Groot Gezin
Lees- en kijkhoek
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

25. Boeken rond pleeggezin en adoptie


25.1. De adoptiemonologen, Marina Van Dongen

Wat hebben zangeres Liesbeth List, schrijver Stephan Sanders, cabaretier Daniël Arends en harpiste Lavinia Meijer met elkaar gemeen? Ze zijn alle vier als kind geadopteerd, net als 55.000 andere Nederlanders. In De Adoptiemonologen vertellen zij en 27 anderen wat dit in hun leven betekent. De verhalen werden opgetekend door journalist Marina van Dongen, die zelf als klein meisje is geadopteerd uit Griekenland. Hoe ga je om met het gegeven dat je zowel afgestaan als uitgekozen bent? Speelt adoptie een rol bij het aangaan van relaties? Hoe is het als je zelf kinderen krijgt? Ben je op zoek gegaan naar je biologische ouders? Wat leverde dat op? Het zijn vragen waarmee geadopteerden vroeg of laat worden geconfronteerd en waarop zij in dit boek openhartig antwoord geven.

Het resultaat is een verzameling fascinerende en ontroerende levensverhalen over identiteitsvorming en het overwinnen van tegenslagen. Over ouders die nooit kinderen hadden moeten adopteren en over ouders die misschien wel het beste zijn wat een kind kon overkomen. De Adoptiemonologen zijn een feest van herkenning voor geadopteerden, maar ook een must read voor hun ouders, broers, zussen, vrienden, opa’s en oma’s. En voor mensen die van plan zijn om een kind te adopteren.

Marina van Dongen (Athene, 1967) is freelance journalist. Zij werkte onder meer voor Libelle, Hollands Diep en Happinez. Over adoptie schreef zij een reeks columns voor Libelle.nl en het toneelstuk De Griekse Dag, dat werd gespeeld tijdens Hollandse Nieuwe 7.

25.2. Herrie in huis, Eva Harting

Ze zeiden: 'Dit is een wandelende tijdbom!' Je ontplofte in mijn armen.
Ze zeiden: 'Die praat niet tegen volwassenen!' Maar wat hebben we gekletst via schriftjes en msn.
Ze zeiden: 'Hij sloopt de boel!' Dat deed je, maar daarna zijn we aan de wederopbouw begonnen.
Ze zeiden: 'Deze kan niet in een gezin wonen!' Maar je woont nog steeds bij ons.
Ze zeiden: 'Zij is zo druk, je wordt er gek van!’ Dat klopt, maar je vrolijkheid maakt alles goed.
Ze zeiden: 'Begin er nooit aan!' Maar wat ben ik blij dat ik er wel aan ben begonnen!

In Nederland wonen 1350 kinderen in zo’n 390 gezinshuizen, een tussenvorm tussen een pleeggezin en een tehuis. De pleegkinderen die voor plaatsing in aanmerking komen, hebben meervoudige gedragsproblemen waardoor een reguliere pleeggezinplaatsing niet haalbaar is.

Een gezinshuisouder is als plaatsvervangend opvoeder belast met de orthopedagogische aspecten van het verblijf van meestal vier kinderen in een 24-uurssituatie. Taken lopen uiteen van het observeren, opvoeden, behandelen, begeleiden, stimuleren en activeren van de kinderen, tot het schrijven en uitvoeren van opvoedings- en evaluatieplannen en bijwonen van verschillende overleggen. Deze hulpverlening wordt geboden in een zo alledaags mogelijke gezinssituatie: het gezin van de professional. Hier krijgen kinderen de kans om samen te leven, te leren, plezier te maken en te groeien.

Herrie in huis beschrijft de dagelijkse gebeurtenissen in zo’n gezinshuis. Er wordt zowel aandacht besteed aan de ups en downs van de kinderen, als aan de emoties waartussen de professionele opvoeders heen en weer geslingerd worden. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de theorie van hechtingsontwikkeling en -problematiek.

25.3. De bewuste stiefmoeder, Addy Manneke

De bewuste stiefmoeder
De bewuste stiefmoeder
Addy Manneke

Dit boek gaat uitgebreid in op de achtergronden van de problematiek van de stiefmoeder. Ook de 'weekendstiefmoeder' komt daarbij in beeld. Eigen ervaringen en soms negatieve gevoelens als stiefmoeder en stiefoma vormen het uitgangspunt voor de zoektocht die Addy Manneke ondernam. Op den duur rees bij haar het vermoeden, dat de lastige kanten van het stiefmoederschap diepe wortels hebben in de menselijke natuur en geschiedenis. Zo analyseert zij de stiefmoedersprookjes op hun realiteitsgehalte - vroeger en nu - en hun psychologische betekenis. Zij kijkt ook naar de invloed van het ideaal van 'de goede moeder' op de stiefmoeder. Ook de band van de vader met zijn kind(eren) wordt belicht. Hoe de invloed van de vorige verbintenis, waaruit kinderen zijn geboren, doorwerkt en hoe de stiefmoeder soms kop van Jut wordt.

De auteur durft zich ook de vraag te stellen wat de negatieve gevoelens van de stiefmoeder over haarzelf en haar persoonlijke geschiedenis zeggen en hoe deze een vruchtbaar uitgangspunt voor verandering kunnen zijn. Tenslotte zet zij in een praktische beschrijving op een rij wat stiefmoeders kan helpen bij het welslagen van hun stiefmoederschap.

25.4. boek Geboren in mijn hart, Anita van Gerner

Een gezin met twee biozonen besluit om hun derde kindje te adopteren. Eloy is het allereerste adoptiekindje uit Panama dat naar Nederland komt én is motorisch gehandicapt.

Het boek begint als de ouders voor het eerst aan adoptie denken. De adoptieprocedure staat stap voor stap beschreven; een procedure die niet geheel zonder hobbels verloopt. Eenmaal in Nederland blijkt dat Eloy meer zorg nodig heeft en al snel beginnen zijn therapieën in het revalidatiecentrum. Geboren in mijn hart is het verhaal van een gewoon bijzonder gezin.

Anita van Gerner (1969) werkt sinds 2007 zelfstandig als professional organizer onder de bedrijfsnaam Space Organizing. De laatste jaren bekleedde zij functies op het gebied van marketing en communicatie bij een landelijke organisatie. Zij is getrouwd en moeder van drie zonen.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Eigen Boek.

25.5. Net even Anders, M. Stilting, en G. Keijsers

Net even Anders
Net even Anders
Stilting, M. & G. Keijsers

Over gezinnen met biologisch eigen en adoptiekinderen. Zal ik straks net zo veel houden van mijn geadopteerde kind als van mijn biologisch eigen kind? Kan ik beide kinderen op dezelfde manier opvoeden? Het zijn vragen van ouders in een gemengd gezin: een gezin dat bestaat uit biologisch eigen én adoptiekinderen. Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in Net even anders, het eerste boek voor gezinnen met biologisch eigen én adoptiekinderen.

25.6. Net even Anders, Machteld Stilting en Gerard Keijsers

Net even Anders
Net even Anders
Stilting, M. & G. Keijsers

Net even anders: over gezinnen met biologisch eigen en adoptiekinderen

Zal ik straks net zo veel houden van mijn geadopteerde kind als van mijn biologisch eigen kind? Kan ik beide kinderen op dezelfde manier opvoeden? Het zijn vragen van ouders in een gemengd gezin: een gezin dat bestaat uit biologisch eigen én adoptiekinderen. Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in Net even anders, het eerste boek voor gezinnen met biologisch eigen én adoptiekinderen.

Jaarlijks verschijnen nieuwe boeken met adoptie als thema; van naslagwerken over het adoptieproces en handboeken over opvoedkundige zaken, tot ervaringsverhalen van adoptieouders. Het onderwerp lijkt van haver tot gort en in de meest uiteenlopende vormen besproken. Líjkt. Want waar zijn de boeken waarin het gemengde gezin centraal staat? Net even anders vult die leemte op.

Een gemengd gezin biedt zowel mogelijkheden als drempels en valkuilen. Welke zijn dat? Hoe ga je ermee om? Als ouder, adoptiekind en biologisch eigen kind. Of als opa of oma. In Net even anders komen ervaringsdeskundigen aan het woord: de gezinsleden zelf. Zo krijgt de lezer een beeld van het leven in een gemengd gezin. Zowel ouders als biologisch eigen en adoptiekinderen vertellen openhartig over hun ervaringen en geven persoonlijke tips.

De verhalen van de ervaringsdeskundigen in Net even anders worden afgewisseld met gesprekken met deskundigen uit het werkveld, zoals de Stichting Adoptievoorzieningen, de Raad voor de Kinderbescherming, Wereldkinderen, René Hoksbergen, de Stichting Ambulante Fiom en Basic Trust. Het voorwoord is geschreven door bijzonder hoogleraar Adoptie prof. dr. Femmie Juffer.

In Net even anders staan foto’s van gemengde gezinnen of gezinsleden die in het boek aan het woord komen. Net even anders is zowel bedoeld voor mensen die nadenken over of bezig zijn met de vorming van een gemengd gezin, als voor bestaande gemengde gezinnen. Daarnaast is het boek interessant voor iedereen die met adoptie te maken heeft of erin geïnteresseerd is, zowel privé als beroepsmatig.

De auteurs, Machteld Stilting en Gerard Keijsers, vormen binnenkort een gemengd gezin. Samen met hun biologisch eigen dochter Kaj zullen zij begin 2007 een adoptiekind uit China in hun gezin opnemen.

25.7. Levensboek van een adoptiekind

Een praktische handleiding voor ouders en kinderen
Te bestellen bij www.dekleinelotus.nl.
ISBN-10: 90-8570-089-2/ ISBN-13: 978-90-8570-089-0
Prijs: € 14,95

Hoe raakt u in gesprek met uw kind over het verlies van zijn geboorteouders? Hoe wordt het leven van uw kind bijna net zo ‘overzichtelijk’ als voor een ander kind? Hoe kunt u iets doen aan heling van de breuken in het leven van uw kind? Hoe verstevigt u de basis van uw kind? Allemaal buitengewoon belangrijke vragen voor een adoptieouder.

Het maken van een levensboek is een geweldig hulpmiddel hierbij. Samen met uw kind aan de slag en terug naar de tijd …. dat het in de buik zit, geboren wordt, de warmte voelt, de geuren ruikt, en dan met vreemde mensen mee moet, bang is, ziet dat alles anders is, maar ook merkt dat iedereen zo blij is met hem …..

Prachtig als uw kind straks trots kan zijn op zijn eigen, heel persoonlijke leven(sboek).

De weg er naar toe is echter minstens zo belangrijk. Uw aandacht voor zijn geschiedenis, ook al is die niet met u gedeeld, en het gevoel dat dat essentiële deel van hem er mag zijn, kan hem helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen.

Volg de weg van uw kind en laat u inspireren door alle ideeën die u in dit zorgzaam samengestelde boek vindt.

Karin van Hoorn (1961) studeerde pedagogiek en startte in 2002 De Kleine Lotus: een kleine uitgeverij van adoptie-albums en levensboeken voor adoptiekinderen. Zij is zelf adoptiemoeder van 2 dochters uit China.

25.8. Samengestelde gezinnen, M. Feenstra

Samengestelde gezinnen
Samengestelde gezinnen
Margreet Feenstra

Het vormen van een stiefgezin is geen eenvoudige opgave. De vanzelfsprekende familieband die bestaat met je eigen kinderen, ontstaat niet automatisch met de kinderen van je nieuwe partner. Alle betrokken partijen moeten wennen aan de nieuwe situatie: de ouder, de stiefouder, de ex en niet in de laatste plaats de kinderen.

Iedere partij in een 'patchwork' gezin heeft zo haar eigen ideeën over de vorming van een stiefgezin: het kind heeft misschien geen behoefte aan een extra opvoeder, de ex voelt zich bedreigd omdat een vreemde zich gaat bemoeien met zijn of haar kinderen, de stiefouder weet niet wat de beste aanpak is en de ouder schippert tussen de verschillende partijen. In 'Samengestelde gezinnen' vertellen leden van stiefgezinnen hoe zij het samenleven ervaren, en wat de knelpunten en de leuke kanten van een samengesteld gezin zijn.

25.9. Gewoon, omdat ik van jullie houd, Ingrid Mispelblom Beyer

Inhoud van het boek Gewoon, omdat ik van jullie houd van Ingrid Mispelblom Beyer:
  De ik-persoon in dit opgetekende verhaal is moeder van vijf geadopteerde kinderen. Als blijkt dat drie kinderen een verstandelijke handicap hebben, begint een lange zoektocht naar het beste voor haar kinderen. Beroepskrachten, maar ook mensen uit de eigen vriendenkring, denken het vaak beter te weten. Opkomen voor je kinderen wordt zo een moeizame strijd. De ik-persoon vertelt op indringende wijze over haar ervaringen. Over onbegrip en bureaucratie. Over vertwijfeling, eenzaamheid en hoop. Ondanks verschillende teleurstellingen weet zij, vasthoudend als zij is, veel voor haar kinderen te bereiken. Maar wel in het besef dat het nooit af is; dat er zomaar iets kan gebeuren waardoor je het gevoel krijgt weer helemaal van voren af aan te moeten beginnen. Dit verhaal is opgetekend uit de mond van een adoptiefouder, maar het lijdt geen twijfel: alle ouders van kinderen met een verstandelijke handicap vinden in dit boek herkenning, bemoediging en inspiratie.
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Eburon, Delft. ISBN 90 5166 672 1. Te bestellen bij de schrijfster .

25.10. Jij mág niet lief zijn, H. Rots

Jij mag niet lief zijn
Jij mag niet lief zijn
H. Rots

Het boek Jij mág niet lief zijn is verschenen februari 2004 wordt bijzonder goed beoordeeld. Het beschrijft de opvang van een kind dat op zesjarige leeftijd naar tehuis moet wegens een fors hechtingsprobleem. Pleegouders laten het kind niet los en beschrijven de opvang tot haar achttiende.

25.11. Adoptiekinderen

Adoptiekinderen
Adoptiekinderen
Femmie Juffer

Dit boek gaat over de opvang van kinderen die uit landen als Sri Lanka, India, China of Colombia geadopteerd worden.

25.12. Adoptie: ouderschap of hulpverlening

Adoptie
Adoptie
Coby Grasvelt

Hoe moet je adoptie-ouder zijn? Dit persoonlijk verslag van een ouder kan daarbij een goede steun zijn.

25.13. Adoptie

Adoptie
Adoptie
Yolande de Best

Dit boek gaat over adoptie uit het buitenland. Het boek geeft actuele informatie en praktische tips. Met interviews van (aspirant)adoptieouders.

25.14. Adoptie duurt een leven lang

Adoptie duurt een leven lang
Adoptie duurt een leven lang
W.G.J. Bastiaanse-Kuijpers

Welke problemen kan adoptie met zich meebrengen, zowel voor ouder als voor kind? Dit boek geeft een overzicht.

25.15. Niet meer leverbare boeken


25.16. Niet meer leverbare boeken

Dag allemaal,

Ik wil even reageren op het lijstje van boeken dat waarschijnlijk niet meer leverbaar is. Waarschijnlijk zijn deze titels nog wel te krijgen in de openbare bibliotheek. Dat is een lidmaatschap (meestal rond de 25 euro per jaar) toch wel waard, vinden jullie niet? En wie weet kan je daar nog wel veel meer informatie van je gading vinden. Mijn persoonlijk belang hierbij is dat wij graag een kindje uit Oost-Europa willen adopteren en dat ik bibliothecaris ben...

Groeten, Esther

25.17. Boeken over adoptie

Een uitgebreide lijst van boeken over adoptie kun je ook raadplegen op de site www.adoptievlaanderen.be. Je kunt ze ook via deze site bestellen. Voor meer info kan je ook terecht bij Mf familie.quintens@pandora.be .

Boeken rond pleeggezin en adoptie

 1. De adoptiemonologen, Marina Van Dongen
 2. Herrie in huis, Eva Harting
 3. De bewuste stiefmoeder, Addy Manneke
 4. boek Geboren in mijn hart, Anita van Gerner
 5. Net even Anders, M. Stilting, en G. Keijsers
 6. Net even Anders, Machteld Stilting en Gerard Keijsers
 7. Levensboek van een adoptiekind
 8. Samengestelde gezinnen, M. Feenstra
 9. Gewoon, omdat ik van jullie houd, Ingrid Mispelblom Beyer
 10. Jij mág niet lief zijn, H. Rots
 11. Adoptiekinderen
 12. Adoptie: ouderschap of hulpverlening
 13. Adoptie
 14. Adoptie duurt een leven lang
 15. Niet meer leverbare boeken
 16. Niet meer leverbare boeken
 17. Boeken over adoptie

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.