Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

48. Groot gezin en allochtoon

In de column Groot gezin/allochtoon lezen we wat je te horen krijgt als je een groot gezin hebt en daarnaast allochtoon. Wat vindt u hiervan, wat zijn uw ervaringen, deel ze met ons.

Reactie voor op de website?

48.1. Respect en sympathie

Hallo Habiba,

Ik wil je graag even het omgekeerde zeggen: het valt me altijd op dat ik van moslimvrouwen zoveel respect en sympatie krijg en zo leuk met ze kan praten. In ieder geval hebben jullie respect en steun vanuit je eigen gemeenschap en familie en dat is voor nederlandse vrouwen vaak niet zo. Misschien zijn het straks juist de allochtonen die de maatschappij nog laten zien wat een stabiel gezin inhoudt. Die discriminatie is erg, ik weet het omdat wij ook nogal donker zijn en weleens voor stomme turk ofzo worden uitgescholden.

Groetjes, Antoinette

Reactie voor op de website?

48.2. De dupe van slecht beleid

Hallo Allemaal,

Eerst wil ik even zeggen dat ik ieder zijn mening respecteer (hoewel ik een goede discussie niet uit de weg ga). En absoluut niet vind dat Nederland vol is, ik vind ook dat we als Nederland, financieel zeker, nog meer mensen op kunnen nemen. Zo vol is Nederland nou ook weer niet.

Dit gezegd hebbende, kan ik nu gericht reageren op het hete hangijzer. Ik vind dat de regering en dan in het bijzonder het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) erg onzorgvuldig met zijn cliënten omgaat. Ik heb er een korte tijd voor gewerkt en heb me al die tijd erg verbaasd over deze instelling. Het gaat daar echt niet over het opvangen van gestrande mensen maar over geld verdienen.

Natuurlijk is een moslim niet een asielzoeker maar voor het grote publiek is er geen verschil. En als een gewone nederlander 3 jaar of meer moet wachten op een woning en een asielzoeker krijgt er direct een, (zo is de situatie op Texel), dan zijn de verhoudingen scheef en krijgt de buitenlandse nederlander de hele shit over zich heen. En als die dan ook nog een groot gezin hebben dan is het makkelijk om daar laag bij de grondse opmerkingen over te maken. Zeker als er een groepje omheen staat is het makkelijk scoren, heb je weer aanzien in je groep. Kijk mij eens stoer doen. Bah ik word er helemaal naar van als ik dat beeld voor me zie.

Al met al denk ik dat het beleid ten aanzien van asielzoekers en allochtonen te wensen over laat en dat de mensen daar de dupe van zijn.

Groetjes Marrigje

Reactie voor op de website?

48.3. Een mens is een mens

Hallo Habiba

Ik kan me er soms zo over opwinden hoe sommige mensen zich tegen mensen van buitenlandse afkomst verzetten. In onze gemeente is dit erg ter sprake want er wordt een asielzoekerscentrum gebouwd, vlakbij het dorp. Soms schrik ik ervan wat mensen durven "uit te kramen". Opmerkingen als: die moeten we hier niet of nu kunnen we nog veilig over straat zijn niet van de lucht te krijgen. Een aantal weken geleden waren er zelfs rascistische teksten op de bouwkeet gespoten, die op dat terrein staat. Mens, wat is dit ergelijk. Nederlanders kunnen zelf soms zo schijnheilig en onbetrouwbaar zijn. Als ik jouw brief dan lees, voel ik hoe onterecht sommige mensen zijn. Voor mij is er geen verschil. Een mens is een mens, met een hart, een ziel, en liefde.

groeten van Sandra, mama van Eliza, Steven, Maarten en Maria

Reactie voor op de website?

48.4. Geen discriminatie, maar wel te vol

Hallo,

Ik weet niet of grote buitenlandse gezinnen meer gediscrimineerd of beledigd worden dan nederlandse grote gezinnen, omwille van het groot gezin zijn dan. Wat ik hier via de grootgezinsmanagerslijstwel eens hoor liegt er over het algemeen ook niet echt om. Een nederlands gezin kan het echter niet direct als discriminatie opvatten, een buitenlands gezin wel natuurlijk. Als je als nederlands gezin of mens niet in een standaard hokje past, word je hier ook op aangekeken en aangesproken denk ik. Ik denk echter dat een buitenlands groot gezin meer op begrip van de omgeving en familie kan rekenen terwijl dat bij een nederlands gezin vaak ook nog ontbreekt. Iedere vorm van discriminatie vind ik in ieder geval buitengewoon verwerpelijk, zeker voor buitenlanders maar ook voor nederlanders.

Op zichzelf denk ik overigens wel dat Nederland te vol begint te worden. Ik vind zeker niet dat er nog ruimte voldoende is. Hiermee bedoel ik echter volstrekt niet dat de buitenlanders of welke groepering dan ook dan maar geweerd moeten worden en al helemaal niet dat ze eruit gezet moeten worden. Voor echte vluchtelingen moeten we als Nederland ten alle tijde de deur open houden vind ik maar voor economische vluchtelingen in ieder geval liever niet. Hiernaast vind ik dat Nederland (naast de andere landen van de westerse wereld) een aktiever beleid zou moeten voeren om te voorkomen dat mensen moeten vluchten en ook een aktiever beleid om mogelijkheden te creeren om veilig terug te keren naar hun geboortegrond.

Ik vind dat we in Nederland te weinig vrije natuur overhouden en dat er in steden en groeigemeenten veel te weinig leefruimte is om mensen vredig bij elkaar te laten wonen. Wellicht heb ik hier een vertekend beeld van omdat we in een dorpje op het platteland wonen maar ik vind dat er veel meer onbebouwde gronden overal zouden moeten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de meeste andere Europese landen die ik ken (bijvoorbeeld Engeland en de Scandinavische landen) dan is daar veel meer leefruimte en kun je allemaal wat makkelijker een eigen territorium handhaven. Ik bedoel het in ieder geval niet discriminerend naar een bepaalde groep mensen, laat dat duidelijk zijn. Een hele mooie kant van ons Nederland vind ik namelijk de grote verscheidenheid aan culturen, levensovertuigingen en groeperingen.

Maar toch vind ik wel dat we als land vol beginnen te raken en dat we daar met ons allen eens goed over na moeten denken hoe we daar mee verder moeten in de toekomst zonder hiervan een bepaalde groepering de schuld van te willen geven. Verdere inpoldering, landuitbreiding in zee of Nederland als een provincie binnen Europa zijn ook denkbare oplossingen. Eerbied en respect voor een ieders levensovertuiging en persoonlijke keuzes komen hierin bij mij op de eerste plaats.

Gerrit Jan

Reactie voor op de website?

48.5. Wie discrimineert wie????

Hoi Habiba,

Ik geloof, dat je het teveel op discriminatie gooit. Natuurlijk heb je voor een gedeelte gelijk. Zonder meer. Nederlanders preken tolerantie, maar ze dragen het niet uit.

Ik ben zelf moeder van vijf kinderen en wordt daar door wildvreemden wel eens op aangesproken. Ik zit nu op de Hogeschool Alkmaar, waar ik een opleiding voor lerares basisonderwijs volg. Toen wij ons daar moesten voorstellen (met je meisjesnaam, die iedereen daar voert) werd het even stil toen ik vertelde moeder van vijf kinderen te zijn. Toen ik de namen en leeftijden noemde (ze hebben hele mooie egyptische namen omdat ik dat graag wilde en hun vader een egyptenaar is) zei iedereen meteen "oh, je man is een buitenlander, daarom". Omdat ik die reactie ken, kon ik meteen pareren met "ja, maar hij is enigstkind en vond twee genoeg. IK wilde meer kinderen, en aangezien ik ze moest dragen en baren, was dit MIJN beslissing" (waar mijn man overigens wel medewerking aan heeft verleend).

Maar ook ik erger mij aan bepaalde (marokkaanse) gezinnen bij ons in de buurt. De tweede generatie niet te na gesproken, maar de eerste generatie heeft 13-15 kinderen in een flatje. De opvoeding vindt op straat plaats. Op school zit er in iedere groep wel eentje, in geval van ruzie krijgt de tegenstander de hele familie over zich heen en wordt er altijd en eeuwig discriminatie bij gehaald. Als je als ouder de kinderen op deze praktijk aanspreekt, krijg je een taal naar het hoofd geslingerd waar ik nog rode oortjes van krijg. De oudste kinderen van die gezinnen zijn inmiddels getrouwd (op zeer jonge leeftijd) met iemand uit het thuisland. Binnen een jaar is er een kind.

Natuurlijk, zo ging het hier 70-100 jaar geleden ook. Maar de tijd is niet stil blijven staan. Dat moet toch duidelijk zijn. En als je wilt blijven leven in Nederland naar de normen en waarden van het thuisland, kun je reacties verwachten.

Bij mijn bezoek aan Egypte moest ik mij aanpassen aan de zeden en gewoonten van mijn schoonfamilie. Geen blote armen, hoofd bedekt, niet zonder mijn man of zwagers de straat op. Mijn schoonzus kwam deze zomer op bezoek. Haar hoofd bleef bedekt, ondanks dat het bloedheet was, bleven de armen en de benen bedekt. Bij iedereen die maar een beetje bloot liep werd een soort banvloek uitgesproken, 's avonds kreeg mijn man nog eens te horen, dat ik mij niet fatsoenlijk gedroeg en kleedde. Conclusie: ik had mij maar aan te passen aan hun normen en waarden, waar ik mij ook bevond. Er was geen sprake van, dat zij zich in mijn vaderland en in mijn huis aan mijn normen en waarden zou aanpassen.

Als ik zomers op school mijn kinderen ophaal, gekleed in korte broek en shirt met korte mouwen word ik door de marokkaanse vrouwen met de nek aangekeken en krijgt mijn man in de moskee te horen dat ik er niet fatsoenlijk bijloop.

Wie discrimineert wie????

Corry
al 18 jaar getrouwd met een progressief denkende moslim afkomstig uit een piepklein dorpje uit het midden van Egypte, het broeinest van de fundamentalisten.

Reactie voor op de website?

48.6. Nederland te vol

Ik wou graag een ractie geven op het stukje van Gerrit Jan. Ja ik ben het helemaal met je eens, Nederland raakt zo langzamerhand inderdaad wel heel vol. We hebben nu 16 miljoen inwoners in een van de kleinste landen van de wereld. Waar blijft straks ruimte voor de natuur en de beesten in de natuur? Ergens moet toch een keer een stop zijn?

Zo langzamerhand zie ik elk stukje natuur volgebouwd worden met nieuwbouw of industrie en dat baart me grote zorgen voor de toekomst van onze kinderen. En geloof mij ik begrijp best dat als je in een land leeft met oorlog en armoede dat je graag naar een land als Nederland wilt. Maar het zijn over het algemeen alleen economische vluchtelingen die hier asiel aanvragen en in mijn ogen kan dat toch geen jaren meer door gaan.

En dat heeft niets met discriminatie te maken, maar puur met het feit dat we al zo vol raken.

Wil

Reactie voor op de website?

48.7. Het vrijstaande huis en vrede

Ik lees hier al enkele keren dat Nederland te vol is. Dit is in mijn opinie absoluut niet het geval. Mijn vrouw komt uit Azerbaijan en leefde in de hoofdstad Baku. In die stad leven ongeveer 6 Miljoen inwoners. Wat dacht je van Mexico-city of van Delhi en Jakarta (in de laatste leven ongeveer 16 Miljoen inwoners). Het is niet het feit dat we teveel inwoners in Nederland hebben. Het grote probleem zit hem in het feit dat iedereen alleen nog maar in een vrijstaand huis wil wonen.

Ikzelf woon in een 'gewoon' rijtjes huis. Dit is voor vele Nederlanders veel te min. Ik ben op het platteland geboren (in het groene hart) en het gaat mij aan mijn hart dat er zoveel groen wordt opgeofferd voor de 'egoistisch' ingestelde burger. Als men daadwerkelijk vindt dat Nederland te vol is moet men ook niet in een vrijstaande woning gaan wonen. De oplossing was er in de jaren 60 al: Flats. Helaas zijn de Nederlanders zo egoistisch niet in een flat te willen wonen. Al die laagbouw verziekt de grote groene vlakten. Ik denk dat de regering hier een grote hand in kan spelen door geen VINEX locaties meer te bouwen maar Luxe en grote appartement complexen (een flat met een vloeropppervlakte van zeg 250m2), maar dat 20 hoog neemt minder ruimte in dan 20 huizen met een vloeroppervlakte van 100m2. Hierdoor wordt ook de huizenprijs (die belachelijk hoog is) de kop ingedrukt. Wij wilden wel een flat/appartement, maar de enige appartementen zijn alleen voor kleine gezinnen of kinderloze mensen. Het is belachelijk.

Voor wat betreft de tolerantie hier in Nederland: Buitenlanders passen zich meer en meer aan aan de Nederlandse mentaliteit, want is deze voor het gros van de bevolking niet ikke, ikke, ikke? Als ikke niet kan, dan is hij (voor allochtonen de Nederlander en voor Nederlanders de allochtonen) de schuldige dat ikke niet doen kan wat ikke wil.

In mijn beleving schildert het perfect waar het met deze samenleving naar toe gaat. Wij zijn geen volk van 16 miljoen inwoners in een land maar eigelijk groeien we meer en meer de kant op van 16 miljoen landen in een onvrijwillig verenigd land.

Het enige dat hiertegen helpt is tolerantie en verdraagzaamheid. Is iemand moslim? So what? Respecteer hem! Het is tenslote een mens! Is dat gezin christen? Laat ze toch! Zij zijn ook mensen! Kortom laat een ieder in zijn waarde en kijk niet naar de splinter in de ogen van een ander, zonder naar die balk van je eigen te kijken! Een oude wijshijd, maar zonder meer waar, al worden die splintertjes steetds kleiner ten opzichte van die balk.

In mijn ervaring is het gewoon goed om je open te stellen voor andermans mening, en niet iemand te vernederen omdat hij toevallig een andere opvatting heeft. Doe je dit, dan merk je dat men toch dichter bij elkaar ligt dan in eerste instantie lijkt. Tenslotte wil iedereen toch veilig, gezond en zorgeloos kunnen leven. Het maakt niet uit of men nu boedist, hindoe, moslim, christen, jood, communist of atheïst is. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: VREDE.

Hiermee besluit ik dan ook de reactie, met de wens dat een ieder die dit gelezen heeft meer tolerant en verdraagzaam is. Vrede voor allemaal!

Wilco

Reactie voor op de website?

48.8. Voor Wilco

Hallo Wilco,

Met mijn opmerking dat ik vind dat Nederland vol begint te raken heb ik zeker niet bedoeld dat we niet tolerant of verdraagzaam hoeven te zijn. Onze multiculturele samenleving waardeer ik zeer. Ik vind echter dat je allemaal een zekere ruimte nodig hebt om jezelf te kunnen zijn. Ik bedoel ook dat we niet alle landschappen op kunnen offeren aan woningen en asfalt. Ik bedoelde wel dat we meer moeten kijken aan het helpen ontwikkelen van bepaalde landen of kijken wat we kunnen doen om de leefomstandigheden van vele mensen in minder bedeelde landen te verbeteren. Verreweg de meeste mensen die hier als vluchteling terecht zijn gekomen blijven verlangen om terug te keren naar hun vaderland en hun eigen cultuur. Ik vind dat we daar meer energie in moeten steken temeer omdat de ruimte in ons eigen land beperkt is.

Ook de manier van wonen moet voor mijn gevoel grotendeels vrij worden gelaten, niet iedereen kan een gelukkig leven in een flat netzomin als iedereen in een vrijstaand huis op het platteland gelukkig zal zijn. Gelukkig zijn we als mens allemaal uniek, ook in hoe we willen wonen.

Gerrit Jan

Reactie voor op de website?

48.9. Reactie op Marrigje

Dat Marrigje ongeïnformeerd is, en geïnformeerd probeert over te komen, is duidelijk. 'Nederland is niet vol', is een van haar uitspattingen. Geografisch gezien misschien niet, maar 6 miljoen allochtonen tegen 10 miljoen autochtonen zet je wel even aan het denken. Wij moeten niet nog meer mensen op gaan vangen, omdat we het financieel zo goed hebben. We moeten een relatief gelijke bijdrage leveren aan opvang in vergelijking met andere landen. Zo is het en duidelijk niet anders. Hoe denk je dat we het financieel zo goed hebben gekregen in Nederland? Door naar andere landen te vluchten als er financieele tegenslag was (bijv. WO II)? Nee, Nederlandse autochtonen hebben het land opgebouwd zoals het nu is. Dat kun je van de al die economische vluchtelingen niet zeggen: 'Laten we maar naar het Westen gaan, daar krijgen we wel een huis en een inkomen'.

Hiermee zeg ik natuurlijk niets over de politieke vluchtelingen die zondermeer opgevangen moeten worden.

Dat de 'service' niet zo goed is bij de opvang is jammer, daar moet eventueel wat aan gedaan worden. Alhoewel vluchtelingen allang blij mogen zijn, dat ze opgevangen worden.

En even over 'dat de instellingen alleen maar geld willen verdienen': pure quatsch! Opvangen kost meer dan het oplevert, dus ga hier nou geen onzin staan verkondigen.

Maar Marrigje, laten we nou niet alles gaan bekritiseren, want dat is duidelijk niet nodig. Je onderste alinea is prachtig (vanaf: 'Natuurlijk is een moslim niet een asielzoeker...').

Je had alleen dat 'stoerdoen' gedeelte weg mogen laten, want dat geeft een minder representatieve blik op de gemiddelde Nederlander.

Groetjes Ben

Reactie voor op de website?

48.10. Reactie op Ben: 6 miljoen allochtonen???

Ongeïnformeerd?? Ik vraag me af wie er hier nou ongeïnformeerd is, hoe kom je er toch bij dat er in Nederland 6 miljoen allochtonen zijn? Waar haal je die cijfers vandaan?

Als we de cijfers van het CBS bekijken over het jaar 2001, hebben we het volgende plaatje: 2.870.225 1e en 2e generatie allochtonen. Van wie 1.387.050 van westerse afkomst zijn (bijna de helft!).

Je draagt dan ongetwijfeld aan dat je ook de derde generatie allochtonen hebt meegerekend. Maar hoe doe je dat? Wat zijn je criteria? Eén grootouder die in het buitenland is geboren? Hoeveel autochtonen hebben geen buitenlandse voorouders? Wie tel je eigenlijk mee? Dit is het grote probleem met het aangeven van aantallen allochtonen; het is haast niet mogelijk. Maar 6 miljoen.... Laat me niet lachen.

Misschien vergis je je met het plaatje in de grote steden. Als we bijvoorbeeld naar Rotterdam kijken ( www.cos.nl) dan krijgen we de volgende cijfers over 2001. 174.131 etnische minderheden, 92.683 overige allochtonen, en 328.575 autochtonen. Hier komen we dus dichter in de buurt van de verhouding die jij schetst. Maar de spreiding van allochtonen is nu eenmaal scheef en de grote stad is dan ook geen goede indicator voor het gehele land.

Het gaat er mij ook niet om of de hierboven genoemde kleine 3 miljoen allochtonen (in de brede zin van het woord) er te veel zijn. Waar ik niet tegen kan is het doodkogelen met onjuiste cijfers. Oftewel uitspraken gebaseerd op lucht.

Tot slot wil ik nog toevoegen dat de cijfers van het CBS (en COS) ook niet zaligmakend zijn (de kwestie van wie je meetelt, geldt ook hier), maar het is in elk geval een betere indicatie, dan de cijfers waarmee je op straat en hier om de oren wordt geslingerd.

Wendy

Reactie voor op de website?

48.11. Te vol? misschien wel maar....

Grappig dat op de site 'groot gezin' zoveel geklaagd wordt over hoe vol het hier is. Je zou je ook kunnen laten sterriliseren na 2 kinderen?

Ellen

Reactie voor op de website?

48.12. Belachelijk!

Hoi Ellen,

Ik vind jou reactie ronduit belachelijk en erg kwetsend! Hoe durf jij een oordeel te vellen over andere mensen met een groter gezin! Bovendien als je de bovenstaande discussie goed zou hebben gelezen, was je niet tot die uitspraak gekomen! Neem nog maar eens de moeite om de discussie goed te lezen en kijk dan vooral wie wat schrijft en je zult tot een andere conclusie (moeten) komen!!

Sonja

Reactie voor op de website?

48.13. Voor Ellen

Het zijn meestal juist de mensen die dat waarschijnlijk al hebben gedaan, die daar over klagen.

Yvonne

Reactie voor op de website?

48.14. Ergens moet toch een keer een stop zijn?

Nou, Sonja ik wil je wel even een klein stukje laten lezen wat hierboven is geschreven en jij blijkbaar over het hoofd gezien hebt:

Ik wou graag een reactie geven op het stukje van Gerrit Jan. Ja ik ben het helemaal met je eens, Nederland raakt zo langzamerhand inderdaad wel heel vol. We hebben nu 16 miljoen inwoners in een van de kleinste landen van de wereld. Waar blijft straks ruimte voor de natuur en de beesten in de natuur? Ergens moet toch een keer een stop zijn?

Hoezo een stop??? Begin bij jezelf (die stop bedoel ik dus). Ik bedoel maar. Enne oh ja Sonja, ikzelf ben niet aan het klagen over de overbevolking in Nederland, daar help ik nl. zelf aan mee. Ik heb 4 kinderen en er is er nog een op komst. Ook voor deze kinderen moet straks een huisje zijn dus wordt er meer gebouwd. Ik vind trouwens wel degelijk dat er gediscrimineerd wordt op sommige plaatsen hierboven. En dat kan niet de bedoeling van deze site zijn. Daar zijn vast andere sites voor.

Ellen

Reactie voor op de website?

48.15. Aan Corry

Ik vraag me toch af waarom je zo fel uithaalt naar Marokkaanse gezinnen, over dicriminatie gesproken. Ik ben nederlandse en getrouwd met een marokkaanse man en we hebben 5 kinderen. Mijn man overigens komt uit een gezin van 6 kinderen, net als ik. Mijn schoonouders zijn erg sociale mensen die altijd nog bezorgd zijn om het wel en wee van hun kinderen, ook al is hun jongste 21. Ook heb ik leuke moderne schoonzussen van 25 en 27 allebei ongetrouwd (zul je wel erg oud vinden voor een marokkaanse). De ene is bezig met haar carrière en de andere heeft wel een vriend maar wil gewoon nog niet trouwen. Ik heb ook veel marokkaanse vriendinnen met en zonder hoofddoek die mijn blote armen en benen geen probleem vinden.

Ook tijdens mijn vakantie's in Marokko, en mijn man komt uit een dorp, draag ik korte luchtige kleding. Nog nooit iemand die mijn man of schoonfamilie daarover op aan heeft gesproken.

Dat ze mijn man verdenken van het feit dat ons kinderrijke gezin zijn wil en wet waren, dat klinkt mij ook bekend in de oren. Maar dit was ook MIJN keus. Hij vond 3 toch echt wel het maximum, maar hij heeft uiteindelijk wel ingestemd. Wel was ik op zeer jonge leeftijd zwanger en kregen we binnen een jaar ons eerste kind (hhhm...zet je toch aan het denken over de nedelandse generatie van mijn leeftijd), of zou het dan toch komen omdat mijn parner Marokkaans is. Nou zijn we daar ook weer over uit...

groetjes Ellis

Reactie voor op de website?

48.16. Mijn gemengd huwelijk

Hai Ellis,

Wat jij nu beschrijft komt mij in grote lijnen erg bekend voor. Ik ben een moeder van 4 kinderen, 30 jaar en heb een marokaanse man. Zelf ben ik nederlandse. Ik ben een aantal malen in marokko geweest en heb daar geen nare ervaringen aan overgehouden.

Mijn man is opgegroeid in de stad. Daar loopt de generatie van nu er net zo bij als ons hollands glorie: kort rokje, strakke broek en geen hoofddoek. Ik denk dat de mensen vaak denken dat het er anders aan toe gaat. Ik denk dan: het ligt er aan waar je naar toe gaat, stad of platte land etc. Ik loop er hier ook bij zoals ik wil, en met de nek aangekeken worden, dat deert me allang niet meer, want zelf zijn ze echt geen haar beter dan wij hoor. Wij nederlanders kunnen schijnheilig zijn. Nou de marokkanen kunnen dat ook anders heel perfect.

Hoe langer je met ze omgaat des te meer kom je daar wel achter. Ik denk dat iedereen maar al te graag wat slechts wil zeggen over een ander. Helaas, waarom? Geen idee. Jaloezie of zo? Soms ziekelijk gewoon, gatver.

Ik heb ook marokaanse vriendinnen zonder hoofddoek, en die vinden dat inderdaad ook geen probleem hihihihih. Het zijn toch meer de ouders die op school komen of uit de straat die zo reageren.

Ik was ook heel jong toen ik mijn eerste kind kreeg. Ik was net 18. Mijn oudste dochter is alweer bijna 12 jaar, nog 6 weekjes.

Het leven in een gemixt huwelijk is niet makkelijk, nee! Maar welk huwelijk is dat wel? Ieder heeft zo zijn problemen en rottigheid. Maar ik ben al wel ruim 12 jaar getrouwd, gelukkig en wel.

groetjes Natas

Reactie voor op de website?

48.17. Reactie op Petra

Beste Petra,

Ik hoop voor je dat je het stukje van Theo goed gelezen hebt. Wat mij betreft geef je je kinderen weinig mee, hooguit een mentaliteit van: "ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken". Wie leert jouw kinderen mededogen? Nee, daar bedoel ik niet mee dat ze het misschien wel zielig vinden voor dat kindje in hun klas die niet in nieuwe kleren kan lopen. Wie brengt jouw kinderen beschaving bij? Wie leert ze dat de wereld niet uitsluitend om hen draait? Wil je echt dat jouw kinderen opgroeien tot egocentrische volwassenen, uitsluitend geïnteresseerd in hun eigen materiële welvaart? Dat ze anderen niet waarderen om wie ze zijn maar om wat ze hebben? Ik heb intens medelijden met je dat je denkt dat je je op deze manier moet bewijzen. Je overschreeuwt jezelf met je brieven. Ga eens leven, daar heb je vooral liefde en plezier voor nodig. De kwaliteit van je moederschap wordt niet verkocht in winkels met merkkleding, die kun je alleen zelf ontwikkelen.

Veel succes! Marja

Reactie voor op de website?

48.18. Natas en Wilco

Hoi Natas

Ik durf het haast niet te zegen, maar was blij met je uitspraak dat de Marokkanen ook schijnheilig kunnen zijn. Ook de Turkse dames en heren hoor. Een paar bruiloften meegemaakt: geen drank en niet roken?? Gewoon een cola met....??? En roken doe je op de WC. Wel hebben hun culturen veel meer respect voor de ouderen. Daar kunnen wij nog wat van leren.

Nog vele gelukkige jaren samen.

Maartje

Reactie voor op de website?

48.19. Groot gezin en allochtoon

Het is heel klote om met een heel groot gezin te wonen en dan ben je nog allochtoon. Als je op straat loopt en je moet met ze alle ergens heen dan zie je die nederlanders je zo scheef aankijken, dat is erg irritant. Maar het is ook leuk om een groot gezin te hebben, want het is altijd gezellig.

Groetjes Soekayna

Reactie voor op de website?

48.20. Groot gezin

Ik ben 33 jaar en heb 5 kinderen schatten van kinderen. Eerlijk gezegd, ik wou 3 kinderen, maar na de derde kind slikte ik de pil en ik werd toch zwanger. Toen ik naar de dokter ging over mijn klachten, zei ze: misschien ben je zwanger. Ik zei: nee ik slik de pil! En toen zei ze: dat ga ik meteen de test doen. En ik bleek 2 maanden zwanger te zijn. Ik moest wennen, maar ik heb een schat van een zoon. Ik kreeg een sterke pil en het ging goed.

Toen mijn zoon 2 jaar was. had ik hooikoorst, en ging naar de dokter vanwege mijn moeheid. Ik was echt ziek en toen zei de dokter: slik je de pil? Ik werd bleek en zei: ja. Waarop de dokter zei: als ik jou was zou ik een test doen. Ik daarop: maar ik ben iedere maand ongesteld! Nou doe hem dan gewoon voor de zekerheid.

Ik ging naar huis, maar durfde de test niet te doen. Ik vertelde het aan mijn zus, maar die zei: ga morgenochtend die zwangerschaptest kopen en kom naar mij toe! Ik heb dat gedaan en toen heeft zij de test gedaan, zei daarop: je bent zwanger! Ik: je maakt en grapje, Zij: nee, kom kijken. Ik was niet mezelf. Mijn man moest er ook aan wennen, maar zijn reactie was: wij hebben er nu 4, en de vijfde is ook welkom!

Nu heb ik een schat van een dochter, ze is nu 14 maanden. Ik ben verliefd op mijn vijf kinderen en trots! Je kan zien hoe ze allemaal verschillen. Mijn kinderen zijn 13 - 10 - 7 - bijna 5 - 14 maanden.

Neem het van mij aan, het went. Kinderen zijn onze hoop voor de wereld!

Ik heb 5 kinderen, zit in de ouderraad op school, geef vrijwilig naailes, en naai zelf ook thuis. Als je alles goed plant, dan kan je meer dan je denkt.

Khadija

Reactie voor op de website?

48.21. Reactie habiba

Salaam alaykum habiba, ik heb je bericht op deze site gelezen. Ik ben ook een nederlandse moslimvrouw en mijn man komt ook uit noord afrika. Wij hebben drie lieve kinderen en gelukkig nog weinig last van ergenissen gehad. Maar in mijn omgeving hoor ik vele verhalen die over een komen met jouw belevenissen. Het belachelijke vind ik dat ik op internet gelezen heb dat nederlanders zo tolerant zijn, nou mijns insziens zijn ze alles behalve tolerant als het om moslims en arabische mensen gaat. Ontzettend leuk dat er ook islamitiche vrouwen kijken naar deze site.

groetjes simone

Reactie voor op de website?

48.22. Gemengd groot gezin

Salaam Alaykoum/goedenmiddag iedereen,

Ik ben een nederlandse moslima getrouwd met een marokkaan en moeder van 4 meiden en nr 5 opkomst. Ik heb geen last van mensen die mij raar aan staan te kijken omdat wij 4 meiden hebben. Maar ik denk dat dat ook door mijn instelling heeft te maken. Ik ben trots op wat ik heb en laat me niet uit het veld slaan van wat anderen mensen over mij en mijn gezin denken. Niemand anders dan ik en mijn man moeten onze kinderen opvoeden en voorzien van alle behoeftes.

En mocht ik tegenkomen dat iemand een negatieve opmerking maakt over het aantal, dan zal ik ook zeggen: "Wij zijn gelukkig met onze mooie kinderen en wij voeden ze op. U hoeft er niet voor op te draaien, U heeft niet eens last van ze". Maar ik heb nog geen opmerkingen gehoord....

Mijn man vond trouwens 2 kinderen ook wel genoeg maar de 2de zwangerschap werd een 2ling en toen gingen we van 1 naar 3 kinderen. En mijn man heeft ook gezegd: jij moet ze voldragen en baren en als je dat aan kan heb ik er geen problemen mee. Ik heb een man die heel erg betrokken is bij de opvoeding van de meiden.

Marleen

Reactie voor op de website?

48.23. Van wie is het land

Voor al die mensen die denken dat Nederland van HEN is. De hele wereld is nog altijd van God.

Michelle

Reactie voor op de website?

48.24. Reactie allochtone gezinnen

Hallo,

ik ben Desiree, 36 jaar oud en mama van 3 kindjes. Ik woon naast een Marrokaanse vrouw en die heeft 7 kinderen. Ik heb heel veel respect voor haar, ze zijn echt heel beleefd, netjes enz. Kunnen een hoop mensen nog een voorbeeld aannemen!

Mensen moeten eens ophouden met zeuren over Marrokaanse/ Turkse/ enz mensen, ik zou zeggen: leer de mensen eerst kennen voordat je over ze oordeelt!

Toen ik dit huis kreeg zei de oude bewoner: ik zou dit huis niet nemen hoor, al die Marrokanen met die *** kinderen, aso volk is het, enz. Nou het zijn echt hele lieve mensen en owee als ik een keer een weekje niet ben geweest bij de buurvrouw, dan staat ze al aan de deur en moet ik mee eten en mijn kinderen ook.

Desiree

Reactie voor op de website?

48.25. i dunno

Ik lees de berichtjes hierboven met veel interesse. Het lijkt wel of een "allochtoon" groot gezin synoniem is met islamitisch groot gezin. Dat er veel discriminatie zou zijn tegen allochtone grote gezinnen is misschien waar, maar dat geldt net zo goed voor grote autochtone (christelijke) gezinnen. Moet je maar es horen hoe er over grote christelijke gezinnen wordt gepraat op bijvoorbeeld verjaardagen! En....onder allochtonen onderling wordt ook discriminerend over andere allochtonen (andere bevolkingsgroepen of allochtonen met een ander geloof) gepraat en allochtonen praten ook dikwijls negatief over autochtonen. Het komt er uiteindelijk gewoon op neer, dat de een zich beter voelt ten koste van de ander.

Sonya

Reactie voor op de website?

48.26. 7 kinderen

Reactie op Groot gezin en allochtoon

Ik ben getrouwd met een marokkaanse man, we hebben 7 kinderen en wonen in een klein dorpje in Zuid-Limburg. De oudere mensen reageren heel positief op ons grote gezin, maar de jongere generatie die kan er wat van. Ze denken dat ik zoveel kinderen moet "baren" van mijn man alsof ik zelf niks te zeggen heb. En vragen hoe wij die verantwoordelijkheid aandurven om zoveel kinderen op te voeden. En nog heel veel meer dingen worden er over ons geroddeld. Echt belachelijk!

Diana

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Groot gezin en allochtoon

 1. Respect en sympathie
 2. De dupe van slecht beleid
 3. Een mens is een mens
 4. Geen discriminatie, maar wel te vol
 5. Wie discrimineert wie????
 6. Nederland te vol
 7. Het vrijstaande huis en vrede
 8. Voor Wilco
 9. Reactie op Marrigje
 10. Reactie op Ben: 6 miljoen allochtonen???
 11. Te vol? misschien wel maar....
 12. Belachelijk!
 13. Voor Ellen
 14. Ergens moet toch een keer een stop zijn?
 15. Aan Corry
 16. Mijn gemengd huwelijk
 17. Reactie op Petra
 18. Natas en Wilco
 19. Groot gezin en allochtoon
 20. Groot gezin
 21. Reactie habiba
 22. Gemengd groot gezin
 23. Van wie is het land
 24. Reactie allochtone gezinnen
 25. i dunno
 26. 7 kinderen

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.