Groot Gezin
Lees- en kijkhoek
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

7. Verdelen van taken


7.1. Weg met de sleur! Sophie de Wijn

Dit boek gaat over mensen boven de 55 jaar die hun huwelijk of hun relatie anders willen inrichten dan gebruikelijk is en daarom afwijkt van het traditionele huwelijksmodel dat ons met de opvoeding is meegegeven.

Naar aanleiding van het eerste boek van deze auteur dat de titel Verkering na je zestigste draagt en goed is ontvangen, is dit tweede boek ontstaan. De discussie over de liefdesbetrekkingen van oudere mensen wordt steeds actueler en is daarom meer levend geworden. De omstandigheden en de wensen veranderen omdat we veel ouder worden, langer gezond blijven en veel vrije tijd zullen hebben. De periode dat de kinderen de deur uit zijn en we weer met zn tweeen leven, duurt langer dan ooit tevoren. Dit biedt veel mogelijkheden.

Dit geldt zowel voor mensen die al vele jaren getrouwd zijn als voor mensen die op oudere leeftijd een nieuwe en geschikte partner zoeken en ook naar andere vormen willen zoeken. Eenvoudig is dit echter niet en men loopt dan ook tegen problemen aan waar niet direct een oplossing voor gevonden kan worden.

Door middel van zeven verhalend beschreven interviews maken we kennis met mensen die naar tevredenheid in een door henzelf op maat gemaakt huwelijk of relatie leven en met mensen die daar nog volop mee bezig zijn. In beide gevallen is er sprake van een proces dat geleidelijk aan verloopt en voor ieder paar een andere uitkomst laat zien. Het wordt daarnaast duidelijk dat de omgeving van deze paren daar soms veel moeite heeft door middel van vastgeroeste en pijnlijke vooroordelen. Het blijkt dat velen, eenmaal bevrijd van vooroordelen, een verrassende creativiteit aan de dag leggen en enthousiast en zeer tevreden zijn. Dit boek biedt, behalve de verhalen ook denkgereedschappen van deskundigen op dit gebied en kan daarom voor velen een inspiratie zijn om er met elkaar over van gedachten te wisselen en ook zelf aan de slag te gaan.

7.2. Leve de burgertrut, Fleur Jurgens

Prikkelende beschouwing over de moderne gezinsmoraal. Zij is de afgelopen dertig jaar miskend, bevrijd of belachelijk gemaakt vanwege haar starre plichtsgevoel en frÍle onderdanigheid. Maar juist de burgertrut is de hoedster van goede zeden en daarmee het cement van een welvarende samenleving.

7.3. Draaiboek voor drukke gezinnen, Mariangeles Nogueras

Iedereen heeft het druk. Het combineren van werk en privé, het schipperen tussen zakelijke afspraken en tijd maken voor de kinderen; het speelt menig werkende ouder parten. De huishoudelijke taken moeten verdeeld worden (het spreekt voor zich dat de man daar ook zijn steentje aan bijdraagt!) en de agendaís van de verschillende gezinsleden moeten naadloos op elkaar afgestemd zijn. Weken vliegen om, weekeinden zijn te kort en de vakantie zorgt voor stress op zich.

In Draaiboek voor drukke gezinnen laat Nogueras zien hoe verschillende huishoudelijke taken vergemakkelijkt, eerlijk verdeeld onder alle gezinsleden of zelfs uitbesteed aan derden kunne worden. Ze geeft praktische tips, handige to-do-lijsten en nuttige schemaís om een betere organisatie binnen het gezin te bereiken. Zo blijft er tijd over om samen leuke dingen te doen!

7.4. Zo doet ze dat. Werkende moeders aan het woord, Nicolien Brzesowsky en Irene Geerts

In het boek:"Zo doet ze dat" komen 20 werkende moeders aan het woord die vertellen hoe zij de balans vinden tussen werk en zorg. De gedachte achter het boek ontstond na een discussie-avond met als thema: Werkende moeders in balans.

Het lijkt zo mooi, je maakt goede afspraken en na de geboorte van kind blijf je werken. Toch valt dat in de praktijk tegen. De motieven om te blijven werken zijn heel verschillend: Ik heb niet voor niets gestudeerd, financiële noodzaak, maar ook angst om financieel afhankelijk te worden en geen pensioen op te bouwen werden genoemd.

Toch is het vinden van balans tussen zorg en arbeid niet altijd gemakkelijk. Voor moeders blijven de kinderen de hoogste prioriteit houden, ook als ze op hun werk zijn. Vaders zien het werken meer als zorgen voor het gezin. In de praktijk zien we dat meer moeders kiezen (vrijwillig of noodgedwongen) voor een parttime baan.

Het boek geeft een aantal tips, enkele voorbeelden:

Het boek gaat uitgebreid in op de praktijk van het verdelen van de zorg aan de hand van de volgende punten: Met ervaringsverhalen wordt een breed beeld geschetst van verschillende praktijksituaties. De verdeling van huishoudelijke taken was er ook al vóór de baby, dat zal minder discussie geven. Maar ook daarvoor worden een aantal nuttige tips gegeven. Het boek geeft een handleiding over "Hoe te handelen over betere afspraken?"

De opvatting dat moeders thuis moeten blijven voor de kinderen is inmiddels een mening van de minderheid in Nederland. Hierbij worden de gegevens van de Gezinsraad en het Sociaal Cultureel Planbureau gebruikt. Ook de effecten van de kinderopvang worden uitgebreid besproken in het hoofdstuk "Rust, reinheid en regelmaat". Het hoofdstuk sluit af met tips voor de tijd die je met de kinderen thuis bent en opvoedtips.

Het hoofdstuk "Stessbeheersing thuis" gaat in op de vraag hoe men zo relaxed mogelijk kan omgaan met de combinatie zorg voor de kinderen, het huishouden en de baan. Belangrijk daarbij zijn het loslaten van perfectionisme en leren relativeren en prioriteiten stellen. De praktijkervaringen laten zien hoe de moeders uit dit boek ermee omgaan. Van groot belang voor de werkende moeders is een uitgebreid netwerk in je omgeving.

Alle hoofdstukken in dit boek sluiten af met een aantal praktische tips. Het boek behandelt meerdere onderwerpen die van belang zijn voor de combinatie zorg en arbeid. De schrijfsters spelen goed in op de praktijk van de veranderingen in de maatschappij, waarin steeds meer verwacht wordt dat men naast zorg ook economisch actief is.

Zie ook de speciale website www.zodoetzedat.nl.

7.5. Het gezin als onderneming, M. Nogueras

In dit boek wordt het gezin vergeleken met een onderneming. Welke doelen stel je voor je gezin, welke vorm van leiderschap kies je, hoe verzorg je praktische zaken als inkoop, voorraadbeheer, infrastructuur, financieel beheer, enz. Kortom, al die zaken die van belang zijn in een onderneming.

Je moet de vergelijking natuurlijk niet te ver voeren, natuurlijk is een gezin geen onderneming. Dat neemt niet weg dat je in een groot gezin de dingen goed op een rijtje moet hebben, net als in een onderneming. Daarom kan de vergelijking wel inspiratie opleveren, beide kanten op: als ondernemer kun je leren van een grootgezinmanager, als grootgezinmanager kun je leren van de manier van aanpak in een onderneming.

7.6. Tijd voor de kinderen, Brenda Scholten

In deze moderne tijd werken natuurlijk beide ouders, via crèche en oppas besteed je de zorg uit. Maar word je daar nu echt gelukkig van? Wat zijn de consequenties wanneer een van beide ouders er voor wil kiezen thuisblijfouder te worden? In dit boek vind je eigentijdse verhalen over de keuze tussen werk en zorg.

7.7. Kinderen hebben grenzen nodig, Jan-Uwe Rogge

Hoe belangrijk is een consequente opvoeding? Een consequente opvoeding vereist het stellen van grenzen en regels. Daarbij moet je als ouder balanceren tussen toegeven en streng zijn.

7.8. De kunst van het combineren, Taakverdeling onder partners

Dit boek (gratis te downloaden) wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau als volgt samengevat:
  Het kostwinnershuishouden heeft definitief haar dominante positie verloren. Voor het eerst combineert het merendeel van de Nederlandse paren twee betaalde banen met de zorg voor het huishouden. Wie zijn deze combinatie-kunstenaars? Ze zijn niet over een kam te scheren, zo blijkt. Tweeverdieners bestaan in een aantal varianten met ieder hun eigen profiel. Sommigen slagen er in de taken redelijk evenwichtig te verdelen, de meesten echter niet. De kunst van het combineren besteedt uitgebreid aandacht aan de arbeidspositie van beide partners, de uitbesteding van zorgtaken en de houdingen van zowel de man als de vrouw ten aanzien van werken, zorgen en combineren. Het laat zien dat een bepalde verdeling van arbeid tussen partners tot stand komt door een samenspel van factoren. De resultaten bieden niet alleen inzicht in mogelijkheden en belemmeringen om te combineren, maar ook handvatten voor het overheidsbeleid om het Combinatiescenario te realiseren.

7.9. Red je relatie, Dr. Phil Macgraw

In 7 stappen naar een betere verstandhouding met je partner.

7.10. De 9 kamers van geluk, Lucy Danziger en Catherine Birndorf

Je emotionele rommel opruimen en genieten van geluksmomenten in je leven.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Verdelen van taken

 1. Weg met de sleur! Sophie de Wijn
 2. Leve de burgertrut, Fleur Jurgens
 3. Draaiboek voor drukke gezinnen, Mariangeles Nogueras
 4. Zo doet ze dat. Werkende moeders aan het woord, Nicolien Brzesowsky en Irene Geerts
 5. Het gezin als onderneming, M. Nogueras
 6. Tijd voor de kinderen, Brenda Scholten
 7. Kinderen hebben grenzen nodig, Jan-Uwe Rogge
 8. De kunst van het combineren, Taakverdeling onder partners
 9. Red je relatie, Dr. Phil Macgraw
 10. De 9 kamers van geluk, Lucy Danziger en Catherine Birndorf
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.