Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

63. De moederrol

In de column wordt gesproken over de ontwikkeling van de moederrol. Hoe ziet u deze ontwikkelingen? Bent u voor, of bent u tegen? Kunt u uw plaats hierin vinden?

Reactie voor op de website?

63.1. Gewoon stug doorgaan

Nell,

De ontwikkeling die je beschrijft kom ik steeds meer en meer tegen. Op dit moment ben ik eigenlijk bang dat er in de toekomst voor grote gezinnen geen plek meer zal zijn. Het moeder zijn van een groot gezin roept weliswaar nog enig respect op, maar het full-time moeder zijn in een gemiddeld gezin wordt toch vaak met argus-ogen bekeken.

Wat is dit toch voor mentaliteit? Hechten wij dan zo weinig waarde aan de opvoeding van kinderen dat we "vinden" dat vrouwen met kinderen maar gewoon moeten gaan werken? Hechten we zo weinig waarde aan kinderen dat we de gezinnen bij voorbaat al uit gaan hollen en hen op die manier ontdoen van een gewone, warme en zorgzame basis, zoals ik die aan mijn kinderen wil geven?

Wat is de essentie van leven? Vergaren... of gewoon doorgeven en gelukkig zijn?

Het is een keuze, maar als de ontwikkelingen zo door gaan ben ik inderdaad bang dat ons die keuze wordt ontnomen. Dan heb ik het over de keuze voor een groot gezin, en de keuze om überhaupt full-time moeder te mogen zijn.

Ik ben 11 jaar moeder en heb 5 kinderen.... ik leerde door de tijd heen steeds meer van het moederschap te genieten. Ik gun iedereen deze kans. Nell... hoeveel grote gezinnen lezen deze site? En hoeveel van deze ouders zijn een goede voorbeeldfunctie voor hun kinderen?

Gewoon stug doorgaan grote gezinnen!!!!!! En blijven hopen dat er een gezonde kentering komt in deze maatschappelijke en politieke ontwikkelingen... en echt.. die komt er wel hoor!

Marjolein.

Reactie voor op de website?

63.2. Achtergrondinformatie

 1. Het GMV(Gereformeerd Maatschappelijk Verbond) geeft een uitgebreide studie onder de naam Naar een combinatie van arbeid en zorg. De samenvatting hiervan:
   Nederland stond jarenlang bekend als het paradijs voor het kostwinnersgezin. In ons land kon de vader des huizes van zijn inkomen het hele gezin onderhouden. Zijn vrouw kon thuisblijven om fulltime voor de kinderen te zorgen. De overheid ondersteunde het kostwinnersgezin door allerlei financiële regelingen in het belasting- en sociale zekerheidsstelsel. Zo was het zelfs voor de laagste inkomensgroepen mogelijk om van één inkomen rond te komen.

 2. In de Nieuwsbank komen we het volgende artikel van het Sociaal en Cultureel Planbureau tegen: SCP-rapport: verkennende studie naar het gezin. Dit gezinsrapport is een verkennende studie naar het gezin in een veranderende samenleving (zie ook de media rubriek).

 3. De studie Naar andere tijden? beschrijft de tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland in de periode 1975-1995. Inmiddels zijn er inderdaad Andere tijden voor huishoudens.

 4. Bij de FNV Vrouwenbond vind je veel belangrijke informatie.

 5. Hoe kijkt de politiek aan tegen het huishouden? Onthutsend, lees maar het artikel Belastingplan toont: kabinet vindt huishouden geen werk.

 6. In Dilemma's van het moderne gezin gaat het erover hoe werk en gezin elkaar wederzijds beïnvloeden.

 7. De basisschool als vaste woon- en verblijfplaats voor kinderen? Aldus het vrolijke advies van de Stuurgroep Dagindeling aan staatssecretaris Verstand. Geeft ouders alle gelegenheid zich op hun werk te concentreren. Dan moet het onderhoud van de basisschool wel een stukje beter zijn, bijvoorbeeld de vloerbedekking niet in 30 jaar af laten schrijven!

 8. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut schrijft het Noors model, en richt zich met name op de nadelen hiervan: Gezin in tijdnood.

Reactie voor op de website?

63.3. Thuismoeders voelen zich misbruikt

Bij Ouders Online staat het artikel Thuismoeders voelen zich misbruikt van Justine Pardoen. Het is een samenvatting van een forumdiscusssie op Ouders Online, met commentaar van de psychologe en sociologe Fleur Thomèse, die een gebrek aan wederkerigheid signalleert. Bovendien stelt ze dat er 2 soorten moeders zijn: de werkende moeder en de thuismoeder:
  Werkende moeders zitten in de wereld van het geld. Een tegenprestatie wordt al gauw in geld uitgedrukt. Kinderopvang en huishoudelijke taken hebben een economische waarde en kun je uitbesteden. Maar een moeder zonder eigen inkomen zit in een totaal andere wereld: een wereld die gebaseerd is op vriendschap en solidariteit. In die wereld is de ene dienst de andere waard en daar komt juist geen geld aan te pas. Die wederkerigheid is in 'de andere wereld' niet vanzelfsprekend meer.

Reactie voor op de website?

63.4. Uitgesteld moederschap

Het CBS meldt dat vooral in Nederland vrouwen steeds later aan het moedrschap beginnen, of zelfs helemal niet meer. Lees het bericht Moederschap: later of nooit. Maar het ligt ook aan de vaders: Ook mannen beïnvloeden uitstel van moederschap. Er zijn trouwens Minder vaders dan moeders.

Reactie voor op de website?

63.5. De thuismoeder een parasiet van de samenleving?

In de troonrede van 19 september 2000 lezen we de beleidsvoornemens van de Nederlandse regering. Het is natuurlijk verstandig deze rede in zijn geheel te lezen. Er blijken geen voornemens te zijn die specifiek met het grote gezin te maken hebben. Hier willen we daarom op die punten ingaan die te maken hebben met de veranderende moederrol, en de daarbij horende citaten geven.

Het belang van arbeid is groot, lees maar:

  Belastingherziening 2001
  Op 1 januari 2001 wordt een robuust en rechtvaardig fiscaal stelsel ingevoerd, dat toegesneden is op de eisen van deze tijd. De invoering gaat gepaard met een aanzienlijke lastenverlichting. Het nieuwe stelsel maakt arbeid meer lonend, vergroot de concurrentiekracht van Nederland en bevordert een duurzame ontwikkeling. Hiermee wordt de basis voor onze toekomstige welvaart versterkt.
Het idee is dus duidelijk: er is alleen sprake van arbeid bij een betaalde baan. Met andere woorden, de thuismoeder en -vader verrichten géén arbeid! Dat heeft natuurlijk alles te maken met:
  Economische ontwikkeling
  De Nederlandse economie is de afgelopen jaren sterker geworden.

  De werkgelegenheid ontwikkelt zich gunstig. Ondanks een groeiend aantal vacatures hebben echter te veel mensen nog geen betaald werk. Een verdere toename van de arbeidsparticipatie is om economische én sociale redenen noodzakelijk.

Nog veel mensen hebben dus geen betaald werk!! Maar een hogere arbeidsparticipatie is nu eenmaal noodzakelijk! Dus ook thuismoeders zullen er niet aan ontkomen! Niet zo erg hoor, want:
  Arbeidsmarkt
  De regering stimuleert deelname aan betaalde arbeid en maakt werken financieel aantrekkelijker. Werkzoekenden worden intensief begeleid en voorbereid op de arbeidsmarkt. Bevorderd zal worden dat ouderen langer kunnen doorgaan met werken.
Wat houd je dan nog tegen? Het is immers ook wat we graag willen:
  Arbeid en zorg
  Veel vrouwen en mannen hebben behoefte aan een betere balans tussen werk en privé-leven. Meer keuzevrijheid vergroot de mogelijkheden tot economische zelfstandigheid en stelt mensen beter in staat de zorg voor naasten op zich te nemen. De regering zal betaald ouderschapsverlof fiscaal stimuleren.

  Kinderopvang en mogelijkheden voor opvang buiten schooltijd worden versneld uitgebreid.

O, meer keuzevrijheid, dat is de oplossing! Maar wat bedoelen ze eigenlijk met keuzevrijheid? Dat hebben ze al gezegd, namelijk: Een verdere toename van de arbeidsparticipatie is om economische én sociale redenen noodzakelijk.. Trouwens, mocht je nu echt geen betaalde baan willen of kunnen krijgen, dan kun je gelukkig toch nog zinvol bezig zijn:
  Vrijwilligers
  Ook buiten de arbeidssituatie kunnen burgers veel voor de samenleving betekenen. Vrijwilligers vervullen daarin een onmisbare rol. Hun belangeloze inzet levert een grote bijdrage aan het welzijn van velen.
Maar investeren we op deze manier nog wel voldoende in de toekomstige generaties? Natuurlijk, geen probleem hoor: Kinderopvang en mogelijkheden voor opvang buiten schooltijd worden versneld uitgebreid. Jammer dat de weekenddienst niet meteen ook wordt ingevoerd! En onze zorg blijkt verder ook wel uit:
  Onderwijs en onderzoek
  In de hedendaagse maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden van mensen. In het onderwijs dient eenieder optimale kansen te krijgen om zijn of haar talenten ten volle te ontwikkelen en te benutten. In nauwe aansluiting bij de afspraken die hierover eerder dit jaar binnen de Europese Unie zijn gemaakt, zullen extra uitgaven voor onderwijs, onderzoek en technologische vernieuwing worden gedaan.

  Kinderen leggen vooral in de eerste jaren van het onderwijs de fundamenten voor de verwerving van kennis en vaardigheden. Om te voorkomen dat reeds op jeugdige leeftijd achterstanden ontstaan, worden samen met scholen en gemeenten op ruime schaal leer- en taalprogramma's ontwikkeld. Een goede doorstroming naar het vervolgonderwijs is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag op de arbeidsmarkt.

  Verdieping en toepassing van wetenschappelijke kennis vormen de basis voor een hoogwaardige samenleving. Daarom investeert de regering ruimschoots in onderzoek en innovatie. Meer middelen worden ingezet voor een snellere invoering van computers in het onderwijs en de aansluiting van scholen op het Kennisnet.

Maar vergeten ze nu niet dat de eerste levensjaren van kinderen niet de eerste jaren van het onderwijs zijn, of...? Misschien onderzoek laten verrichten naar het verhogen van de geboorteleeftijd naar 18 jaar? Meteen economisch productief, en ouders zijn overbodig!

Theo en Nell

PS: Lees ook de column Prinsjesdag - de pest in!

Reactie voor op de website?

63.6. Opvoeden is hard werken

De column De moederrol is mij uit het hart gegrepen! Omdat ik moeder van 4 ben, vindt "men" het heel normaal dat ik er niet "bij werk" (thuis doe ik niks...). Maar een vriendin met 2 kinderen wordt er steeds op aangesproken. En dan zijn ze nog niet eens op school, want "dan wordt het een stuk makkelijker" (ik vind het tegendeel waar). Ik heb alle combi's gehad, van fulltime werkend met 1 kind (afschuwelijk), via parttime met 2 en 3 kinderen (een overgeorganiseerd en naar mijn smaak te gehaast leven), tot fulltime thuis met inmiddels 4 kinderen (over het algemeen zeer goed uit te houden).

Opvoeding is veel te belangrijk om over te laten aan zwaar onderbetaalde, overbelaste meisjes van twintig zonder ervaring. Met name mijn oudste heeft het zwaar gehad, hij heeft zowel crêche (met veel invallers), oppas thuis als Buitenschoolse Opvang (gruwelijk, kale lokalen met oude bankstellen, afgekloven speelgoed en een matras op de grond "kunnen ze lekker bijkomen") moeten verduren, maar is het gelukkigst als mama er gewoon voor hem is.

Papa is overigens ook goed, maar helaas zal er toch geld binnengebracht moeten worden en kan dat niet anders dan door hem momenteel. We beginnen nl. wel steeds meer de hete adem van het geldtekort te voelen, ondanks het in onze ogen vorstelijk salaris wat papa verdient. Met angst en beven zien wij het nieuwe belastingstelsel tegemoet, waar geen voetoverheveling meer is maar wel een stijging van lokale gemeentebelastingen plus 10% bovenop de ziektekostenpremie voor ons gezin van 6.

Inderdaad wordt thuisblijven steeds minder geaccepteerd door de regering, en als ze daar een goede reden voor hadden zou ik het misschien kunnen accepteren. Echter, iedereen moet alleen maar aan het werk om de economie nog verder op te jutten. En dan? Nog meer verre reizen, nog duurdere auto's (die als broodjes verkocht worden lijkt het), nieuwere keukens, straalverwende kinderen. Maar niemand voor de klas, naast het bed of gewoon voor elkaar. Het lijkt een dans om het Gouden Kalf, en ik denk steeds vaker stiekum: van mij mag er weer een flinke recessie komen. Ik vind het erg ongezond dat kinderen van jongsafaan leren dat alles draait om materiele zaken: als zelfs je eigen ouders je niet belangrijk genoeg vinden om voor thuis te blijven, van wie heb je dan nog iets te verwachten?

En als mensen nou nog gelukkiger werden van al die luxe, integendeel, het lijkt nooit genoeg. Wonen ze in een prachtig huis van 5 ton, zien ze alleen maar de huizen die twee keer zo duur zijn. Zitten ze in een huis van 1 miljoen, is er verdorie weer iemand die met gemak 3 miljoen neerlegt... Hopeloos.

Toch blijven wij stug doorgaan om aan onze kinderen mee te geven dat je tevreden moet zijn met wat je hebt, dat je je rust uit jezelf zult moeten halen en dat alleen materiele welvaart zeer onbevredigend is. We worden omringd door tweeverdieners met geen of weinig kinderen die trots komen vertellen dat ze een nieuw huis laten bouwen (2 volw. 1 kind!) met alleen al een garage van wel 300 kubieke meter. Als mijn man dan droog meldt dat wij met zijn zessen in een huis zo groot als hun garage wonen, weten ze niet waar ze kijken moeten. Na enkele jaren komen dan de verhalen over het kind dat zo vervelend is, niet eens blij was met zijn computer voor zijn 6e verjaardag en al die bedorven klasgenootjes die slechts verveeld rondhingen op het verjaardagspartijtje wat toch in het circus/kinderkookkafee/manege/speelparadijs.. gevierd werd met verkleden en alles erop en eraan... Daarentegen raakten de vriendjes van onze zoon niet uitgepraat over de speurtocht door het Modderbos, incl. koekhappen en zelfgemaakte pannekoeken achteraf.

Wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen is, dat het vooral om aandacht gaat. En die kun je alleen geven als je daar tijd voor hebt. En ik hoop van harte dat het voor iedereen ten alle tijde mogelijk blijft om te kunnen kiezen voor die optie waar hij/zij zich het prettigst bij voelt, als de kinderen dan maar niet over het hoofd gezien worden.

Maar eerlijk gezegd zal het mij niet verbazen als de volgende generatie weer zal kiezen voor meer tijd en minder geld. Omdat ze zelf aan den lijve ondervonden hebben hoe het omgekeerde was. Tenslotte is er altijd een golfbeweging te zien tussen generaties, en is het mij inmiddels zonneklaar dat al dat geld alleen maar ongelukkig maakt en mensen steeds meer opjaagt.

Ben ik een uitstervend ras? Ik blijf flink mijn best doen om mijn ideeën door te geven, en als ik zie hoe laconiek mijn kinderen reageren op rages of kinderen die altijd alles meer of beter hebben, heb ik best vertrouwen in de toekomst. Gewoon doorgaan!

Lisetta

Reactie voor op de website?

63.7. Moeder zijn is een fulltime baan!

Hallo allemaal,

Ik werd ook getroffen door de colum de moederrol. En met Lisetta ben ik het helemaal eens. Ze had het niet beter kunnen verwoorden.

Toch is het niet altijd makkelijk als de kinderen zien dat anderen het beter hebben in hun ogen en zij niet. Maar ik ga er altijd tegenin. Zo hebben ze allemaal op een sport gezeten, de een langer dan de ander. Maar nu gaat het door omstandigheden even niet. Toen ik tegen ze zei dat ik het eigenlijk niet zo erg vond voor ze, want ze hebben toch enkele goede jaren gehad, nou toen had je de poppen wel aan het dansen. Daar waren zij het niet mee eens. En toch vind ik het ook belangrijk dat kinderen met zowel meer (financiele) vrijheid als met minder toe kunnen.

Op het ogenblik moet ik er wel bijwerken, Ik had het liever anders gehad. Maar ik pas mijn werk aan aan de kids want zij gaan voor! Voor hun heb ik immers gekozen en ik wil ze zelf opvoeden en niet dat de maatschappij dat doet.

Groetjes, Sheila

Reactie voor op de website?

63.8. Alsof geld de enige drijfveer is voor vrouwen om te werken

In veel reacties proef ik een beetje dat vrouwen die ervoor kiezen om thuis te blijven voor de kinderen, vaak denken dat er alleen door vrouwen gewerkt wordt vanwege het geld (extra auto, meer vakentie etc.).

Komt het dan bij niemand op dat er ook vrouwen, moeders, zijn, die het misschien leuk vinden om te werken? Die gewoon geen zin hebben om niets (meer) met hun opleiding te doen? Die naast de kids wereld ook behoefte hebben aan een andere wereld?

En dat dat werken geld oplevert, is prima (crêche is ook peperduur tegenwoordig) maar hoeft heus niet altijd DE drijfveer te zijn. Al is ook een aspect van werken voor mij dat het fijn is om zelfstandig te kunnen zijn en ook op die manier aan ons gezin te kunnen bijdragen. Maar voor mij staat voorop dat ik me graag verder wil ontwikkelen op professioneel niveau, omdat ik daar nu eenmaal behoefte aan heb en voor het werk wat ik lever natuurlijk wel marktconform naar betaald wens te worden (naast het plezier wat ik, wat zeg ik, WIJ als stel, hebben van ons kind en strakjes 2 kinderen).

Mensen reageren soms heel merkwaardig als je zegt dat je nu nog werkt (4 dagen, net als mijn man trouwens) en dat ook blijft doen als nr. 2 er is (en als er nog meer volgen zal ik dat zeer waarschijnlijk ook blijven doen). Ben ik daarom een slechte moeder? Dacht het niet.

Ik zou wel een slechte moeder zijn als ik 5 dagen thuis zou moeten zitten terwijl ik zo graag ook nog een andersoortige arbeid wil verrichten!! Dit is voor iedereen natuurlijk anders maar ik wilde dit beeld toch even nuanceren.

Overigens valt mij ook op dat de rol van papa in de opvoeding hier ook helemaal niet aan bod komt. Vreemd, die doet toch ook mee? Of hoeft die alleen maar zijn gezin te onderhouden, is dat zijn bijdrage?

Zonder mezelf feministisch of ons gezin geëmancipeerd te willen noemen (die jaren 70 termen zorgen voor veel verwarring en bovendien vind ik ze vaak zo strijdlustig en gekunsteld overkomen, dat hoeft voor mij niet zo), ben ik er trots op dat wij het zo geregeld hebben dat we beiden evenredig bijdragen aan ons gezin, zowel qua zorg als werk/onderhoud. En dat laatste betekent trouwens volstrekt niet dat ons kind verwend wordt (in materieel opzicht); in zijn kast hangen naast de nieuwe kleertjes (niet van Oilliy!!) ook 2de hands kleding en een aantal spullen voor hem is 2de hands gekocht of geleend.

Constance

Reactie voor op de website?

63.9. Het zijn niet alleen tweeverdienners

Ik ben een alleenstaande vrouw met 2 kinderen. Ben verplicht te gaan werken. Maar wat verdien je? Ze moeten zelf maar eens rond komen van een loon, dat lukt tegenwoordig niet zo makkelijk meer. En als je alleeen bent, dan is er geen overleg wie de kinderen naar school brengt of het eten klaar maakt. Dat moet je allemaal alleen doen. Daar wordt niet over gepraat, hoe moeilijk alleenstaande moeders het hebben.

Elssie

Reactie voor op de website?

63.10. Uitstervend ras

Haha, Lisette, hoe herkenbaar! Ik voel me soms ook lid van een uitstervend ras. Wij zijn laatst op het partijtje van mijn zoon gaan midgetgolfen, een daverend succes! Kosten: 1 euro 50 per kind, met een ijsje en cake versieren toen we weer thuis waren. Die slungels van 10 en 11 jaar vonden het geweldig, daarvoor hoeven we niet te gaan snowboarden. Dus je bent niet de enige die probeert de kinderen te leren dat minder ook heel leuk kan zijn.

Constance, een beetje wederzijds respect kan inderdaad geen kwaad, jammer dat iedereen denkt dat je alleen maar werkt voor de centen, als het wel zo zou zijn is het ook geen schande trouwens. Jammer dat men nog steeds niet kan snappen in het algemeen dat jij het gewoon leuk vindt om te werken, en dat ik het gewoon leuk vind om te thuismoederen. Allebei prima, wat mij betreft.

Groetjes, Yvonne

Reactie voor op de website?

63.11. Thuisblijfmoeder-aftrek en moeder-cao

De vakbond RMU (Reformatorische Maaschappelijke Unie)heeft gepleit voor thuisblijfmoederaftrek, zie ook het persberciht (of hier).

Een uitgebreide site voor thuisblijfmoeders (klik op de deur van het huis!). Je vindt hier ook informatie over de moeder-cao.

De Nederlandse Bond Moeder CAO (zie ook in Libelle het artikel Nederlandse Bond Moeder-CAO wil net als U recht op inkomen.

Reactie voor op de website?

63.12. Moeder-CAO

Ik vind de moeder-CAO grote onzin (ik ben zelf moeder van 3 kinderen en werk 16 uur in de week). Iedereen kiest toch wat hij of zij zelf wil (met uitzondering van de alleenstaande ouder). Uitgaande van 2 partners met kinderen. Iedereen die wil werken kan dat gaan doen, evt. in combinatie met minder werken van de partner. Dan allebei wat geven en nemen en niet alleen de moeders.

Als je er voor kiest om niet te gaan werken, dan krijg je er ook geen geld voor terug. Hebben werkende moeders dan 2 CAO's? Die van hun bedrijf en de moeder-CAO en dubbele inkomsten. Zij verzorgen hun gezin net zo goed. Ik vind: wil je wat extra's verdienen, dan zul je er toch voor moeten kiezen om een betaalde baan te gaan zoeken.

Heleen

Reactie voor op de website?

63.13. Vóór een CAO

Hm, ik ben voor een CAO. Juist omdat iedereen kiest wat hij of zij wil! Je kunt nu namelijk kiezen uit: thuiswerken of elders werken. Ik neem aan dat je je oppas betaalt? Waarom betaal je hem/haar wel, en zou jij geen inkomsten krijgen als je bij je kinderen thuis bent? Of heb je een lieve oma die oppast, of opa? Of werk je om en om met je man (levert nl per saldo niet meer geld op)

Ik stel voor: een verzorgende-CAO (dus tbmoeders en tbvaders) of werk buitenshuis. Al naar gelang de wens is. Dat is pas echt een keuze. Waarom zou jij meer verdienen omdat je buitenshuis werkt dan iemand die thuis werkt?

Zo is het ook niet gezegd dat een thuis-ouder de kindertjes beter verzorgd dan een buitenshuis-ouder. Waar het werkelijk omgaat is het feit dat er eigenlijk steeds sprake is van een schijnkeuze.

Terwijl er met een ouder-CAO waarschijnlijk een echte kéuze kan worden gemaakt. Daar gaat het om. Niet om wie er meer verdient of zijn/haar kinderen beter verzorgt. Maar om het feit of we werkelijk keuzes kunnen maken... mogen maken.

groet Marjolein

Reactie voor op de website?

63.14. Het schoppen tegen moeders

Het is een schande. Om te zeggen dat een moeder en huisvrouw geen baan is. Ik ben alleen en moeder van vier zoons. Vader bemoeit zich nergens mee. Ik werk parttime. En dat is heel zwaar. Eeigenlijk, en dat meen ik echt, horen moeders die alles tegelijk doen juist heel goed betaald te worden. Bovendien verdienen ze heel veel respect. Laat de overheid eens ophouden om ons moeders een schuldgevoel aan te praten.

Ria

Reactie voor op de website?

63.15. Hoe ver moet je gaan?

Ik ben moeder van 4 (over een paar weekjes 5) en ben thuisblijfmoeder. Ik kies ervoor om thuis te zijn bij mijn kinderen. Dat ik daarvoor niet betaald word is jammer, mijn man verdient niet een geweldig salaris (lees: verdient weinig) maar als ik meer geld wil dan moet ik dus gaan werken. Er wordt op van alles bezuinigd. En dan zou ik geld willen om thuis bij mijn kinderen te zijn? Het is een prachtige baan, ja heel zwaar, maar wel het mooiste wat er is, je kind opvoeden volgens eigen normen en waarden die op dit moment in Nederland zo belangrijk zijn. Dan maar geen mooi huis met een hypotheek waar we beiden voor moeten werken. En wil je dat wel? Dan moet je je kind dus aan een ander overlaten en gaan werken. Betaald worden om thuis te mogen blijven? Nee, laat de AOW maar bestaan, dan kunnen we daar hopelijk op een gegeven moment gebruik van maken.

Ellen

Reactie voor op de website?

63.16. Profiteren van

Sorry hoor, maar ik vind nog altijd (ben 26 en heb 4 kids), dat als je kinderen wil, er ook zelf voor moet zorgen en niet zelf 5 dagen fulltime moet gaan werken en je kinderen droppen bij de oppas of de grootouders. Wij merken op school bij sommige kinderen van uitwerkende ouders, dat ze materieel gezien wel alles hebben, maar niet gelukkig zijn omdat ze geen echt thuis hebben. Als je het niet ziet zitten om thuis te blijven voor je kinderen, koop er dan geen! Dit geldt natuurlijk niet voor alleenstaande moeders, die kunnen dikwijls niet anders.

kkk

Reactie voor op de website?

63.17. Rol van man

Ria, je zegt het zelf eigenlijk al. Het echte probleem is niet dat jij niet betaald krijgt. Het echte probleem is dat jij overal voor opdraait omdat je man zich nergens mee bemoeit en als je een groot gezin hebt, moet je het nu eenmaal met zijn tweeën doen tenzij dat natuurlijk niet kan omdat er geen partner is of zo. Ik hoop dan ook dat man als hij echt zoveel uren werkt, een evenredig groot salaris mee naar huis brengt en dan wordt jij op die manier al 'betaald'. Is dat niet dan lijkt het me de hoogste tijd, handicaps e.d. daargelaten om hem ook thuis aan het werk te zetten. Zoals je het nu schetst zou ik me ook niet gewaardeerd voelen, maar die waardering moet niet van de maatschappij komen in de vorm van betaling maar van je man en kinderen.

En wat betreft de reactie van KKK, dat argument hoor ik nu altijd, dat je kinderen op school tegenkomt die alles hebben behalve liefde. Ik zie ze niet die 'verlaten' kinderen, althans niet hier. En ik zie heus wel kinderen die in de knel zitten maar dat komt dan vaak omdat de ouders überhaupt moeite hebben met het leven in het algemeen en niet doordat zij toevallig werken of niet. Nee, ik vind het een typische kortzichtige 'schop'reactie.

Oh KKK, en waarom mag jouw man wel kindjes kopen terwijl hij het waarschijnlijk niet ziet zitten om thuis te blijven?

Groetjes Amber (ook moeder van vier en vier dagen werkend met man drie dagen werkend en kinderen die zeker niet alles materieel hebben maar die we gelukkig wel de noodzakelijke dingen kunnen verschaffen).

Reactie voor op de website?

63.18. Papa's rol

Korte reactie: mijn man heeft er wel degelijk voor gekozen om veel bij de kinderen te zijn hoor: hij werkt 2 dagen in de week: 12 uur per dag, wisselende ploegen en krijgt evenveel betaald als iemand die 5 dagen in de week gaat gaan werken

kkk

Reactie voor op de website?

63.19. Houd toch eens op met dat geschop!

Ik ben van meing dat we nu eens moeten ophouden met dat geschop van thuisblijfmoeders tegen werkende moeders en werkende moeders tegen thuisblijfmoeders.

Tot voor kort had ik die keus om wel of niet te gaan werken niet eens. Ik moest thuis blijven omdat mijn lijf na een tweelingzwangerschap het niet aankon weer te gaan werken. Ik was er altijd vanuit gegaan gewoon weer 2 of 3 dagen te gaan werken na de bevalling, maar ik heb b.i. en zware lage rugklachten overgehouden aan de zwangerschap en bevalling.

Ik ben tot vier weken geleden een thuisblijfmoeder geweest en nu ben ik een werkende moeder. En ik zal je vertellen dat ik het heerlijk vind weer te werken en daardoor het dus ook heerlijk vind weer thuis te komen waar mijn twee jochies van drie naar me toe komen rennen en roepen: mama je bent er weer.

Ik vind dat we elkaar gewoon in de waarde moeten laten bij de keuze die je maakt, als je thuis wil blijven dan blijf je thuis en anders ga je lekker werken. Het gaat erom dat jij je er prettig bij voelt en dat jij en je man het met wederzijds goedvinden oke vinden dat de een wel werkt en de ander niet of dat je allebei werkt. Het is namelijk je gezin en man waar je mee oud moet worden en niet die buurvrouw aan de overkant die wel thuis blijft of die gehaaste mevrouw sávonds bij de albert heijn die wel werkt. Je moet het samen doen. Nou en dat je medemens het er niet mee ens is. Het is je eigen keus en als je daar achter staat dan is het toch goed. Of zie ik het nou verkeerd?

Cindy

Reactie voor op de website?

63.20. Wie schopt er het meest?

Grotendeels heb je gelijk Cindy, maar ik zie/hoor vaak toch dat de thuisblijvers het meeste schoppen, ik merk het bij thuisblijvende vriendinnen maar ook bv. het verhaal van kkk. Dat gelul over het kopen van kinderen?! Mijn ouders hebben uiteindelijk ook uit liefde voor hun 2 kinderen jarenlang hard gewerkt. Om ons goed te verzorgen, het nodige en soms wat extra.

Bij tweeverdienersvriendinnen kreeg ik geen negatieve opmerkingen n.a.v. mijn thuismoederschap. De thuisblijfvriendinnen vinden het blijkbaar wel nodig om zichzelf en hun o zo goede opvoedsituatie de hemel in te prijzen en andere keuzes af te kraken.

Van mijn vader's erfenisje, wat hij voor ons heeft kunnen sparen omdat mams werkte, heb ik een leuk huis met winkeltje voor mijn eigen gezin mede kunnen financieren. Daar heeft hij mij al tijdens zijn leven mee geholpen. Hetzelfde hoop ik voor mijn dochter te kunnen doen.

Ik was net als jij eerst 2 jaar ziek na de bevalling, daarna kon ik geen werk vinden en uiteindelijk ben ik voor mijn man en moeder gaan werken. Ze hebben beiden een zaak, en mijn hulp spaart ze dure uitzendkrachten en free lancers uit.

Sara

Reactie voor op de website?

63.21. Aandacht

Ik ben een thuisblijfmoeder (nee, ik vind mezelf niet zo geweldig, maar ik vind het wel een goeie keuze) en na al die verhalen hier, vraag ik me toch af hoeveel uurtjes, minutjes, ... de werkende mama's aan hun kroost spenderen per dag? Als je een ganse dag gewerkt hebt, heb je volgens mij geen fut en geen zin meer om als je thuiskomt met je gezin bezig te zijn; meestal is het dan snel eten en bed in; is dat de goeie manier van opvoeden?

Nee, ik ga mijn kinderen niet veel geld kunnen nalaten, maar ze gaan wel heel veel goeie herinneringen hebben, en weten dat ik altijd voor ze klaarstond, en de moeite wou doen om ze zelf op te voeden ipv de gemakkelijke weg te kiezen en iemand anders met die moeilijke maar belangrijke taak op te zadelen

Jora

Reactie voor op de website?

63.22. Aandacht tekort?

Mijn kinderen krijgen als ik thuis ben van het werk, ieder een uur individuele aandacht van ons beiden na het eten. Wij eten om 6 uur tot half zeven en dan zitten wij keurig aan tafel zonder tv of radio. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de opvoeding, samen eten na die lange dag. Van half zeven tot half negen krijgen ze ieder een uur van mij en van mijn man. Ik werk 2 dagen en ga binnenkort de derde dag naar school. Dan blijven er nog vier dagen over waarin ze altijd aandacht krijgen als ze daarom vragen, maar ook als ze er niet om vragen. Dus ik denk dat er bij mijn kids geen aandacht tekort is.

We staan om 7 uur op en ze gaan van half 1 tot half 3 slapen en om half negen of acht uur naar bed. Al die andere tijd sta ik altijd voor ze klaar. Ook als ik de was aan het doen ben of de vaatwasser of aan het stofzuigen ben. Dus kom aub niet aan met dat die kinderen te weinig aandacht krijgen en/of geen goede opvoeding. Het is inderdaad de moeilijkste taak die er is en ik heb er voor geleerd dus ik kan het weten. Maar om me nou schuldig te voelen dat ze drie dagen aandacht krijgen van oma en de oppas die ze heel goed en al heel lang kennen.

Sorry hoor, maar dat vind ik een beetje overtrokken. Ze moeten ook wel zelfstandige kids worden die zichzelf kunnen vermaken en die ook weten dat er soms ook tijdstippen zijn waar ze zich alleen moeten vermaken. Eten koken doe je toch ook niet met je kind op je arm of wel soms?

Cindy

Reactie voor op de website?

63.23. Toch nog schoppen

Hoi Jora,

volgens mij heb je het stukje van Sara net nog niet gelezen, over het niet schoppen dan hè. Want waarom is werken nu weer de makkelijkste weg? Voor velen is het gewoon noodzaak en het is fijn als je de luxe hebt om thuis te blijven. Ik vind het ook zo'n vreemd idee dat er alleen maar wordt gewerkt voor extra luxe. Wij zouden het gewoon niet redden op het salaris van mijn man alleen en gezien de krantenberichten van de laatste tijd denk ik dat dat voor de meeste mensen geldt.

Met de formulering 'en de moeite wou doen om ze zelf op te voeden i.p.v. de gemakkelijkste weg kiezen en iemand anders met deze moeilijke maar dankbare taak op te zadelen' geeft je impliciet aan dat werkende ouders geen moeite willen doen voor hun kinderen, niet altijd voor ze klaar staan en er dan iemand met hen opgezadeld word. Mijn kinderen gaan twee dagen per week naar een kinderdagverblijf. Daar wordt keurig voor betaald en ik geloof niet dat de leidsters, die overigens blij zijn dat een leuke baan hebben, dat zien als opzadelen. En ook mijn kinderen verheugen zich altijd op kindjesdag (net zoals jouw kinderen zich waarschijnlijk op de peuterspeelzaal verheugen of verheugd hebben).

Dus ik geloof niet dat iemand er slechter van wordt. Prima als je over je eigen keuze schrijft maar hou het bij jezelf in plaats van steeds vooroordelen over werkende ouders te verkondigen.

Amber

Reactie voor op de website?

63.24. Verbaasd

Ik ben verbaasd dat er over dit onderwerp nog gediscussieerd wordt. Werkende moeders en thuisblijfmoeders zijn er al eeuwenlang, dat is een feit. Alleen in jaren 50 en 60 was het zeer ongebruikelijk dat gehuwde vrouwen/ moeders niet werkten, in Nederland althans. Ik vraag me daarom ook af waarom er zo negatief gereageerd wordt op andermans keuze, onzekerheid of vragen om bevestiging dat je de juiste keuze gemaakt hebt?

Sacha

Reactie voor op de website?

63.25. Belangrijk

Je eigen kinderen opvoeden zou toch belangrijker moeten zijn dan "jezelf ontplooiien" en "naast de kindere ook nog iets anders hebben". Ik vind het zo raar dat iemand wel kinderen wil maar niet de hele tijd voor ze wil zorgen, alleenstaande moeders, oké, maar al die andere moeders; waarom kies je voor je werk en niet voor je kinderen?

Bij mij (heb er 4) kan er gerust iemand ziek worden zonder dat we in paniek moeten slaan omdat er niemand thuis is, in de vakantie kunnen ze lekker uitslapen zonder dat ze uit hun bed moeten gesleurd worden omdat mama ze naar de onthaalmoeder of grootouders moet brengen en er is gewoon lekker veel tijd voor ze. En geloof me: 's avonds ben ik even afgemat als werkende moeders, maar IK heb mijn kinderen dan toch telkens weer een fijne dag bezorgd.

Reactie voor op de website?

63.26. Nog discussie door de grootte van het gezin

Hoi Sacha,

op jouw vraag waarom er nog zo gediscussieerd wordt over werken of niet werken, kan ik het volgende zeggen. Ik denk dat het inmiddels door de meeste mensen in Nederland, althans de meeste mensen die momenteel jongere kinderen hebben, geaccepteerd wordt dat je zelf kunt kiezen om wel of niet buitenshuis te werken. Moeders van grote gezinnen zijn relatief vaak niet buitenshuis werkend omdat de kinderopvang voor zoveel kinderen gewoon moeilijker rond te krijgen is. (Opa en oma willen bijvoorbeeld best op één kind passen maar drie, vier of meer wordt natuurlijk een heel ander verhaal).

Daarnaast hebben ook veel dames gekozen voor een groot gezin uit overtuiging en ze willen hier dan ook zelf helemaal voor zorgen. Naar mijn idee gaat het hier dan ook vaak om wat traditionelere gezinnen dus terwijl overal in Nederland inmiddels deze discussie wel gevoerd is, lopen wij op dit forum waarschijnlijk nog wat achter.

Zelf ben ik wel benieuwd of thuisblijfmoeders zouden gaan werken als de kinderopvang gratis zou zijn. Waarschijnlijk niet omdat ze deze keuze hebben gemaakt uit overtuiging. Tot de crisis in de jaren '30 kwam, kon overigens bijna niemand zich veroorloven thuis te blijven zitten, ook vrouwen niet. De huisvrouw is destijds bedacht door de overheid om zo arbeidsplaatsen vrij te maken voor werkloze mannen en daarom werken vrouwen in Nederland het minst buitenshuis van heel Europa.

Amber

Reactie voor op de website?

63.27. Reactie op Amber

Hoi Amber,

Bedankt voor je duidelijke reactie. Ik vind het altijd zo jammer dat thuisblijven voorgesteld wordt als kiezen voor je kind (zie reactie "IK heb mijn kind een fijne dag bezorgd"), net of werkende moeders slecht voor hun kinderen zorgen en alleen aan zichzelf denken. Prima als je thuisblijft, prima als je werkt. Maar inderdaad, laten we elkaar in elkaars waarde laten. Iedere moeder (wel of niet met een betaalde baan) heeft toch het beste voor met haar kind?

Groetjes, Sacha

Reactie voor op de website?

63.28. Gedachten

Wat gaat het door het hoofd heen van zwangere vrouwen die op voorhand al zeggen dat ze niet voor het kind gaan thuisblijven? Joepie, ik krijg een kind dat ik 's avonds eventjes wil zien en voor de rest dump ik het bij iemand anders? Moeder ben je altijd en niet als het eventjes uitkomt, zo egoïstisch.

Reactie voor op de website?

63.29. Gedachten

De gedachten van iemand die een kind krijgt en toch blijft werken.
 1. Leuk meegenomen dat extra geld.
 2. Zo blijf je in het arbeidsproces, dat in sommige vakgebieden erg snel veranderd.
 3. Eens wat anders aan je hoofd dan luiers en flessen.
 4. Sociale contacten zijn ook voor volwassenen anders. Die heb je ook met kinderen, maar met collega's is dat zeker anders.
 5. Ontzettend leuk werk wat je niet kwijt wilt.
Daarbij komt dat je ook nog part-time kunt werken hoor. Dit houdt in dat je je kinderen toch nog zo'n 5 of 4 van de 7 dagen volledig mee kunt maken. 's Avonds werken terwijl manlief thuis komt kan ook. En ja, dan heb je ook een baan en kinderen. En nee, je hoeft ze niet te dumpen. Behalve dan in hun eigen bedje..... Dus thuisblijven hoeft echt niet zaligmakend te zijn hoor.

K

Reactie voor op de website?

63.30. Gedachten

De gedachten van een zwangere vrouw zouden moeten zijn;
 1. Leuk dat er een kindje in mijn buik groeit, daar wil ik alles voor doen?
 2. Jammer misschien dat ik niet meer buitenshuis kan gaan werken, maar mijn kindje heeft mij nodig en dat is het belangrijkste
 3. Ik verheug me op de pampers en papflessen, dat hoort er nu eenmaal bij als je beslist van een kindje te krijgen
 4. Sociale contacten heb ik nog genoeg: op school, in de winkel, met familieleden, de buren,...
Vraag eens aan alle kleine kinderen of ze willen dat mama thuis bij hen blijft of dat ze gaat gaan werken voor meer centjes te hebben voor mooie kleren en verre reizen: ik weet het antwoord al hoor

Reactie voor op de website?

63.31. Haar zaak

Wat een zwangere vrouw zou moeten denken is haar zaak. En voor de duizendste keer, werkende mama's werken in de meeste gevallen om die pampers en papflessen voor hun kinderen uberhaupt te kunnen betalen.

Reactie voor op de website?

63.32. Belang van kind op 1e plaats

Ik ben zelf een stay at home moeder en ik heb een zusje die part time werkt. Ik heb respect voor iedereen of die nu werkt of niet. Wat mij ergert is niet het wel of niet werken, maar het wel of niet energie en tijd in de opvoeding te willen steken, om je kinderen normen en waarden bij te brengen.

Het baren is het makkelijkste van het hele proces. Kinderen ontsporen niet omdat je wel of niet werkt. Ik zie om mij heen dat heel veel ouders laks zijn geworden. Ze zetten zich niet meer in voor hun kind, maar lopen achter de kudde aan.

De teugels bij de jeugd zijn niet wat losser geworden maar compleet verdwenen. Wie een kind complete veantwoording geeft voor zijn handelen, zonder regels te geven, kan op de bom wachten. Ik persoonlijk vind dat je ten alle tijden je eigen weg moet volgen, en niet zeggen: o zo is het nou eenmaal tegenwoordig. En daar de verantwoording bij wegschuiven.

Ik maak mijn keuzes uit belang van mijn kinderen. En als ik dan boze gezichten van ze krijg, neem ik dat op de koop toe. Ik ben er niet om aardig gevonden te worden, maar om te zorgen dat het volwassen mensen worden met normen en waarden waar deze maatschappij op het moment weinig van heeft (ikke ikke ikke en de rest kan .......) NEE BEDANKT!

Inca

Reactie voor op de website?

63.33. Thuisblijven of kinderdagverblijf?

Ik ben thuisblijfmoeder. 14 jaar geleden heb ik de beslissing genomen dat dat beter zou zijn voor mijn kind(eren). Een tweede generatie kinderen kwam en nog steeds ben ik thuis. Of mijn kinderen bij mij een leukere tijd hebben dan bij een oppas/dagverblijf is maar de vraag. Het kinderdagverblijf bij mij in de buurt lijkt een heel leuke plek te zijn, kinderen knuffelen hun verzorgers bij het brengen en halen. Dat doen ze toch alleen als zij zich veilig voelen.

En 49.30 mijn oudste zou het niet erg vinden als ik weer zou gaan werken, zo zou ze immers haar zo begeerde merkkleding kunnen krijgen. Voor haar bleef ik thuis maar nu vindt ze het jammer dat er niet meer geld te besteden is. Wanneer je het goed doet? Ik denk dat dat is wanneer je er zelf vrede mee hebt hoe je het doet.

Ellen

Reactie voor op de website?

63.34. Wat wil jij?

Hoi Ellen,

merkkleding lijkt me geen goede motivering om weer te gaan werken. En dat het kdv wel leuk lijkt ook niet. Ze hebben vast ook leuke (en veel goedkopere) peuterspeelzalen in de buurt.

Je moet alleen gaan werken als jij het wil bijv. omdat je het fijn vindt om samen verantwoordelijk te zijn voor het gezinsinkomen, je te ontwikkelen enz.

Je bent ooit gestopt voor de kinderen, wil nu weer gaan werken voor diezelfde kinderen maar het gaat er dus om wat jij wil, en nee dat is niet egoïstisch!

Amber

Reactie voor op de website?

63.35. Thuisblijven of werken?

Nou Ellen, ik ben het helemaal met je eens. De beslissing waar JIJ achterstaat, DAT is de juiste beslissing. Laten we ons vooral niet gekmaken door iemand die het ZELF niet eens weet! Wij zijn de mama, en wij doen gewoon ons best, met liefde, en niet meer, en niet minder. Zo dan...

Annie

Reactie voor op de website?

63.36. Thuisblijven

Ik blijf thuis, daar hebben mijn man en ik voor gekozen toen we aan kinderen begonnen. Als ik had willen blijven werken dan was ik niet aan kinderen begonnen. Zo simpel is het.

Ik heb als kind mijn eerste levensjaren op een kinderdagverblijf gezeten (in Duitsland) Mijn moeder werkte fulltime, terwijl mijn vader goed verdiende, maar mij werd verteld dat ze wel moest werken, maar goed. Ik vond het daar dus niet leuk, iedere middag maar wachten, andere kindjes werden al eerder opgehaald en ik maar kijken waar blijft mijn mama. Ik heb nu als volwassende scheidingsangst (kwamen we vorig jaar pas achter).

Nee, ik zorg dat mijn kinderen opgroeien met onze normen en waarden, daarom zijn het ook mijn kinderen en niet die van weet ik veel wie. Mijn kinderen zijn zo rustig, zeggen de mensen. Ja dat is niet zo gek, ze kunnen altijd naar huis komen als er wat is, ben je ziek op school dan word je meteen à la minuut opgehaald en kun je lekker in je eigen bedje kruipen. De juf op school heeft wel eens met de handen in het haar gezeten met een spugend kind, tja mama kon niet weg op het werk en papa ook niet, vreselijk voor de juf maar nog veel erger voor het kind.

Wij hebben het financieel heel zwaar op dit moment, maar ik moet er niet aan denken om mijn 2 jongsten weg te moeten brengen. Ik geef borstvoeding en wil dat ook blijven geven, dat wordt toch wel erg lastig als je niet bij je kindje bent (ik wel dat je kunt kolven maar dat kan niet bij elke baas en daarbij heeft dat niet de charme als live voeden).

Ik heb het gevoel dat ik aan alle kanten wordt aangevallen door iedereen en zelfs door onze regering, ze maken het zo moeilijk voor thuisblijfmoeders. Ik word daar heel verdrietig van en dan wordt er hier op de site ook nog eens zo vervelend over gedaan. Ik heb er erg veel voor over om thuis te blijven dus het is niet zomaar. Wij hebben geen mooie auto, we gaan nooit op vakantie enz. Dus een beetje respect, graag.

Groetjes Tanja

Reactie voor op de website?

63.37. De huisvrouw

Over de huisvrouw is wel het een en ander te vertellen. Kijk maar eens bij Huis en Tuin.

Reactie voor op de website?

63.38. Huisvrouw 'verdient' eigenlijk bovenmodaal loon

Bron: De Gelderlander 23 februari 2008
  Amsterdam - Vrouwen die thuis voor de kinderen zorgen, zouden - omgerekend naar uurtarieven - een bovenmodaal salaris moeten verdienen. Tot die conclusie komt de Britse website alljoinon.com. Een peiling onder 4000 huisvrouwen zou uitwijzen dat de gemiddelde huisvrouw bijna 9 uur per dag in de weer is met kinderen, boodschappen, koken en schoonmaken. Wie al die werkzaamheden afrekent tegen gangbare Britse uurlonen, komt uit op een salaris van bijna 30.000 pond (40.000 euro) per jaar.
Dit is dus feitelijk het gezinsdal, de terugval in salaris die gezinnen hebben als gevolg van hun investering in kinderen.

Lees ook De economische bijdrage van het gezin.

Reactie voor op de website?

63.39. Hebben tieners geen oppas nodig?

Wat ik mis in al deze reacties, waarom heeft niemand het over pubers, waar blijven deze na school? De BSO is toch alleen tot en met 12 jaar dacht ik toch? Ik ben hier niet in thuis hoor. Ik ben dus een bewust thuisblijfmoeder. Ik heb vijf kinderen in de leeftijd van 10, 13, 14, 16, 17. Ik vind dat juist wanneer ze ouder worden meer begleiding nodig hebben, zoals computer (hyves msn sms} en school. Wat houdt ze bezig, waar zijn ze na schooltijd, tussenuren. Ik vind als ze klein zijn zijn ze tevreden met schone luiers, pap, slaapjes, kinderboerderij, ik noem maar wat hoor. Deze verzorging kunnen de meeste mensen wel regelen.

Maar daarna wordt het toch echt anders. Ik zie het bij mezelf en dan ben ik altijd thuis, hoor allerlei verhalen, gedachtes en wat ze allemaal meemaken. Wij wonen in een {veilige} kleine stad. Hoe zien jullie dit, denken jullie hier al over na? Ben benieuwd naar jullie reakties.

groetjes Maureen

Reactie voor op de website?

63.40. Vrouwen moeten alles kunnen

Als thuisblijfmoeder heb je het niet altijd gemakkelijk. Je moet wel beschikken over een diepgaande, innerlijke overtuiging. Van alle kanten krijg je te horen dat je een parasiet van de samenleving bent, niets doet, van nul en generlei economische waarde bent.

Als werkende moeder moet je je soms in onmogelijke bochten wringen en het op twee fronten heel erg goed proberen te doen, en ik heb alle bewondering voor de moeders die daarin slagen. In ieder geval heb je de goedkeuring van media en overheid, en als je geluk hebt, ook voldoening in plaats van al te veel stress.

De reden dat thuisblijfmoeders schoppen? Het is niet altijd leuk om alleen maar te dienen, en zo'n beetje als schietschijf van media en overheid te fungeren. Diep in je hart wil je misschien best zo'n mooie carrière, maar enfin, je hebt de keus gemaakt om je kinderen voor te laten gaan. Een tikkeltje jaloezie, dus.

Waarom ik thuisblijfmoeder ben? Ik studeer, heb vier kids, een goedlopend huishouden, maar ik ben niet zo'n kei die dit huishouden moeiteloos kan combineren met een glanzende carrière. Had ik best gewild hoor: perfect opgevoede kinderen, een georganiseerd huishouden, veel tijd kunnen doorbrengen met mijn gelukkige gezin én een glansrijke fulltime carrière.

Maar voor mij lijkt dit een onmogelijke zaak. Vandaar tijdelijk deze keus dan maar. Het beste voor dit moment in mijn leven. Met alle bewondering voor moeders die meer weten neer te zetten dan ik. Ik ben erg benieuwd naar hun geheim! In het algemeen denk ik, dat vrouwen teveel overvraagd worden. Ze moeten alles tegelijk kunnen. En goed doen ze het nooit. Zijn burn out vrouwen economisch nuttig? Ik vraag het me af. Laten we elkaar steunen, in plaats van te schoppen.

Jeannette

Reactie voor op de website?

63.41. Ouderrol

Bij tijd en wijle een vreemde discussie hoor!

Thuisblijfmoeders schijnen het idee te hebben dat hun kinderen het gelukkigst zijn en de beste opvoeding krijgen, omdat moeders thuis zit. Is dat werkelijk zo? Ik lees niets over de vaders, vreemd.

Het idee heeft bij veel thuismoeders postgevat dat moeders die werken erg materialistisch zijn, klopt dit wel? Jezelf als vrouw willen ontwikkelen d.m.v. werk schijnt een doodzonde te zijn: het kind dient het belangrijkste te zijn en alles moet ondergeschikt zijn aan het kind. Verstandig? Wat als de kinderen de deur uit zijn? Hopen dat je snel oma wordt?

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de alleenstaande moeder: zij wordt hier min of meer tot werken gedwongen, de vrouw die vrijwillig kiest voor werken, is per definitie een slechte moeder.

Is werken voor het gezinsinkomen niet juist een taak voor beide ouders? De praktijk in Nederland is juist dat de meeste vrouwen parttime werken en echt geen voltijdsbanen hebben, een idee voor thuisblijfmoeders: zij parttime en paps parttime, kan hij ook eens vaderen en zijn zij geen "geldwolven", immers 1 salaris door beiden te verdienen. Goed idee?

Want wat als vader en moeder gaan scheiden en mams heeft nooit gewerkt. Slecht betaalde baantjes, omdat moeder niet of slecht geschoold is en kinderen die moeten wennen aan een totaal ander leven. Och nee: thuisblijfmoeders scheiden nooit, dat doen alleen die werkende moeders. Toch???

De luxe van thuisblijven met een groot gezin is in de toekomst alleen nog voorbehouden aan rijke goed verdienende mensen, vaders met een topbaan en dito inkomen. Is dat erg??

Anna

Reactie voor op de website?

63.42. Werkende/thuisblijvende ouders

Hallo allen,

Grappig om te zien dat dezelfde soort discussies op meerdere plaatsen op deze site gevoerd worden. Geheel passend bij dit onderwerp is al uitgebreid gediscussierd. Zie: thema's; hup, aan het werk dames!

Ik heb daar eigenlijk de kern van het hele verhaal (volgens mij dan) verwoord in de reacties 28.69 en 28.76. De kern zit 'em in de balans die je zelf moet vinden. En welke keuze jij als ouder ook maakt, als het goed is, is dat de keuze die het best bij jou, je gezin en de situatie past. En daar verdien je respect voor. Respect van iedereen, ook al zou hij of zij zelf een andere keuze maken...

Veel leesplezier bij de andere discussie!

Groetjes van Ingrid

Reactie voor op de website?

63.43. Antwoord voor Ingrid

Dit hele verhaal gaat toch over de moederrol Ingrid? En hoe men die invult?

Wel typisch dat hier nauwelijks gediscussieerd wordt. Iedereen vertelt zijn/haar eigen verhaaltje en dat was het dan wel. En dus vind ik het jammer, dat ik totaal geen reactie krijg op mijn verhaal.

Anna

Reactie voor op de website?

63.44. Re: belangrijk

Tja, het is inderdaad niet echt handig als je kind ziek is/wordt terwijl je zelf buiten de deur aan het werk moet. Maar er zijn heus wel banen waarbij je gelijk naar huis kunt hoor, heb het zelf ook al meegemaakt.

Nejada

Reactie voor op de website?

63.45. Moederrol

Ik heb 2 kinderen, van 5 en 2 jaar. De derde is op komst. En ik ben heel blij met ze en doe van alles voor ze en met ze. Toch blijf ik 3 dagen in de week werken. Waarom: omdat ik geld nodig heb om te eten. En de andere reden is dat ik ook blij ben als ik aan het werk ben. Als er iets zou zijn met de kinderen, kan ik altijd weg. Mijn man is ook minder gaan werken om er voor de kinderen te zijn.

Kortom, er zijn mensen die gelukkig zijn als ze thuis blijven voor de kinderen en er zijn mensen die gelukkig zijn als ze part time werken al dan niet vanwege het financiele gedeelte. Als iedereen nu eens verder kijkt dan alleen maar zeggen dat vrouwen werken omdat ze zonodig 4x met vakantie willen, 2 auto's etc. dan zijn we al een stuk verder. Geld is niet de enige drijfveer om te willen werken.

Groet, Alicia

Reactie voor op de website?

63.46. Meer dan alleen maar moeder

De moederrol is niet de enige rol die een vrouw met kinderen te vervullen heeft.

Als er niet betaald gewerkt wordt, dus geen belasting betaald wordt, kan de maatschappij ook niet draaien.

Kinderen hebben ook scholing, medische zorg enz nodig, en ook de kinderbijslag komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Het ironische is dat door een paar mensen hier aan de ene kant het vermeende materialistische van tweeverdieners aan de kaak wordt gesteld. Aan de andere kant lopen dezelfde mensen te klagen dat het belastingsysteem in hun nadeel wordt veranderd en andere kosten omhoog gaan omdat er nu eenmaal evenredig moet worden betaald naar gezinsaantal.

Akmaarse

Reactie voor op de website?

63.47. Ieder z'n eigen ding

"Als er niet betaald gewerkt wordt, er dus geen belasting betaald wordt, dan kan de maatschappij ook niet draaien"

Nou daar rijzen mij de haren van ten berge. pfff, dat is mij net even te foute gedacht. Weet je wat, zodra wij vrouwen geworpen hebben, laten we dan de kinderen collecteren en verzamelen in daarvoor bestemde communes waar personeel hen voedt en alles leert. An while we're at it, laten we ze dan ook gelijk selecteren. Laten we vooral flink werken en onze kinderen op kinderdagverblijven achterlaten, dan gaat het goed met de economie en onze welvaartsstaat.

Ik vind, dat een vrouw of man die wil werken, moet gaan werken. Maar een vrouw of man die ervoor kiest om al dan niet tijdelijk voor de kinderen te zorgen moet ook die gelegenheid krijgen. Het is niet zo dat er werk voor het oprapen ligt. En volgens mij zijn er prima regels opgesteld omtrent uitkering en bijstand en worden deze regels bijgesteld naar wens.

Het is toch geweldig als man en vrouw samen overleggen hoe ze hun gezin inrichten. Wat heeft iemand anders daarover te vertellen??

De moederrol is voor elke moeder weer anders, omdat iedere moeder onder andere omstandigheden is opgegroeit en leeft.

Persoonlijk zou ik graag zien, dat sommige ouders meer tijd namen voor hun kinderen en de opvoeding, kinderen worden vanzelf groot, maar normen en waarden zouden ze toch het beste thuis moeten leren.

Mensen kies voor je eigen verstand en gevoel en laat anderen graag in hun waarde.

Esther

Reactie voor op de website?

63.48. Voor Anna

Het is me niet duidelijk waarom jij de "buitenshuis" werkende ouder zo scherp tegenover de "thuisblijvende" ouder stelt. Het lijkt me dat beiden voor- en nadelen hebben. Het is een taak van beide ouders om zorg/arbeid zo te verdelen dat het gezin draaiende gehouden kan worden. Dat wat ideaal is hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn.

Nog altijd wordt de economische zelfstandigheid bij scheiding aangehaald. Ook bij scheiding hebben beide ouders de plicht om te zorgen dat de situatie voor de kinderen zoveel mogelijk hetzelfde blijft als vóór de scheiding. Als de zaken niet goed geregeld worden zal scheiding sowieso altijd ten nadele van de kinderen zijn.

Het is prettig als er voor beide ouders de mogelijkheid is economisch actief te blijven zónder dat dat ten koste van het gezin gaat. Maar dat dat niet in alle gevallen haalbaar is mag je ook wel duidelijk zijn. Het heeft geen zin om er een machtstrijd van te maken.

Roos

Reactie voor op de website?

63.49. Ieder zijn ding zelf betalen.

Mijn man en ik hebben allebei om en om een paar jaar thuis voor ons kind gezorgd, en werken nu allebei. We hoeven voor geen enkele keuze extra respect te krijgen.

Als je het samen kan regelen, prima. Maar als een ouder 10, 20 jaar of langer thuis is zonder mee te dragen aan belastingen, wordt er niet bijgedragen aan voorzieningen waar wel gebruik van wordt gemaakt.

Voor het ene gezin zullen bv. de "gratis" schoolboeken net even wat meer gratis zijn. Waar blijft in zo een geval de statement "geld is niet alles". Dan moet je ook niet haantje de voorste willen zijn bij het uitdelen daarvan. Of verwachten dat het uitgedeeld wordt.

Voor elke bijstandsouder, moet een ander die misschien zelf ook ouder is, werken. Ik vind het in ieder geval niet normaal om de financiele consequenties van het hebben van een kind op een ander af te wentelen. Buiten de ouders dan.

Alkmaarse

Reactie voor op de website?

63.50. Economische benadering

Voor de Alkmaarse:

In je bericht focus je je wel heel sterk op het economische deel van zorg voor kinderen. Je beschrijving komt hier op neer: "Wie een hond neemt draait er zelf voor op, of wie een auto neemt draait er zelf voor op!". Bij de zorg voor kinderen ligt het ietsjes anders. Omdat jullie situatie in jouw ogen ideaal is/was ga je er maar vanuit dat dat voor iedereen ideaal en haalbaar is.

Nog steeds zijn er beroepen waar parttime werken niet kan. Verder zouden we er in ons beleid naar kunnen streven dat we de niet-economisch-actieve ouder in ieder geval mogelijkheden aanbieden om werk/opleiding op niveau te houden zodat men zonder problemen terug kan stromen. Van onze kinderen wordt straks verwacht dat ze straks de maatschappij draaiende houden. Heb je nooit van het generatieverdrag gehoord?

Nederlandse

Reactie voor op de website?

63.51. Hoe zou het moeten?

Als alle ouders (meer)zouden werken, wie doet dan het huis houden wie is er dan nog oppasmoeder, wie helpt er dan bij klasse activiteiten (schoolreis, laatste schooldag etc), wie is er voorleesmoeder, computermoeder, overblijfmoeder. Wie heeft er dan nog zin in een ouderavond, wie heeft er nog behoefte aan een info avond? Naarmate de ouders (meer) gaan werken zien ze op school dat soort dingen wel teruglopen en maar niet te spreken over andere mantelzorg en vrijwilligerswerk. Iedereen die moet/wil werken mag dat zelf weten. Maar die moeten degenen die dat niet doen niet veroordelen. Want als iedereen dat zou doen, blijft er heel veel ander (vrijwilligers)werk liggen voor.......

Niet voor gepensioneerden, want die hebben het te druk met het oppassen op hun kleinkinderen en andere klusjes waar hun eigen kinderen niet aan toe komen. Hopenlijk komen die niet bedrogen uit als die straks zelf mantelzorg nodig hebben want wie pakt dat dan op.

Conny

Reactie voor op de website?

63.52. Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Betaald werkende mensen doen ook aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ik ken er genoeg, onder wie mijn vriend en ikzelf. En daarvoor deden mijn ouders dat, naast en buiten hun werk.

Niet iedere thuisblijfouder is per definitie extra veel bezig met vrijwilligersactiviteiten. Daar ken ik er ook genoeg van.

Alkmaarse

Reactie voor op de website?

63.53. Praktische benadering

Waarom zou het voor kinderen niet opgaan dat de hoofdverantwoordelijken de ouders zijn? Iedere situatie is anders, en daar zullen ouders onderling een creatieve oplossing voor moeten vinden.

Het kanniet gehalte is bij sommige mensen erg hoog. Voor ons is het ook niet altijd gemakkelijk geweest. Zelfredzaamheid mag ik toch verwachten van volwassen mensen. En wachten op beleid, is de hedendaagse burger(es) een mak schaap geworden dat aan het handje van de overheid moet worden genomen.

Een boel dingen die ik zeg zijn idd economisch, omdat ik me over sommige dingen verbaas. En bepaalde aspecten van mijn betoog wordt gemakshalve overheen gelezen.

Doordenkertje; het "generatieverdrag" moet toch ergens van betaald worden en niet alleen door onze kinderen, maar ook door onszelf en wel hier en nu. De kinderbijslag, investeringen in onderwijs, gratis schoolboeken en de AOW, dat is onze gezamelijke verantwoordelijkheid.

Alkmaarse

Reactie voor op de website?

63.54. Vraag aan Alkmaarse

Je schrijft: "Iedere situatie is anders, en daar zullen ouders onderling een creatieve oplossing voor moeten vinden."
Dat gaf ik in mijn vorige antwoord al aan. Er zijn nog veel banen waarin parttime werken niet mogelijk is. Als ouders dan een creatieve oplossing vinden in: "een ouder is fulltime of meer economisch actief en de andere ouder neemt de zorg op zich", waarom haal jij dan 'jouw ideale situatie' aan als voorbeeld en verbindt daaraan dan meteen de conclusie dat iedereen die niet jouw voorbeeld volgt een klaploper is en net iets meer "gratis schoolboeken" krijgt dan een ander?

En je schrijft: "Het kanniet gehalte is bij sommige mensen erg hoog. Voor ons is het ook niet altijd gemakkelijk geweest. Zelfredzaamheid mag ik toch verwachten van volwassen mensen. En wachten op beleid, is de hedendaagse burger(es) een mak schaap geworden dat aan het handje van de overheid moet worden genomen."

Ik kan me niet voorstellen dat je dat uit mijn vorige antwoord haalt. Wellicht ben je niet op de hoogte dat ouders waarvan er maar één economisch actief is gekort worden. Juist omdat het beleid erop gericht is dat beide ouders werken.

De Overheid hoeft niemand aan het handje te nemen, ook dat heb ik nergens gezegd. Maar de Overheid moet wel fair spel spelen, en dat gebeurt nu niet,

Wellicht zou je je toch wat breder kunnen informeren alvorens jouw ideale situatie als norm voor iedereen te nemen.

Nederlandse

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

De moederrol

 1. Gewoon stug doorgaan
 2. Achtergrondinformatie
 3. Thuismoeders voelen zich misbruikt
 4. Uitgesteld moederschap
 5. De thuismoeder een parasiet van de samenleving?
 6. Opvoeden is hard werken
 7. Moeder zijn is een fulltime baan!
 8. Alsof geld de enige drijfveer is voor vrouwen om te werken
 9. Het zijn niet alleen tweeverdienners
 10. Uitstervend ras
 11. Thuisblijfmoeder-aftrek en moeder-cao
 12. Moeder-CAO
 13. Vóór een CAO
 14. Het schoppen tegen moeders
 15. Hoe ver moet je gaan?
 16. Profiteren van
 17. Rol van man
 18. Papa\'s rol
 19. Houd toch eens op met dat geschop!
 20. Wie schopt er het meest?
 21. Aandacht
 22. Aandacht tekort?
 23. Toch nog schoppen
 24. Verbaasd
 25. Belangrijk
 26. Nog discussie door de grootte van het gezin
 27. Reactie op Amber
 28. Gedachten
 29. Gedachten
 30. Gedachten
 31. Haar zaak
 32. Belang van kind op 1e plaats
 33. Thuisblijven of kinderdagverblijf?
 34. Wat wil jij?
 35. Thuisblijven of werken?
 36. Thuisblijven
 37. De huisvrouw
 38. Huisvrouw \'verdient\' eigenlijk bovenmodaal loon
 39. Hebben tieners geen oppas nodig?
 40. Vrouwen moeten alles kunnen
 41. Ouderrol
 42. Werkende/thuisblijvende ouders
 43. Antwoord voor Ingrid
 44. Re: belangrijk
 45. Moederrol
 46. Meer dan alleen maar moeder
 47. Ieder z\'n eigen ding
 48. Voor Anna
 49. Ieder zijn ding zelf betalen.
 50. Economische benadering
 51. Hoe zou het moeten?
 52. Mantelzorg en vrijwilligerswerk
 53. Praktische benadering
 54. Vraag aan Alkmaarse

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.