vaders opvoeden. Een boek vanuit het perspectief van vaders, beschreven vanaf de conceptie van het kind tot het sterven van de vader. Hoe is het om een meisjesvader te zijn, wat gaat er in je om bij de bevalling, hoe help je jongens opgroeien en hoe ga je om met typische vrouwendingen als menstruatie en borstvoeding? Dit boek biedt een humoristisch, leerzaam en soms ontroerend kijkje in de wereld van vaders, geen adviezen. Ook moeders kunnen het zonder zorg lezen; ze zullen er misschien van kunnen leren en begrip krijgen voor de soms ingewikkelde vaderrol van hun man.

9.8. Hulp aan zeer jonge ouders, Martine Delfos

Hulp aan zeer jonge ouders focust op de begeleiding van tienerouders en zeer jonge ouders. Als verzorger en opvoeder van een kind moeten deze adolescenten een versnelde ontwikkeling meemaken van puber naar volwassen ouder. In de hulpverleningspraktijk slaan de nieuwe ideeën over begeleiding aan. Zeer jonge ouders gedragen zich veel volwassener dan velen verwachtten. Bejegening blijkt belangrijk: ze serieus nemen, naar ze luisteren, niet preken, maar hersens op ‘aan’ zetten. Martine Delfos presenteert de wetenschappelijke kennis op het gebied van zeer jonge ouders en beschrijft het belang van een juiste bejegening. Op genuanceerde en toegankelijke wijze laat ze zien wat de adolescentieperiode betekent en hoe we zeer jonge ouders kunnen bijstaan in plaats van hun leven te verzwaren via vooroordelen en verkeerd aansluiten.

Hulp aan zeer jonge ouders is bedoeld voor hulpverleners van zeer jonge ouders. Het is tevens een opleidingsboek over de non-specifieke factoren, met name de bejegening.

9.9. Gelukkige kinderen opvoeden voor dummies, Sue Atkins


9.10. Positief en creatief opvoeden, Tischa Neve

Op de site van J/M voor ouders beantwoordt opvoedcoach TISCHA NEVE elke week opvoedvragen van lezers. Voor het toegankelijke boek Positief en creatief opvoeden zijn de meest voorkomende vragen gerubriceerd en gebundeld. Na een heldere beschrijving van de uitgangspunten van positief en creatief opvoeden, beantwoordt Tischa " op haar bekende praktische manier " vragen over onder andere afspraken en regels, emoties, dagelijkse routine en omgang met andere kinderen.

Een onmisbaar boek voor alledaagse opvoedperikelen. Uiterst praktisch boek met tips en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan Tischa Neve is kinder- en jeugdpsycholoog,bekend van het tv-programma Schatjes In samenwerking met J/M voor ouders September 2010 lanceert J/M voor ouders de training Positief en creatief opvoeden.

9.11. Zo wordt opvoeden leuk!, Kevin Leman

Wil je een kind dat lekker in zijn vel zit? Een kind waarvoor je je niet hoeft te schamen in de supermarkt of bij je vrienden? Een kind met karakter, maar zonder stampvoetende driftbuien?

Heb je genoeg van de voortdurende conflicten met jouw enkelbijtertjes of protesterende pubers? Dan is dit een boek voor jou. Het beschrijft een strategie die gegarandeerd werkt. Het enige wat je moet doen, is vasthouden aan een aantal eenvoudige en milde principes. Iedere ouder kan dat.

Als je het eerste deel van dit boek hebt gelezen, zul je tegen jezelf zeggen: Wanneer mijn kind zich nu nog misdraagt, ben ik er klaar voor. Laat het maar komen! De pret kan beginnen.

Het tweede deel " Vraag het dr. Leman " staat vol met pittige en humoristische adviezen over meer dan 100 actuele themas in de opvoeding: brutaliteit, opstandigheid, bedtijd, ruzie, zeuren, klagen, en zo meer.

Kevin Leman maakt opvoeden leuk.

Dr. Kevin Leman is een internationaal bekend gezinspsycholoog die zich onderscheidt door zijn nuchterheid en humor.

9.12. Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Micha de Winter

Er is een duidelijke relatie tussen opvoeding en de manier waarop het er in de wereld aan toe gaat. Als kinderen van jongs af aan meekrijgen dat het normaal is om er bij het minste of geringste op los te slaan, dan zullen ze als volwassenen hoogstwaarschijnlijk niet erg gediend zijn van het poldermodel. En wie opgroeit in een samenleving of buurt waarin het recht van de sterkste heerst, loopt een flinke kans om van zijn ouders te leren dat praten weinig helpt. Beroemde filosofen en pedagogen, zoals Kant, Dewey, Montessori en Freire legden een direct verband tussen de sociale en politieke misstanden uit hun tijd en de manier waarop kinderen werden grootgebracht. Aan die analyse ontleenden ze de ambitie om met behulp van pedagogische hervormingen de wereld te willen verbeteren. Om allerlei redenen is het tegenwoordig niet meer hip om opvoeding en de toestand in de wereld met elkaar in verband te zien. Opvoeding is nu een individueel project, een soort gedragstherapie. Maar is een kind eigenlijk wel goed opgevoed als hij niet crimineel is geworden? Of als zij niet ten prooi is gevallen aan een loverboy of breezersex? De stelling van dit boek is dat het in opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid om veel meer zou moeten gaan dan gedrag. Bijvoorbeeld om het leren begrijpen en internaliseren van democratisch burgerschap, humaniteit en vrijheid. Wat betekent het om te leven in een democratische samenleving waarin je recht hebt op een eigen identiteit, maar waarin je dan ook anderen datzelfde recht moet gunnen? Hoe bied je weerstand tegen het verleidelijke wij-zij denken, dat enerzijds een veilig gevoel van verbondenheid geeft, maar anderzijds het risico van dehumaniseren en uitsluiten van de ander met zich meebrengt?

Dit boek heeft niet de pretentie om wereldproblemen op te lossen. Maar het heeft wel een hele duidelijke ambitie: namelijk om iedereen die zich met opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid bezighoudt weer flink wat ambitieuzer te maken als het om sociale, maatschappelijke en globale doelen van opvoeding gaat. De manier waarop kinderen worden grootgebracht maakt immers groot verschil. Niet alleen voor hun eigen leven hier en nu, en tijdens de rest van hun bestaan. Maar ook voor de manier waarop mensen dagelijks met elkaar samenleven in allerlei sociale verbanden, voor de mate waarin ze bereid zijn actief te participeren in de politieke gemeenschap, en uiteindelijk ook voor hun betrokkenheid bij het leven en de problemen van mensen elders in de wereld.

9.13. Mindset, de weg naar een succesvol leven, Carol Dweck

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset.

Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken.

Dweck onthult wat alle goede ouders, leerkrachten, topmanagers en sportlieden al weten en laat zien hoe een simpel idee over de werking van de hersenen, liefde voor leren en veerkracht kan creeren, die de basis vormen voor prestaties op elk terrein.

9.14. Opvoeden door beginners, Rene van der Veer

Baby's moeten beslist alleen op hun kamertje inslapen. Peuters moet je niet voor hun tweede verjaardag proberen zindelijk te maken. Het huilen van een baby kan niet verminderd worden door hem of haar rond te dragen.

Dit zijn enkele van de adviezen die jonge ouders tegen kunnen komen bij het consultatiebureau, in adviesboeken of bij het bezoeken van een opvoedingssite. De adviezen klinken soms overtuigend, maar zijn ze ook ergens op gebaseerd?

Weinig beweringen blijken te kunnen steunen op gedegen onderzoek. Dat is de conclusie die René van der Veer trekt na de analyse van vele vermakelijke voorbeelden. Het maakt Opvoeden door beginners tot een relativerende gids voor de ouder of grootouder die zich niet gek wil laten maken door de zogenaamde deskundigen.

9.15. Slim maar..., Peg Drawson en Richard Guare

Er is niets frusterender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies.

Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen.

In Slim maar … hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.

Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit Center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort-, leerstoornissen en gedragsproblemen.

9.16. ADDaisy, Tirtsa Ehrlich

ADDaisy en ADDavid zijn voorlichtingsverhalen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor kinderen met en zonder de diagnose maakt het duidelijk wat ADD is zodat meer begrip kan ontstaan. Op de cd achter in het boek wordt het verhaal voorgelezen en is het ADD-lied te beluisteren.

ADDdaisy
Daisy is negen jaar en zit in groep 4. Ze is in groep 4 blijven zitten omdat ze niet zo goed mee kon komen. In het boek vertelt ze waarom het niet lukte om goed op te letten en legt ze uit wat ADD is. Ook geeft ze haar '10-tips-hoe-om-te-gaan-met-ADD'.

ADDavid
David is elf jaar en hij zit in groep 6. In groep 4 is hij blijven zitten omdat hij niet zo goed mee kon komen. In dit boek vertelt hij waarom het niet lukte om goed op te letten en legt hij uit wat ADD is. Ook geeft hij zijn '10-tips-hoe-om-te-gaan-met-ADD'.

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psychologe werkzaam bij de jeugdriagg Noord Holland Zuid. De afgelopen jaren is zij onder andere werkzaam geweest op een ADHD-polikliniek.

9.17. ADDavid, Tirtsa Ehrlich

ADDaisy en ADDavid zijn voorlichtingsverhalen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor kinderen met en zonder de diagnose maakt het duidelijk wat ADD is zodat meer begrip kan ontstaan. Op de cd achter in het boek wordt het verhaal voorgelezen en is het ADD-lied te beluisteren.

ADDdaisy
Daisy is negen jaar en zit in groep 4. Ze is in groep 4 blijven zitten omdat ze niet zo goed mee kon komen. In het boek vertelt ze waarom het niet lukte om goed op te letten en legt ze uit wat ADD is. Ook geeft ze haar '10-tips-hoe-om-te-gaan-met-ADD'.

ADDavid
David is elf jaar en hij zit in groep 6. In groep 4 is hij blijven zitten omdat hij niet zo goed mee kon komen. In dit boek vertelt hij waarom het niet lukte om goed op te letten en legt hij uit wat ADD is. Ook geeft hij zijn '10-tips-hoe-om-te-gaan-met-ADD'.

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psychologe werkzaam bij de jeugdriagg Noord Holland Zuid. De afgelopen jaren is zij onder andere werkzaam geweest op een ADHD-polikliniek.

9.18. Luister je wel naar mij? Martine F. Delfos

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Het voeren van open gesprekken met kinderen staat in dit boek centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hulpverleningsgesprekken, verhoorsituaties en gesprekken in de schoolsituatie.

In dit boek beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg ze je aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is?

9.19. Hoe houd je van een kind?, Janusz Korczak

De Poolse opvoeder, pedagoog en arts Janusz Korczak (1878/79-1942) heeft aan de opvoedingstheorie en -praktijk een onschatbare rijkdom toegevoegd. Hij kan 'met niemand vergeleken worden' werd in zijn tijd gezegd. Korczak is uniek en dat geldt nog steeds.

Het eerste deel van Hoe houd je van een kind? draagt de titel 'Het kind in het gezin'. Janusz Korczak schreef het tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Hij was militair-arts in het Russische leger en gaf in Galicië leiding aan een veldhospitaal. Vier jaar lang was hij betrokken bij de 'oercatastrofe van de 20e eeuw'. Honger, uitputting, kou en oorlogsellende konden niet verhinderen dat een volgend leeg vel gevuld werd. Zo ontstond een boek waarin Korczak pleitte voor respect voor kinderen, voor erkenning van hun grondrechten en voor het behoud van het kind als een geheim waarvan slechts een deel ontdekt kan worden, niet door de wetenschap, maar door onze eigen waarneming, intuïtie en fantasie.

In het tweede deel behandelt René Görtzen Korczaks deelname aan de Grote Oorlog, zijn werkzaamheden als arts en zijn verblijf in een paar internaten in Kiev. In de epiloog gaat Görtzen in op Korczaks kinderkrant, de Kleine Revue, opgericht in 1926 en de meest succesvolle krant van en voor kinderen uit de eerste helft van de 20e eeuw.

9.20. Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, Ayala Manolson \Bol

In Jij bent belangrijk! wordt een methode beschreven om contact te maken met je kind. Als je deze methode gebruikt, kan je kind heel veel leren. Het boek staat vol voorbeelden hoe je de ontwikkeling van je kind kunt stimuleren. De auteurs laten zien dat je niet alleen plezier hebt als je samen speelt, knutselt, leest of zingt, maar ook hoe waardevol deze activiteiten zijn voor je kind. Aan de hand van tal van voorbeelden, praktische tips en illustraties wordt duidelijk hoe belangrijk jij bent!

9.21. Het IK-spel, Bernadette Göbbels

Zeg het zelfbewust met de ik-boodschap. Feedback geven is een van de moeilijkste dingen die er is, vinden veel mensen. Ze zijn bang een ander te kwetsen en draaien daarom maar wat om de hete brij heen. Heel jammer, want zo verandert er niets.

Er is een relatief eenvoudige maar heel effectieve manier om een ander te beïnvloeden: begin een zin met ‘Ik’ als je bij een ander iets wilt bereiken. Een zin als ‘Ik vind het vervelend dat je voortdurend uit het raam kijkt als ik je iets vertel’ komt nu eenmaal een stuk prettiger over dan ‘Jij luistert ook helemaal nooit als ik tegen je praat!’.

Met Het IK-spel als handig hulpmiddel leer je je zinnen te formuleren vanuit de ik-boodschap. Dit spel is vooral gericht op kinderen en jongeren, maar in feite is de ik-boodschap voor iedereen een eye-opener.

9.22. De grenzeloze generatie, Frits Spangenberg & Martijn Lampert

Groot opiniërend onderzoek met veel media-aandacht.

Een must voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers.

De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Toch worstelt een deel van de jongeren met problemen die een leger hulpverleners maar niet onder controle krijgt.

Sinds de omarming van het forever young-ideaal rust er een taboe op opvoeden met autoriteit en worden deugden als zelfbeheersing, geduld en onbaatzuchtigheid gebrekkig overgedragen. Jongeren zijn nog niet volwassen en hun ouders gedragen zich soms onvolwassen. De schadelijke gevolgen van deze collectieve onvolwassenheid zien we om ons heen: obesitas, alcoholmisbruik, oplopende schulden en publieke agressie. De grenzeloze generatie stoelt op het Mentality-waardenonderzoek van Motivaction, waarvoor tussen 1997 en 2009 ruim 20.000 personen diepgaand zijn ondervraagd. Ook komen in dit opiniërende boek prominente opiniemakers en jongeren aan het woord.

9.23. Opstandig, Dwars en Driftig, Coby Hartog-Polkerman

Coby Hartog-Polkerman is moeder van een zoon met ODD (Opstandig, Dwars en Driftig; ofwel: Oppositional Defiant Disorder). Ze heeft haar ervaringen omgezet in een praktisch leerboek. Ook handig als je kind CD (Conduct Disorder) heeft.

9.24. Naar jou wil ik wel luisteren, Celia jansen

Beleving grootste struikelblok in relatie opvoeder-kind

Er is een nieuw boek verschenen voor opvoeders, getiteld “Naar jou wil ik wel luisteren”, respect voor beleving in communicatie en opvoeding (isbn 978-90-808104-2-6). De Kortenhoefse auteur, Celia Jansen (1948) van InterZicht, Counseling & Jin Shin Jyutsu, besloot dit boek in eerste instantie te schrijven op basis van haar eigen ervaringen met haar twee dochters. De tweede reden is dat de media tegenwoordig veel aandacht besteden aan de vraag waarom de communicatie met kinderen soms zo moeizaam verloopt. Dit boek geeft daar een antwoord op. Dat antwoord is gebaseerd op de vier temperamenten vuur, lucht, water en aarde, die elk hun rol spelen in de communicatie. De beschrijving van de vier basisstijlen in communicatie is rijkelijk geïllustreerd met citaten uit interviews met andere ouders en met eigen ervaringen. Het boek is uitgegeven door Levenskunst b.v. te Lieren.

Het boek is verdeeld in twee delen. Deel I handelt over interpersoonlijke communicatie. Het beschrijft het effect van de communicatievorm op de inhoud van de boodschap en de do’s en dont’s bij het afstemmen. Deel II handelt over intrapersoonlijke communicatie, de zelfreflectie en ontwikkeling van opvoeder en kind. Het laat zien wat de risico’s zijn voor een wezenlijk contact, wanneer de persoonlijke beleving en emoties van opvoeder en kind de overhand krijgen.

Kinderen van nu zijn eigenzinnig en komen niet zelden op hun opvoeders over als een vat vol tegenstrijdigheden. Er zijn kinderen die schrikken als een opvoeder zijn stem verheft, maar er zijn er ook die er dan juist een schepje bovenop doen. Het ene kind is tamelijk volgzaam, het andere zet bij het minste of geringste de hakken in het zand. Waar komt dat gedrag vandaan?

Elk van de vier temperamenten vuur, lucht, water en aarde leeft in zijn eigen ‘wereld’. Beleving en informatieverwerking zijn daarin twee sleutelbegrippen. Gesprekspartners zijn gediend bij een benadering die aansluit bij die beleving en die informatiebehoefte. Dat vraagt om een ontvangergerichte aanpak: een draai van 180 graden. Een enorme uitdaging voor opvoeders in deze tijd. Het boek biedt ouders, verzorgers en leerkrachten een scala aan mogelijkheden om de dagelijkse gang van zaken in het gezin en op school op een meer ontspannen manier vorm te geven. Met als resultaat dat kinderen zich gezien en gehoord weten in hun beleving en dat zij veel vaker willen luisteren en tot samenwerking zijn te bewegen

9.25. Kijk, vergelijk en verrijk, Hilde Marx, G. Marx en Pluut, J.

De ontwikkeling van je kind van 0 tot 12.

Baby’s en kinderen worden door ouders en de omgeving vergeleken met broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en met kinderen van vrienden en bekenden. Het is een heerlijk gevoel als jouw kind verder is in ontwikkeling dan alle anderen. Zorgen, onzekerheid wanneer alle andere kinderen een stuk voor liggen op jouw kind. Dan komen de vragen... Iedereen weet dat een kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Maar wat is nu "normaal"? De auteurs van dit boek besteden daar uitgebreid aandacht aan.

Het boek Kijk, vergelijk en verrijk geeft een objectief beeld van de ontwikkeling van het “gemiddelde” kind: Kijken naar je kind, vergelijken met voorgaande periodes en te verrijken als het kind daar aan toe is.

Kijken we naar de inhoud van het boek dan zien we dat er steeds uitgegaan wordt van de schijf van drie: De schijf van drie bevat de volgende elementen:

1) Lichamelijke ontwikkeling
2) Verstandelijke ontwikkeling
3) Sociaal-emotionele ontwikkeling

De leeftijdsfases baby, peuter, onderbouw basisschool en bovenbouw basisschool hebben ieder een eigen hoofdstuk. Bij ieder element komen de volgende aspecten uitgebreid aan bod: de ontwikkelingstaken van het kind en de opvoedingsopgaven van de ouders/volwassenen. Het aanbieden van speelgoed, behorende bij de leeftijdsfase van kind, krijgt veel aandacht in het boek. De tekst die gaat over het emotioneel begeleiden is helder en laat goed zien hoe de ouders kunnen inspelen op het kind.

De algemene indruk van het boek is positief, de schrijvers zijn niet belerend naar de lezer maar vooral ondersteunend. De titel is passend gekozen en geeft exact de inhoud weer. Opvoeden is nu eenmaal kijken, vergelijken en verrijken.

9.26. 97 Ideeën voor kinderfeestjes en -traktaties, Sandra Peters

Binnenkort weer een kinderverjaardag, en natuurlijk het bijbehorende feestje? Kijk dan eens in het boek: 97 Ideeën voor kinderfeestjes en traktaties. De eerste pagina's in het boekje zijn gewijd aan tips voor ouders, vooral de praktische (survival)tips zijn belangrijk voor een geslaagd kinderfeestje. Het boek besteedt ruim aandacht aan thema- en seizoenfeestjes, maar ook aan de uitnodigingen.

In een extra hoofdstuk gaat de schrijfster in op de traktaties op school. Het boek eindigt met een aantal verwijzingen naar websites met leuke ideeën.

Opvallend aan dit boekje is dat er vanuit gegaan wordt dat een leuk kinderfeestje haalbaar is voor ieder budget. Een leuk kinderfeestje hoeft niet duur te zijn, met een creatieve geest en de tips uit dit boekje kom je heel ver.

9.27. 97 adviezen voor moeders en zonen, M. en H.H. Harrison

Het boekje beoogt een leidraad te zijn voor een moeder die zojuist te horen gekregen heeft: "Het is een jongen!" De relatie met een zoon wordt als volgt beschreven: "Soms opwindend, soms lastig maar altijd bijzonder!" Het boekje bevat veel tips die van pas kunnen komen bij het begeleiden van een zoon en is ingedeeld in 4 hoofdstukken:
 1. Binkies en boefjes
 2. Jochie wordt knul
 3. Rebelse rekels
 4. Jongen wordt man
De genoemde tips zullen de lezers niet onbekend zijn. Toch is het leuk om de tips op een rijtje te zien. Zoekt u nog een leuk kraamcadeautje voor de moeder van een zoontje? Dit boekje is daarvoor prima geschikt!

9.28. 97 adviezen voor moeders en dochters, M. en H.H. Harrison

Er zijn al vele boeken geschreven over de band tussen moeders en dochters, maar dit boekje beschrijft hoe je die band kunt opbouwen. De schrijfster geeft vele praktische tips in een overzicht, verdeeld in vier hoofdstukken:
 1. De eerste jaren,
 2. De moeilijke jaren
 3. Vriendinnen en vriendjes
 4. Op eigen benen
De genoemde tips zullen de lezers niet onbekend zijn. Toch is het leuk om de tips op een rijtje te zien. Zoekt u nog een leuk kraamcadeautje voor de moeder van een dochtertje? Dit boekje is daarvoor prima geschikt!

9.29. Handboek Methodische, Alice van der Pas

De serie Handboek Methodische Ouderbegeleiding van Alice van der Pas.

9.30. Meisjes, hoe voed je ze op? G Preuschoff & S Biddulph

In dit eerlijke boek gaat de psychologe en gezinstherapeute Gisela Preuschoff in op belangrijke vragen voor ouders die vandaag de dag meisjes grootbrengen.

9.31. Jongens, hoe voed je ze op? Steve Biddulph

De overtuiging uit de jaren zestig en zeventig als zou het verschil tussen jongens en meisjes uitsluitend door de opvoeding ontstaan, is inmiddels afdoende onderuitgehaald. Onderzoek heeft aangetoond dat jongens wel degelijk als jongens worden geboren: niet tot jongens worden gemaakt! En dat ze van nature agressiever zijn dan meisjes, minder snel leren, vluchtiger interesses hebben, kortom: dat jongens veel vaker het zorgenkind zijn dan meisjes.

9.32. GEK van je kind: Opvoeden, hoe doe je dat nou?, Saskia Nihom-Nijstad

Alweer een boek over opvoeden? Er wordt al zoveel over opvoeden geschreven, zelfs televisieprogramma's pretenderen dat zij weten hoe er opgevoed moet worden. Gelukkig begint de schrijfster van dit boek anders. Ze legt uit dat zij het ook niet weet, dat ieder kind anders is, dat iedere ouder anders is. Ze gaat samen met de ouders op zoek naar de manier die bij hun kind past.

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de verwachtingen die ouders van het kind hebben. Verwachtingen ontstaan door het combineren van beelden, gedachten, gevoelens en ervaringen. De realiteit voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Dan komt het aan op gezond verstand. Het boek geeft vele tips, maar leert ouders ook dat ze op hun intuïtie kunnen vertrouwen.

Ieder kind is anders is de hoofdlijn in het boek, maar ook iedere ouder is anders. Het is daarom goed regelmatig even stil te staan bij je verwachtingen; "Passen ze wel bij de werkelijkheid?"

Kijken naar je kinderen kan veel informatie opleveren. Maar kijken is ook kijken naar je kind en kijken naar jezelf.

We geven veel "boodschappen" aan het kind, met woorden maar vooral ook met lichaamstaal. De schrijfster laat op een mooie manier zien wat die boodschappen bijdragen aan de opvoeding van het kind. Ze geeft tips die je helpen bij het kijken naar kinderen. Ook het luisteren naar kinderen wordt uitvoerig besproken.

In het boek komen meerdere aspecten aan bod, maar de allerbelangrijkste boodschap uit het boek is toch: "Leer vertrouwen op je intuïtie!" Daarbij biedt dit boek uitstekende tips.

De schrijfster heeft een praktijk voor opvoedingsondersteuning met een website: www.opvoedcoach.nl.

9.33. Mijn kind online, Justine Pardoen en Rob Pijpers

Uitgave in samenwerking met Planet Internet en Ouders Online (zie beschrijving).

9.34. Je baby, Hilde Marx

Voor me ligt een compleet naslagwerk, een welkom cadeau voor tijdens de zwangerschap of het kraambed. Je kunt je tijdens de zwangerschap voorbereiden op de bevalling, maar wat het echte ouderschap inhoudt leer je pas als de baby geboren is. Het boek gaat uitvoerig in op de beginnende borstvoeding, geeft antwoord op vragen zoals "Voeden op schema of op verzoek?", "Krijgt de baby wel voldoende?" en "Dag- en nachtritme?" Met illustraties worden meerdere houdingen tijdens het voeden in beeld gebracht. Ook de darmkrampjes blijven niet onbesproken, net zoals kolven, het bewaren van de afgekolfde voeding en de problemen die je kunt tegenkomen bij het geven van borstvoeding.

Ook voor het geven van flesvoeding geeft het boek veel tips, zoals welke spenen en welke temperatuur moet de voeding hebben? Bij beide hoofdstukken wordt ingegaan op voedselovergevoeligheid.

Het hoofdstuk "de dagelijkse verzorging" geeft allerlei tips over de soorten luiers, plaatjes over het vouwen van katoenen luiers en 'wat te doen' bij luieruitslag. Ook het badje komt uitvoerig aan bod.

Het volgende hoofdstuk is gewijd aan het slapen, compleet met tips voor veilig slapen. Ook tips over veiligheid bij het hoofdstuk in en om het huis.

De ontwikkeling van de baby komt uitgebreid aan bod, ook de invloed die de baby heeft op je gezin. De medische informatie uit het boek is zeer helder en uitgebreid met een apart stuk over "Eerste hulp bij ongelukken".

Wat dit boek echt bijzonder maakt zijn de ruim 20 pagina's die gaan over al het regelwerk en de kinderopvang. Het boek sluit met belangrijke adressen/websites/telefoonnummers voor meer informatie.

9.35. Opgroeien in vertrouwen, Justine Mol

Opvoeden betekent ook dat je grenzen moet stellen. Maar lukt dat wel zonder te straffen? Justine Mol laat zien dat je als je kinderen opde goede manier beloont, dat je dan de innerlijke motivatie van een kind kunt verhogen. En dan heb je straf niet meer nodig!

9.36. De grondwet van de opvoeding, R. Diekstra

Aan de hand van de Nederlandse grondwet formuleert René Diekstra een negental 'wetten' over opvoeding met als basisgedachte dat in de opvoeding theorie en praktijk niet op elkaar aansluiten.

De grondwet van de opvoeding is belangrijk document over de wetten waaraan opvoeding moet voldoen. Zo luidt het eerste artikel: 'Alle kinderen zijn niet gelijk. Daarom is weigeren in de opvoeding onderscheid te maken op grond van aanleg en omgeving niet toegestaan.'

Elk artikel van De grondwet van de opvoeding wordt zowel wetenschappelijk onderbouwd als van praktische illustraties voorzien.

9.37. Het opvoeden van jongens en meisjes, Elizabeth Hartley-Brewer

Is er een verschil tussen het opvoeden van jongens en het opvoeden van meisjes? Toen ik nog geen kinderen had zou ik die vraag met een volmondig nee beantwoord hebben. Nu, een aantal jaren ervaring rijker, zou mijn antwoord minder stellig geweest zijn. Spectrum komt met 2 boekjes, met als titel: 100 Manieren om meisjes op te voeden en 100 Manieren om jongens op te voeden Beide boekjes hebben een herkenbare kleur, het boekje over jongens is blauw, het boekje over meisjes is roze. De boekjes zijn geschreven door Elizabeth Hartley-Brewer en vertaald door Astrid Kramer en Carolien Metaal.

In beide boekjes wordt veel aandacht besteed aan het maken van complimenten.

 1. Het belang en het doel van complimenteren.
 2. De manieren waarop we kunnen complimenteren
 3. Het gevaar van tevéél complimenteren
De boekjes laten duidelijk zien waar de verschillen tussen jongens en meisjes zien. Er wordt ingegaan op de verschillende fases van de ontwikkeling. Voor iedere fase geeft het boek een aantal tips. De tips zijn vooral gericht op kinderen zelf laten ontdekken van hun pad en hoe ouders daarbij kunnen ondersteunen en begeleiden.

Een mooi citaat uit het boek:

  "Goed ouderschap heeft niets te maken met perfectie want het is onmogelijk alles altijd en overal goed te doen."
Een houding die je ook in beide boekjes terugvindt. De schrijfster straalt niet de houding van de professional uit die het allemaal wel weet, maar geeft allerlei tips die stemmen tot nadenken.

9.38. Luisteren naar deskundigen, Janneke Wubs

Moesten ouders vijftig jaar geleden van deskundigen hun kinderen anders opvoeden dan nu?
Hebben dokter Spock en zijn collega’s ouders angst aangepraat om hun kinderen nog leiding te geven en grenzen te stellen?
Of schrijven deskundigen hun opvoedingsboeken juist om ouders te leren ‘weer eens gewoon te gaan opvoeden’?

Janneke Wubs bespreekt deze vragen in dit boek.

9.39. Het groot opvoedboek, Anna Wahlgren

Van geboorte tot in de puberteit, de mooiste jaren. Anna Wahlgren is zelf moeder van 9 kinderen. Anna schrijft op een prettige leesbare manier, de dingen die je in de ze levensfase tegenkomt. Haar boek is al in een aantal talen vertaald. Voor meer informatie, zie de bespreking bij Ouders Online.

9.40. Opvoeden is een groeiproces, Peter Adriaenssens


9.41. Wachten op Zach, Els Lodewijks-

Thema van dit boek: vader-moeder-zijn van een moeilijk kind.

9.42. Dat komt vanzelf wel goed, Bas Levering

Kent U ze? De opvoedingsclichés? In het boek "dat komt vanzelf wel goed" beschrijft en bekijkt Bas Levering 21 opvoedingsclichés, zoals; "Jong geleerd is oud gedaan" "Dat komt vanzelf wel goed" en nog vele andere. Waar komen ze vandaan, wat wordt ermee bedoeld en welke 'waarheden' schuilen achter deze clichés? Een leuk boek, zeker voor 'nieuwe' ouders. Zij zullen de meeste clichés te horen krijgen in de 'beginfase' van het ouderschap.

9.43. Bange ouders, Frank Furedi

;
Bange ouders
Bange ouders
Frank Furedi

(De Nederlandse vertaling is helaas uitverkocht.) Ouders krijgen door opvoedkundigen angst aangejaagd door de hoge eisen die aan opvoeders worden gesteld. Daarom zouden ouders hun opvoedingservaringen meer onderling moeten uitwisselen, is het advies. Lees ook de uitgebreide boekbespreking Moderne ouders zijn paranoïde, of de bespreking in het Algemeen dagblad.

9.44. Wat ouders niet weten, Lietje van Blaaderen

Hoe weet je wat er in het hoofd van een kind omgaat? Als het huilt, komt het dan van pijn, verdriet, of eenzaamheid? Waarom kijkt de baby het ene moment vrolijk en het andere moment boos of angstig? Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind zich geborgen en veilig voelt?

Lietje van Blaaderen, psychiater, heeft zich verdiept in de levensfasen van een kind. In dit boek wil ze ouders en andere opvoeders informeren hoe je met deze fasen om kunt gaan, opdat het kind zich begrepen, bemind en gewaardeerd voelt. Ze beschrijft de fases tot en met vier jaar.

De eerste levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang voor zijn verdere psychologische ontwikkeling. Goede hechting kan gewelddadig gedrag voorkomen, dat ontstaat door een gevoel van bijvoorbeeld verlating, vervreemding, onmacht, jaloezie. Angst voor verlating of verlies van liefde leidt bewust of onbewust tot gewelddadige pogingen om dit tekort te herstellen. Deze angstaanjagende gevoelens kunnen volgens Van Blaaderen weggenomen worden door een kind al van jongs af aan het gevoel te geven dat het begrepen, gewaardeerd en bemind wordt. Dit kan alleen als opvoeders zich echt verplaatsen in wat er in het kind omgaat.

In dit boek wil Lietje van Blaaderen ouders en andere opvoeders helpen door hen te informeren hoe ze dit moeten doen. Dit is de beste vorm van preventie van geweld.

9.45. En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden, Gitty Feddema

Een prettig leesbaar en helder ingedeeld boek dat kan dienen als handleiding of naslagwerk voor zowel ouders als professionele opvoeders.

9.46. De kunst van ouderliefde, Ross Campbell

Hoe krijg je een warme band met je kind. Dat is de centrale vraag in dit boek.

9.47. Het einde van de opvoeding, Jan Geurtz

Opvoeden betekent soms het voorbij gaan van je eigen grenzen. Vooral wanneer je pubers in je gezin hebt, kunnen dit soort dingen gaan spelen.

Wat vind je van dit boek? Kun je het andere grootgezinmanagers aanbevelen? Graag horen we je mening!

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van het boek:
Auteur(s):
ISBN:

Korte boekbespreking:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is: . Het is voldoende het cijfer in te vullen.


9.48. Als ze maar gelukkig zijn, B. Ritsema

Elke week beantwoordt ze vragen over moderne manieren van omgaan met elkaar. Nu ook haar visie op opvoeden.

Wat vind je van dit boek? Kun je het andere grootgezinmanagers aanbevelen? Graag horen we je mening!

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van het boek:
Auteur(s):
ISBN:

Korte boekbespreking:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is: . Het is voldoende het cijfer in te vullen.


9.49. Kinderen en slim zijn, F. van het Schip en F. Welling

Er lijkt iets met je kind aan de hand te zijn; het leert anders dan de meeste kinderen. Thuis is je kind voortdurend onderzoekend bezig, maar op school is het juist heel stil. Als je kind op school een ander gedrag vertoont dan thuis, dan zou je eens met andere ogen naar je kind moeten kijken.

Kinderen en slim zijn is bestemd voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, voor hoogbegaafde volwassenen, leerkrachten en iedereen die op welke wijze dan ook te maken heeft met een hoogbegaafdheid. Daarnaast is het een pleidooi voor vroegtijdige herkenning van hoogbegaafdheid, voor passend onderwijs en een goede begeleiding van de hoogbegaafde kinderen in onze omgeving.

E.L. Slok - de Baan

9.50. Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden

Geschreven door: Th. Schoenaker, J. Schoenaker, J. Platt

Dit boek zal u helpen in die uitdagende taak: het opvoeden van kinderen. Het boek levert u namelijk:

 • belangrijke achtergrondkennis over opvoeden, waardoor u veel ‘situaties’ beter leert doorzien, en
 • meer keuzemogelijkheden, om die ‘situaties’ aan te pakken op een manier die het gewenste resultaat heeft. Meer informatie.
 • Opvoeding

  1. De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015, Truus Barendse
  2. Het hele brein, het hele kind, Daniel Siegel en Tina Payne Bryson
  3. Keetje kan het! Groente eten, Annekee Goekoop
  4. Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Micha de Winter
  5. Wereldwijd opvoeden
  6. Ton en Toya: een reis door de jeugdhulpverlening, Margreet Louwers
  7. Vaders, hoe doen ze het toch? Martine Delfos & Gerard Janssen
  8. Hulp aan zeer jonge ouders, Martine Delfos
  9. Gelukkige kinderen opvoeden voor dummies, Sue Atkins
  10. Positief en creatief opvoeden, Tischa Neve
  11. Zo wordt opvoeden leuk!, Kevin Leman
  12. Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Micha de Winter
  13. Mindset, de weg naar een succesvol leven, Carol Dweck
  14. Opvoeden door beginners, Rene van der Veer
  15. Slim maar..., Peg Drawson en Richard Guare
  16. ADDaisy, Tirtsa Ehrlich
  17. ADDavid, Tirtsa Ehrlich
  18. Luister je wel naar mij? Martine F. Delfos
  19. Hoe houd je van een kind?, Janusz Korczak
  20. Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, Ayala Manolson \Bol
  21. Het IK-spel, Bernadette Göbbels
  22. De grenzeloze generatie, Frits Spangenberg & Martijn Lampert
  23. Opstandig, Dwars en Driftig, Coby Hartog-Polkerman
  24. Naar jou wil ik wel luisteren, Celia jansen
  25. Kijk, vergelijk en verrijk, Hilde Marx, G. Marx en Pluut, J.
  26. 97 Ideeën voor kinderfeestjes en -traktaties, Sandra Peters
  27. 97 adviezen voor moeders en zonen, M. en H.H. Harrison
  28. 97 adviezen voor moeders en dochters, M. en H.H. Harrison
  29. Handboek Methodische, Alice van der Pas
  30. Meisjes, hoe voed je ze op? G Preuschoff & S Biddulph
  31. Jongens, hoe voed je ze op? Steve Biddulph
  32. GEK van je kind: Opvoeden, hoe doe je dat nou?, Saskia Nihom-Nijstad
  33. Mijn kind online, Justine Pardoen en Rob Pijpers
  34. Je baby, Hilde Marx
  35. Opgroeien in vertrouwen, Justine Mol
  36. De grondwet van de opvoeding, R. Diekstra
  37. Het opvoeden van jongens en meisjes, Elizabeth Hartley-Brewer
  38. Luisteren naar deskundigen, Janneke Wubs
  39. Het groot opvoedboek, Anna Wahlgren
  40. Opvoeden is een groeiproces, Peter Adriaenssens
  41. Wachten op Zach, Els Lodewijks-
  42. Dat komt vanzelf wel goed, Bas Levering
  43. Bange ouders, Frank Furedi
  44. Wat ouders niet weten, Lietje van Blaaderen
  45. En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden, Gitty Feddema
  46. De kunst van ouderliefde, Ross Campbell
  47. Het einde van de opvoeding, Jan Geurtz
  48. Als ze maar gelukkig zijn, B. Ritsema
  49. Kinderen en slim zijn, F. van het Schip en F. Welling
  50. Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden

  Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
  Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.