Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

76. Kinderbijslag! Extraatje of noodzaak?

Wat vindt U? Kinderen een hobby van ouders, ze draaien zelf maar voor de kosten op! Of is het de verantwoording van ons allemaal?

Zie ook de column.

Reactie voor op de website?

76.1. Noodzaak

Ik ben het volledig met Nell eens: kinderen zijn onze toekomst, en daar moeten we met zijn allen investeren. Het is geen vrijblijvende hobby.

Overigens: mensen die hun botten breken tijdens domme sporten, of hun lever verpesten door alcoholgebruik worden ook genezen met gemeenschapsgeld.

Mensen, die ooit kinderen waren, vormen de gemeenschap. Kinderen zijn de gemeenschap van straks. Zij moeten, hoe je het draait of keert, onze oude dag financieren. Misschien is de oplossing voor mensen die kinderen niet zien zitten, dat ze de oude-dag voorzieningen weer op individuele basis maken, zoals voor de oorlog. Toen waren kinderen (zoals in vele derde wereld landen) de oude-dag voorziening voor de individuele ouders. En zonder kinderen kon je stikken.

Lieve mensen: we vormen een gemeenschap, die voor elkaar opkomt in goede en slechte tijden. Als je elkaar helpt de kinderen groot te brengen, ook al zijn ze niet van jezelf, dan pas kun je elkaar ook helpen tijdens ziektes, ouderdom enzovoort.

Anja

Reactie voor op de website?

76.2. Wat kinderen geven

Ik vraag me dan af in wat voor kille wereld ze willen leven.

Is het niet het kind dat ons vaak troost, is niet het kind dat ons vertrouwt, is het niet het kind dat ons een lacht geeft, is niet het kind dat ons menselijker maakt?

Is geld, macht en status nu echt zo belangrijk in deze maatschappij?

Ik ben blij met mijn kinderen, zij geven namelijk mij mijn leven. Hopelijk komen ze er in Den Haag niet te laat achter.

Groetjes Ingrid

Reactie voor op de website?

76.3. Wat is een gezin?

Weten mensen tegenwoordig nog wel wat een gezin is? Of denkt ieder alleen nog maar aan zichzelf?
Een gezin is een plek waar mensen elkaar liefhebben en zich aan elkaar geven, voor elkaar zorgen en zich voor elkaar inzetten.

Hoe is het in de huidige maatschappij? Gezinnen raken steeds meer ontwricht, mensen hebben geen tijd meer voor hun kinderen, voor hun bejaarde ouders, voor zieke medemensen of ouderloze kinderen. Van één inkomen rondkomen is steeds moeilijker, moeders worden gedwongen buiten de deur te gaan werken, terwijl hun wordt aanpraat dat ze zich dan beter 'ontplooien' en hun werk van meer waarde is dan wat ze thuis doen. Aan de andere kant zijn er werklozen die geen kans krijgen om zelf voor hun gezin te werken.

Ondertussen wordt de "zorg" een steeds groter probleem, als oplossing moet de overheid dan maar zorgen voor kinderopvang, bejaardenopvang, verzorgingshuizen etc. Als het onze "zorg" maar niet is, want daar hebben we het te druk voor.......

Een oplossing?:
Gezinnen moeten weer in staat worden gesteld om als gezin van een inkomen te kunnen rondkomen en hun taak ten opzichte van kinderen en overige gezinsleden goed uit te kunnen oefenen, desnoods met speciaal zorggeld. Ze moeten geschikte woningen kunnen hebben en betalen, de maatschappij moet meewerken bij die opvoeding en verantwoording voor kinderen door ze te beschermen tegen drugs, pornografie, alcoholisme etc, door goed onderwijs toegankelijk te houden ook voor minder bedeelden, door gezinnen voldoende tijd te geven om zich onderling aan elkaar te kunnen wijden.

In tegenstelling hiermee valt de maatschappij de gezinnen aan in hun fundamentele rechten, ontkent deze rechten en behandelt de gezinnen zelfs openlijk onrechtvaardig. Zodoende worden gezinnen steeds meer slachtoffer van een Staat die zich niet meer in dienst stelt van het gezin, alleen nog maar van individuen, en we zien allemaal tot wat voor trieste toestanden dit leidt in deze maatschappij.

Antoinette

Reactie voor op de website?

76.4. Standpunt van de SP

Beste Nell,

De SP heeft op 19 februari van dit jaar een plan gelanceerd om te komen tot inkomensafhankelijke kinderbijslag.
De 6,4 miljard gulden die jaarlijks aan kinderbijslag wordt uitgekeerd moet inkomensafhankelijk verdeeld worden. Met name de één miljoen huishoudens die nu op het armoedeniveau leven zouden daar direct baat bij hebben. Naar schatting behoren tot die huishoudens 360.000 kinderen, die op allerlei terreinen tekort komen. De SP zal haar voorstel voorleggen aan minister de Vries van Sociale Zaken, nu de regering niet bereid is tot generieke verhoging van het minimuminkomen.

In Nederland krijgt ieder huishouden met kinderen kinderbijslag ongeacht of het inkomen van de ouder(s) minimaal of maximaal is. De kinderbijslag is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.

Wat voor mensen met een ruim inkomen niet veel meer is dan een toefje slagroom op de koffie is voor mensen op het minimum een absoluut noodzakelijke - maar te krappe - aanvulling op het inkomen. Nu de regering niet bereid lijkt het sociale minimum generiek te verhogen - ondanks dringende verzoeken daartoe van onder meer de vakbeweging, lagere overheden, tal van belangengroeperingen en ook de SP - zou herverdeling van de kinderbijslag een oplossing kunnen bieden. Hiermee wordt dan toch iets gedaan aan het in armoe opgroeien van kinderen.

Vorig jaar publiceerde de SP haar rapport "Alles kids?" met alarmerende gegevens over de gevolgen van de sociale tweedeling voor kinderen. Het rapport werd als een vroeg advies voor de kabinetsformatie gepresenteerd, maar volgens SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen loopt Paars II met een bocht om deze problematiek heen.

Vriendelijke groet,

Herman
SP

Reactie voor op de website?

76.5. Klein gezin, groot gezin!!

Ik begrijp het standpunt van de SP maar ten dele, want gaan zij nu uit van een éénoudergezin of zo?? Onze buurman verdient minder dan mijn man maar ze kunnen wel 3 keer per jaar op vakantie met hun 2 kinderen!! Zwart op wit hebben we dan wel meer geld maar we moeten er ook veel meer van doen. Offe is dat de bedoeling van de SP, dat de gezinnen ook naar verhouding allemaal even groot blijven? (klein?)

Sandra

Reactie voor op de website?

76.6. Kinderbijslag? Gelijk afschaffen!

Wie zo nodig kinderen wil, moet dat vooral doen. Maar dan niet achteraf klagen dat het leven zo duur is. Je weet immers precies waar je aan begint!

Wat mij betreft wordt de kinderbijslag dan ook per direct afgeschaft. Grote gezinnen zijn uit de tijd, en zelfs een tikkeltje asociaal! Ik vind het best raar dat ik het gezin van m'n buren mede moet financieren.

MJ

Reactie voor op de website?

76.7. Reactie op bericht MJ

Ja hoor! Laten we dan direct alle voorzieningen waar wij met z'n allen aan mee betalen in dit land maar afschaffen. Het is toch zo dat wij in onze nederlandse samenleving overal aan meebetalen. Denk aan ziektekostenverzekeringen onder andere. Er zijn mensen die van "onze" premies e.d een goede medische verzorging kunnen krijgen.

Ook onze ouders kregen kinderbijslag, om ons toch een beetje betere levensstandaard te kunnen geven. Wij betalen allemaal belasting om onder andere goed onderwijs te kunnen volgen. Vooral de mensen die geen kinderen willen hebben en bewust voor hun carriëre kiezen kunnen daarvan profiteren.

Maar ach waar zouden wij zijn zonder de egoïst in onze maatschappij.

Hilda

Reactie voor op de website?

76.8. Voor MJ

Blijf maar gezond dan!! Toevallig op deze pagina terechtgekomen en dan even katten! Stijlloos!

Sandra

Reactie voor op de website?

76.9. Wie is hier eigenlijk a-sociaal

Beste MJ

Ik voel me niet geroepen om met mensen zoals jij nog in discussie te gaan, en zeker niet op een website voor grote gezinnen, waar wij steun bij elkaar denken te vinden omdat we in het dagelijks leven al genoeg met jouw soort opmerkingen en vooroordelen te maken krijgen. Besef je dat zo'n opmerking heel kwetsend is, als je ons a-sociaal noemt? Ik bezoek deze website niet om hier ook nog eens gekwetst te worden. Lees in het archief van Ouders Online de discussie over kinderbijslag maar eens na, en ik vermoed dat je daar zelf ook aan meedeed, dan ben ik verder met jouw uitgepraat. Denk dan ook nog maar eens even na over wie hier eigenlijk a-sociaal is.

Antoinette

Reactie voor op de website?

76.10. in België

Als Nederlanders wonen wij sinds 8 jaar in Belgie. Voor kinderen is hier alles zeer goed geregeld. Ik wilde gewoon eens iets melden over de situatie bij de zuiderburen.

De kinderbijslag is voor ons doen erg hoog (4 kinderen onder de 10 jaar ƒ. 1400 per maand, los van de leeftijdstoeslagen bij 6 en 12 jaar). Onderwijs is gratis. Vanaf het 1e middelbaar krijg je een studietoelage naar je inkomen die meestal toereikend is voor de kosten van boeken etc. Vanaf 2,5 gaan de kinderen hele dagen naar school. De opvang is vanaf 7 uur tot 7 uur. Dat kost ƒ. 1,50 per uur voor achten en na vieren. De kinderdagverblijven zijn ƒ. 25,- per dag volledig aftrekbaar. Dan is er nog de Bond voor grote gezinnen (vanaf 3 kinderen) die geven o.a. een hypotheeklening tegen 2%. Wij met 4 kinderen krijgen levenslang 50% korting op het openbaar vervoer. Kinderen tot 12 reizen gratis met de bus. Op school kunnen ze voor ƒ. 2,50 warm eten. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Er is ook altijd een opvang voor als je even naar de kapper moet of iets dergelijks voor kinderen tot 6 jaar voor ƒ. 2,- per uur. Dit even als positief geluidje van hoe het hier geregeld is. En dan maken ze zich nog sterk voor meer kinderbijslag. Wisten jullie overigens dat de kinderbijslag in Frankrijk en Duitsland nog hoger is. Toch krijgt men hier gemiddeld 1,2 kind.

Saluutjes
Renate

Reactie voor op de website?

76.11. Het hellende vlak

Beste MJ,

Als je zo denkt, dan weet ik er ook nog wel een paar. Absurd? Ach, misschien niet op dit hellend vlak naar egoïsme.

 1. Wie zo nodig een auto wil, moet dat vooral doen. Maar dan niet achteraf klagen dat het rijden zo duur is. Je weet immers precies waar je aan begint!

  Wat mij betreft wordt de aanleg van autowegen dan ook per direct afgeschaft. Auto's zijn uit de tijd, en zelfs een tikkeltje asociaal! Ik vind het best raar dat ik de aanleg van wegen voor de auto van m'n buren mede moet financieren.

 2. Wie zo nodig een eigen huis wil, moet dat vooral doen. Maar dan niet achteraf klagen dat het huis zo duur is. Je weet immers precies waar je aan begint!

  Wat mij betreft wordt de hypotheekaftrek dan ook per direct afgeschaft. Eigen huizen zijn uit de tijd, en zelfs een tikkeltje asociaal! Ik vind het best raar dat ik het huis van m'n buren mede moet financieren.

 3. Wie zo nodig een drukke baan wil, moet dat vooral doen. Maar dan niet achteraf klagen dat het werk zoveel energie kost. Je weet immers precies waar je aan begint!

  Wat mij betreft worden voorrangsregelingen en stressopvang dan ook per direct afgeschaft. Drukke banen zijn uit de tijd, en zelfs een tikkeltje asociaal! Ik vind het best raar dat ik de baan van m'n buren mede moet financieren.

Theo

Reactie voor op de website?

76.12. Sluit de discussie

Beste mensen.

MJ wil één van de twee dingen: of provoceren, laat dan maar lopen, of het is een zogenaamde "Telegraaf" mening die weinig nuance bevat.

Sluit deze discussie aub, het is net zo onzinnig om aan een echtpaar dat geen kinderen wil krijgen te vragen waarom wil je kinderen?

Jeroen

Reactie voor op de website?

76.13. Welwel

Hallo

Ik vind bovenstaande reacties wat ongenuanceerd, maar moet toch zeggen dat ik er ook een kern van waarheid in vind zitten.

Als ik voor één kind kies omdat ik dan nog leuke dingen kan doen, vind ik dat anderen die voor meer kinderen kiezen dan ook zelf daar de lasten van moeten dragen.

En zonder meteen grote gezinnen aan te vallen, vind ik de redenatie dat gezinnen met veel kinderen onze toekomst financieren, te makkelijk want ook die kinderen moeten later, wanneer ze bejaard zijn, weer onderhouden worden.

Betekent dat laatste dat wanneer ik een kind heb, dat kind er twee moet nemen, en haar kinderen vier?

Hans

Reactie voor op de website?

76.14. Kinderbijslag blijft HARD NODIG!

Hallo allemaal,

Al een tijdje volg ik de pagina voor grote gezinnen. Wij hebben zelf 3 kinderen (9, 12 en 14 jaar) Wij zijn altijd heel blij als we weer kinderbijslag ontvangen. Wij hebben dat bedrag heel hard nodig om de broodnodige voorzieningen voor onze kids te kunnen betalen. We hebben 2 inkomens, omdat ikzelf arbeidsongeschikt ben (100% afgekeurd). Maar omdat wij twee inkomens hebben, vallen we overal buiten.

We krijgen geen huursubsidie, geen studietoelage, we betalen de hoogste eigen bijdrages bij gezinsverzorging enzovoort. Als de kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt, zou er volgens mij ook gekeken moeten worden, naar wat men van het inkomen overhoudt, na aftrek van maandelijkse lasten. Dat geeft een eerlijker beeld, dan zoals het nu gaat. Iemand die al veel te besteden heeft, hoeft zich geen zorgen te maken, over wel of niet nieuwe schoenen of een nieuwe winterjas, voor zijn/haar kinderen. Vaak klagen die mensen het hardst!!!!! Ook diegenen die de wetten bedenken, weten vaak niet hoe het voelt, wanneer je bepaalde dingen niet kunt doen, omdat je er geen geld voor hebt!!!!

Ellen

Reactie voor op de website?

76.15. Zeker geen kinderen?

Hallo allemaal

MJ,
Uitgaande van je reactie heb je zelf geen kinderen. Bij deze laat ik je weten dat ik jou reactie kan begrijpen. Toen ik zelf nog geen kinderen had dacht ik ook zo. Ik had ook zoiets van, Moet ik voor de kinderen van een ander gaan werken?? Maar nu ben ik zelf moeder en het is soms echt nodig om een extraatje te krijgen.

Je bent toch blij als je zelf een 13e maand of vakantiegeld krijgt? En geloof me, voor de kinderbijslag die je ontvangt kun je een kind echt geen drie maanden kleden en eten geven. Dus het is gewoon een extraatje.

Ik vind dat je niet moet oordelen over dingen waar je geen verstand van hebt!

Janinej

Reactie voor op de website?

76.16. MJ

De opvatting van MJ roept begrijpelijk nogal heftige reacties op. Zelf hebben wij vier kinderen en alhoewel we niet op de wintersport kunnen, ontbreekt het ons verder aan niets. Mede dankzij de kinderbijslag die gewoon nodig is.

Zelf vind ik het een beetje zwak van MJ dat hij een nadere onderbouwing kennelijk niet nodig vindt. Of hij heeft geen argumenten kunnen vinden.

Het tekent wel dat hij geen flauw benul meer heeft van de dragende gedachte van de verzorgingsstaat waar zijn ouders misschien ook hun steentje aan hebben bijgedragen: solidariteit.

Overigens heeft een samenleving demografisch gezien minimaal drie kinderen per gezin nodig enkel en alleen om in stand te blijven. Bovendien: wie zou het gewenste kindertal moeten bepalen? De overheid? Een, twee of drie kinderen.....? En als je er toch vier neemt? Een boete? Hoe zit het trouwens met grondwettelijke en internationaal rechtelijke aspecten?

Tja....toch maar niet doen MJ. Zelfs paars krijgt langzaam maar zeker oog voor het belang van ondersteuning van gezinnen. Nu MJ nog.

Arnold

Reactie voor op de website?

76.17. Bovenmodale kosten: kinderbijslag inkomensonafhankelijk!

Ik ben tegen het inkomensafhankelijk stellen van de kinderbijslag. Ook mensen met een bovenmodaal inkomen, waartoe wij ook behoren, hebben de kinderbijslag hard nodig. Onze kosten zijn nl. ook bovenmodaal en wij komen nergens voor in aanmerking, behalve voor de kinderbijslag.

We wonen in een mooi, maar gewoon rijtjeshuis, we hebben weliswaar twee auto's, maar dat is noodzakelijk, daar mijn man vanwege het bovenmodale inkomen gemiddeld 6 dagen per week werkt en zeer veel in het buitenland zit.

De kosten voor het voortgezet onderwijs zijn ondanks het boe- kenfonds dat de school gelukkig heeft, behoorlijk door alle extra activiteiten die bij het voortgezet onderwijs horen. Alle vijf kinderen zitten op een sport, en de jongste twee zit- ten daarnaast op zwemmen.

Natuurlijk zou het ook zonder kunnen, maar ik vind, dat sporten noodzaak is voor kinderen. Daarnaast is onze derde zoon met klompvoetjes geboren. Na 3 operaties in 4 jaar tijd is e.e.a. redelijk hersteld. Maar de in het begin wekelijkse ritten naar het ziekenhuis waren wel voor eigen rekening. De schoenen die hij elke 2.5 maand nieuw moet hebben (gelukkig hoeft hij geen ortophedisch schoensel) zijn ook voor onze rekening. Natuurlijk zijn we blij, dat hij gewone schoenen aan kan, dolgelukkig zelfs, maar 5/6 keer per jaar gemiddeld 150,-- 180,-- gulden hakt er echt wel in. Onze jongste dochter is zwaar astmatisch en heeft voedselallergie. Dat vergt ook het nodige van het budget.

Dus ook al zijn wij bovenmodaal, wij zijn elke drie maanden dolgelukkig als de kinderbijslag binnen is. Dan kan de garage betaald worden, het huis, zwembadabonnementen etc. Wasmachines en afwasmachines en drogers, luxe artikelen oké, maar als groot gezin kun je bijna niet zonder, gaan altijd op een ongelukkig moment stuk, net als de bodem van onze portemonnee in zicht is. Dan is de kinderbijslag onze redding.

Dus conclusie: AFBLIJVEN VAN DIE KINDERBIJSLAG zij is nodig als (te geringe) bijdrage aan de opvoeding van de kostwinnaars en kostwinnaressen van de toekomst. Zij moeten straks onze AOW opbrengen, of zullen ze die ook inkomensafhankelijk maken ........

Corry

Reactie voor op de website?

76.18. Voor MJ

Even een reactie op de bewuste MJ. Wat heb ik een medelijden met jou, zo'n zielig persoontje die zich even moet afreageren en dat dan maar over de rug van onze kinderen doet. Hopen dat je nooit een been breekt, want dan moeten wij daar ook nog aan meebetalen. Ik bedoel, als ouder kies je inderdaad voor de grootte van je gezin. Maar als je meer dan één of twee kinderen hebt, moet je daar dan voor gestraft worden? Nee! Het is voor jou te hopen dat je nooit kinderen krijgt als je zo'n idiote instelling hebt. En wat de regering betreft, onze kinderen hoeven niet de dupe te worden van al jullie bezuinigingen.

Wilma

Reactie voor op de website?

76.19. MJ heeft wel gelijk!

Beste MJ,

Ik geef jou helemaal gelijk! Wij hebben best een groot gezin, maar vind het minder a-sociaal omdat wij het kunnen betalen en geen steun nodig hebben. Ik begrijp het ook niet hoor dat mensen kinderbijslag-afhankelijk zijn. Dan vraag ik me ook af waarom al die kinderen als je het niet eens allemaal zelf kan bekostigen? Nee hoor wij ontvangen het wel, het is een piepklein beetje van wat wij aan kleding uitgeven. Het is een extraatje waar wij om lachen. Het mag van mij ook per direct afgeschaft worden, misschien helpt het de mensen kwa kinderen krijgen een beetje verstand bij te brengen dat het wel degelijk belangrijk is om naar je inkomen en toekomst te kijken eer je aan de zoveelste begint.

Petra

Reactie voor op de website?

76.20. Kinderbijslag

Zit ik verder te surfen, kom ik weer Petra tegen met haar uitgesproken mening, dat ik mij weer geroepen voel om te reageren, ook naar MJ. Ik heb ook gereageerd op je vorige item, en je daar zelfs een verwend mens genoemd. Daar sta ik nog steeds achter en buiten dat ben je absoluut niet sociaal voelend. Dat jij het zo "goed" hebt, is alleen maar fijn voor je, maar wil je mensen die het wel goed kunnen gebruiken het ontnemen????? Als het voor jullie een "lachertje" is, waarom stort je het dan niet naar een goed doel,het leger des Heils bijv. Die zullen jullie lachertje zeker goed kunnen gebruiken en dan kunnen zij ook lachen. Ik hoop in ieder geval dat je je kinderen sociaal voelend op voed!!!!! Want dit vind ik pas a-sociaal!!!! Ik weet niet wat voor opleiding jullie genoten hebben, maar van emotionele intelligentie is hier geen sprake, dit is behoorlijk kortzichtig!!

Eigenlijk het niet waard om er op in te gaan, maar ik kan het niet laten.
Floortje

Reactie voor op de website?

76.21. Voor je leven

Wat heerlijk om te horen Petra dat jij het toch allemaal niet nodig hebt, waarom stort je het niet gewoon terug joh, het is voor jou toch alleen maar een lachertje. En ben jij nou echt van mening dat men niet nadenkt voor dat ze aan kinderen beginnen? Ik bedoel, kinderen neem je voor je leven, dus neem nou maar van mij aan dat daar heel goed over nagedacht wordt. En wat de kinderbijslag betreft ik ben heel blij dat wij in een land wonen waar het bestaat, gewoon om de kleine extra dingetjes te kunnen doen die hoogstwaarschijnlijk niet gedaan kunnen worden zonder. En net als Floortje was ik niet van plan om te reageren maar ik vond jouw verhaal van zo'n kortzichtigheid getuigen dat ik toch wel heel graag mijn mening wou geven.

Wilma

Reactie voor op de website?

76.22. Oordeel niet

Petra,

Misschien heb je genoeg geld, maar van enige beschaving of respect voor je medemens merk ik niet zoveel. Je hebt het over 'lachertje' en 'piepklein' beetje. Je doet m.i. schamper over mensen met een laag inkomen en veel kinderen. Wat wil je dan? Per   22.689,01 (bruto) per jaar een kind erbij? Ik doe maar een gooi?! Denk jij nou echt dat mensen met veel kinderen niet nadenken over de financiele kant van de zaak?

Ik denk alleen dat iedereen hiervoor een andere maatstaf heeft. Dat is, helaas voor jou, niet iets wat een ander kan bepalen. Noch kun je kinderen van zulke mensen 'zielig' noemen. Ik denk dat het helemaal niet slecht is voor kinderen om: (a) niet alles te krijgen wat ze willen, en als, dan zeker niet nieuw (fietsen e.d) en (b) niet in dure merkkleding te lopen. Etc.

Het feit dat ik niet werk, omdat ik nu eenmaal voor veel kinderen heb gekozen, en jij wel, hoewel je voor veel kinderen hebt gekozen, geeft mij toch ook niet de vrijheid te zeggen dat ik vind dat het egoistisch is dat je veel kinderen hebt omdat je, ipv. bij ze te zijn, werkt of studeert? Dat is jouw keuze.

Dus oordeel niet.

En er kan zoveel in een mensenleven gebeuren wat je niet in de hand hebt, ook als je alles goed geregeld hebt hoor. Ik hoop dat het jou nooit overkomt.

Groetjes Anna

Reactie voor op de website?

76.23. Kom maar eens kijken

De eerste keer dat ik hier op deze site kwam las ik jouw stukje over mensen met geld die het alleenrecht zouden hebben op een groot gezin. Nu schijnt de kinderbijslag voor jou een lachertje te zijn. Ik vraag mij serieus af hoe jij zo arm van binnen bent geworden. Waarschijnlijk te makkelijk aan materiele dingen gekomen in je leven? Wat zul jij je vaak eenzaam voelen van binnen zeg. Of wil je beweren dat jij echt gelukkig kan zijn omdat jouw kinderen met etiketjes (merknamen noem jij dat geloof ik) op hun kleding rondlopen in plaats van in met liefde zelfgemaakte kleding van een "arme" moeder?

Het enige dat een kind werkelijk nodig heeft is de wetenschap dat er mensen zijn die echt van hem of haar houden. Al zou je dan in een hutje op de hei wonen, gelukkig zijn kun je altijd en overal. Dat is iets dat jij eens zou moeten leren. In klassen kom ik regelmatig moeders als jij tegen en weet je, met een hoop van die kinderen van die moeders heb ik zo'n intens medelijden. Altijd maar moeten voldoen aan een beeld van die moeder die vind dat ze alles zo mooi voor elkaar heeft.

Ik ben er van overtuigd dat jij jouw kinderen pas tot zelfstandige, gelukkige volwassenen op kunt voeden als jij in leert zien dat alle materiele zaken bijzaak zijn. Jij wilt zo sterk geloven dat geld heilig is en noodzakelijk voor geluk dat ik jou uit wil nodigen om eens bij mij thuis op visite te komen en eens te ontdekken hoe een alleenstaande moeder van 6 kinderen in een nauwelijks bewoonbaar huis, afhankelijk van de bijstand (en ontzettend blij met de kinderbijslag) leeft. Ik denk dat er wat vooroordelen van jou in duigen zullen vallen.

Neem trouwens gerust je kindertjes mee. Ze zullen zich hier geen moment vervelen en graag terug willen komen. Dit is geen loze uitnodiging. Kom gewoon eens langs. Ik zou je graag een andere kant van het leven laten zien in plaats van het leven waarin jij jezelf gevangen houdt. Je zult merken dat je hier echt welkom bent, gewoon zoals je bent.

Groetjes van Ilona

Reactie voor op de website?

76.24. Ouders weten wel beter

De kwestie Kinderbijslag wordt mijns inziens door de meesten die hierover een bijdrage geschreven hebben veel te persoonlijk en emotioneel benaderd.

Laten we stellen dat alle ouders, ongeacht hun inkomen, kosten en verantwoordingen hebben die die de kinderlozen (of mensen met volwassen kinderen) met een gelijkstaand inkomen niet dragen. Laten we ook stellen dat alle kinderen, hoe lief en aanhankelijk ze ook zijn, financieel gezien op korte termijn een noodzakelijk kwaad zijn. Op de lange duur zullen we allemaal op meerdere of mindere mate gaan afhangen van de produktiviteit en belastingbijdragen van de jongeren, hoe groot onze persoonlijke spaarpot ook mag zijn.

We moeten over die Kinderbijslag niet zo naief doen. Wat is het uiteindelijk? Het is geld dat van ons is, maar dat ons via de belastingen afgenomen is en waarvan de staat, als we het heel lief vragen, ons een beetje teruggeeft.

Subsidies en belastingaftrek voor creches, goedkoop reizen, kinderbijslag op de giro en wat nog meer? Schaf het a.u.b. af en laat in plaats daarvan de verdieners die andere mensen ondersteunen (meestal kinderen en veelal ook vrouwen die thuis voor die kinderen zorgen en daarmee niemand tot last zijn) een zo groot mogelijke portie van hun zuurverdiende geld voor hun eigen gezin behouden.

De staat hoort niet te beslissen hoe ouders hun kinderen opvoeden (thuis of in de creche) of hoe ze hun geld uitgeven. Ook moet het niet tot botsingen komen tussen ouders en kinderlozen.

De goedkoopste, eenvoudigste en meest neutrale oplossing is een royale belastingaftrek voor afhankelijken. De meeste ouders, vooral wanneer het om geld gaat, zijn zuiniger en verstandiger dan de overheid.

Annemieke

Reactie voor op de website?

76.25. Reactie op MJ

MJ, heb je er al eens over nagedacht wie jou straks moet verzorgen als je 70 bent en in een bejaardentehuis of verzorgingstehuis zit? Tegen die tijd kun je beter een pilletje of zo nemen want je denkt toch niet dat onze kinderen dat gaan doen?

Carolien

Reactie voor op de website?

76.26. Hoor haar nou!

Beste MJ,

Jij hebt zeker met je man of vriend een fantastisch inkomen he? Ik begrijp niet dat jij zo verschrikkelijk kortzichtig bent. Mijn man en ik zijn een samengesteld gezin, hij heeft 2 kinderen en ik heb 2 kinderen. Ik koos er ook niet voor om te trouwen en weer te moeten scheiden door allerlei kut-problemen waar jij in jouw zorgeloze bestaantje weinig van af weet, zo te horen. En zal ik jou eens wat vertellen, het zal toch niet zo worden,dat door type's zoals jij, enkel de rijkere mensen kinderen mogen hebben? Mijn man en ik hebben ook een heel goed salaris en wij hebben bepaald geen armoede, maar ik vind niet dat jij over de gevoelens voor kinderenwensen van andere mensen ook maar iets te zeggen hebt, met je afschaffen. Als jij nu een fijne baas hebt he, en je wordt heel toevallig ziek of arbeidsongeschikt, dan zitten wij toch ook niet te zeiken dat wij jouw WAO of ziektewet ook indirect moeten betalen? Nee, sorry hoor maar ik denk dat jij even te gauw met je mening hebt klaargestaan, en ik ben blij dat ik kinderbijslag mag ontvangen. Want ga jij maar eens kleding en schoolgeld voor 2 tot en met 4 kinderen of meer betalen, zonder kinderbijslag. Ik zou niet zonder kunnen, misschien jij wel. En als je het echt vervelend zou vinden om het te ontvangen, dan geef je jouw kinderbijslag aan een bijstandsmoeder bij jouw uit de buurt, want jij kunt toch zonder? Tssssss, dan ben je voor mij een heldin, en doe je echt iets nuttigs!

Diana

Reactie voor op de website?

76.27. Voor MJ

Jeetje wat een gezwets. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat er ook mensen zijn die niet echt gekozen hebben voor een groot gezin; Wij hebben een tweeling en wilden graag één kindje erbij dat werdt dus een DRIELING dus hebben we nu vijf kids.

En wat betreft de afschaffing van kinderbijslag. Ik hoop dat je gezond blijft want we kunnen natuurlijk ook de wao afschaffen en als jij je baan verliest kunnen we ook natuurlijk de uitkeringen stopzetten. En ga zo maar door. Maar voor jou geldt eigenlijk maar één ding: als jij nu eens begint met de anonimiteit af te schaffen en eens een bericht stuurt met je eigen naam en email adres dan vind ik dat je pas zulke wartaal uit mag slaan.

Henrieke

Reactie voor op de website?

76.28. Even een reactie op MJ en Petra

Sorry maar ik vind jullie twee wel erg kort door de bocht. MJ, zo te horen heb je geen kinderen en vind je het dus onzin dat jij betaalt voor andermans kinderen. Nou als jij later ziek wordt, heb je geen kinderen die voor je kunnen zorgen en kun je dus meteen ergens worden opgenomen of zoiets. Lekker, mogen wij voor zo'n oude knar gaan betalen. Dat de persoon iemand zoekt die de zorg op zich neemt. Zou je het dan fijn vinden als je toch ook iets kreeg? ik denk het wel.

Wat betreft Petra dat jij voor je carriere kiest en zo dus veel kinderen kan nemen is goed. Maar er zijn mensen die ook van kinderen houden en er voor thuis blijven om ze te verzorgen. Deze mensen hebben dus een lager inkomen en hebben het bedrag hard nodig. Ik vind je een beetje omhooggevallen, en je voelt je te goed voor anderen. Get to the real world lady! Als je het kan missen dan moet je het weggeven, maar dat doe je niet en toch houd je het mooi!

MvN

Reactie voor op de website?

76.29. Groot gezin kritiek

Hallo,

Wat een verschrikkelijke opmerking zeg, net zolang doorgaan tot er gestoorde kinderen komen.... Zulke dingen hebben wij ook wel gehoord, dat we de goden verzochten, dat dit niet goed kon gaan ed. Oftewel, als je een kind krijgt waar iets mee is, dan heb je daar met een groot gezin zelf om gevraagd, dus red je je er maar mee.

Zelf zie ik het anders: je krijgt een kind, en daar mag je voor zorgen, en dan kun je geen voorwaarden stellen van zo'n kind wil ik wel en zo'n kind wil ik niet. Elk kind verdient evenveel liefde en verzorging, en ik ben blij voor jullie kinderen dat ze bij jullie terecht zijn gekomen waar ze krijgen waar ze recht op hebben.

Heel veel sterkte en geniet van je gezin, elk kind is de moeite waard toch?

Reactie voor op de website?

76.30. Positief in groot gezin

Beste Petra,

Ook ik kan het prima redden met mijn grote gezin. En hoef mijn kinderen in principe niets te ontzeggen. Toch krijgen ze zeker niet alles wat hun hartje begeert, omdat ik wil dat ze leren dat je voor sommige dingen hard moet werken. Dat niet alles in het leven komt aanwaaien. Jij zult het waarschijnlijk verwaarlozing van mijn kinderen vinden. Ik noem het: vormen van karakter. En vind je echt dat je kinderen merkkleding nodig hebben of vind je het gewoon fijn dat de wereld kan zien dat je geld hebt?

Ben je vergeten waarom jij voor een groot gezin koos? Was dat niet omdat er nog een kindje in je hart paste en je er naar verlangde. Of keek je in je knip en vond je dat je er wel een bij kon nemen voor je status? Wie ben jij om mensen met een lager inkomen te verbieden om een groot gezin te nemen?

Ik zelf kom uit een groot gezin en mijn ouders hadden het niet breed, maar liefde en aandacht was er altijd. Dit heeft er tevens bij meegedragen dat ik al vroeg mijn eigen verantwoordelijkheid nam zo dat ik me nu prima kan redden. Dat wil ik ook voor mijn kinderen.

Ik hoop voor jou dat jouw kinderen prettige volwassenen worden maar zoals je nu bezig bent geef ik dat weinig kans........

Ellis.

Reactie voor op de website?

76.31. Kinderbijslag inkomensafhankelijk maken

Ik ben het helemaal eens met de SP. Inkomensafhankelijke kinderbijslag. Rijke mensen hebben geen kinderbijslag nodig. Het moet een voorziening zijn voor mensen die het echt nodig hebben! Wij kunnen als gezin heel royaal leven, mooi, groot vrijstaand huis, 2 goede auto's voor door de deur, kinderen een vette spaarpot voor hun studie later. Ieder kind zit op 2 clubjes. Wat moet ik met de kinderbijslag? Dit gaat gewoon op de spaarrekening van de kinderen.

Schandalig dat ik extra geld krijg van de staat wat ik niet nodig heb, terwijl andere mensen van een veel te kleine uitkering moeten leven.

Lucy

Reactie voor op de website?

76.32. Overdaad schaadt

Lucy,

Wat ben ik blij te horen dat het jullie gezin zo voorspoedig gaat dat Kinderbijslag overbodig is. Maar is dat een voldoende reden om voor te stellen dat het afhankelijk hoort te zijn van het inkomen?

Kinderbijslag is geen uitkering die is ingevoerd om arme mensen bij te staan. Het komt in weze neer op een gedeeltelijke teruggave van belastingen uit erkenning van het feit dat ouders met afhankelijke kinderen verantwoordingen en lasten dragen die de kinderlozen en ouders met volwassen kinderen niet ten deel vallen. Het lijkt me verstandig om dat principe in ere te houden, want anders is het hek van de dam. Als hypotheekrente belastingaftrekbaar is zien jullie daar liever ook van af omdat jullie die steun niet "nodig" hebben?

Het is waar dat overdaad schaadt. Als het jullie dwars zit schrijf dat geld dan niet over op de spaarrekening van kinderen die al genoeg hebben. Denk eens na over kinderen in Nederland en/of het buitenland die niet zo goed bedeeld zijn en zorg er in de toekomst voor dat de Kinderbijslag wordt overgeschreven op de rekening van een liefdadigheid die het goed zal weten te besteden.

Annemieke

Reactie voor op de website?

76.33. Ik ben er wel blij mee

Beste Petra,

Ik vind het leven erg duur geworden na de invoering van de Euro en alle extraatjes waar wij recht op hebben zijn mij welkom. Zo ook de kinderbijslag, ik gebruik dit bedrag voor kleding voor de kinderen elke drie maanden. Ik zou het jammer vinden wanneer dit zou worden afgeschaft en met mij velen.

Wij hebben een redelijk inkomen en we hebben niet te klagen maar doordat je tot de middenmoot behoort krijg je nergens korting op en moet je alles zelf betalen. Met een tweeling van 7 jaar en een puber van 15 kan dat flink in de papieren lopen. Het werkweekje van mijn dochter, skiën in Oostenrijk, kostte mij 525,-- Euro (was een enorm succes!)en dan nog de aanschaf van boeken en praktijkkleding voor de koksopleiding, dus de kinderbijslag is een welkom extraatje. Het is niet zo dat wij volledig afhankelijk zijn van dit bedrag, maar menigeen in een uitkeringspositie is dat wel. (en dat zijn echt niet altijd mensen die ervoor gekozen hebben in deze positie te zitten)

Petra jij bent in een bevoorrechte positie met een man die een hoog inkomen verdient, dus voor jou is het makkelijk praten. Niet iedereen heeft zo'n mazzel gehad als jij en je man, soms lopen de zaken anders in je leven en moet je roeien met de riemen die je hebt. Het afschaffen van kinderbijslag en bijv. hypotheekrente aftrek zou een financiële ramp voor velen betekenen (grote gezinnen,kleine gezinnen, tweeverdieners en alleenstaanden)

groetjes inge

Reactie voor op de website?

76.34. Vraagje

Hoeveel mag een student verdienen per maand of per jaar zodat de ouders het kindergeld niet kunnen verliezen? Dank u bij voorbaat.

Vicky

Reactie voor op de website?

76.35. Bijverdienen en kinderbijslag

Beste Vicky,

als uw kind 16 of 17 jaar is en nog bij u in huis woont, mag uw kind tot € 1.175,-- netto per kwartaal bijverdienen. Als uw kind € 1.175,-- of meer verdient komt de kinderbijslag voor dat kwartaal in zijn geheel te vervallen. Tijdens de zomermaanden (juni, juli en augustus) mag uw kind met vakantiewerk € 1050,- netto extra bijverdienen. Ik hoop dat ik uw vraag heb beantwoord.

groeten Shane

Reactie voor op de website?

76.36. Volgens mij lokken Mj pe en lucy een discussie uit

Beste MJ, Petra en Lucy

Volgens mij zijn jullie er goed ingeslaagd om deze discussie levend te houden. Natuurlijk is het belachelijk om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Zouden jullie als rijke stinkers toch niet missen he. Wij hebben ook een behoorlijk inkomen met vijf kinderen. Maar om nu te zeggen dat wij die kinderbijslag als exstra zien, nou nee, het weegt niet op tegen de kosten want b.v op middelbare scholen wordt er aleen naar het salaris gekeken en niet hoeveel kinderen je al op b.v een andere middelbare school hebt zitten. Dus kassa.

Nou en je moet dan alleen of samen wel een heel dik salaris hebben om die kinderbijslag een lachertje te vinden. Wij vinden dit een lachertje omdat dit natuurlijk veel te weinig is. En als je nu twee kinderen hebt en een boven modaal inkomen of je hebt er 5 of meer hoop ik toch echt niet dat ze het inkomensafhankelijk maken(zoals bij scholen, sportclubd ed) Het zou toch niet eerlijk zijn dat de mensen met een bovenmodaal inkomen met twee kinderen hetzelfde zouden ontvangen dan gezinnen met het zelfde inkomen met 5 of meerdere kinderen.

Ook al heb je voor meerdere kinderen gekozen hoef je daar toch niet voor gestaft worden door die kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Zo van had je het maar bij twee gehouden dan had je wat beter in de slappewas gezeten. Je gaat toch ook niet zeggen dat die gezinnen met een bovenmodaalinkonen met twee kinderen geen recht hebben op kinderbijlag. Want die verdiennen al genoeg, nou die hebben wat extsra is dat erg? Nou die gun ik het net zo goed hoor.

Jessica

Reactie voor op de website?

76.37. Wat bedoel je?

Hallo Jessica,

In jouw berichtje staat "bijvoorbeeld op middelbare scholen wordt er alleen naar het salaris gekeken en niet hoeveel kinderen je op b.v. een andere middelbare school hebt zitten. Dus kassa". Bedoel je daarmee dat de ouderbijdrage inkomensafhankelijk is op een middelbare school?

groet Willeke

Reactie voor op de website?

76.38. Mijn mening

Rare discussie hier hoor!

De hypotheekaftrek mag wat mij betreft worden afgeschaft. Door de mogelijkheid die nu geboden wordt om de hypotheek voor een deel op de belastingen af te wentelen, blijven de prijzen van huizen (op een kunstmatige manier) veel te hoog. Elke huurder betaalt mee via de belastingen voor het huis van een ander. Kan niet, mag niet. (zal ook wel verdwijnen op den duur).

Voor kinderblijslag geldt hetzelfde, vind ik. Een achterhaald idee! Geef de mensen een zodanig salaris, dat ze er (eventuele) kinderen op een fatsoenlijke manier mee kunnen onderhouden. Eventueel zie ik wel een mogelijkheid om de (extra) kosten die het opvoeden van kinderen met zich meebrengt voor een deel van de belastingen te kunnen aftrekken. Maar kinderblijslag: feodaal en volkomen uit de tijd.

En het idee van de SP om kinderblijslag inkomensafhankelijk te maken? Waarom zou je dan nog pogingen ondernemen eventueel cariere te maken of te proberen een beter betaalde baan te bemachtigen. Je bent een dief van je eigen portemonnee, toch? (Zo laagdunkend: arme mensen kunnen niet rekenen of zo??) En heel het idee is sowieso "discriminerend" voor mensen die wel een redelijk inkomen verdienen.

Saartje

Reactie voor op de website?

76.39. Schoolgeld inkomstenafhankelijk

Het is op sommige middelbare scholen inderdaad zo dat het schoolgeld afhankelijk is van je inkomen. Bij onze dochter wel en bij onze zoon weer niet. Ook bij peuterspeelzalen is dit zo. Wij hebben toen voor onze tweeling dan ook voor een peuterspeelzaal gekozen waar iedereen ongeacht het inkomen het zelfde betaalde (was een hele leuke peuterspeelzaal). Dit scheelde ons wel 40 euro per kind per maand. Bij onze basisschool krijg je wel korting als er meerdere kinderen op school zitten.

En voor Saartje:
Ik snap ook wel dat je je als huurder van een woning je afvraagd, waarom heb ik als huurder niet die belastingaftrek, die huizenbezitters wel hebben?. Vraag het de belastingdiens zou ik zo zeggen. En het van de belasting terug krijgen, die kosten van de kinderen die moet je dan als allenestaande zonder kinderen ook aan mee betalen. Dat is volgens mij lood om oud ijzer.

Jessica

Reactie voor op de website?

76.40. Eens met Petra en MJ

Ik ben het eens met reacties van Petra en in delen van MJ. Ik zal het iets nuanceren aangezien we hier op een website zijn van groot gezin en ik snap best dat er veel mensen zijn die hier steun zoeken en het niet gemakkelijk hebben met een groot gezin.

Allereerst ben ik het er mee eens dat kinderen een keuze zijn vandaag de dag. Anders dan vroeger komt de pastoor niet meer langs als je na 2 jaar getrouwd nog geen kids hebt rondlopen en er zijn een heleboel (on)bewust kinderloze paren.

Als kinderbijslag wordt afgeschaft maar dit geldt ten goede komt van algemene voorzieningen, dus onderwijs, zorg, infrastructuur, etc. zorg je al voor een samenleving waar minder potjes zijn die naar allerlei groepen, soorten en type mensen gaat.

Nu in het huidige kabinet ook het H-woord is gevallen, zal dit ook veel gezinnen aangrijpen maar daarnaast ook kinderlozen en huurders. Als je zorgt voor minder niche-groepen die allemaal hun eigen potje hebben en deze proberen te verdedigen, blijft iedereen binnenboord en krijg je niet het individualistische gedachtegoed van "ik betaal voor de hobby van m'n buurman" maar dan komt het ten goede aan de kernverantwoordelijkheden van de overheid: Onderwijs, zorg, defensie, infrastructuur.

Wellicht dat ik met dit gedachtegoed een beetje tegen de SP indrijf, het is namelijk nogal anti-verzorgingsstaat, maar mensen, uiteindelijk als de belastingen omlaag kunnen omdat je minder potjes hoef te vullen, profiteren jullie als grote gezinnen daar ook kan en merk je het wegvallen van de kinderbijslag niet eens.

Bert

Reactie voor op de website?

76.41. Kinderbijslag is noodzaak

Ik kan me hier best behoorlijk kwaad om maken om dit soort opmerkingen JIJ wilt toch zo veel kinderen het is allemaal je eigen probleem ga zo maar door.

Maar onze kinderen zijn wel de kinderen die zo meteen de arbeidsmarkt op moeten en die dus ook er voor gaan zorgen dat JIJ een beetje normale oude dag heb (voor hoe ver die nog bestaat).

Hier is de kinderbijslag hard nodig. Hier worden er kleren van gekocht en schoenen, Niets geen extraatj. Zonder de kinderbijslag zou ik niet weten hoe we dit zouden moeten rond breien. En zo met ons nog veel meer gezinnen.

Ik vind wel dat het inkomensafhankelijk mag worden.

mama van bijna 5

Reactie voor op de website?

76.42. Bedankt

Hallo allemaal,

Ik ben tegen inkomensafhankelijke kinderbijslag en vind dit dan ook een prachtig mooi forum, kan hier enorm veel van jullie woeste argumenten van gebruiken. De rijkeren in onze maatschappij dragen al veel meer af dan de gemiddelde arbeider, dus belachelijk dat zij dan ook nog eens geen kinderbijslag meer krijgen, artikel 1 van de grondwet iedereen heeft hier recht op.

ik doe vwo dus ben serieus te nemen

17 jarig knaapje

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Kinderbijslag! Extraatje of noodzaak?

 1. Noodzaak
 2. Wat kinderen geven
 3. Wat is een gezin?
 4. Standpunt van de SP
 5. Klein gezin, groot gezin!!
 6. Kinderbijslag? Gelijk afschaffen!
 7. Reactie op bericht MJ
 8. Voor MJ
 9. Wie is hier eigenlijk a-sociaal
 10. in België
 11. Het hellende vlak
 12. Sluit de discussie
 13. Welwel
 14. Kinderbijslag blijft HARD NODIG!
 15. Zeker geen kinderen?
 16. MJ
 17. Bovenmodale kosten: kinderbijslag inkomensonafhankelijk!
 18. Voor MJ
 19. MJ heeft wel gelijk!
 20. Kinderbijslag
 21. Voor je leven
 22. Oordeel niet
 23. Kom maar eens kijken
 24. Ouders weten wel beter
 25. Reactie op MJ
 26. Hoor haar nou!
 27. Voor MJ
 28. Even een reactie op MJ en Petra
 29. Groot gezin kritiek
 30. Positief in groot gezin
 31. Kinderbijslag inkomensafhankelijk maken
 32. Overdaad schaadt
 33. Ik ben er wel blij mee
 34. Vraagje
 35. Bijverdienen en kinderbijslag
 36. Volgens mij lokken Mj pe en lucy een discussie uit
 37. Wat bedoel je?
 38. Mijn mening
 39. Schoolgeld inkomstenafhankelijk
 40. Eens met Petra en MJ
 41. Kinderbijslag is noodzaak
 42. Bedankt

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.