Groot Gezin
Lees- en kijkhoek
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

11. Scheiding


11.1. Scheiden voor dummies

We hebben vaker met scheiden te maken dan we wensen. Of je nu samenwoont of getrouwd bent, bij een scheiding komen heel wat zaken kijken. En dat terwijl je tijdens een scheiding vaak geen zin of tijd hebt om je in allerlei onderwerpen te verdiepen. Scheiden voor Dummies is de praktische gids waarmee je je tijdig en adequaat kunt voorbereiden op de financiële, emotionele en juridische zaken rond een scheiding.

Je wordt stap voor stap meegenomen in de wereld van risico’s, gevolgen en maatregelen rondom scheiden. De auteur geeft tips en verwijst naar handige websites of rekenmodellen die je helpen om de materie op een praktische wijze te begrijpen, de kans op fouten te verkleinen en het proces goedkoper en sneller te doorlopen.

Erik Beckers is hoofd Juridische Zaken Pensioenrecht bij een grote financiële instelling. Hij publiceerde eerder onder meer Pensioen voor Dummies, Arbeidsongeschiktheid voor Dummies en Gids bij overlijden voor Dummies.

Kies uit het gewone boek of de digitale versie.

11.2. Ik & Co, J. van Dijk

Ik & Co is bedoeld voor ouders die uit elkaar zijn en de zorg voor hun kind(eren) toch samen vorm willen geven. Het is een praktisch hulpmiddel voor het vastleggen van de gemaakte afspraken en om elkaar te informeren over hoe het met je kind gaat. Samen met je kind kun je er ook een leuk hulpmiddel van maken. Naast ruimte voor adresgegevens van kinderopvang, scholen, schema's voor bezoekregelingen en afspraken over het ouderschapsplan zijn er ook persoonlijk in te vullen pagina's waar foto's, tekeningen en leuke ervaringen een plek kunnen krijgen.

Met dit boekje kun je ervoor zorgen dat informatie duidelijk overkomt zonder je kind als tussenpersoon in te zetten. Ook kom je op een leuke manier te weten hoe het met je kind gaat als je hem of haar niet regelmatig ziet.

11.3. Ik & Zo, Jacqueline van Dijk

Ik & Zo! is een praktisch boekje voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Er is ruimte om de verschillende leefwerelden die na een scheiding zijn ontstaan samen te voegen: adressen van scholen, naschoolse opvang, (sport)clubs, co-ouderschap planningen, vakanties, weekenden en wat er verder maar voor afspraken bestaan kunnen genoteerd worden. Samen kun je afspraken en regels die in de twee leefwerelden gelden opschrijven.

Het boekje is voor je kind dat vaker dan andere kinderen moet wisselen van huis, slaapkamer en gezin. Behalve praktisch kan het ook een persoonlijk document worden waarin ervaringen, gebeurtenissen, foto's en tekeningen een plaats krijgen. In een los 'vriendenboekje' kan je kind nieuwe familie en/of vrienden uitnodigen iets te schrijven en is ruimte voor strikt persoonlijke uitwisselingen.

11.4. Ouderschapsplan, L.A. en L. Groenhuijsen

Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met een verwijzing naar "het belang van het kind". Dat belang is veelvormig, het heeft veel gezichten en het moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden.

Dat geldt zeker bij het maken van een OUDERSCHAPSPLAN. Als ouders willen gaan scheiden moeten ze in dat plan aangeven hoe ze de zorg voor hun kinderen denken te regelen na hun scheiding.

11.5. Een ouderschapsplan maken, Peter Vermeulen

Een ouderschapsplan maken is het eerste boek dat scheidende ouders praktische handvatten biedt om een verantwoord ouderschapsplan te maken. De aanpak die Vermeulen presenteert, houdt nadrukkelijk rekening met hoe kinderen in verschillende stadia van het opgroeien omgaan met de scheiding van hun ouders. Echtparen met kinderen tot 18 jaar die besluiten uit elkaar te gaan, dienen voordat hun echtscheidingszaak voor de rechter komt een ouderschapsplan te maken.

Dit boek is het eerste in Nederland dat ouders een praktische handreiking doet bij het maken van zon ouderschapsplan. Ook voor ieder ander die zich beroepsmatig bezighoudt met scheiden zoals rechters, advocaten, psychologen, mediators en maatschappelijk werkers biedt ´Een ouderschapsplan maken´ uitkomst.Stap voor stap worden onderwerpen besproken die bruikbaar en van belang zijn bij het maken van een ouderschapsplan. Daarnaast geeft het boek nuttige tips en adviezen over opvoeden na een scheiding.

De leeftijd en ontwikkelingsfase van een kind is belangrijk bij het maken van een ouderschapsplan, daarom wordt duidelijk stilgestaan bij een aantal belangrijke ontwikkelingspsychologische aspecten.Dit praktische boek gaat over verdeling van de zorg en de opvoeding, over het gezag en de verblijfplaats van het kind, school en medische zaken. De auteur schroomt niet om vanuit de ontwikkeling van het kind de aandacht te vragen voor diens leeftijdsafhankelijke behoeften.

Dit is een boek dat ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding moeten doornemen.De auteur Pieter Vermeulen is mediator en maatschappelijk werker. Hij is gespecialiseerd op het gebied van gezin en scheiding.

11.6. Scheiding & Ouderschap, Peter Vermeulen

Pieter Vermeulen belicht het scheidingsproces in al haar facetten, met oog voor zowel de positie van ouders als die van kinderen. Hij beschrijft hoe kinderen omgaan met scheiding (loyaliteit, wens tot hereniging) en geeft informatie over de ouder-kindrelatie na de scheiding (verblijfplaats, ouder-kindregeling, co-ouderschap). Hij besteedt aandacht aan ouders en conflicten, en het effect daarvan op de kinderen. Verder komt hulp bij scheiding (mediation, ouderschapsplan) aan bod, evenals nieuwe relaties en de invloed van de scheiding op de schoolprestaties van het kind.

SCHEIDING & OUDERSCHAP informeert en ondersteunt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en biedt perspectief op een gezonde ontwikkeling van hun kind.

Scheiding

  1. Scheiden voor dummies
  2. Ik & Co, J. van Dijk
  3. Ik & Zo, Jacqueline van Dijk
  4. Ouderschapsplan, L.A. en L. Groenhuijsen
  5. Een ouderschapsplan maken, Peter Vermeulen
  6. Scheiding & Ouderschap, Peter Vermeulen
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.